Author Archive

 • Bizim Çiftliğimizde Olmaz: Gelişimin Önündeki Engeller
  Basmak yasaktır 1445’te Alman şehri Mainz’de Johannes Gutenberg iktisadi tarihi derinden etkileyecek bir yeniliği açıkladı; hareketli hurufata dayalı bir matbaa makinesi. O zamana kadar kitaplar ya kâtipler tarafından elde kopya edilmek –ki bu son derece yavaş ve zahmetli bir işti- ya da bunların her bir sayfası belirli özelliklere sahip tahta kalıplarla...
  by Daron Acemoglu at Ocak 23rd, 2018 at 11:01 am
 • Otoriter Büyümenin Karşı Konulmaz Cazibesi
  Dai Guofang Çin’deki yaklaşan kentsel patlamayı önceden fark etmişti. 1990’larda Çin’in her tarafına yeni otoyollar, iş merkezleri, rezidanslar ve gökdelenler inşa ediliyordu ve Dai bu büyümenin gelecek 10 yılda hızını daha da artıracağını düşünüyordu. Şirketi Jiangsu Demir Çelik’in bir düşük maliyetli üretici olarak, özellikle...
  by Daron Acemoglu at Ocak 13th, 2017 at 01:01 pm
 • Oligarşi
  Oligarşi, yunancada 'az / birkaç' manasındaki (oligos) ile 'hükmetme' anlamındaki (arkho) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan ve 'sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesi' durumunu ifade eden bir terimdir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler. Bu açıdan...
  by Daron Acemoglu at Nisan 25th, 2014 at 04:04 pm
 • İngiltere nasıl büyük devlet oldu?
  İngiltere on dördüncü yüzyılın ortasında nüfusunun yarıdan fazlasını veba yüzünden kaybetmişti. Amerika kıtasındaki fetihlerde en sona kaldı. Yeni topraklardan altın ve değerli maden yağması işlerinde mesela İspanyolların yüz yıl kadar gerisinde kaldığı için Avrupa’nın en fakir ve geri ülkelerinden biri olmuştu. 1500 yılında başkent...
  by Daron Acemoglu at Nisan 19th, 2014 at 03:04 pm
 • Bir ülke neden fakir, öbür ülke neden zengin?
  Dünyadaki tüm imparatorlukların birer birer parçalanma dönemine girdiği 1905 yılı itibariyle (Rus-Japon harbine kadar) Kore yarımadasında bağımsız bir Kore imparatorluğu bulunmaktaydı. Bu savaşın sonunda tüm bölge Japon kontrolüne geçti. Japon idaresinde geçen bir 40 yıldan sonraki ikinci dünya savaşı sonunda ise (1945′deki BM düzenlemesine...
  by Daron Acemoglu at Nisan 15th, 2014 at 12:04 pm