Author Archive

 • Konstantinopolis’in Fethi ve Merkezî İmparatorluğun Kuruluşu
  İki bağımsız kaynak, Kritovoulos ve Tâcî Beyzâde Ca’fer, İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda, II. Mehmed’in şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler: “Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir, memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır....
  by at Mart 13th, 2018 at 06:03 pm
 • I. İbrahim (1640-1648): İktidar Bunalımı
  Sultan I. İbrahim Sultan İbrahim ve Kösem Sultan (1640-1648) Kafes’te IV. Murad’ın kardeşi, Kösem’in oğlu İbrahim’e Darussaâde ağası gidip “Mübarek başınız sağ olsun, kardeşiniz vefat etti, taht-i saltanat sizindir” müjdesini verdi. İbrahim ise hayatı için korkup “Siz bana mekr u âl idersiz, bana taht ve saltanat gerekmez, karındaşım...
  by at Şubat 2nd, 2018 at 10:02 pm
 • Girit Savaşı (1645-1669)
  Girit’i üs olarak kullanan Malta korsanları, Doğu-Akdeniz’de Osmanlı güvenliğini ciddi olarak tehdit etmekteydiler. İstanbul’dan Mısır’a gönderilen darussaâde ağası Sünbül Ağa gemisinin yağması, Venedik’e savaş ilanı (1645) ve Girit’in fethi için fırsat verdi. Girit’e hareket eden donanma, 73 kadırgadan oluşuyordu. Batı’dan sekiz...
  by at Haziran 9th, 2017 at 04:06 pm
 • Devlet-i Aliyye’de Tagayyür ve Fesâd
  Günümüzde ”Osmanlı devlet felsefesi ve dünya görüşünün canlanma yolunda olduğunu savunanlar var. Osmanlı Devleti’ni “Yüce Devlet (Devlet-i ‘Aliyye ) nin yani Kavânin-i Osmaniyye’nin XVII. yüzyılda unutulduğunu; otorite birliği, kanun egemenliği ve istimâlet (hoşgörü) politikasının kaybolduğunu, layiha sunan küttâbın (bürokratların)...
  by at Mayıs 7th, 2017 at 08:05 am
 • Osmanlı Avusturya Uzun Savaşı (1593-1606)
  29 Temmuz 1593–11 Kasım 1606 tarihleri arasında Macaristan, Eflak, Balkan yarımadası topraklarında geçen bu savaş gerçekte 13 yıl, 3 ay, 1 hafta ve 6 gün sürdüğü halde tarihe "Uzun Türk Savaşı" ya da 15 yıl savaşları olarak geçmiştir. Her iki taraf için de önemli bir toprak kaybı ya da kazancı olmamakla birlikte, sonunda imzalanan...
  by at Nisan 12th, 2017 at 03:04 pm