Author Archive

 • Güven
    Zihinlerimiz bencil genler tarafından yapılandırılmıştır fakat aynı zamanda sosyal, güvenilir ve işbirlikçi olmak üzere tasarlanmıştır. Burada açıklamaya çalışılan paradoks budur. İnsanoğlunun sosyal içgüdüleri vardır ve insanlar işbirliği yapma, güvenilir ve güvenilmez olanları ayırt etme, güvenilir biri olmayı görev bilme,...
  by Matt Ridley at Ekim 5th, 2016 at 05:10 pm
 • Mahkûmun İkilemi
  Gerçekten bir lütufta bulunma iddiasında olmadan, bir başkasına yarar sağlayabilirim: zira karşımdakinin benzer türden bir başka yarar beklentisiyle ve benimle ya da diğer insanlarla karşılıklı iyi niyete dayalı, dostane ilişkilerini sürdürmek adına, kendisine sağladığım faydanın karşılığını vereceğini öngörürüm. Ve buna bağlı olarak,...
  by Matt Ridley at Eylül 6th, 2016 at 05:09 pm
 • Savaşın Kaynağı
  İşbirlikçi toplumun bir bedeli olduğu anlaşılır: Grup önyargısı !. Yaşanması mümkün olmayan fırın sıcaklığında bir iklimin hakim olduğu, Doğu California çölündeki Ölüm Vadisinde en sık rastlanan canlı, tohumbiçen çöl karıncası adı verilen “Messor pergandei”dir. Bu karıncalar, onbinlerce bireyden oluşan devasa koloniler halinde,...
  by Matt Ridley at Mayıs 24th, 2016 at 04:05 pm