Author Archive

  • Sanayi Kapitalizminin Yükselişi ve Krizleri
    Ulus devlet, bir ulusun egemenliği altında, belirli bir coğrafi sınır içinde ortaya çıkmış olan devlet yapısıdır. Ulus devlet modelinde devlet; politik ve jeopolitik çerçeveyi, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir toplumu temsil eder. Ulus devlet kavramı bu iki varlığın belirli bir coğrafyada buluşmasıyla ortaya çıkar. Ulus devlet modelinde devleti...
    by megilmez at Ağustos 29th, 2018 at 02:08 pm
  • Değişen Türkiye’de Esnafın İktidara Gelişi
    Anadolu, geçmişte birçok başkaldırının yaşandığı topraklardır. Kimi sisteme, düzene başkaldırıdır, kimi mezhep ve ırk kökenli başkaldırıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu halkı, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yabancı devlet ordularının işgaline başkaldırdı ve yitirdiği bağımsızlığını geri aldı. Bu topraklarda...
    by megilmez at Ağustos 24th, 2018 at 09:08 am