‘Tarihte Neler Oldu’ arşivi

 • Ruanda Soykırımı Nasıl Gerçekleşti
  İnsanların, aralarında kabile, din, dil, mezhep farklılıkları olmaksızın, ayni toprakta 6-7 yüz yıldan beri birlikte gül gibi yaşadıkları insanları vahşice katletmeye azmettirilmeleri nasıl mümkün olabilir? Toplu imha silahları kullanmadan, 100 günde basit silahlarla tek tek 1 milyon insan nasıl katledilebilir? Nasıl bir duygu insanları bunu yapmaya...
  by canakci at Eylül 29th, 2015 at 05:09 pm
 • Rumlar
  1955’te devlet tarafından tertiplenen ve başta Rumlar olmak üzere İstanbul’un Hıristiyan ahalisine vahşi, yağmacı, talancı bir güruh tarafından yaşatılan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden 60 yıl geçti. Bu olayları analiz etmeden önce Osmanlı’dan bu yana Hıristiyan ahalisine yönelik devlet politika ve uygulamalarına bakmak lazım. Osmanlı...
  by canakci at Eylül 28th, 2015 at 09:09 am
 • Osmanlı Son Savaşına Aslında Niye Girdi
  Özetle Rusya Komünistlerinin dünyaya deşifre ettiği İtilaf emperyalistlerinin dünyayı paylaşım mutabakatı, ittihatçı yazının iddia ettiği gibi savaşın öncesine ve Osmanlı’nın tarafsız oldugu günlere uzanmaz. Savaşın öncesinde İtilaf Bloğu açısından amaç, İttifak Bloğu’nun aksine, Alsace-Loraine hariç yeni topraklar ele geçirmek...
  by Erdogan Aydin at Eylül 18th, 2015 at 03:09 pm
 • Kırık Camlar Gecesi (Kristallnacht)
  1938 Kasım ayının 9. günü 10.’ya bağlanırken insanlık Almanya’da en karanlık gecelerinden birisini yaşıyordu. Yürekten değil ses, tek bir nefes çıkmıyordu gökyüzüne solumak için. Loş sokak lambaları ıssızlığı işliyordu akacak kanın durmayacağı damarlara. Faşizm kanlı yüzünü ölüm kusacağı düşmanına dönmüş ve Yahudiler...
  by canakci at Eylül 11th, 2015 at 11:09 am
 • Osmanlı I. Dünya savaşına girmek zorunda mıydı?
  Okutulan tarih kitaplarımızda Osmanlı’nın son savaşı yeni nesillere “Emperyalist devletler hasta adam dedikleri Osmanlı’yı paylaşmak için harekete geçtiler. Almanya’nın yanında girmek zorunda kaldığımız bu savaşta Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık” gibi çok komik bir şekilde anlatılıyor. Oysa işin aslı...
  by Erdogan Aydin at Temmuz 4th, 2015 at 02:07 pm
 • Fransa’da 1789 Öncesi Feodal Haklar
  İlk ağızda bir şey şaşırtmaktadır: özel amacı her yerde Ortaçağ kurumlarının kalıntılarını ortadan kaldırmak olan Devrim, bu kurumların çok daha iyi korunmuş olarak rahatsızlıklarını ve katılıklarını halka en fazla hissettirdikleri yörelerde değil de, tersine, bunları onlara en az hissettirdikleri yörelerde patlak vermiştir; öyle ki,...
  by Alexis de TOCQUEVILLE at Haziran 10th, 2015 at 03:06 pm
 • Batı Medeniyeti Nasıl Doğdu
  1500 ile 1800 arasında; kapsamlı, şiddet dolu, hızlanan bir değişimin ve böyle modern dünyaya geçişin yolu açılmıştı. Bunun açıklaması kısmen erken modern Avrupa’nın fikirlerinde bulunmaktadır. Bunlar, doğal olarak çok sıra dışı adamlara (ve birkaç kadına), çağın önde gelen yazarlarına ve bilim insanlarına ait olan fikirlerdi. Bununla...
  by canakci at Mart 8th, 2015 at 03:03 pm
 • 19. Yüzyıl Başlarında Gericilik (İrtica)
  Büyük Fransız Devrimi’nin yenilgiye uğramasından sonra bilindiği gibi, siyasette, bilimde, felsefede genel bir gericilik dönemi yaşandı. Bourbon’ların beyaz terörü: liberal düşünce akımlarına karşı güç birliği oluşturmak için Avusturya, Prusya ve Rusya monarşileri arasında 1815 yılında imzalanan Kutsal İttifak: Avrupa’nın yüksek...
  by Pyotr A. Kropotkin at Şubat 22nd, 2015 at 05:02 pm
 • Kullar ve Sultanlar
  Cumhuriyet döneminin bir yığın dar açılı, dogmatik tutum ve uydurmaları arasında, en beterlerinden biri de, “ortaöğrenimde” Osmanlı Tarihi’nin analitik olarak değil de, tabulaştırılarak okutulması oldu. Şayet Osmanlı Tarihi, artı ve eksileriyle objektif olarak gösterilebilseydi genç kuşaklara, tarihimizde de hazineden geçinenler için...
  by Cetin Altan at Şubat 17th, 2015 at 01:02 pm
 • İstiklâl (Bağımsızlık) Mahkemeleri
  İstiklâl kavramı eski dilde “bağımsızlık” anlamı dışında “hürriyet” anlamında da kullanılırdı. Büyülü bir sözcük, etkileyici bir kavramdır. Böyle bir hedefe koşulan hiçbir kuruma artık herhangi bir kusur, herhangi bir kötülük atfedilemezdi. O yüzden Osmanlı’da Sultanlığın yıkılışının adından kurulan ulus devletin daha...
  by canakci at Kasım 22nd, 2014 at 01:11 pm