‘Zeitgeist / Denemeler’ arşivi

 • Ne Çok Terör!st Vurulmuş
  Büyük yazar Lev Tolstoy (1828 – 1910) 1850’lerdeki Kırım savaşını ve 1857’de Paris’te giyotinle kesilen kafaları bizzat gördükten sonra çok değişmiştir. Bir arkadaşına yazdığı mektupta; 'Devlet dediğin halka karşı kurulmuş bir kumpastır, komplodur. Zengin ve güçlülerin yararına çalışan, tamamen fesat maksadı ile yapılmış gizli...
  by canakci at Kasım 21st, 2015 at 11:11 am
 • Rıza Olmadan Rıza – Halkın Zihnini Yönetmek
  Doğru düzgün bir demokratik toplumun “yönetilenlerin rızası” ilkesi üzerine kurulu olması gerekir. Bu fikir genel bir kabul görmüştür, ama hem fazla sert hem de fazla zayıf olmakla itham edilebilir. Çok serttir çünkü insanların yönetilmeleri ve kontrol edilmeleri gerektiğini öne sürer. Çok zayıftır çünkü en vahşi yöneticiler bile bir miktar...
  by Noam Chomsky at Ekim 6th, 2015 at 05:10 pm
 • Ben Meselemi Hiç’e Bıraktım
  Neymiş benim üstlenmem gereken o bir sürü mesele? Öncelikle iyi meseleleri benimsemeliymişim, sonra Tanrı meselesini, insanlık, hakikat, özgürlük, insaniyet, adalet meselelerini; dahası halkımın, hükümdarımın, vatanımın, meselelerini; ayrıca tin*(ruh) meselesini ve daha binlerce başka meseleyi… Bir tek Benim kendi meselem hiçbir zaman Benim...
  by Max Stirner at Ağustos 23rd, 2015 at 04:08 pm
 • İnsan – Bir İnsan Yaşamı
  İnsan için en yüce varlık yine insandır, der Feuerbach.İnsan daha yeni keşfedildi, der Bruno Bauer.Öyleyse, bu en yüce varlığı ve bu en yeni buluşu yakından inceleyelim. Bir insan, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren, diğer insanlarla birlikte oyun zarları gibi oraya buraya çalkalanıp durduğu keşmekeşin içinde kendini bulmaya ve kendini...
  by Max Stirner at Ağustos 23rd, 2015 at 02:08 pm
 • Bugünün Ulaşım Araçları IV
  1900′lerin başlarında iki eski arkadaş, “ampulün mucidi” Thomas Edison ile “seri otomobil üretiminin” mucidi Henry Ford “gelecekte hangi enerji türünün etkin olacağı” üzerine bir bahse tutuşurlar. Henry Ford içten patlamalı motorların buhar makinelerinin yerini almasıyla kömürün yerini petrolün alacağını iddia...
  by canakci at Ağustos 3rd, 2015 at 01:08 pm
 • Antik ve Modern Çağlarda Devlet vs Toplum
  Devlet ve toplum arasındaki sömürü ilişkisinin tarihsel gelişimi üzerine en ciddi çalışmalardan birisi de Tarihsel Sosyoloji disiplinine ciddi katkılar yapmış önemli bir araştırmacı olan Michael Mann‘ın çeşitli makalelerini bir araya getirdiği “Devletler, Savaş ve Kapitalizm” isimli kitabında yer almaktadır. Eserin Semih Türkoğlu...
  by canakci at Temmuz 19th, 2015 at 01:07 pm
 • Atatürk de kabine sistemine karşıydı
    Şaşırtıcı bir başlık değil mi? öyle ya, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken Anayasada bazı maddeler değiştirilmiş ve Meclis Hükümeti Sistemi terk edilerek Kabine Sistemi’ne geçilmişti? Başlık hatalı değil… Gerçekten de Cumhuriyet’in ilanından iki yıl önce Meclis’te muhalifler Kabine Sistemi’ni önermişler, Mustafa...
  by canakci at Haziran 11th, 2015 at 12:06 pm
 • Anarşizm açısından Mülkiyet, Kapitalizm, Marksizm Eleştirisi
  Anarşizm, temel olarak, toplumsal kendiliğindenliğe vurgu yapmaktadır. Anarşistler ister kapital mülkiyeti üzerinden isterse de Marksist otorite üzerinden olsun, kendilerine hükmedilmesine karşıdırlar. Proudhon’un kendisini anarşist olarak tanımlamayı “Mülkiyet Nedir” adlı çalışmasında seçmesi, tek başına bile oldukça anlamlıdır. Bu durum...
  by canakci at Nisan 22nd, 2015 at 09:04 am
 • Anarşizmin Temel Kavramları ve Toplum
  Anarşist düşünceyi oluşturan otorite, dogmatizm, federalizm, eşitlik, adalet ve özyönetim gibi temel kavramları birbirinden ayrı ayrı ele alarak açıklamaya çalışmak, şüphesiz oldukça zor bir uğraştır. Böyle bir çabanın zorluğunun ilk nedeni, anarşist düşüncede, bu kavramların birbirleri ile bir diğeri olmadan açıklanamayacak derecede karşılıklı...
  by canakci at Nisan 20th, 2015 at 02:04 pm
 • Daha Doğuştan İnsana El Koyma Yöntemleri
  Neredeyse geçen yüzyılın başına kadar nice kasaba papazıyla köy hocası, “Dünyamızın tepsi gibi düz olduğuna ve asla dönmediğine; şayet dönen birşeyler varsa, onların da hepsinin “Dünyamızın” çevresinde döndüğüne inanarak öldüler. Hem de kendileri gibi düşünmeyenlerin Tanrı’ya karşı gelen birer cehennemlik...
  by Cetin Altan at Şubat 9th, 2015 at 03:02 pm