Author Archive

 • Ütopyacı Ortak Zemin İçin Bir Çerçeve
  Bireylerin belli topluluklar içinde yaşamak veya bu toplulukları terk etmek için verdikleri bireysel kararlara dayanan bir filtre vasıtasının kullanımı özellikle uygundur. Çünkü ütopyacı yapının nihai maksadı insanların içinde yaşamak isteyeceği ve içinde yaşamayı gönüllü olarak tercih edecekleri topluluklara ulaşmaktır. Ya da en azından...
  by at Mayıs 18th, 2019 at 07:05 am
 • Ütopya İçin Bir Çerçeve
  Minimal devletten daha kapsamlı hiçbir devlet mazur gösterilemez. Fakat minimal devlet fikri ya da ideali ihtişamdan yoksun değil midir? İnsanların kalplerini heyecanla doldurabilir mi ya da onlara mücadele etmeleri veya fedakârlıkta bulunmaları için ilham verebilir mi? Onun bayrağı altında herkes barikat kurabilir mi? “Gerçekten ahlaki açıdan...
  by at Mayıs 17th, 2019 at 05:05 pm
 • Kendine Saygı ve Haset
  Eşitlik ve kişinin kendine saygısı arasında bir ilişki kurulabilir. “İnsanlar büyük ölçüde kendileri için ne hissediyorlarsa odurlar ve arkadaşları kendileri için ne düşünüyorlarsa kendileri için öyle düşünürler. Haset sahibi bir kişi başka birinin sahip olduğu bir şeye (yetenek vb.. ) kendi (de) sahip olamadığında, bu şeye diğer...
  by at Mayıs 1st, 2019 at 05:05 pm
 • Ahlaki Sınırlamalar ve Devlet
  MİNİMAL DEVLET VE ULTRA-MİNİMAL DEVLET Klasik liberal teorinin tüm vatandaşlarının şiddete, hırsızlığa ve dolandırıcılığa karşı korunması ve sözleşmelerin tatbik edilmesi işlevleri ile sınırlı olan gece bekçisi devleti dağıtımcı bir görüntü sergilemektedir. Özel koruyucu birimler ve gece bekçisi devlet arasında bir yerde en azından...
  by at Mayıs 30th, 2015 at 01:05 pm
 • Eşitlik / Eşitsizlik
  Maddi şartlarda daha fazla eşitliği gerçekleştirmek için sosyal kurumları değiştirmenin meşruiyeti, sık sık varsayılmasına rağmen ender olarak gerekçeleriyle desteklenir. Yazarlar, belli bir ilkedeki nüfusun en zengin yüzde n’inin zenginliğin n yüzdesinden daha fazlasına ve en fakir yüzde n’inin ise n yüzdesinden daha azına sahip olduğunu,...
  by at Mayıs 26th, 2015 at 10:05 am