Posts Tagged ‘Ioanna Kuçuradi’

  • Kültür Kavramı Ve Kargaşası
    Cumhuriyetin kuruluşu, ülkemizde başka konularda olduğu gibi kültür konusunda da – ve en başta kültür konusunda- kurucu önderi Atatürk’ün değer anlayışı ve kişiliği sayesinde, bir dönüm noktası oluşturmuştur. Öncesinde ise Ziya Gökalp’in, Ali Seydi Bey’in başlattığı kültüre ilişkin pratik amaçlı teorik tartışmalar...
    by at Nisan 17th, 2018 at 02:04 pm
  • Etik, Ahlak Ve Değerler Eğitimi
    Günümüzde bireyin gündelik yaşamında ikili ilişkilerinden tutun politika, eğitim, yargı, meslek odalarına kadar akla gelen her alanda ve eylemde yaşanılan problemlerin temelinde kavramsal olarak etik ve ahlakın birbiri ile aynı kabul edilmesi, karıştırılması ve bunun sonucunda ‘değerler adına değer harcalamalarında’ bulunulması yatar....
    by at Aralık 13th, 2017 at 11:12 am