Author Archive

 • Anarşi
  Anarşi, antik yunancada yöneticisizlik anlamına gelir. Toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan...
  by Pyotr A. Kropotkin at Şubat 26th, 2015 at 06:02 pm
 • 19. Yüzyıl Başlarında Gericilik (İrtica)
  Büyük Fransız Devrimi’nin yenilgiye uğramasından sonra bilindiği gibi, siyasette, bilimde, felsefede genel bir gericilik dönemi yaşandı. Bourbon’ların beyaz terörü: liberal düşünce akımlarına karşı güç birliği oluşturmak için Avusturya, Prusya ve Rusya monarşileri arasında 1815 yılında imzalanan Kutsal İttifak: Avrupa’nın yüksek...
  by Pyotr A. Kropotkin at Şubat 22nd, 2015 at 05:02 pm
 • Toplumda Yasanın Rolü
  Hobbes’un izinden ayrılmayan tüm 19. yüzyıl felsefesi ilkel insanları küçük aileler halinde birbirlerinden ayrı yaşayan, bir velinimet amir çıkıp da aralarında barışı kurana dek ya yiyecek ya da kadın için durmadan birbiriyle kapışan yabanıl hayvanlar sürüsü olarak görmeyi sürdürdü. Hatta Huxley gibi bir natüralist bile Hobbes’un fantastik...
  by Pyotr A. Kropotkin at Şubat 6th, 2015 at 02:02 pm