Author Archive

 • 1906-1908 Vergi Ayaklanmaları – 2
  Haziran ayında, Bitlis’te ciddi bir olay meydana geldi. Halkın galeyana gelmesine sebep, Vali Ferid Paşa’nın Bitlis Belediye Reisi’ni sürgüne göndermesi oldu. Belediye Reisi devrimcilere karşı yürütülen soruşturmalarda kendisiyle işbirliği yapmayan memurlara maaşlarını ödemeyen ve hâkimleri, yasal sürece dikkat etmeksizin belli şahıslan suçlu...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 04:07 pm
 • 1904-1906 Vergi Ayaklanmaları
  1904 Baharına gelindiğinde, vergi yükü kırsal kesimde köylüler, kasabalarda zanaatkârlar ve esnaf, şehirlerde ise tüccarlar için dayanılmaz bir hal almış bulunuyordu. Buna bir de vergi toplamakla yükümlü mültezimlerin açgözlülükleri eklenince durum vergi mükellefleri açısından iyiden iyiye zorlaşıyordu. Bu dönemde, bir çeşit gelir vergisi...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 02:07 pm
 • 1906-1908 Vergi Ayaklanmaları – 1
  Erzurum’daki huzursuzluk 1906 Sonbaharında yeniden alevlendi. 21 Ekim’de şehrin Müslüman ve Hıristiyan halkı, artık daha fazla vergi ödemeye halleri kalmadığını söyleyerek, yeni vergilerin kaldırılması isteğiyle, birlikte hareket ettiler. Müftü halkın huzursuzluğunu Erzurum Valisi Mehmed Ata Bey’e ilettiyse de, Vali halkın isteklerine kulak...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 01:07 pm
 • Dünden Bugüne 1908 Devrimi
  Türk tarihçileri olarak çağdaş Türkiye’nin temellerinin atıldığı 1908 Devrimi’nin tam olarak ne anlama geldiğini, üzerinden bir yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, hala hakkıyla anlayabilmiş ve açıklayabilmiş değiliz. Doğal olarak, klasik tarihçiliğimizin sunduğu anlatım çerçevesinde, 1908 yılında meydana gelen olayların oldukça kapsamlı...
  by at Temmuz 10th, 2022 at 09:07 am