‘Para, Devletler ve Biz’ arşivi

 • 1906-1908 Vergi Ayaklanmaları – 2
  Haziran ayında, Bitlis’te ciddi bir olay meydana geldi. Halkın galeyana gelmesine sebep, Vali Ferid Paşa’nın Bitlis Belediye Reisi’ni sürgüne göndermesi oldu. Belediye Reisi devrimcilere karşı yürütülen soruşturmalarda kendisiyle işbirliği yapmayan memurlara maaşlarını ödemeyen ve hâkimleri, yasal sürece dikkat etmeksizin belli şahıslan suçlu...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 04:07 pm
 • 1904-1906 Vergi Ayaklanmaları
  1904 Baharına gelindiğinde, vergi yükü kırsal kesimde köylüler, kasabalarda zanaatkârlar ve esnaf, şehirlerde ise tüccarlar için dayanılmaz bir hal almış bulunuyordu. Buna bir de vergi toplamakla yükümlü mültezimlerin açgözlülükleri eklenince durum vergi mükellefleri açısından iyiden iyiye zorlaşıyordu. Bu dönemde, bir çeşit gelir vergisi...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 02:07 pm
 • 1906-1908 Vergi Ayaklanmaları – 1
  Erzurum’daki huzursuzluk 1906 Sonbaharında yeniden alevlendi. 21 Ekim’de şehrin Müslüman ve Hıristiyan halkı, artık daha fazla vergi ödemeye halleri kalmadığını söyleyerek, yeni vergilerin kaldırılması isteğiyle, birlikte hareket ettiler. Müftü halkın huzursuzluğunu Erzurum Valisi Mehmed Ata Bey’e ilettiyse de, Vali halkın isteklerine kulak...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 01:07 pm
 • Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
  Sizce bugünün dünyasında bir çalışanın “insanca” yaşayabilmesi için alması gereken en az ücret ne kadar olmalıdır?  Zihninizde belki $ veya TL cinsinden bir rakam beliriyordur ama bütün mesele arz talep dengesi cinsinden bu rakamı belirlemekte kullanılabilecek objektif bir kıstasınızın mevcut olup olmadığı. Aşağıdakileri okuduktan...
  by at Mart 27th, 2022 at 10:03 am
 • İnovasyon, Elon Musk ve Biz
  Kalkınmaya çalışan ülke halkları olarak zenginliğin, umurun ve refahın asıl kaynağının adına inovasyon denilen ve bizde pek kıt olan bu şeyde olduğunu biliyoruz. Ancak bu ne mene bir şeydir, kim yapar, nasıl ortaya çıkar onu hemen hemen hiç bilmiyoruz. Ampul deyince sizin aklınıza ne geliyor?  Dünyada pek çok insanın aklına “”zihinde bir...
  by at Ağustos 21st, 2020 at 05:08 pm
 • Paranın Üretimi
  Para, bir mübadele (değiş tokuş) aracıdır. Ortada değiş tokuş edilecek ürünler ve onları üretecek insanlar olmazsa para da var olamaz. Para aslında birbiriyle iş yapmak isteyen insanların değere karşı değer verme ilkesinin maddi biçimidir. Ürününüzü gözyaşları karşılığında isteyen mızmızların ya da onu elinizden zorla alan yağmacıların...
  by at Temmuz 29th, 2020 at 11:07 am
 • En Çok İnanılan Üç Ekonomi Safsatası
  Ekonomiyle ilgili medya ve kamuoyundaki en yaygın mantık hatalarını giderebilmek üzere ne kadar yoğun uğraş verilse yeridir. Bu hatalarla ekonomi folklorunda ve ekonomik konularla ilgili konuşmalar yapılan her yerde karşılaşmaktayız. Burada size en belirgin olanlarını uzun bir liste halinde sıralamaktansa sadece iktisat ve ekonomik gelişmeyle ilgili en...
  by at Aralık 20th, 2018 at 12:12 pm
 • Savaşa Dayalı Düzenin Parası
  Osmanlı düzeninde savaş faaliyeti pek az devlette olduğu kadar hakim bir yer tutuyordu. Bütün bu kitapta sıklıkla vurgulandığı ve ne kadar vurgulansa az denilecek ders ise savaşın çok pahalı bir iş olduğudur, Osmanlı’nın ilk dönemlerinde ve hatta Fatih gibi klasik dönemin başları sayılabilecek zamanlarda kurulmuş “tımar” ve kapıkulu sistemi...
  by at Ekim 12th, 2018 at 09:10 am
 • Osmanlı’da Kapitülasyonlar ve Dış Borçlar
  Kapitülasyon; ekonomi ve ticarette kullanıldığı şekliyle bir devletin uyruklarının haklarını diğer bir devletin toprakları üzerinde düzenleyen, onlara ayrıcalıklar tanıyan anlaşma anlamına geliyor. Osmanlı devletinde kapitülasyonlar, yabancılara tanınan ayrıcalıklar oldugu için ‘imtiyazat-ı ecnebiyye’ (yabancılara ayrıcalıklar) diye adlandırılıyordu. Osrnanlılarda,...
  by at Ekim 8th, 2018 at 02:10 pm
 • Bir Planı Olan Adam
  Sovyetler Birliği’ndeki komünizm günlerinde, kazıcı üretimi yapan bir fabrika, bu kazma aletlerine son derece ihtiyacı olan kömür madenlerine ekipman tedarik etmeyi keser. Bir müfettiş işletmeye gelir ve hepsi yarı tamamlanmış halde bekleyen aletleri görüp şaşırır. Fabrika müdürü, aletleri kırmızı cilayla boyama emri aldığını söyler. Sorun...
  by at Eylül 24th, 2018 at 02:09 pm
 • Türkiye’nin “SAVAŞ”larının Ekonomik Maliyeti
  “Savaşın maliyetleri sadece ekonomik değil, bunu herkes bilir; fakat para ya da kredi olmazsa (çoğu kere ikisi de aynı şey anlamına gelir) savaş da olmaz, daha doğrusu olamaz, varsa da biter.” Şimdilerde ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı Türkiye’nin aynı zamanda bir savaşa doğrudan müdahil olduğunu düşünülürse; bu durumda katlanacağı...
  by at Eylül 17th, 2018 at 10:09 am
 • Sanayi Kapitalizminin Yükselişi ve Krizleri
  Ulus devlet, bir ulusun egemenliği altında, belirli bir coğrafi sınır içinde ortaya çıkmış olan devlet yapısıdır. Ulus devlet modelinde devlet; politik ve jeopolitik çerçeveyi, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir toplumu temsil eder. Ulus devlet kavramı bu iki varlığın belirli bir coğrafyada buluşmasıyla ortaya çıkar. Ulus devlet modelinde devleti...
  by at Ağustos 29th, 2018 at 02:08 pm
 • Değişen Türkiye’de Esnafın İktidara Gelişi
  Anadolu, geçmişte birçok başkaldırının yaşandığı topraklardır. Kimi sisteme, düzene başkaldırıdır, kimi mezhep ve ırk kökenli başkaldırıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu halkı, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yabancı devlet ordularının işgaline başkaldırdı ve yitirdiği bağımsızlığını geri aldı. Bu topraklarda...
  by at Ağustos 24th, 2018 at 09:08 am
 • Sermayenin Biçim Değiştirmesi
  Daha önce verdiğimiz “Gelir ve Sermaye” kısmında gelir ve sermayenin temel kavramlarını açıkladık ve Sanayi Devrimi’nden bugüne üretimde ve gelirlerde yaşanan artışın önemli aşamalarını gösterdik. Şimdi, “Sermaye/Gelir Oranının Dinamikleri” bölümünde ise sermaye birikiminin evrimine odaklanacağız, bunu yaparken hem...
  by at Eylül 21st, 2017 at 01:09 pm
 • Büyüme: Yanılsamalar ve Gerçekler
  Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki büyük eşitsizlikler aynı şiddetle sürse de, dünya genelinde bir yakınsama yaşandığını ve gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle arayı kapatma sürecinin günümüzde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca elimizde, bu arayı kapatma sürecinin öncelikle zengin ülkelerin yoksul ülkelerde yaptığı yatırımların...
  by at Ağustos 26th, 2017 at 05:08 pm
 • Esham: İç Borçlanma
  Esham kelimesi “pay, hisse” anlamındaki sehmin çoğuludur. Osmanlı hukukunda miras ve vakıfla ilgili metinlerde bu anlamı ile kullanır. Bir maliye terimi olarak ilk defa, 1775 yılında uygulamaya konularak 1860’lı yıllara kadar mahiyetini değiştirmeden devam eden belirli bir iç borçlanma sistemini ifade eder. Sistemin özü şudur: Mukataa adıyla bilinen...
  by at Temmuz 8th, 2017 at 10:07 am
 • Gelir ve Üretim
  16 Ağustos 2012’de Güney Afrika polisi, Johannesburg yakınlarındaki Marikana platin madeni işçilerini Londra merkezli Lonmin şirketinin hissedarları olan maden sahipleriyle karşı karşıya getiren çatışmaya müdahale etti. Güvenlik kuvvetleri grevdeki işçilere gerçek mermiyle ateş açtı. Bilanço: Otuz dört maden işçisi hayatını kaybetti. Bu tür...
  by at Haziran 26th, 2017 at 08:06 am
 • Alşimi, Ekonomi ve John Maynard Keynes
  Alşimi; dört bin yıla ve üç kıtaya yayılan, başlıca hedefi felsefe taşını bulmak olan bir felsefi gelenektir. Büyü, din, maneviyat, mitoloji alanlarındaki bilgeliklerden yararlanan bu gelenek keşfedilecek bu taşın yardımıyla adi metalleri gümüş ve altın gibi soy metallere dönüştürülebilecek, gençleşme ya da ölümsüzlük vadeden hayat iksirinden...
  by at Ocak 8th, 2015 at 11:01 am
 • Kâr Amaçlı İşletmecilik
  Üretim ve ticaret tekelleri kaynağını kapitalist ekonominin bir yapısal özelliğinden değil hükümetlerin serbest ticaret ve 'laissez faire – bırakınız yapsınlar' karşıtı müdahaleci ekonomi politikalarından alır. – Ludwig von Mises***Milyonlarca insanın ekonomik hayatının düzenlenmesinde gidilebilecek esas olarak sadece iki yol vardır. Biri askercil...
  by at Eylül 1st, 2014 at 12:09 pm
 • Güvenlik vs Özgürlük
  Ekonomik güvenlik kavramı genellikle tıpkı ekonomik özgürlük kavramı gibi, gerçek bir özgürlüğün vazgeçilmez şartı olarak ileri sürülmektedir. Bu bir bakıma hem doğru, hem de önemlidir. Düşünce bağımsızlığı ve sağlam karakter gibi özelliklere, geleceğini kendi gayretiyle inşa edebileceğinden emin olamayan insanlar arasında nadiren rastlanır. Ekonomik...
  by at Haziran 27th, 2014 at 12:06 pm
 • Tek Derste Ekonomi
  Ekonomi disiplini insanların üzerinde çalıştığı diğer tüm disiplinlerden daha fazla safsatalardan etkilenmeye açık bir konumdadır. Bu durum kaza eseri karşılaşılan birşey değil. Konunun kendisinden kaynaklanan güçlükler bir tarafa bu disiplinde fizik, matematik, tıp gibi disiplinlerde hiç mümkün olmayan şekilde insanların bencil yararlarına...
  by at Aralık 7th, 2013 at 04:12 pm
 • Devletsiz Online Para: Bitcoin (BTC, XBT)
  Para deyince aklımızın, emeğimizin varlığını ve insanoğlunun bu güne kadar zihninin pırıltısı ve alnının teriyle üretmiş olduğu, kullanılmaya hazır durumdaki tüm katma değerleri temsil eden, değer ölçme, saklama ve sürüm gücü yüksek itibarlı bir araç akla gelmektedir. Ne çare ki bu aracın en yaygın olarak kullandığımız tüm çeşitleri...
  by at Ekim 2nd, 2013 at 01:10 pm
 • Devletin paraya karışması III/III.
  Bir ülke parasını altın standardından çıkartıp hiçbirşeye dayalı olmayan hükümet parasına (fiat para) dönüştürdüğünde bu para da piyasadaki para çeşitlerine eklenmiş olur. Altın, gümüş gibi emtia paraların yanısıra bağımsız hükümetlerin çıkarttığı fiat paralar da pazarda yer alır. Altın ve gümüşün nasıl piyasada bir değiş...
  by at Temmuz 29th, 2013 at 05:07 pm
 • Devletin paraya karışması II/III.
  Hükümetlerin para basma tekeli ve yasal ödeme aracı tanımlama yetkisi bir ulusun parasının kontrolünü ele geçirme konusundaki nihai araçlarıdır. O yüzden çoğu ülkede bu önlemler takviye edilerek rakip paraların tedavüle girmesi engellenmiş ve içeride sadece tek paranın hükümran olması, uluslar arasında ise külçe altın ve gümüş kullanılması...
  by at Temmuz 24th, 2013 at 03:07 pm
 • Devletin paraya karışması I/III.
  Hükümetler tüm diğer oluşumlardan farklı olarak gelirlerini yaptıkları hizmetlerin karşılığı olarak elde etmezler. O nedenle herkesten farklı bir sorunla karşı karşıyadırlar. Ülkemizin 74 milyonluk resmi nüfusunun 55 milyonu 15 yaşından büyük. Fiilen çalışanı 24.5 milyon. Devlete çalışanlar hariç 21 milyon kişi üretken olarak bir işte...
  by at Temmuz 20th, 2013 at 04:07 pm
 • Bir trilyon dolar tam olarak ne kadar eder?
  Yüz dolarlık banknot ABD'nin tedavüle çıkardığı en yüksek değerli kağıt paradır. Bu parayı türkiyede ortalama bir çalışan 41 saat ya da bir hafta çalışma ile kazanabilir. İki gram altın veya dokuz kilogram sığır eti fiyatıdır.Türkiyede kişi başı ortalama yıllık gelir bu destenin birbuçuk katıdır. 23 asgari ücretli bu kadar para için...
  by at Nisan 7th, 2013 at 04:04 pm
 • Yaklaşmakta olan Mali Uçurum
  Global ısınma gibi, dünyayı yaşanmaz hale getirecek yeni bir felaket mi bu?. Önce şunu sormamız lazım. Türkçe’de Mali Uçurum denince ABD’deki uçurum mu yoksa daha global bir felaket mi kasdediliyor?. Ve eğer kasdedilen ABD’deki uçurum ise kasdedilen oradaki Fiscal Cliff ve Financial Abyss terimlerinden hangisidir?. Sanırım her ikisi birden....
  by at Kasım 23rd, 2012 at 04:11 pm
 • Saltanat ve Bütçe
  Cihan padişahı 12 leventin çektiği bu kayığa kurulur, tüm sefası sadece kendisi, annesi, kadınları ve çocuklarına ait olan bu saltanat kayığında haliç ve boğaz içinde dolaşırdı. İşte saltanat denilen şey bu kayığa binebilmekti. Cihan padişahı hava otobüsü, sikorsky, gulfstream ney bilmezdi. Çoğu sultan-ı azam savaşlar dışında hiç yurt...
  by at Kasım 13th, 2012 at 08:11 pm
 • Üçüncü Döviz Savaşı (2010 – ) Bölüm-3
  AVRASYA CEPHESİ Euro ile dolar arasındaki ilişki eğer karşılıklı bir marazi duygusal bağımlılık ise, euro ile yuan arasındaki ilişki sadece “bağımlılık” olarak tanımlanabilir. Çin halen hızla Avrupa’nın Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi çevre ekonomilerinin potansiyel kurtarıcısı bir konumda karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’nın...
  by at Ekim 31st, 2012 at 07:10 pm
 • Üçüncü Döviz Savaşı (2010 – ) Bölüm-2
  Altın Standardının kalkmasından sonra da dünyanın para sistemi uzun bir dönem önemli bir sapma olmadan sürmüştü. 1950 yılına gelindiğinde ABD’nin resmi altın rezervleri 20,000 metrik tondan fazlaydı. Avrupa ve Japonya ile olan dış ticaretinde verdiği büyük açıklar nedeniyle 1971 yılında başkan Nixon altın penceresini kapattığında ABD’nin...
  by at Ekim 26th, 2012 at 04:10 pm
 • Üçüncü Döviz Savaşı (2010 – ) Bölüm-1
  1921-36 yılları arasında geçen Birinci Döviz Savaşının ardından 30 yıl kadar geçmişti ki dünya İkinci Döviz Savaşını gördü (1967 – 87). O savaş da dünya çok daha büyük bir hasar görmeden 1987 yılında G7 maliye bakanlarının imzaladıkları Louvre Uzlaşmasıyla bitirilmişti. Ancak, o günden buraya dünya paraları arasındaki stres birikimi...
  by at Ekim 19th, 2012 at 03:10 pm
 • Weimar Cumhuriyeti’nde Hiperenflasyon (1921–1924)
  Büyük ülkeler arasındaki Birinci Döviz Savaşı 1921 yılında Birinci Dünya Harbi’nin gölgesinde ve şaşırtıcı bir biçimde başladı. 1936 yılında bir galibi olmaksızın bitti. Beş kıtada birden yaşanan bu savaş birçok etaptan oluşmaktaydı. 21. yüzyıla kadar gelen yankıları da çoktur. İlk hamle 1921 yılında savaş tazminatları talebiyle...
  by at Ekim 3rd, 2012 at 02:10 pm
 • Birinci Dünya Savaşı ve Versay Anlaşması (1914 – 1919)
  Versay anlaşmasıyla ilgili olarak alman halkının Fransa'ya 93.8 milyon dolar (bugünün parasıyla 400 milyar dolar) ödeyeceği de söyleniyordu. Antlaşmada rakam yoktu, üstelik ödenmedi de, ancak Fransızlar bizi kendilerine köle yapacaklar, üç nesil boyu biz hep onlara çalışıp para ödeyeceğiz, Alman'ın Alman'dan başka dostu yoktur, herkes bize düşman...
  by at Ekim 1st, 2012 at 04:10 pm
 • ABD Merkez Bankası FED’in ortaya çıkışı (1907 – 1913)
  Bizdeki dahil çoğu hükümet moneter idarede FED sistemini örnek almakta. Ülkeler arası döviz savaşlarının başlamasını hazırlayan koşullardan ilki eğer klasik altın standardının kalkması ise, ikincisi de ABD merkez bankasının kuruluşu olmuştur. Onun da esası 1907 yılında çıkan panik ile ilgilidir. Söz konusu panik olayı bakır pazarını...
  by at Eylül 30th, 2012 at 05:09 pm
 • Klasik Altın Standardı (1870-1914)
  Günümüzde de FED'in kapatmasını ve altın standardına dönülmesini savunan siyasetçiler var. Altını para olarak ilk kullanan M.Ö. altıncı yüzyılda hüküm süren Lidya Kralı Krezüs olmuştu. Altına dayalı sabit bir fiyatı olan ilk banknot ise 1717 yılında İngiltere’de çıktı.  Savaş zamanlarında bazı aksamalar olsa da 1931 yılına kadar...
  by at Eylül 29th, 2012 at 03:09 pm
 • Cep Telefonundan Bankacılık
  Cep telefonundan bankacılık işlemleri yapabiliyoruz, internetten alışveriş yapabiliyoruz. Peki ya kredi kartı ya da para kullanmadan cep telefonumuz bir dıt sesi çıkaran alete tutup ödememizi yapabilseydik? “Mobile money” ya da “mobile payment” denilen bu ödeme şekli yurtdışında yaygınlaşmaya başladı. 2011 yılında Ericsson gibi telekom sektöründen...
  by at Şubat 29th, 2012 at 10:02 am
 • Yeni esas paramız nasıl olmalı ?
  Ağaçta yetişmeli. Eğer varsa bir üretiminiz, devlete ve bankalara hiç ihtiyacınız olmadan, üretiminizin karşılığı olan parayı kendi bahçenizde bulunan bir ağaçtan toplayabilmelisiniz. Evet teknik olarak böyle birşey artık mümkün ! Para, üretilmiş malların veya hizmetlerin miktarını temsil eden, ve değeri temsil gücüne bağlı olan bir...
  by at Şubat 28th, 2012 at 11:02 am
 • Para (Nedir ? Her kötülüğün kaynağı mıdır?)
  Para iyiliklerin ürünüdür, ama sizi iyi kılamaz, günahlarınızı telafi edemez. .Para bir mübadele aracıdır. Ortada değiş tokuş edilecek ürünler, onları üretecek insanlar olmazsa para da var olamaz. Para aslında birbiriyle iş yapmak isteyen insanların değere karşı değer verme ilkesinin maddi biçimidir. Ürününüzü gözyaşları karşılığında...
  by at Şubat 9th, 2012 at 05:02 pm
 • Avrupa Dibe Batıyor
  Avrupa dibe batıyor. Girdabın içine yakalanmış dönüyor fakat politikacılar felaketten kaçınıyor. Ve gerçekten de uzun zamandır takdire şayan bir iş çıkarttılar. Felaketten kaçtılar. Daha doğrusu küçük felaketlerden şimdiye kadar kaçınabildiler. Ama onlar da kendi “Lehman anı”nı bekiyorlar. Girdabın çevresinde suyun etrafında...
  by at Haziran 19th, 2011 at 08:06 am