‘Tarihte Neler Oldu’ arşivi

 • Küresel Sanayileşmenin Kısa Tarihi
  Sanırım her şey buhar makineli lokomotif ve dokuma tezgâhlarının icadıyla başlamış olabilir. Çünkü insan ve hayvanların kas gücü yerine fosilleri (kömür) yakarak yapılan her işin verimliliği katlanarak arttırdığı keşfedildi. Kas gücü dışında bir enerjinin kullanımı yanı sıra iş bölümü ve uzmanlaşmanın (Adam Smith- Ulusların Zenginliği)...
  by at Aralık 4th, 2022 at 01:12 pm
 • Devletli Kalkınma Hamlesinde Bayburt 1904
  Bayburt’taki sanayi kuruluşlarını sayın denildiğinde köyümüze gidip gelirken yolumuzun üzerinde gördüğümüz un fabrikası ve çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz tuğla fabrikasından başka bir şey sayamıyorduk. Son yıllarda kurulan süt ürünleri tesislerini saymazsak bunlara ilave edebilecek, istihdam ve üretime katkı yapabilecek bir...
  by at Ekim 24th, 2022 at 07:10 am
 • Dünden Bugüne 1908 Devrimi
  Türk tarihçileri olarak çağdaş Türkiye’nin temellerinin atıldığı 1908 Devrimi’nin tam olarak ne anlama geldiğini, üzerinden bir yüzyıl geçmiş olmasına rağmen, hala hakkıyla anlayabilmiş ve açıklayabilmiş değiliz. Doğal olarak, klasik tarihçiliğimizin sunduğu anlatım çerçevesinde, 1908 yılında meydana gelen olayların oldukça kapsamlı...
  by at Temmuz 10th, 2022 at 09:07 am
 • Babıali Baskını’ndan Bize Kalan Miras
  1889 yılında kurulan ITC (Ittihat ve Terakki Cemiyeti) aslında ikinci meşrutiyetin(1908) ilanına da önayak olan ilerici bir hareket idi. ITF (İttihat ve Terakki Fırkası) olarak siyasi parti haline gelmesi ve daha sonra parti adına 23 Ocak 1913’de Babıali Baskınının başarı ile gerçekleştirmesinden sonra bu hareketin özgürlükçü doğası tam tersine...
  by at Mayıs 20th, 2022 at 07:05 am
 • Vehhab: 11 Eylül’ün Tohumları
  Suudi Arabistan normlar kafesinin kuvvetlendirilmesinin timsali olsa da bölgedeki diğer despotik rejimler de aynı taktikleri izlemektedir. Saddam Hüseyin’in Irak devletini ele alalım. Irak, Mekke Emiri Hüseyin’e göre, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaş veren Araplara hak ettiklerini vermeyerek onları aldatan karanlık planın sonucunda Britanya “mandası”...
  by at Mart 10th, 2021 at 04:03 pm
 • Vehhab: Dokunulmazlar
  Suudi Arabistan’ın hikayesi bütünüyle normlar kafesi ve onun kuvvetlendirilmesiyle ilgilidir. Merkezi otoritenin olmadığı toplumlardaki normlar hem ihtilafları düzenlemek hem de statükonun istikrarsızlaşmasını engellemek için, davranışları pek çok biçimde sınırlandırmaya yönelir. Bu normlar geleneklerde, inançlarda ve halkın pratiklerinde kökleşirken,...
  by at Mart 10th, 2021 at 04:03 pm
 • Vehhab: Necd’de Yeşeren İktidar
  Batı gözüyle Ortadoğu, özellikle de Suudi Arabistan, kişisel özgürlüklerin gelenek, din ve despotizmle kısıtlandığı bir yer, özgürlükten mahrum kalmanın simgesi. Bu tam manasıyla denetimsiz despotizmi ve boğucu normlar kafesini açıklayan şey nedir? Hz. Muhammed’in Suudi Arabistan’ın bir kesiminde başlayan ve başarılı devam eden devlet inşası...
  by at Mart 10th, 2021 at 04:03 pm
 • Kazıklı Voyvoda Hakkındaki 27 Gerçek
  Vlad Țepeș, Vlad Dracula, ya da Kazıklı Voyvoda adlarıyla anılan Vlad III günümüz Romanya’sının (Eflak) 1448 yılından öldüğü 1477 yılına kadar üç defa prensi olmuştu. Düşmanlarını cezalandırmakta kullandığı vahşi yöntemler on beşinci yüzyıldan bu yana kötü şöhretini oluşturmuştur. Yine de dünyanın bazı yörelerinde...
  by at Mayıs 16th, 2018 at 01:05 pm
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1463–1481) -3
  Sultan, Eflak’ta Vlad’ın kardeşi Drakula’yı bıraktı. Bu Prens, zalimliği yüzünden Voyvoda’dan nefret eden halk arasında çevirdiği entrikalar sayesinde o kadar çok taraftar kazandı ki sınırda kalan Türk askerlerinin de yardımıyla, ülkeyi ele geçirmekte hiçbir zorluk çekmedi. Tebaası tarafından terk edildiğini gören Vlad, Macaristan’a...
  by at Nisan 27th, 2018 at 11:04 am
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1454 – 1463) -2
  Mora’nın Fethi Ertesi yılın ilkbaharında, Sırbistan’ı Osmanlı İmparatorluğu’na katmaya karar veren Mehmet, Despot Georgi’ye haber göndererek bu ülkenin kendisine teslimini istedi. Gerekçe olarak da, Georgi’nin Sırbistan üzerinde miras yoluyla bir hak iddia edemeyeceğini, bu ülkenin Lazar’ın oğlu Etienne’e ait olduğunu ileri sürdü....
  by at Nisan 25th, 2018 at 12:04 pm
 • Harem… Abdülhamit’in Haremi
  Padişah haremi!.. Doğu’nun bütün ihtişamı, onların bütün hazineleri, dünyanın her tarafından mücevherler, en pahalı kumaşları siyah ve beyaz halkların en güzel kadınları, sayısız ince, tatlı ve acı sırlar. Bütün bunlar hayalimizdeki büyülü kelime: Padişah hareminde birleşiyor. Ve bunun hakkında söylenen her şey çok zayıf çok sönüktür....
  by at Nisan 7th, 2018 at 04:04 pm
 • Osmanlı Sultanlarının Dördüncüsü Yıldırım Bayezit’in Saltanatı
  Çelebi, ‘soylu’ anlamına gelir. Eskiden bu ünvan babalarının sağlığında padişahın erkek evlatlarına verilirdi; sonraları, yeterince yüce ve parlak bulunmamış olacak ki yerine ‘Efendi’ sözcüğü kullanılmaya başlandı. Efendi, Yunanca authentes’in muharref bir şeklidir. Cantemir. Bayezit’in küçük kardeşi Yakup Çelebi...
  by at Nisan 3rd, 2018 at 10:04 am
 • Konstantinopolis’in Fethi ve Merkezî İmparatorluğun Kuruluşu
  İki bağımsız kaynak, Kritovoulos ve Tâcî Beyzâde Ca’fer, İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda, II. Mehmed’in şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler: “Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir, memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır....
  by at Mart 13th, 2018 at 06:03 pm
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1451 – 1454) -1
  Şehzade Mehmet, Osmanlı Sultanı Murat’ın ölümünden üç gün sonra hükümdar oldu. Bu sırada yirmi yaşındaydı. Edirne’ye gelişinde, devletin bütün ileri gelenleri şehrin bir mil dışında kendisini karşıladılar. Orada atlarından indiler ve yayan yürümeye başladılar. Yeni hükümdar ve maiyeti atlarıyla aralarından geçtiler. Yarım mil kadar...
  by at Mart 11th, 2018 at 10:03 pm
 • II. Abdülhamid ve Kumpaslar Şehri
  II. Abdülhamid, 1842’de Abdülmecit’in ikinci oğlu olarak doğdu. Kendisi henüz yedi yaşındayken ölen annesi hareme girmeden önce Ermeni asıllı profesyonel bir dansöz idi. II. Abdülhamid 1876’da Sultan olduğunda 34 yaşındaydı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun otokrat sultanlarının sonuncusu olacaktı. Yüzü, atalarının taze, etli ve güçlü...
  by at Şubat 14th, 2018 at 10:02 am
 • I. İbrahim (1640-1648): İktidar Bunalımı
  Sultan I. İbrahim Sultan İbrahim ve Kösem Sultan (1640-1648) Kafes’te IV. Murad’ın kardeşi, Kösem’in oğlu İbrahim’e Darussaâde ağası gidip “Mübarek başınız sağ olsun, kardeşiniz vefat etti, taht-i saltanat sizindir” müjdesini verdi. İbrahim ise hayatı için korkup “Siz bana mekr u âl idersiz, bana taht ve saltanat gerekmez, karındaşım...
  by at Şubat 2nd, 2018 at 10:02 pm
 • İngiltere’de I.Elizabeth Döneminde Suç ve Ceza (1558–1603)
    Bakire Kraliçe Gloriana da denilen Tudor Hanedanının bu son hükümdarı Kraliçe ı. Elizabeth döneminde İngiltere, ışıltılı sarayının ötesinde, kötü giden ekonomisi, aldığı dış tehditler ve Katolik iç düşmanların yaşattığı büyük güçlükler yüzünden ülkenin paranoyak iç yönetimiyle tam bir polis devletini andırmaktaydı....
  by at Ocak 27th, 2018 at 09:01 pm
 • İnsanlık Tarihinin En Uzun Savaşları
  İçinde yaşayanlar için savaşların en kısası bile çok acı verecek şekilde uzundur. Aşağıda vereceğimiz anlaşmazlıkların tarafları açısındansa çatışma ve kargaşa onlarca ve hatta yüzlerce yıl sürmüştür. Bunlardan bazılarında askerler kendileri doğmadan çok önce başlamış olan savaşlarda tüm ömürleri boyunca savaşmış ve sonra...
  by at Ağustos 2nd, 2017 at 02:08 pm
 • Osmanlı’nın ilk Sultanı Sultan Osman’ın Saltanatı
  MS. 1300 Osman’ın Kökeni Rum yazarlarında Osman’ın kökeni hakkında, belki Türklerin yazdıkları tarihlerdekinden daha doğru fakat yine de onlarla pekâlâ bağdaştırılabilecek bir hikayeye rastlıyoruz. Chalcondyles’in anlattıklarına göre Oğuzlar Anadolu’ya geldikten sonra Misya sınırlarında, Söğüt adında, aynı adı taşıyan bir nehrin...
  by at Temmuz 28th, 2017 at 12:07 pm
 • Girit Savaşı (1645-1669)
  Girit’i üs olarak kullanan Malta korsanları, Doğu-Akdeniz’de Osmanlı güvenliğini ciddi olarak tehdit etmekteydiler. İstanbul’dan Mısır’a gönderilen darussaâde ağası Sünbül Ağa gemisinin yağması, Venedik’e savaş ilanı (1645) ve Girit’in fethi için fırsat verdi. Girit’e hareket eden donanma, 73 kadırgadan oluşuyordu. Batı’dan sekiz...
  by at Haziran 9th, 2017 at 04:06 pm
 • Nizip Harbi
  Malatya’da, Asbuzu, 12 Temmuz 1839 Çok uzun zaman benden habersiz kaldın, çünkü son günlerde olaylar o kadar birbirini kovaladı ki mektup yazmak için bir an bile bulamadım. Şimdi yeniden Asbuzu’nun o kızılcık ağacının altında, köprü üzerindeki gölgeli barınağımdayım: fakat buradan ayrıldığım zamandan beri ne kadar şey değişti. Moltke'nin...
  by at Mayıs 21st, 2017 at 02:05 pm
 • Devlet-i Aliyye’de Tagayyür ve Fesâd
  Günümüzde ”Osmanlı devlet felsefesi ve dünya görüşünün canlanma yolunda olduğunu savunanlar var. Osmanlı Devleti’ni “Yüce Devlet (Devlet-i ‘Aliyye ) nin yani Kavânin-i Osmaniyye’nin XVII. yüzyılda unutulduğunu; otorite birliği, kanun egemenliği ve istimâlet (hoşgörü) politikasının kaybolduğunu, layiha sunan küttâbın (bürokratların)...
  by at Mayıs 7th, 2017 at 08:05 am
 • Osmanlı Avusturya Uzun Savaşı (1593-1606)
  29 Temmuz 1593–11 Kasım 1606 tarihleri arasında Macaristan, Eflak, Balkan yarımadası topraklarında geçen bu savaş gerçekte 13 yıl, 3 ay, 1 hafta ve 6 gün sürdüğü halde tarihe "Uzun Türk Savaşı" ya da 15 yıl savaşları olarak geçmiştir. Her iki taraf için de önemli bir toprak kaybı ya da kazancı olmamakla birlikte, sonunda imzalanan...
  by at Nisan 12th, 2017 at 03:04 pm
 • Anadolu’nun Türkleştirilmesi
  I. Politik psikoloji açısından Osmanlı-İslam kimliğinin çözülmeye başlayıp insanların kendilerini ruhsal yönden neredeyse çırılçıplak, dezoryantasyon ve depersonalizasyon yüklü bir psikoz içinde bulmalarına ve sonra da (Osmanlılığın neredeyse kendiliğinden devre dışı kalması nedeniyle) İslam-Türk kimliği temelinde yeniden “uyum...
  by at Kasım 25th, 2016 at 12:11 pm
 • İran’da İslam Devrimi
  Ayetullah Humeyni 1979 sonunda Kum’da kaydedilmiş bir demecinde “devrimin amacı monarşik rejimi alaşağı etmek değil, ilahi bir cumhuriyetin temellerini kurmaktır” diye açıklar. Bu basit sözler, sahip olduğu askeri güce karşın Şah’ın sadece sözün gücüyle devrilmesi, işte bütün bunlar İslam dünyasında ve hatta İslam dünyası dışında...
  by at Ekim 15th, 2016 at 04:10 pm
 • Teşkilat-ı Mahsusa, Tehcir ve Katliamlar (Nisan-Ağustos 1915)
  Teşkilat-ı Mahsusa (TM) Yazan: Sait Çetinoğlu (Özgür Üniversite – Ankara) Resmî tarih ve tarihçiler, TM’nin bir istihbarat örgütü ve Trablusgarp ile Balkan Savaşları’nda zorunluluktan kaynaklı bir örgütlenme olduğu ve yine zorunluluktan dolayı fiili olarak yetkilendirildiği söylemi etrafında bir efsane örmüştür. Fakat TM’nin dâhilî...
  by at Şubat 29th, 2016 at 02:02 pm
 • Hama Katliamı ve Siyasal İslam
  Bundan yüz yıl kadar önce İhvan (Kardeşler) adıyla Suudi Arabistan’da ortaya çıkan siyasal İslam örgütünün günümüzün Orta Doğu coğrafyasında hemen tüm ülkelerde iktidar için yürüttüğü mücadeledeki Cihatçı niteliğiyle ne kadar korkunç ve vahşi bir konum kazandığı ibret konusudur. Aşağıda Fehim Taştekin’in yıkılıp giden...
  by at Ocak 7th, 2016 at 11:01 am
 • Ruanda Soykırımı Nasıl Gerçekleşti
  İnsanların, aralarında kabile, din, dil, mezhep farklılıkları olmaksızın, ayni toprakta 6-7 yüz yıldan beri birlikte gül gibi yaşadıkları insanları vahşice katletmeye azmettirilmeleri nasıl mümkün olabilir? Toplu imha silahları kullanmadan, 100 günde basit silahlarla tek tek 1 milyon insan nasıl katledilebilir? Nasıl bir duygu insanları bunu yapmaya...
  by at Eylül 29th, 2015 at 05:09 pm
 • Rumlar
  1955’te devlet tarafından tertiplenen ve başta Rumlar olmak üzere İstanbul’un Hıristiyan ahalisine vahşi, yağmacı, talancı bir güruh tarafından yaşatılan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden 60 yıl geçti. Bu olayları analiz etmeden önce Osmanlı’dan bu yana Hıristiyan ahalisine yönelik devlet politika ve uygulamalarına bakmak lazım. Osmanlı...
  by at Eylül 28th, 2015 at 09:09 am
 • Osmanlı Son Savaşına Aslında Niye Girdi
  Özetle Rusya Komünistlerinin dünyaya deşifre ettiği İtilaf emperyalistlerinin dünyayı paylaşım mutabakatı, ittihatçı yazının iddia ettiği gibi savaşın öncesine ve Osmanlı’nın tarafsız oldugu günlere uzanmaz. Savaşın öncesinde İtilaf Bloğu açısından amaç, İttifak Bloğu’nun aksine, Alsace-Loraine hariç yeni topraklar ele geçirmek...
  by at Eylül 18th, 2015 at 03:09 pm
 • Kırık Camlar Gecesi (Kristallnacht)
  1938 Kasım ayının 9. günü 10.’ya bağlanırken insanlık Almanya’da en karanlık gecelerinden birisini yaşıyordu. Yürekten değil ses, tek bir nefes çıkmıyordu gökyüzüne solumak için. Loş sokak lambaları ıssızlığı işliyordu akacak kanın durmayacağı damarlara. Faşizm kanlı yüzünü ölüm kusacağı düşmanına dönmüş ve Yahudiler...
  by at Eylül 11th, 2015 at 11:09 am
 • Osmanlı I. Dünya savaşına girmek zorunda mıydı?
  Okutulan tarih kitaplarımızda Osmanlı’nın son savaşı yeni nesillere “Emperyalist devletler hasta adam dedikleri Osmanlı’yı paylaşmak için harekete geçtiler. Almanya’nın yanında girmek zorunda kaldığımız bu savaşta Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık” gibi çok komik bir şekilde anlatılıyor. Oysa işin aslı...
  by at Temmuz 4th, 2015 at 02:07 pm
 • Fransa’da 1789 Öncesi Feodal Haklar
  İlk ağızda bir şey şaşırtmaktadır: özel amacı her yerde Ortaçağ kurumlarının kalıntılarını ortadan kaldırmak olan Devrim, bu kurumların çok daha iyi korunmuş olarak rahatsızlıklarını ve katılıklarını halka en fazla hissettirdikleri yörelerde değil de, tersine, bunları onlara en az hissettirdikleri yörelerde patlak vermiştir; öyle ki,...
  by at Haziran 10th, 2015 at 03:06 pm
 • Batı Medeniyeti Nasıl Doğdu
  1500 ile 1800 arasında; kapsamlı, şiddet dolu, hızlanan bir değişimin ve böyle modern dünyaya geçişin yolu açılmıştı. Bunun açıklaması kısmen erken modern Avrupa’nın fikirlerinde bulunmaktadır. Bunlar, doğal olarak çok sıra dışı adamlara (ve birkaç kadına), çağın önde gelen yazarlarına ve bilim insanlarına ait olan fikirlerdi. Bununla...
  by at Mart 8th, 2015 at 03:03 pm
 • 19. Yüzyıl Başlarında Gericilik (İrtica)
  Büyük Fransız Devrimi’nin yenilgiye uğramasından sonra bilindiği gibi, siyasette, bilimde, felsefede genel bir gericilik dönemi yaşandı. Bourbon’ların beyaz terörü: liberal düşünce akımlarına karşı güç birliği oluşturmak için Avusturya, Prusya ve Rusya monarşileri arasında 1815 yılında imzalanan Kutsal İttifak: Avrupa’nın yüksek...
  by at Şubat 22nd, 2015 at 05:02 pm
 • Kullar ve Sultanlar
  Cumhuriyet döneminin bir yığın dar açılı, dogmatik tutum ve uydurmaları arasında, en beterlerinden biri de, “ortaöğrenimde” Osmanlı Tarihi’nin analitik olarak değil de, tabulaştırılarak okutulması oldu. Şayet Osmanlı Tarihi, artı ve eksileriyle objektif olarak gösterilebilseydi genç kuşaklara, tarihimizde de hazineden geçinenler için...
  by at Şubat 17th, 2015 at 01:02 pm
 • İstiklâl (Bağımsızlık) Mahkemeleri
  İstiklâl kavramı eski dilde “bağımsızlık” anlamı dışında “hürriyet” anlamında da kullanılırdı. Büyülü bir sözcük, etkileyici bir kavramdır. Böyle bir hedefe koşulan hiçbir kuruma artık herhangi bir kusur, herhangi bir kötülük atfedilemezdi. O yüzden Osmanlı’da Sultanlığın yıkılışının adından kurulan ulus devletin daha...
  by at Kasım 22nd, 2014 at 01:11 pm
 • Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)
  Ayasofya ile Sultan Ahmed Camii arasındaki sahada bulunan ve ayaklananların öldürülmesini istedikleri 30 hükümet yetkilisinden bazılarının öldürülerek cesetleri asıldığı için Çınar Vakası denilen bu olayın bir adı da Vak’a-i Vakvakiye’dir (Vakvak Olayı). Vakvak, söylenceye göre, meyvesi insan başı olan bir cehennem ağacı olup İslam-Osmanlı...
  by at Ağustos 10th, 2014 at 12:08 pm
 • Yeniçerinin Yok Edilişi (Vaka-i Hayriye)
  Tarihte bir ordunun kendi hükümdarı tarafından topa tutulup yakılarak, boğularak ve kılıçtan geçirilerek son neferine kadar katledildiği bir başka örnek var mıdır bilmiyorum. Çandarlı Kara Halil Paşa’nın teşebbüsü ile 465 yıl kadar önce esir alınan hıristiyan çocuklarından teşkil edilerek kurulan ve daha sonra başarılarıyla Osmanlıyı...
  by at Haziran 30th, 2014 at 06:06 pm
 • İngiltere nasıl büyük devlet oldu?
  İngiltere on dördüncü yüzyılın ortasında nüfusunun yarıdan fazlasını veba yüzünden kaybetmişti. Amerika kıtasındaki fetihlerde en sona kaldı. Yeni topraklardan altın ve değerli maden yağması işlerinde mesela İspanyolların yüz yıl kadar gerisinde kaldığı için Avrupa’nın en fakir ve geri ülkelerinden biri olmuştu. 1500 yılında başkent...
  by at Nisan 19th, 2014 at 03:04 pm
 • Gelmiş Geçmiş En Büyük 10 Cihangir
  Cihangir denince genellikle “sıfırdan başlayıp dünyanın büyük kısmını ele geçiren hükümdarlar” kastediliyor, ama 361 milyon km²’si denizlerle, 149 milyon km²’si de karalarla kaplı olan dünyamızın tarihinde bu toprakların onda birini bile eline geçirip hükmedebilen bir cihangir ortaya çıkmamış. Sıfırdan başlama kısmı da önemli, çünkü...
  by at Kasım 7th, 2013 at 05:11 pm
 • Fatih Sultan Mehmet’in yaşamı ve ölümü
  Osmanlı tarihinde fetihler çok fazla, ama Fatih denildiğinde aklımıza sadece bir tek Sultan yani II. Mehmet geliyor. Oldukça travmatik bir aile ve siyaset ortamında dünyaya gelen Sultan II. Mehmet’in yetişme şartları ve tahta çıkışı ilginçtir. Dedesi Mehmet Çelebi’nin inme inerek ölümü üzerine Babası II. Murat’ın henüz on yaşında...
  by at Ekim 12th, 2013 at 05:10 pm
 • Yavuz Sultan Selim’in İcraatleri
  Osmanlı Devleti’nin 9. Sultan’ı olan Yavuz Selim Han hakkında bugün bile farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Kimileri onu göklere çıkarmakta ve yüce atamız sayarak ululamakta ayrıca günümüzün en büyük yatırımlarına dahi onun ismini vermek istemektedir. Onun en fazla övgü alan özelliğinin Osmanlı topraklarını üç katına çıkartması...
  by at Haziran 29th, 2013 at 01:06 pm
 • Öldürülen Osmanlı Şehzadeleri ve Devrilen Padişahlar
  Bir hanedan saltanatı olan Osmanlı’nın bizzat kendi hanedan mensupları için de aslında nasıl bir cehennem olduğuna Çetin Altan’ın “Tarihin Saklanan Yüzü” adlı eserinde biraz ışık tutulmaktadır. Aşağıda Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey zamanından başlayarak Sultan Vahidettin’e kadar devrilen 17 padişah ve öldürülen sayısız şehzade...
  by at Mart 9th, 2013 at 04:03 pm
 • Genç Osman’ın Katledilişi
  Sultan I. Ahmed’den olma, Sırp asıllı Mari (Mahfiruz Hatice Sultan)’dan doğma Sultan II. Osman ya da Genç Osman 1604 doğumludur. Kendisi henüz 14 yaşında iken 1618 yılında, amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturan 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Kendi iradesi dışında saltanattan düşürülen...
  by at Mart 7th, 2013 at 02:03 pm
 • Hürrem ve Süleyman’ın sonu nasıl oldu?
  Pargalı İbrahim vaktiyle bir gün Avusturya elçilerine Osmanlı sultanını şöyle anlatmıştı;Hayvanların en vahşisi olan aslan şiddetle değil, zeka ile, terbiyecisinin ona vereceği gıdalar ile, ve kendi alışkanlıklarının etkisi ile ehlileştirilmelidir. Terbiyecisinin elinde ona gözdağı vermekte kullanabileceği bir sopa olmalı ve onu sadece kendisi...
  by at Şubat 26th, 2013 at 07:02 pm
 • Çuvala Konup Denize Atılan 280 Cariye
  Sultan 4. Murat Bağdat seferinden İstanbul’a dönüşünde hasta idi. 1640 şubatındaki ölümünün batılı kaynaklar Siroz’dan, Osmanlı kaynakları ise Gut hastalığından olduğunu söylerler. Her halükarda Osmanlı topraklarında içilmesini yasakladığı ve şiddetle cezalandırdığı alkol alışkanlığının kendi ölümünde büyük payı olduğu...
  by at Şubat 1st, 2013 at 07:02 pm
 • İdam edilen 44 Veziriazam’ın dramı
  Hep yüceltilen, görkemli geçmişimiz, şanlı tarihimiz, ecdadımız ulu hakanlar gibi nitelemelerle bize aktarılan Osmanlının gerçek yüzünün aslında ne kadar farklı olduğuna Çetin Altan’ın “Tarihin Saklanan Yüzü” adlı eserinde biraz ışık tutulmaktadır. Aşağıda 1453 – 1821 yılları arasında Sultanların kararlarıyla gerçekleştirilen...
  by at Ocak 23rd, 2013 at 02:01 pm
 • Büyük İzmir (Smyrna) yangını 1922
  Smyrna kenti Osmanlı İmparatorluğu içindeki başka hiçbir kente benzemezdi. Ilıman iklimi, verimli hinterlandı oradaki en fakir köylünün bile en azından yeterinden fazla meyve, ekmek ve peynire sahip olmasını sağlardı. Kent mimoza, zakkum ve badem ağaçlarının hoş kokularıyla sırılsıklam bir bölgenin kalbinde yer almaktaydı. Türk, Musevi, Yunan,...
  by at Ocak 2nd, 2013 at 05:01 pm
 • Pargalı İbrahim’in ve Şehzade Mustafa’nın öldürülüşleri
  Muhteşem Süleyman’ın altın çağı artık doruğundaydı. Osmanlı bayrağı altında hizmet etmeğe akıllıca ikna ettiği devrinin en korkunç amirali, kanca burunlu eski korsan Barbarossa (kızıl sakallı) sayesinde zaferleri artık sadece karada değil, denizde de tüm akdeniz’i kontrolu altında tutarak sürmekte idi. Süleyman kendisine hilat giydirmiş...
  by at Aralık 28th, 2012 at 05:12 pm
 • Bir Zamanlar Türkiye
  123 YILLIK NATIONAL GEOGRAPHIC ARŞİVİ’nden eski Türkiye fotoğrafları…
  by at Aralık 10th, 2012 at 06:12 pm
 • İkinci Meşrutiyet ve İttihatçılığın gelişi
  Osmanlı Anayasası (Teşkilat-ı Esasi’nın), 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908 tarihinde yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve 5 Kasım 1922’de Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiyle sona eren döneme ikinci meşrutiyet denmektedir. Ülkede ilk parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük, iki büyük savaş...
  by at Kasım 19th, 2012 at 03:11 pm
 • Çegar Tepesi Muharebesi ve Kelle Kule
  Daha İstanbul bile fethedilmeden önce (1402 yılında) Osmanlı kontroluna girmiş olan Sırbistan topraklarında ilk miliyetçilik hareketlerinin başladığı ondokuzuncu yüzyılın başlarına kadar organize ve büyük çaplı bir ayaklanma görülmüyor. Osmanlıya karşı bir “halk devrimi” niteliğindeki bu ilk ciddi başkaldırının 1804 yılında...
  by at Ekim 2nd, 2012 at 03:10 pm
 • 6-7 Eylül Olayları
  1955 yılında “Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve bomba atıldı” şeklindeki yalan haberle başlayan olaylar. olayları düzenleyenlerin, kimsenin öldürülmemesi yönündeki telkinlerine rağmen, 6 eylül akşamı başlayan ve yaklaşık 9 saat süren olaylar boyunca ve sonrasında (aralarında iki ortodoks papaz da olmak üzere) 13 ile 16 arası...
  by at Mart 7th, 2012 at 05:03 pm
 • Şimdiki Irak Devletinin Kuruluşu ve Gertrude Margaret Lowthian Bell
  Mevcut Irak devletinin tarihinden coğrafyasından etnik yapısının ve sınırlarının bölünmez bütünlüğünden sözedenler acaba bu ülkeyi biraraya getirip, sınırlarını oluşturma, ve ülkenin devleti ve halkları ile bölünmez bütünlüğünü kurma işini kimin yaptığını bilmekte midirler?? Gertrude Bell'in yaşadıkları 'Çöl Kraliçesi' isimli...
  by at Mart 6th, 2012 at 05:03 pm
 • STRUMA Olayı
  Struma'nın Sarayburnu açıklarındaki son görüntüsü. İkinci Dünya Savaşı başladığı sırada tarafsızlığını ilan eden Romanya Krallığı, Fransa’nın düşmesi ve karışan iç siyaset sonucu iktidarı ele geçirerek ve Nazi tarzı bir yönetim kurmuş olan diktatör Ion Antonescu tarafından 1940 yazında Eksen (İtilaf) devletleri arasına katılmıştı....
  by at Mart 3rd, 2012 at 06:03 pm
 • Talat, Cemal, Enver, Azmi Paşa’ların öldürülüşü, Nemesis, Asala ve 12 Eylül
  TELGRAF MEMURLUĞUNDAN VEZİRİAZAM ‘LIĞAMehmet Talat 1874 yılında Edirne’nin Kırcaali kazasında (şimdiki Bulgaristan’ın güney doğusundaki küçük bir köyden göçme) Pomak asıllı küçük bir memurun oğlu olarak doğdu. Girdiği okulun hazırlık sınıfındayken hocayla takıştığı için atılmıştı. Diploması olmadığı için edirne...
  by at Ocak 19th, 2012 at 11:01 am
 • Varlık Vergisi Faciası
  Şükrü Saraçoğlu Hükümeti tarafından 9 Kasım 1942’de TBMM’ye sevkedilen “Varlık Vergisi” isimli yasa, 11 Kasım’da Genel Kurul’da kabul edildi ve bundan tam 69 yıl önce bugün 12 Kasım 1942’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasa sanki mülk ve işyeri sahibi tüm vatandaşlar için ve türkiyenin...
  by at Kasım 13th, 2011 at 02:11 pm
 • Men-i Müskirat ve Prohibition
  Fötr şapkalı kamu görevlileri buldukları fıçılar dolusu şarapları döküp telef etmekteler.Müskirat kutsal kitapta “şarap” olarak geçen ve yasaklanan ancak daha sonra anlam genişlemesine uğrayarak “yenilmesi ve içilmesi sarhoşluk veren her türlü şeyleri” genel olarak tanımlayan arapça kavram. Men-i müskirat her türlü alkollü...
  by at Eylül 4th, 2011 at 10:09 am
 • Cezayir’in Kurtuluşu
  Cephet üt tahrir el Vatani - Vatanın Kurtuluşu Cephesi - NLFCezayir Bağımsızlık Savaşı, 20. yüzyılın en önemli silahlı mücadelelerinden biridir. Cezayirli Müslüman Araplar ile koloniyel olarak adlandırılan Fransız kökenli Cezayirlilerin arasındaki sürtüşmenin, 130 yıllık koloni yönetimine karşı bir isyana dönüşmesiyle başlamıştır. Fransa’nın...
  by at Nisan 11th, 2011 at 04:04 pm
 • Kıbrıs’ın Fethi
  1570 yılı itibariyle Kıbrıs adası Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır’ın alınmasından sonra, Venediklilier Memlûk Sultanlığı’na Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başlamıştı. Kıbrıs adasının Rum halkının, baskılarından bunaldıkları Venediklilere karşı yardım istemesi üstüne, Kıbrıs’ın fethi...
  by at Şubat 11th, 2011 at 04:02 pm
 • Sarıkamış Harekatı Faciası
  Bu ironik yazılı fotograf enverpasadergisi.com'dan alınmıştır. 2011 yılının ilk günlerinde Türkiye Cumhuriyetinin dışişleri bakanı diyor ki, “”Sarıkamış’ta ‘Gerekirse doksan bin şehit için daha ant içtik’” peehhh… Bunu hükümetin yetkili bir şahsiyetinin ağzından böyle bir şekilde duyunca acaba biz bu şehitleri...
  by at Şubat 7th, 2011 at 04:02 pm
 • 6 gün harbi (Haziran 1967 Arap-İsrail savaşı)
  Diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi, Mısır ile Suriye'nin İsrail'e savaş açma konusunda anlaşmaları ve bu anlaşmaya Ürdün'ün de katılarak 5 haziran da savaşı başlatmaları üzerine yürütülen sıcak çatışma İsrail'in Judea, Samarya, Golan tepeleri, Gaza şeridi ve tüm Sina yarımadasını da toprakları arasına katması ile sonuçlandı. Odaya...
  by at Ocak 30th, 2011 at 04:01 pm
 • Nikolay Çavuşesku ve Kürtaj Yasağı
  1988 yılında Nicolae Ceauşescu'nun 70'inci yaşgünü ve siyasetteki 55'inci yılı anısına bastırılan pul Romanya’nın diktatörü Nikolay Çavuşesku 1966′da, yani iktidara gelişinin ertesi yılında kürtajı yasakladı. “Cenin tüm toplumun malıdır” diyordu. “Her kim ki çocuk edinmekten kaçınır o kişi toplumun sürekliliğinin gerektirdiği...
  by at Aralık 23rd, 2010 at 12:12 pm
 • 27 Mayıs darbesi ve Hürriyet Şehitleri
  Askerler 27 Mayıs 1960’ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askerî darbesini gerçekleştirdiler. 37 düşük rütbeli subayın planları ile icra edilen bu darbe emir komuta zinciri içinde yapılmamıştır. Kritik mevziler bu subayların ellerindeki asker ve silahlarla önce ordudaki komuta kademesinin etkisiz hale getirilmesi ile ele geçirilmiş, daha sonra...
  by at Aralık 14th, 2010 at 01:12 pm
 • Kocatepe muhribinin batırılışı
  Donanmamıza katılmasından 14 gün sonra kendi uçaklarımızın vurup batırdığı ve 54 askerimize mezar olan Kocatepe Muhribimiz22 Temmuz 1974 günü A.B.D.’den henüz satın alınıp daha 14 gün önce donanmamıza katılmış olan Kocatepe isimli destroyer’imiz ile Adatepe ve Mareşal Çakmak’tan oluşan üç parça savaş gemimiz Kıbrıs’a doğru yol...
  by at Kasım 30th, 2010 at 12:11 pm
 • Katin Ormanı Katliamı
  Lavrentiy Beria'nın politbüro'ya gönderdiği ve Leh Subay birliklerinin tüm üyelerinin öldürülmesini öneren yazısı 1940 yılının nisan mayıs aylarında sovyet gizli polisi NKVD tarafından gerçekleştirilen katliamdır. 5 Mart 1940 tarihinde gizli polis teşkilatının başında bulunan Lavrentiy Beria politbüro’ya Leh Subay birliklerinin tüm üyelerinin...
  by at Kasım 28th, 2010 at 02:11 pm
 • Rodney King olayı ve Los Angeles ayaklanması
  Sıradan bir zenciye 3,8 milyon dolar kazandıran olay Eskiden sıradan bir vatandaşın görüntü ve ses kaydı alabilmesi çok güçtü.  Super-8 amatör film kameralarının çıkması(1965) bu işi nispeten mümkün hale getirdi ise de bana göre “”şeffaflık devrimi”nin başlangıcı tüketici tipi video kameraların ilk olarak satılmaya başlandığı 80’lerin...
  by at Kasım 25th, 2010 at 04:11 pm
 • Şıpka Geçidi (1877 Osmanlı – Rus Harbi)
  Şıpka Geçidi, Bulgaristan’ın tam ortasında Balkan dağları üzerinde, 1329 metre rakımlı ve askeri açıdan stratejik bir geçittir. Aslında Şıpka, kelimenin tam anlamıyla tepelerin arasından geçilen bir geçit yeri değildir, tam tersine tepelerin üzerinde seyreden bir engebeli yol söz konusudur. Şanlı Osmanlı tarihinin tutkunları açısından...
  by at Kasım 1st, 2010 at 08:11 am
 • Muğlalı Olayı
  Aşağıda sözünü edeceğimiz olayın halen Mugla’da ikamet etmekte olan Mahut Mutekait Paşa ile hiçbir ilgisi yoktur. Olay bundan 67 yıl kadar önce doğudaki Van ilimizin Özalp ilçesinde yaşanmıştır. Olayın özeti:Özalp Kaymakamı Hilmi Tuncel’in kurduğu çete tarafından koyunları gasp edilen İranlı bir aşiret reisi, Türk tarafına...
  by at Ağustos 25th, 2010 at 04:08 pm
 • Siz de Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
  Eğer biraz eskilerden iseniz bu “en uzun sözcüğü” mutlaka duymuşsunuzdur. Ama şimdi artık yok. Çünkü, Çekoslovakya diye bir ülke kalmadı. Nasıl olur? “Kuruluşu, Türkiye’den 5 yıl daha eski ve halkı çoktan Çekoslovakyalılaştırılmış olan Çekoslovakya’ya ne oldu ki?” diyeceksiniz. Yoksa bir komşu ülkenin orduları...
  by at Ağustos 3rd, 2010 at 07:08 am
 • Son Bizans İmparatoru nasıl öldü?
  Kendini Bizans İmparatoru olarak ilan eden son kişi, Fatih Sultan Mehmet olarak tanıdığımız Osmanlı Padişahı II. Mehmet’tir.  Kaiser-i Rum (Roma İmparatoru) ve ayrıca eski Yunancada Roma İmparatoru anlamına gelen Basileus unvanını da almıştır. Ancak, biz Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğunun İstanbul’un fethi sonucu yıkılmış olduğu gerçeğinden...
  by at Temmuz 28th, 2010 at 04:07 pm
 • Holodomor olayı
  Sözcüğün Ukraynaca okunuşu “Golodomor” muş. Eski slavcadaki Holod(golod = kıtlık) ve Mor (kitle halinde ölüm) sözcüklerinden geliyor. Ukrayna Holocaust’u da denmektedir. 1932 yılında sadece ukrayna topraklarında yaşayan 5 milyon kadar insanın açlıktan ölmesi hadisesinin özel adıdır. Bu olayın da holocaust gibi bir soykırım...
  by at Temmuz 28th, 2010 at 04:07 pm