Author Archive

 • İtaatsizlik Sorumluluğu Üzerine
  “Bir demokrasinin esas olarak sağlıklı olan kurumları içerisinde yüksek mevkileri işgal eden birilerinin bağışlanamayacak cehaletleri ya da bireysel çıkarları nedeniyle yasallığın sınırlarını biraz ya da çok fazla aşmaları, rüşvet işlerine bulaşmaları, açıkça yalan söylemeleri, güç alanlarını genişletmeleri hatta sınırsız bir...
  by at Ocak 16th, 2023 at 10:01 am
 • Parkın Özgürlüğü
  “Bir toplumda eğer çok sayıda insan ifade özgürlüğünü benimsiyor ve umursuyorsa, orada kanunlar yasaklasa bile ifade özgürlüğü var olur.” 1946 yılında George Orwell’ın basın ve ifade özgürlüğü üzerine The Tribune Gazetesine yazdığı ” Freedom of the Park” adlı makalenin çevirisidir. (Kaynak: Essays, Journalism &...
  by at Haziran 25th, 2022 at 05:06 pm
 • Bizi Gardiyandan Kim Koruyacak?
  “Quis custodiet ipsos custodes?“ Britanya Parlamentosu 1643 yılında basını düzenleyip tahakküm altına alacak bir kararname yayınladı. Kararname, Krallık, kilise ve diğer daha önceki sansürcüler tarafından uygulanan kitap basımı öncesi sansür uygulamasının benzerini yeniden hayata geçiren 1643 tarihli Lisans Yasası’ydı. Bu gelişme...
  by at Haziran 22nd, 2022 at 09:06 am
 • Bir Kanser Hastasının Son Günleri
  Son aylarda  ‘göçmen’, ‘mülteci’ ya da ‘misafir’ olarak farklı şekillerde tanımlansa da kontrolden çıkmış olduğunda, sorumlular hariç herkesin hemfikir olduğu ülkemize yönelik göç dalgasının çağrıştırdığı bir anımı anlatmak istiyorum. Çünkü durum aynen bu; Ortaokul yıllarımdı. Annem, babam ve kardeşimle birlikte...
  by at Mayıs 21st, 2022 at 08:05 am