Author Archive

 • Padişahın Huzuruna İkinci Defa Kabul Olunuş
  Büyükdere, 26 Haziran 1837 Sana son mektubumu yazdığımın ertesi günü “Mabeyn”e çağırıldım. Bu bina yüksek bir duvarla asıl saraydan ayrılmıştır. Sarayda da harem kısmı yine ayrı bir bölük halindedir ve burada yalnız kadınlar, hadımlar ve padişah oturur. Sana daha önce anlatmış olduğum, padişahın şimdiye kadarki baş katibi ve...
  by at Ocak 8th, 2021 at 07:01 am
 • Galata Kulesi
  Büyükdere, 14 Eylül 1837 Üç arkadaşımın Kurmay yüzbaşı Baron von Binke ile Fischer’in ve istihkam sınıfından von Müllbach’ın İstanbul’a gelişleri beni son derece sevindirdi. Buharlı geminin Tiryeste’den gelmesi bekleniyordu, Ben de boyuna Galata’nın muazzam yuvarlak kulesine çıkıyor, oradan limanın kalabalığını, İstanbul’un...
  by at Ocak 8th, 2021 at 07:01 am
 • Değnek Cezası
  Büyükdere, 27 Eylül 1836 Bu sıralarda, benim de pek hoşuma giden bir işle uğraşıyorum; Boğaziçi’nin her iki yakasının haritasını almak. Bu sırada birçok dağlara tırmanmak lazım geliyor, ama harikulade güzel manzara yorgunluğa değiyor; bir Frengin plançetesini sarayın avlularında kurduğu ilk defa oluyor. Muhteşem bir sonbahar geçiriyoruz...
  by at Ocak 8th, 2021 at 07:01 am
 • Padişahın kızının düğünü– MEDDAH yahut Halk Masalcısı
  İstanbul, 5 Mayıs 1836 Evvelki gün sultan, ikinci kızı Mihrimah’ın –yani Güneş- ayın– düğünü şerefine sefirlere muhteşem bir akşam yemeği verdi. Her yanı pencereli ve İstanbul, Beyoğlu ve denize geniş bir nezareti olan bir köşkte toplanıldı. Pencerelerin altında ip cambazları, at cambazları, İranlı pandomimacılar ve sayısız seyirciler...
  by at Ocak 8th, 2021 at 07:01 am
 • Nizip Harbi
  Malatya’da, Asbuzu, 12 Temmuz 1839 Çok uzun zaman benden habersiz kaldın, çünkü son günlerde olaylar o kadar birbirini kovaladı ki mektup yazmak için bir an bile bulamadım. Şimdi yeniden Asbuzu’nun o kızılcık ağacının altında, köprü üzerindeki gölgeli barınağımdayım: fakat buradan ayrıldığım zamandan beri ne kadar şey değişti. Moltke'nin...
  by at Mayıs 21st, 2017 at 02:05 pm
 • Osmanlı’nın Romanya ve Bulgarya Topraklarından Geçerek İstanbul’a Varış
  I. Yeni Orsova Paşasını Ziyaret – Eflak’da Yolculuk – Bükreş Bükreş, 25 Ekim 1835 Eski Orsova’nın hemen alt yanında, Tuna’nın dalgalarından, üzerinde bir Türk kalesi bulunan bir ada yükselir. Bu kaleyi yapan Avusturyalılar buna Yeni Orsova adını vermişlerdi: Türkler burasını aldılar, o zamandan beri sınırları Karpatlardan ta...
  by at Mayıs 15th, 2017 at 02:05 pm
 • Status Quo – Malatya’da Son Durum
  Malatya, 20 Şubat 1839 Harp olacağında ne kadar az şüphe varsa, büyük bir önem taşıdığını gördüğüm bir şeyden söz açmanın da o kadar zamanı olsa gerek. Son iki harpte, daha başlangıçta, Hüseyin Paşa ile Reşit Paşaya peşin olarak Suriye eyaleti tevcih olunmuştu. Yeniden böyle bir hata işlemek istenmiyorsa Suriye’yi üçüncü defa...
  by at Mayıs 6th, 2017 at 10:05 am
 • Doğuda Kadınlar ve Esirler
  İstanbul, Arnavutköy, 9 Şubat 1836 Seraskerin arzusu üzerine şimdi burada, onun baş tercümanının evinde bulunuyorum. Ev sahibimin adı Mardiraki yani Küçük Martin, kendisi Ermeni ve zengin, hatırı sayılır bir adam. Bize çok çalışmamız tembih edildiği halde, gerçekte tercümeden başka her şeyi yapıyoruz. Küçük Martin’e bir çubuk içelim...
  by at Mayıs 1st, 2017 at 05:05 pm
 • Türklerin Vergi Toplayış ve Askere Alışları
  Garzan dağında ordugâh, 15 Haziran 1838 Ancak üç seneden beri yeniden Türk egemenliği altına girmiş olan bu memleketin durumu hakkında bilgi toplamaya uğraştım: Kürtler (bunlardan hangi sınıfa mensup olursa olsun bütün konuştuklarım) iki şeyden şikayet etmektedirler: Vergi ve asker toplama. Zannımca imparatorluğun bütün geri kalan vilayetleri...
  by at Nisan 24th, 2017 at 11:04 am
 • Osmanlı İmparatorluğunun 1836 Yılında Siyasî ve Askerî Durumu
  Beyoğlu, 7 Nisan 1836 Uzun zaman, Osmanlı egemenliğine set çekmek Avrupa ordularının ödevi olmuştu: Bugün ise Avrupa politikasının tasası bu devletin varlığını sürdürmesidir. İslamlığın Doğuda olduğu gibi Batının büyük bir kısmına hâkim olacağından haklı olarak korkulduğu devir geçeli pek çok olmamıştır. Peygambere inananlar,...
  by at Nisan 23rd, 2017 at 03:04 pm
 • Dağlardan Atla Geçerek Dicle’den Fırat’a, Fırat Üzerindeki Akıntılardan Geçerek Yolculuk: Asbuzu
  Harput, 20 Temmuz 1838 Paşanın büyük çadırında kırmızı kadife minderlere oturmuş akşam yemeği yerken, paşa ansızın buradan göç etme emrini verdi. Buna candan sevindim, çünkü Garzan dağının dışında ve eteğinde bulunan ordugâhımız son derece rahatsızdı. Burada sıcak korkunçtu, gölgede 40°C derecesini buluyordu. Zavallı atlarımız...
  by at Nisan 4th, 2017 at 08:04 am
 • İstanbul’dan Boğaziçini Geçerek Büyükdere’ye Yolculuk
      İstanbul, 3 Kasım 1835 Bir gece Beyoğlu’nda dinlendikten sonra limanda, Altınboynuz (Haliç)de yüzlercesi dolaşan son derece zarif bir hafif tekneye (kayık) bindik. Kayıkçılar kayıklarında oturup beklerler. Türkler şapkalı olan birinin ya gemi kaptanı ya da hekim olacağını tahmin ettikleri için, Buyurun kaptan, hekimbaşı, hişt!, Rumlara...
  by at Şubat 24th, 2017 at 10:02 am