Author Archive

 • Adâletnameler adaleti sağlar mıydı?
   Dünyanın eski çağlarında insanların başlıca uğraşları sürülere çobanlık etmekten ibaret iken, bir eşkıya grubunun, bir memleketi istila edip haraca bağlaması işten bile değildi. İktidarlarını böylece kurduktan sonra çetenin reisi, haydut adını kral unvanı içinde kaybettirmenin bir yolunu bulurdu. Daha sonra fetihlerle büyüyerek imparatorluk...
  by at Şubat 5th, 2019 at 06:02 pm
 • Ehl-i Örfün Reâyâ’yı Suistimali
  Bugün “Yeni-Osmanlı” adı altında tekrar canlandırılmaya çalışılan dünya görüşü Osmanlı idaresinde “”adalet”” olduğuna dair tamamen sahte ve gerçek dışı bir iddiaya dayanıyor. Osmanlı’da bugünkü medeni dünyadan bildiğimiz anlamda herhangi bir adalet ve yargı yoktu. Hiç olmamıştı. Evet, mahkeme ve yargıç(kadı) vardı ama...
  by at Ocak 28th, 2019 at 06:01 pm
 • Orta-Doğu Devletinde Adâlet
  Adâletnâme, devlet otoritesini temsil edenlerin, reâyâya (yani Osmanlı padişahının asker olmayan tüm üretici tebaasına) karşı bu otoriteyi kötüye kullanmalarını, kanun, hak ve adâlete aykırı tutumlarını, olağanüstü tedbirlerle yasaklayan beyanname (kanun hükmünde kararname) şeklinde bir Pâdişâh hükmüdür. Adâletnâmelerde, kökünü...
  by at Ocak 23rd, 2019 at 02:01 pm
 • Konstantinopolis’in Fethi ve Merkezî İmparatorluğun Kuruluşu
  İki bağımsız kaynak, Kritovoulos ve Tâcî Beyzâde Ca’fer, İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda, II. Mehmed’in şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler: “Gaza, atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir, memleketimizin tam ortasını işgal eden Bizans, devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmaktadır....
  by at Mart 13th, 2018 at 06:03 pm
 • I. İbrahim (1640-1648): İktidar Bunalımı
  Sultan I. İbrahim Sultan İbrahim ve Kösem Sultan (1640-1648) Kafes’te IV. Murad’ın kardeşi, Kösem’in oğlu İbrahim’e Darussaâde ağası gidip “Mübarek başınız sağ olsun, kardeşiniz vefat etti, taht-i saltanat sizindir” müjdesini verdi. İbrahim ise hayatı için korkup “Siz bana mekr u âl idersiz, bana taht ve saltanat gerekmez, karındaşım...
  by at Şubat 2nd, 2018 at 10:02 pm
 • Girit Savaşı (1645-1669)
  Girit’i üs olarak kullanan Malta korsanları, Doğu-Akdeniz’de Osmanlı güvenliğini ciddi olarak tehdit etmekteydiler. İstanbul’dan Mısır’a gönderilen darussaâde ağası Sünbül Ağa gemisinin yağması, Venedik’e savaş ilanı (1645) ve Girit’in fethi için fırsat verdi. Girit’e hareket eden donanma, 73 kadırgadan oluşuyordu. Batı’dan sekiz...
  by at Haziran 9th, 2017 at 04:06 pm
 • Devlet-i Aliyye’de Tagayyür ve Fesâd
  Günümüzde ”Osmanlı devlet felsefesi ve dünya görüşünün canlanma yolunda olduğunu savunanlar var. Osmanlı Devleti’ni “Yüce Devlet (Devlet-i ‘Aliyye ) nin yani Kavânin-i Osmaniyye’nin XVII. yüzyılda unutulduğunu; otorite birliği, kanun egemenliği ve istimâlet (hoşgörü) politikasının kaybolduğunu, layiha sunan küttâbın (bürokratların)...
  by at Mayıs 7th, 2017 at 08:05 am
 • Osmanlı Avusturya Uzun Savaşı (1593-1606)
  29 Temmuz 1593–11 Kasım 1606 tarihleri arasında Macaristan, Eflak, Balkan yarımadası topraklarında geçen bu savaş gerçekte 13 yıl, 3 ay, 1 hafta ve 6 gün sürdüğü halde tarihe "Uzun Türk Savaşı" ya da 15 yıl savaşları olarak geçmiştir. Her iki taraf için de önemli bir toprak kaybı ya da kazancı olmamakla birlikte, sonunda imzalanan...
  by at Nisan 12th, 2017 at 03:04 pm