Author Archive

  • Doğru ve Yanlış Fikirler
    Doğruluk ve yanlışlık tamamen önermeden ibaret olsa da fikirler genelde (hangi kelimelerin temel anlamları dışında kullanıldığına göre) doğru veya yanlış olarak adlandırılır. Bana göre fikirler doğru veya yanlış olarak ayrıldığında üstü kapalı bir önerme yapılır, bu da isimlendirmenin temelini oluşturur. Bunu, fikirlerin doğru veya yanlış...
    by at Kasım 12th, 2018 at 02:11 pm
  • Kelimelerin Suistimali
    Bazıları dilde doğal olarak bulunan kusurların, kelimelerin kullanımında meydana gelen kaçınılmaz karışıklığın ve belirsizliğin dışında iletişim esnasında kelimeleri üstü kapalı bir şekilde veya farklı anlamlarda kullanarak bilerek hata yapar. Bu kötüye kullanımın en belirgin hali, kelimeleri sadece belli fikirler ifade ederek ve daha da kötüsü...
    by at Kasım 6th, 2018 at 07:11 am