Author Archive

 • Osmanlı’da Kapitülasyonlar ve Dış Borçlar
  Kapitülasyon; ekonomi ve ticarette kullanıldığı şekliyle bir devletin uyruklarının haklarını diğer bir devletin toprakları üzerinde düzenleyen, onlara ayrıcalıklar tanıyan anlaşma anlamına geliyor. Osmanlı devletinde kapitülasyonlar, yabancılara tanınan ayrıcalıklar oldugu için ‘imtiyazat-ı ecnebiyye’ (yabancılara ayrıcalıklar) diye adlandırılıyordu. Osrnanlılarda,...
  by at Ekim 8th, 2018 at 02:10 pm
 • Geleceğe Bakış
  Devrim, bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların ve kuralların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik olarak tanımlanıyor. Dünya, bugün, Hannover 2011 Fuarı’nda Almanların ortaya attığı Endüstri...
  by at Eylül 30th, 2018 at 04:09 pm
 • Sanayi Kapitalizminin Yükselişi ve Krizleri
  Ulus devlet, bir ulusun egemenliği altında, belirli bir coğrafi sınır içinde ortaya çıkmış olan devlet yapısıdır. Ulus devlet modelinde devlet; politik ve jeopolitik çerçeveyi, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir toplumu temsil eder. Ulus devlet kavramı bu iki varlığın belirli bir coğrafyada buluşmasıyla ortaya çıkar. Ulus devlet modelinde devleti...
  by at Ağustos 29th, 2018 at 02:08 pm
 • Değişen Türkiye’de Esnafın İktidara Gelişi
  Anadolu, geçmişte birçok başkaldırının yaşandığı topraklardır. Kimi sisteme, düzene başkaldırıdır, kimi mezhep ve ırk kökenli başkaldırıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu halkı, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yabancı devlet ordularının işgaline başkaldırdı ve yitirdiği bağımsızlığını geri aldı. Bu topraklarda...
  by at Ağustos 24th, 2018 at 09:08 am