‘Hikayeler / İnsanlık Halleri’ arşivi

 • Devletiniz Nasıl Olmalı? Olmalı mı?
  İnsanlığın bilinen on binlerce yıllık sosyal tarihi hep mutlakıyetçi karanlık rejimlerde geçmiş. Antik Greklerin MÖ 600’lerde icat ettikleri “demokrasi” diye bir kavram var ve onu bugün de hala kullanıyoruz ama istismar etmeye / edilmeye dayanmayan ve tüm insanların yeteneklerini insanlık için kullanabildiği bir düzeni ima eden DemosKratos...
  by at Haziran 27th, 2023 at 02:06 pm
 • Güvercin Stratejisi
  İzninizle 40 yıl kadar önce gördüğüm ve çok etkilendiğim bir olayı anlatmakla başlamak istiyorum; … Yaşadığım yerde bir banka şubesinin önünde ilkokul vardı. Bir gün okul dağılırken bankadaki görevli, kapının önüne içinde, hepsinin üzerinde bankanın adı yazan, küçük plastik toplarla dolu bir çuval çıkardı. Okuldan çıkan...
  by at Haziran 24th, 2023 at 12:06 pm
 • İsviçre – 2
  Milenyumun başından beri küresel sivil toplum örgütlerinin her yıl ülkelerin insani değerler yönünden röntgenini çekip karşılaştırmalı ranking (kademelendirme) endeksleri yayınlamaları hız kazandı. Ülkelerin özgürlük, mutluluk, sefalet, insani gelişmişlik, yasaların hükümranlığı, ortalama ücretler, kişi başı gelir vb endeksleri yayınlanıyor....
  by at Mart 29th, 2023 at 07:03 am
 • 1968
  A. Toffler “The Future Shock”u yazdığı sırada(1968) dijital teknoloji ve bilgisayar devrimini ortaya çıkartacak yapıtaşları olan çipler henüz ortada yoktu. Dünya, iki büyük savaşın uğrattığı büyük yıkımın ardından büyük bir toparlanma hamlesine girişmiş bilim, sanat teknolojide eskinin değerlerini yıkıp geçen muazzam bir...
  by at Aralık 30th, 2022 at 10:12 am
 • Roboski, Uludere’nin Gözyaşları
  28 Aralık 2011 tarihi her gece başımızı yastığa koyduğumuz zaman hatırlarnamız gereken bir gün. Uludere faciasının olduğu gün. Bir devlet düşünün ve o devleti yöneten bir hükümet düşünün, “Git burayı bombala“ diyorlar, gidiyorlar bombalıyorlar ve 34 yurttaşımız hayatını kaybediyor. Bu, hangi siyasal görüşterı olursa olsun, insan...
  by at Kasım 13th, 2022 at 09:11 pm
 • Twitter, Elon ve Truth Check
  “”Kamuoyunu oluşturmada kişisel duygu ve kanaatlerin somut gerçeklerden daha etkili olması”” anlamıyla “post-truth” 2016 yılının sözcüğü seçilmiş. Kavram yeni ama olgu yeni değil, kamuoyu denen şeyin algı yönetimiyle toplum mühendisliğiyle, hakikatlerin birileri tarafından zihnimizde yapay biçimde inşasıyla oluşturulduğunu zaten çok...
  by at Kasım 3rd, 2022 at 08:11 pm
 • Ya Devlet (Hükümet) Olmasaydı
  Düşünenler, aydınlar, sanatçılar bu soru üzerinde düşünüp düşünüp şunları bulmuşlar, bakalım siz nasıl bulacaksınız;
  by at Ekim 5th, 2022 at 02:10 pm
 • Sen hiç “Muoloji” diye birşey duydun mu?
  Yüksek tahsilli arkadaşlara soralım hiç içlerinde böyle bir şey duymuş olan var mı? Muon; atom altı parçacıklardan birisi. Elektron, proton, nötron, Kuark hatta hadron bilirdim, Muon hiç duymamıştım. Uzaydan üstümüze yağan bu parçacıklar atmosferi geçip yer katmanlarından da geçebiliyor. Tuhaf olan şey artık yoğunluğunu ölçebiliyorlar....
  by at Eylül 29th, 2022 at 10:09 am
 • Soykırımın Sekiz Aşaması
  1996’da Genocide Watch’ın (Soykırım Gözlem Örgütü) başkanı Gregory Stanton “Soykırımın 8 Aşaması” isimli bir rapor sundu. Raporda söyle denmekteydi;Soykırımın öngörülebilen ancak engellenemez de olmayan sekiz aşaması bulunur. Aslında her aşamada önleyici tedbirler onu daima durdurabilir. Doğrusal bir süreç de değildir ama mantıken...
  by at Temmuz 15th, 2022 at 11:07 am
 • Musk, Erdoğan, Bahçeli, Perinçek
  “Türkiye’de Elon Musk’lar türememesi” konusuında siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk 2002’de sıfırdan başladığı yenilikçi şirket girişimciliği işinde görülmedik bir hızla büyüyüp şirketlerini hemen her sene iki katına çıkartarak şu anda 50 yaşında trilyon doları aşan şahsi finansal büyüklüğüyle de zirveye...
  by at Haziran 9th, 2022 at 02:06 pm
 • Türkiye ve Dar Koridor
  Acemoğlu ve J. A. Robinson’un  “Dar Koridor”isimli eserinde Türkiye’nin yakın dönem tarihi ve kısa bir süre önce “dar koridor”a girme fırsatını kaçırıp “Despotik Leviathan” modeline doğru savrulması şöyle anlatılıyor; 2000’lerin başında Türkiye koridora girmek için kendine bir fırsat yaratmıştı. Türkiye de ordu ve...
  by at Haziran 21st, 2021 at 05:06 pm
 • Bir Yüce Lider Ne Kadar Adil Olabilir ki?
  Acaba dünya tarihinde gerçekten adil fikirli herhangi bir yüce lider hiç iktidara gelmiş midir? Yoksa iktidara gelip yüce lider olmakla adil fikirli olmak temelde birbiriyle tamamen çelişen, bir araya gelmesi imkânsız iki özellik midir? Bana ikincisi daha doğru gibi geliyor. Yani sanki lider eğer adilse iktidarını koruması, iktidarını koruyor ve...
  by at Şubat 20th, 2021 at 06:02 pm
 • Yeni Anayasa Nasıl Hazırlanmalı?
  Sivil Anayasa nedir? Bu konuyu irdelemeden önce, Batıdaki sivil (civil) kavramının bizde doğru bir biçimde anlaşılıp anlaşılmadığına ve hükümet yetkililerinin “sivil anayasa” diyerek aslında neyi kast ettiklerine bir göz atmak gerekiyor. “Sivil” sözcüğünü incelediğimizde -her nasıl olduysa- Türkçeye “kamu” olarak...
  by at Şubat 15th, 2021 at 08:02 am
 • Osmanlı’nın “İlmiye” ve “Seyfiye” Sınıfları Yeniden İhya mı ediliyor?
  Gazetede  “2+2 her zaman 4 etmez mi?” diye bir manşet. İnsanların “16” ve “1” olarak iki farklı karşılık bulmakta iddialı oldukları “8÷2(2+2)= ?” şeklindeki soruyu haber yapan muhabir, bu durumu sanki matematikte zaman zaman mugalata/muvazaa konusu olabilen şeyler varmış gibi algılamış ve okuyucuya da öyle anlatmış. İnternette...
  by at Şubat 8th, 2021 at 02:02 pm
 • Geleceğin Ekonomik Sistemi Nasıl Olmalı?
  Şu anda küreselleşme ile ulaştığımız teknoloji / iletişim / insani gelişmişlik düzeyi otokratik merkezcil toplum düzenlerini de ciddi ölçüde sarsan bir etkiye sahip. 20. yüzyıl boyunca az gelişmiş ülkelerin kalkınma için teknolojik know-how ve girişimci sermayeye olan ihtiyaçları ile gelişmiş ülkelerin ucuz işçilik, enerji ve hammaddeye...
  by at Şubat 1st, 2021 at 02:02 pm
 • Sivilleşemezsek Medeni Olamayız
  Günümüz dünyasının çok büyük dönüşümlere gebe olduğunu, ama eskisinden kurtulmadan yeni bir çağa geçemeyeceğimizi, Araf’ta da kalamayacağımızı görmemiz gerek. Geleceğin toplumunda çaresiz kulların ve mülksüz emekçi sınıfının bir yeri olduğu görünmüyor. Şimdi bütün toplumların geleceği artık ertelenemez, geçiştirilemez...
  by at Ocak 31st, 2021 at 02:01 pm
 • Sağcı mı, Solcu musunuz, Kimsiniz, Kimlerdensiniz?
  70’lerin ikinci yarısındaki gençlerin (birbiriyle uzlaşma imkânı olmayan) iki farklı ana gruptan çok fazla fraksiyona bölündüğü, her gün 20-30 kişinin vurdurtulduğu) “sağ-sol” dikotomisini düşünelim. Ayni silah sabah bir taraftan, öğleden sonra öbür taraftan birini vurabiliyor iken; size soruyorlar, sen emperyalist, kapitalist sömürüden...
  by at Eylül 24th, 2020 at 04:09 pm
 • İsviçre
  Günümüzden ve geçmişten kötü canavar (Despot Leviathan) devlet /devletçilik örnekleri pek fazla. Peki, birey vatandaşlarını yüksek vergilerle soymayan, halkının güvenliğini, refahını ve özgürlüğünü amaçlayan başarılı bir devlet örneği hiç mi yok? Bugün birçok kişi size hemen İsviçre’yi işaret eder, buranın zenginliğinin başlıca...
  by at Ağustos 30th, 2020 at 02:08 pm
 • Kahve İçmemiz Caiz Midir?
  İnovasyon zenginliğin, umurun, refahın asıl kaynağı olduğu halde hiç popüler değildir, ortaya çıkan her yeniliğin yaygınlaşmasından önce daima güçlü muarızları ortaya çıkar. Medeniyetle tanışması epey geç olan, 1500’lerden önce Avrupa ve Asya’da hiç bilinmeyen kahveyi ele alalım. Habeşistan (Etiyopya) menşeli bu bitkinin çekirdekleri...
  by at Ağustos 3rd, 2020 at 11:08 am
 • Siyasal Gelişimin Farklı Yolları
  Kimi ülkelerin neden demokrasi ile yönetildiği kimilerinin ise yönetilmediğini anlayabilmek için siyasal kurumların zamanla aldığı yolların niteliğini ayırt etmek gerekir. Bu yollardan sadece bazıları, en azından tam bu anda, demokrasiye çıkabildi. Formelleştirilmiş bu yollar, karşılaştırmalı reel-dünyanın karmaşıklığı içinde yönümüzü...
  by at Ekim 29th, 2019 at 03:10 pm
 • Sizin Toplumunuzun Versiyonu Kaç?
  Siz en fazla kaç kişiyle kederde bir, kıvançta bir olabilirsiniz?Medeni dünyada ortalama arkadaş sayısı Facebook’da 338, Linkedln’de ise 500 kadar oluyor, iş hayatında tuttukları adres defterine ise (çalıştığı sektöre göre) her sene 250 kadar yeni isim ekleniyormuş. Öte yandan istikrarlı sosyal ilişki kurabileceğimiz kişi sayısı (Dunbar’s...
  by at Haziran 22nd, 2019 at 09:06 pm
 • Hakikatin Sonu
  Halka bundan böyle onun hürmet ve hizmet etmesi beklenen değerleri kabûl ettirmenin en etkili yolu, onu, bunların, onun bir zamanlar sahip olduğu, fakat yeterince anlayıp tanıyamadığı değerlerden farklı olmadığına inandırmaktır. Başka bir anlatımla, halkın eski tanrılara olan bağımlılığını yeni tanrılara yöneltmenin yolu, bu sonuncuların,...
  by at Nisan 6th, 2019 at 10:04 am
 • En Kötüler Neden Zirvede?
  Şimdi bazı insanların, totalitarizmin gelişini zorunlu bulan, ancak esasını anladıkları zaman ona bütün güçleriyle karşı koyacakları yanlış bir inanışından söz etmek istiyorum. Buna göre, totalitarizmin çirkinliği onun tarihte tesadüf eseri eli kanlı bir haydut çetesi tarafından kurulmuş olmasından ileri gelir. Eğer, Almanya’da totaliter...
  by at Mart 28th, 2019 at 03:03 pm
 • Çok Yakın, Yine De Çok Farklı
  Benzer koşullara sahip komşu iki ülkenin, ya da ayni ülkenin farklı sosyal gruplarının sosyal gelişmişlikleri ve yaşam şartları arasında görülen çok büyük farkların hemen daima yönetici zümrenin kurduğu düzenden kaynaklandığı açıktır. Bir ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişme için bir yandan ekstraktif (sömürücü) siyasal ve ekonomik kurumların...
  by at Aralık 26th, 2018 at 09:12 am
 • Günümüzde Eşitsizlik Ne Düzeyde?
  Eşitsizliğin ne boyutlara ulaştığını gösteren rakamlarla başlayalım. En çarpıcı keşiflerden, daha doğrusu, bir şekilde geciktirilmiş farkındalıklardan biri de şu olmuştur: Amerikan, İngiliz ve sayıları artmakta olan diğer toplumlardaki “büyük ayrım” “en tepedeki küçük bir grup ile geriye kalan hemen herkes arasındaki farka kıyasla...
  by at Kasım 24th, 2018 at 02:11 pm
 • Doğru ve Yanlış Fikirler
  Doğruluk ve yanlışlık tamamen önermeden ibaret olsa da fikirler genelde (hangi kelimelerin temel anlamları dışında kullanıldığına göre) doğru veya yanlış olarak adlandırılır. Bana göre fikirler doğru veya yanlış olarak ayrıldığında üstü kapalı bir önerme yapılır, bu da isimlendirmenin temelini oluşturur. Bunu, fikirlerin doğru veya yanlış...
  by at Kasım 12th, 2018 at 02:11 pm
 • Kelimelerin Suistimali
  Bazıları dilde doğal olarak bulunan kusurların, kelimelerin kullanımında meydana gelen kaçınılmaz karışıklığın ve belirsizliğin dışında iletişim esnasında kelimeleri üstü kapalı bir şekilde veya farklı anlamlarda kullanarak bilerek hata yapar. Bu kötüye kullanımın en belirgin hali, kelimeleri sadece belli fikirler ifade ederek ve daha da kötüsü...
  by at Kasım 6th, 2018 at 07:11 am
 • Zekâ İyi Bişey midir, Ne İşe Yarar ?
  Tabii ki çok iyidir. Hem kendisi hem de etrafındaki insanlar için. Zekâ olmayınca insan hayattaki hiçbir işini çözemez, o yüzden zeki insan daha değerlidir. Yapay zekâ’nın babalarından Ray Kurzweil de “zekâ, sınırlı kaynaklarla sorun çözme becerisi olarak tanımlanabilir ki buradaki en önemli kaynak zamandır” diyor. Ama burada temel bir algı...
  by at Ağustos 12th, 2018 at 04:08 pm
 • Yaşama Korkusu
  25 Mart 1974 Bu dünya geçicidir. Bu dünyada elde etmek ve korumak bir insan için sadece kısa ömür gereklidir. Bunu unutmamalı. Mezarlıklar bu nedenle gözümüzün önünde bulunmalı. Evimizin bahçesinde, sokağın köşesinde tek mezarlar yer almalı. Her şey geçicidir. Belgeler gereksizdir, unutulacak ayrıntıları yazmak anlamsızdır. Belki de unutmak...
  by at Haziran 30th, 2018 at 12:06 pm
 • Karanlığa Giden Taksi
  Gözlerimi açtığımda, olağan bir dünyaya uyandığımı sanıyordum. 30. yaş günüme birkaç gün kala, daha önce tüm hayatımı üstüne kurduğum meslek seçiminde olduğu gibi, bu konuda da yanılmıştım. Oysa en başından, birbiriyle ilişkisiz gibi görünseler de, araya sıkışmış gizli anlamlardan kuşkulanmalıydım. İşyerimin kafeteryasında...
  by at Mart 24th, 2018 at 04:03 pm
 • Sorumlu Tutulabilirlik Sorusu Neden Özünde Yanlıştır? -2
  Dünyanın dört bir yanındaki mahkeme salonlarında karşılaşılabilecek türden, genel bir senaryoyu ele alalım: Adam bir suç işler, adli yetkililer herhangi bir bariz nörolojik sorun tespit edemez, adam hapse atılır ya da ölüm cezası alır. Ama adamın nörobiyolojisinde farklı olan bir şey vardır. Eylemin altında yatan neden bir genetik mutasyon; izlenemeyecek...
  by at Mart 23rd, 2018 at 02:03 pm
 • Sorumlu Tutulabilirlik Sorusu Neden Özünde Yanlıştır? -1
  Kuledeki Adamla Gelen Sorular Charles Whitman, 1966 Ağustosunun sıcak ve nemli ilk gününde, kendisini Austin’deki Teksas Üniversitesi kulesinin en üst katına götürecek olan asansöre bindi. Yirmi beş yaşındaki genç, daha sonra bir bavul dolusu silah ve cephaneyi de peşinden sürükleyerek üç kat merdiven çıktı ve gözlem alanına ulaştı. Burada...
  by at Mart 19th, 2018 at 09:03 pm
 • Helen Keller’ın Nazi Öğrencilere Mektubu
  Eğer düşünceleri yok edebileceğinizi düşünüyorsanız, tarih size hiçbir şey öğretmemiş demektir.     Helen Keller 1933 Mayıs ayının ortalarında Amerikalılar, Alman üniversitelerinin ‘Alman Olmayan’ kitaplara ilişkin uzun bir liste hazırladığını ve bu listede yer alan kitapların yakılacağını öğrendiler. Bu kitaplar;...
  by at Şubat 26th, 2018 at 12:02 pm
 • Bizim Çiftliğimizde Olmaz: Gelişimin Önündeki Engeller
  Basmak yasaktır 1445’te Alman şehri Mainz’de Johannes Gutenberg iktisadi tarihi derinden etkileyecek bir yeniliği açıkladı; hareketli hurufata dayalı bir matbaa makinesi. O zamana kadar kitaplar ya kâtipler tarafından elde kopya edilmek –ki bu son derece yavaş ve zahmetli bir işti- ya da bunların her bir sayfası belirli özelliklere sahip tahta kalıplarla...
  by at Ocak 23rd, 2018 at 11:01 am
 • Oğuz Atay’dan En Son Gelen Mektup
  “-Sevmek nedir Olric?  -Sevmek sessizliktir efendimiz… -Susarsam bilmez ki sevdiğimi Olric?  -Susarak haykırınız efendimiz…” Oğuz Atay Bu toprakların belki de en kalplere kazınan yazarı olan Oğuz Atay’ın 1961’de askerlik arkadaşı ve meslektaşı Avşin Baysal’a yazdığı mektup, 56 yılın ardından...
  by at Nisan 26th, 2017 at 01:04 pm
 • İnsanın Yeni Gündemi
  Hazzın ve ölümsüzlüğün peşinde koşan insanlık, sahiden de tanrılar katına yükselmeye çalışıyor. Sadece ilahi olduğu için değil, yaşlılık ve ıstırabın üstesinden gelebilmesi, biyolojik temelleri üzerinde tanrısal bir kontrol edinmesini gerektirdiği için. Ölümü ve acıyı sistemimizden çıkarabilecek güce sahip olduğumuzda organlarımızı,...
  by at Nisan 8th, 2017 at 08:04 am
 • Modern Sözleşme
  Modernite bir sözleşmedir. Doğduğumuzda imzaladığımız bu sözleşme, öldüğümüz güne dek yaşamımızı düzenler. Çok az kişi bu sözleşmeyi feshedebilir. Bu sözleşme yediklerimizi, işimizi, hayallerimizi şekillendirir; nerede yaşayacağımızı, kimi seveceğimizi, nasıl öleceğimizi belirler. Modernite ilk bakışta çok karmaşık göründüğünden...
  by at Ocak 20th, 2017 at 12:01 pm
 • Otoriter Büyümenin Karşı Konulmaz Cazibesi
  Dai Guofang Çin’deki yaklaşan kentsel patlamayı önceden fark etmişti. 1990’larda Çin’in her tarafına yeni otoyollar, iş merkezleri, rezidanslar ve gökdelenler inşa ediliyordu ve Dai bu büyümenin gelecek 10 yılda hızını daha da artıracağını düşünüyordu. Şirketi Jiangsu Demir Çelik’in bir düşük maliyetli üretici olarak, özellikle...
  by at Ocak 13th, 2017 at 01:01 pm
 • Zihnin Kilidini Açmak
  Phineas Cage, 1848 yılında, Vermont’da bir demiryolunda ustabaşı olarak çalışırken kazara bir dinamit patladı. Patlama sırasında, 1 metrelik bir demir çubuk yüzüne saplanıp beyninin ön bölümlerinden geçerek kafatasının arkasından vücudunu terk etti ve 24 metre öteye düştü. Adamın ortalığa savrulan beynini gören işçiler ise geçirdikleri...
  by at Aralık 21st, 2016 at 12:12 pm
 • Üç Kıtaya Yayılmış İmparatorluktan Sonra “Yurt”suz Kalan Kavmin Trajedisi…
  I. Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülme nedenlerini en iyi anlatan veciz tanımlamalardan birini, tutuklu bulunduğu sırada “hatıralarını” yazdırırken, “Aslında önemli bir politik yanlışlık yapmadık ama, ecdadımız en başından çadırları yanlış yere kurmuşlar” diyen İkinci Abdülhamid yapar. İlk birkaç yüzyıl, Avrasya anakaraları...
  by at Ekim 26th, 2016 at 02:10 pm
 • Kendilikler ve Semboller Hakkında
    ‘Ben’ ya da ‘bilinçlilik’ kavramları ve “düşünmenin örtük mekanizmaları” üzerine yazdığı Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik adıyla türkçeleştirilen eseriyle en çok satanlar listesine giren D. Hofstadter, ondan neredeyse otuz yıl sonra yine ayni konular üzerine yazdığı “Ben Bir Garip Göngüyüm”...
  by at Eylül 16th, 2016 at 06:09 pm
 • Ve Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar…
  Son beş yüz yıl baş döndürücü devrimlere sahne oldu. Dünya tek bir ekolojik ve tarihsel küre olarak birleşti, ekonomi daha önce görülmemiş şekilde büyüdü ve insanlık bugün eskiden sadece masallarda anlatılan bir zenginliği yaşıyor. Bilim ve Sanayi Devrimi insana süper insan gücü ve fiilen sınırsız enerji sağladı. Toplumsal düzen siyaset,...
  by at Temmuz 19th, 2016 at 02:07 pm
 • Dünyada Mekân…
  150 milyon km²’si karalarla kaplı olan dünyamızın 7,5 milyar nüfusu için yaşayan her kişi başına 20bin metrekare kara parçası düşmektedir. Yani kişi başı 20bin metrekare yeryüzü ve gökyüzünü şu dünyadaki insanlık hakkınız olarak kabul edebilirsiniz. Ayrıca dünya nüfusunun bu kadar çok oluşu ve kentlerde bu kadar yoğun yerleşim oluşu...
  by at Temmuz 4th, 2016 at 12:07 pm
 • Dinin Kanunu
  ORTA ASYA’DA BİR VAHADA KURULAN Semerkant’taki ortaçağ pazarında, Suriyeli tüccarlar kaliteli Çin ipeğini inceliyor, steplerin savaşçı kabileleri uzak batıdan getirdikleri düz saçlı kölelerin son örneklerini sergiliyor ve dükkân sahipleri üzerinde egzotik yazılar ve tanımadıkları kralların portrelerinin olduğu parlak sarı paraları ceplerine...
  by at Mart 14th, 2016 at 11:03 am
 • Önemsiz Bir Hayvan
  Aşağıdaki yazının tamamı Yuval Noah Harari‘nin SAPIENS: “İnsan Türünün Kısa bir Tarihi” isimli eserinden alıntıdır. YAKLAŞIK 13,5 MİLYAR YIL ÖNCE. Big Bang olarak adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Evrenimizin bu temel özelliklerinin hikâyesine fizik diyoruz. Bunların ortaya çıkışından...
  by at Şubat 14th, 2016 at 05:02 pm
 • Savaşa İtilen Türkiye
  Komşumuzu tam bir yıkıma götürdükten sonra, bugünlerde ülkemizi de uçakları, askeri ve ekonomisiyle mahvedici bir savaşın eşiğine kadar getirmiş olan ırkçı, mezhepçi, İslamcı gizli siyasetlerin içyüzüne biraz olsun bakmamız gerek. HATAY’IN KORKUSU PEŞAVER OLMAK 25-26 Ağustos 2012’de Yeşilpınar Belediyesi’nin “Barışa Çığlık”...
  by at Aralık 13th, 2015 at 05:12 pm
 • Yağmalanan Ülke: Suriye
  Suriye’deki vekâlet savaşının gizlenmek istenen bir boyutu daha vardı: Yok edilen ve yağmalanan sanayi bölgeleri. Halepli bir işadamı, Baas’ın Suriye haritasından sildiği gerçek bir mağdur. Ta çocukluğunda terk etmek zorunda kaldığı Halep’in yok oluşunu uzaktan izliyordu. “İnsanlar öyle bir yokluğa sürüklendi ki inanamazsın: Haseki’...
  by at Aralık 8th, 2015 at 04:12 pm
 • Sansür konusunda Saltanat mı haklı İttihat mı?
  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi/'nin Şubat 1968 sayısında yayınlanan Prof. Dr. Münür Aktepe imzalı makalede, Yıldız Sarayı'nın görüş ve kararını sadarete bildiren ve gereğinin yapılmasını isteyen 1887 tarihli bir belge üzerinden II. Abdülhamit dönemindeki yayın yasakları ve kitap toplatmalar anlatılmaktadır. Abdülhamit küçük çocuklara Osmanlı...
  by at Aralık 7th, 2015 at 03:12 pm
 • Osmanlı’nın Yargı Kararları
  Osmanlı halkı adalete ihtiyacı olduğu zamanlarda hiçbir zaman devletin hukukuna güvenmemiş. Kadı sağır müftü kör, kendi işini kendin gör demiş. Ne İslâm Hukuku ne de Örfî – Sultanî hukuk topluma adil bir idare vaat edebilmiş. Bu topraklarda o zamanlardan bu güne güvenilir bir yargı sistemi HİÇ ortaya çıkmamış. Ancak bugünkü mahkeme kararları...
  by at Aralık 3rd, 2015 at 05:12 pm
 • Suriye’yi Kimler Cehenneme Çevirdi
  Suriye’yi kahreden hayaletin bir yüzünde rejimin 1982’deki şiddet döngüsüne son vermiş demir yumruğu, diğer yüzünde ona karşı mezhepçi ve tekfirci bir itiraz vardı. İslamcılar ve diğer muhalif güçler yıllar sonra rejimle hesaplaşma fırsatı bulurken Suriye ile hesabı olan dış aktörler de ivedilikle bunu bir vekâlet savaşına dönüştürdü....
  by at Kasım 29th, 2015 at 12:11 pm
 • Katliam Bayramı
  Hindistan ve Nepal'de Hindu Güç tanrıçası Gadhimai için yapılan ve bir fare, bir keçi, bir horoz, bir domuz ve bir güvercin katledilerek başlatılan festivalde çoğu büyükbaş olmak üzere toplamda 300,000 - 500,000 hayvanın telef edilmesi adet olmuş. Güç tanrıçası size güç vermek ve dileklerinizi yerine getirmek için sizden kurban bekliyor? Aslında...
  by at Eylül 20th, 2015 at 03:09 pm
 • Korsan Taksi
  Günlük ekonomik hayatımızın içinde haraççı rant mekanizmalarına ait hortumların bağlı olmadığı bir alan neredeyse hiç yok gibi. Kamu ise çıkardığı mevzuatlar ve idari varlığı ile bu mekanizmaların önünde, arkasında, yanında ama doğrudan ve dolaylı olarak mutlaka içinde bulunuyor. Sponsorluk ediyor. Karşı çıkanları ise 'korsan' olarak...
  by at Ağustos 9th, 2015 at 12:08 pm
 • Büyük BRİTANYA’nın Gerilemesi
  Nasıl oldu da daha düne kadar sömürgesi olan ABD, Hindistan, Y. Zelanda, Avustralya vb pek çok büyük ülke sayesinde ufkunda hiç güneş batmayan, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen, demokrasinin, sanayi devriminin ve dünya ticaretinin beşiği en muazzam devlet Büyük Britanya İmparatorluğu nasıl oldu da bugün çoğu eski sömürgelerinin bile gerisine...
  by at Temmuz 25th, 2015 at 07:07 pm
 • İletişim ve İfade Özgürlüğüne Geleneksel Türk İslam Devletlisi Bakışı
  İstanbul'un fethinden Osmanlının karıştığı en son dönemine kadar bir sivilin özel izin olmadan şehirde kendi atıyla dolaşması resmen yasak. Yakalanırsa en azından atına el konuyor. ''Makul Şüphe'' sonucu kolayca faili meçhule de gidebilirsiniz. Herkes cemaatine, mesleğine ve rütbesine uygun kıyafet giyerek, ve sadece izin verilen yerlerde dolaşmak...
  by at Haziran 7th, 2015 at 05:06 pm
 • Ahlaki Sınırlamalar ve Devlet
  MİNİMAL DEVLET VE ULTRA-MİNİMAL DEVLET Klasik liberal teorinin tüm vatandaşlarının şiddete, hırsızlığa ve dolandırıcılığa karşı korunması ve sözleşmelerin tatbik edilmesi işlevleri ile sınırlı olan gece bekçisi devleti dağıtımcı bir görüntü sergilemektedir. Özel koruyucu birimler ve gece bekçisi devlet arasında bir yerde en azından...
  by at Mayıs 30th, 2015 at 01:05 pm
 • Fransız Devrimciler Neden Reformları Özgürlüklerden Önce İstediler?
  İşaret edilmeye değer bir husus, Devrim’i hazırlamış olan bütün fikirler ve bütün duygular arasında, tastamam kamusal özgürlük fikrinin ve duygusunun en sonra ortaya çıkmış olması ve bunun gibi ilk önce ortadan kaybolmasıdır. Hükümetin eskimiş yapısını sarsmaya uzun zamandan beridir girişilmişti; bu yapı hanidir sallanıyordu ve henüz...
  by at Mart 12th, 2015 at 12:03 pm
 • Ölme, Öldürme, Ayıp, Yasak, Günah
  Çetin Altan\’ın tarihimiz, siyasi hayatımız ve kültürel sorunlarımız üzerine bundan 20-30 yıl önceki kimi yazıları hâlâ bu günümüze de ışık tutar nitelikte… Ankara siyaseti, Süleyman Bey’in yeniden cumhurbaşkanı olup olamayacağı üstüne kitlendi. ..Gelen haberlere bakılırsa, Anayasa’da özel olarak yapılan ayarlamaların kabulü...
  by at Şubat 21st, 2015 at 02:02 pm
 • Toplum Hazineden Geçinenleri Artık Ödeyemiyor
  Altmış yıl önceki küçüklerin en nefret ettikleri üç şeyden biri, zayıf düştüklerinde her sabah kendilerine zorla içirilen balıkyağı. ötekisi ikisi de kabız olduklarında zorla yapılan lavmanlar, yine zorla içirilen hintyağı idi. Tanrı biliyor ya bugün de bana devlet yönetimi üstüne yazı yazmak, hintyağı yahut balıkyağı içmek gibi itici...
  by at Şubat 16th, 2015 at 03:02 pm
 • Toplumda Yasanın Rolü
  Hobbes’un izinden ayrılmayan tüm 19. yüzyıl felsefesi ilkel insanları küçük aileler halinde birbirlerinden ayrı yaşayan, bir velinimet amir çıkıp da aralarında barışı kurana dek ya yiyecek ya da kadın için durmadan birbiriyle kapışan yabanıl hayvanlar sürüsü olarak görmeyi sürdürdü. Hatta Huxley gibi bir natüralist bile Hobbes’un fantastik...
  by at Şubat 6th, 2015 at 02:02 pm
 • İslam ve Aydınlanma
  Fransız Devriminde(1789) insanları harekete geçiren üç siyasi motor (Liberté, Égalité, Fraternité) kavramları idi. Bundan yüz yıl kadar önce ülkemize Jöntürkler tarafından ‘Hürriyet, Müsavat(eşitlik), Uhuvvet(kardeşlik)’  adıyla ithal edilen bu kavramların üçüncüsü daha sonra Adalet olarak kullanıldı. O günden bu yana gelmiş...
  by at Ocak 10th, 2015 at 04:01 pm
 • Mamma li Turchi, Annee.. İslam Devleti geliyor.
  Sanırım her ülkede bir gün gelip vatanı istila edecek, öldürecek, kadınlara tecavüz edecek, yakıp yıkacak bir düşman korkusunu canlı tutacak bir korku ve nefret öğesine dair mitler anlatıla gelmiştir. Çocukluğumdan anneannemin anlattığı Yecüc ü Mecüc hikâyelerinden hatırlıyorum. Bunlar çekik gözlü, ufak tefek ama kanlı canlı güçlü...
  by at Ekim 7th, 2014 at 12:10 pm
 • Güvenlik için Serbest Piyasa
  Tamamen hayalî bir durum düşünelim. Herhangi bir malın tüketicisinin istekleri daima üreticisinin isteklerinin önünde gelmelidir. — Gustave de Molinari Yeni kurulmuş bir toplum olsun. Bu toplumun üyeleri çalışıp üretmekle ve emeklerinin meyvelerini takas etmekle meşguldürler. Bu insanlar içgüdüsel olarak üzerinde çalıştıkları, ekip biçtikleri...
  by at Eylül 13th, 2014 at 06:09 pm
 • Bir ülke neden fakir, öbür ülke neden zengin?
  Dünyadaki tüm imparatorlukların birer birer parçalanma dönemine girdiği 1905 yılı itibariyle (Rus-Japon harbine kadar) Kore yarımadasında bağımsız bir Kore imparatorluğu bulunmaktaydı. Bu savaşın sonunda tüm bölge Japon kontrolüne geçti. Japon idaresinde geçen bir 40 yıldan sonraki ikinci dünya savaşı sonunda ise (1945′deki BM düzenlemesine...
  by at Nisan 15th, 2014 at 12:04 pm
 • Taharet ve Tuvalet Adabı
  Bir yüzümüz doğuya, öbür yüzümüz batıya dönük olduğundan olacak birçok konuda kafamız epey karışık. Söz gelimi taharet ve tuvalet adabı. Bu konu taş devrinden beri insanların epey kafasını yormuş. Günümüzde insanlar hala tuvalet teknolojisi tasarımına çok kafa yormaktalar. Su ve enerji tasarrufuna, ya da sağlığa yönelik her gün yeni...
  by at Mart 11th, 2013 at 05:03 pm
 • Daha Neleri Yasaklamalı ?
  Biliyor musunuz ? geçenlerde yayınlanan bir araştırmaya göre meğer; * Türkiye’de halkın yüzde 22,2’si için din, %15,5’i için devlet, ve %11’i için millet, en çok muhafaza edilmek istenen değer imiş. * “Herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini bilmesi gerekir” diyenler yüzde 35,4’e, “İnsan zayıf olduğu...
  by at Aralık 7th, 2012 at 02:12 pm
 • Kehaneti tutmayan müneccim suçsuz mudur?
  Gioacchino Giuliani, panik yayan meczup muydu ? Gran Sasso Ulusal Fizik Laboratuarında araştırmacı olan Sismolog Gioacchino Giuliani İtalya’nın L’Aquila kentinde yaşamakta, 5-6 yıldan bu yana bölgedeki sismik aktiviteleri incelemektedir. 2009 yılı ocak ayında gerçekleşen küçük çaplı sarsıntılardan sonra sismik hareketlilikleri ve topraktan...
  by at Ekim 25th, 2012 at 12:10 pm
 • Müzik Dinleme Aletlerimizin Dünü ve Bugünü
  “Müzik ruhun gıdasıdır“ demiş atalarımız. Gerçekten de günde bir saat kadar müzik dinleyince ruh sağlığınızın iyileştiğini, hayata daha bir bağlandığınızı hissedersiniz. Ama eskiden müzik dinlemek sıradan vatandaşların haddi değilmiş. Örneğin ülkeye köle olarak ithal edilmiş kişilerden sesinin güzel oluşu nedeniyle andelib(bülbül...
  by at Ağustos 12th, 2012 at 10:08 am
 • … sülük …
  i. Gecenin çok geçi veya sabahın çok erkeni -adını nasıl koymak isterseniz işte tam o saatte- bindiğim bir uçağın, rahatsız ve dar koltuğundayım. Havalandıktan kısa bir süre sonra yorgunluktan göz kapaklarım ağırlaşıyor, kendimi huzursuz bir uykuya bırakıyorum. Uzun bir süre uçak motorunun bitmek bilmez gürültüsü ve yüzüme...
  by at Ocak 7th, 2012 at 05:01 pm
 • Sevişelim mi?
  Normal bir gün değildi o Cumartesi. Normalde Devlet Senfoni Orkestrasının konserlerine Cuma akşamları giderdim. Gecenin devamını İstiklal’de bir barda getirmek için. Normalde orkestranın çalacağı eserin ne olduğuna önceden bir bakmış olurdum. Salonda berbat bir sürprizle karşılaşmamak için. Ve normalde konserin başlamasına kısa bir süre kalana...
  by at Kasım 3rd, 2011 at 06:11 pm
 • Hiçbir Zaman
  I. Normalde zorunlu olmadığı bir dersi seçmek gibi bir huyu yoktu. Ama kış sömestrinde pek de önemsiz bir dersi, hiç gereği olmadığı halde seçmeye karar verdi. Üstelik o ders, başka bir dersinin olmadığı, üniversiteye gitmesi bile gerekmeyen Cuma sabahlarındaydı. Bu saçma davranışının sebebini biliyordu, hatta o sebepten dolayı kendisiyle gurur...
  by at Ekim 7th, 2011 at 03:10 pm
 • Acaba Nedir, Nedir?
  [0. saniye ve saymaya başla!] – Ne oldu? – Kabin patladı. Boğuk bir patlama sesiyle, kokpite kadar ulaşan bir toz bulutu sarıyor ortalığı. Uçak şiddetle sallanmaya başlıyor. Bir yandan uçağı kontrol etmeye, diğer yandan ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Eğer uçağın kuyruğu yakınında oturan bir yolcu olsaydın, daha fazlasını biliyor...
  by at Eylül 8th, 2011 at 01:09 pm
 • Zeitgeist
  “Bir gün bir tesadüf eseri insanlığa gerçek olarak anlatılan koskoca bir yalanın, hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın gözünün önüne serildiğini düşün. O yalanın kısıtlayan çerçevesinin dışından baktığında, bambaşka bir anlam çıktı karşına. Bir an için, her şey zihninde tüm gerçekliğiyle canlandı. Yeryüzündeki yaşamı tüm...
  by at Temmuz 5th, 2011 at 03:07 pm
 • Eklan
  I. 13 Mart 1591’de Saadi Hanedanı ile Songhay Kralı arasında gerçekleşen Tondibi savaşı, Songhay’ların sonunu getirdi. Savaşın bir diğer neticesi olarak Taghaza terk edildi, o zamandan bu yana tuz 150 kilometre güneyde Taoudenni’den çıkarılır oldu. Tuz oradan kervanlarla kuş bakışı 661 kilometre uzaktaki Timbuktu’ya taşınır, Timbuktu’dan...
  by at Haziran 4th, 2011 at 03:06 pm
 • Verena’nın Fajita’sı
  Romeo and Juliet * ** *** Verena: Hamburg Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (HAW), Sosyal Hizmet ve Bakım Fakültesinde okuyor, 22 yaşında. Verena, Adriyatik denizinin tuzlu suyunu cildinde hissediyor. Kıyıdan yaklaşık yirmi metre uzaklaşıyor ve suyun üstünde yüzü güneşe dönük yatıyor. Kulakları suyun içine girdiğinde oteller ve plajdan gelen sesler...
  by at Haziran 4th, 2011 at 03:06 pm
 • Gönüllü Bir Köle
  I. Batı Afrika’da bir sahil düşlüyorum. Tarih öncesi. Ancak rüyalarımızda görebileceğimiz hayvanlar ve dönemin bitki örtüsünün arasından, her hikaye yazarı gibi sizi tanıştırmak istediğim kahramanlarımın yanına süzülüyoruz. Erkek kahramanım sahilde batmakta olan güneşi seyrediyor. Adını arkadaşlarının onu gördüklerinde çıkardıkları...
  by at Mayıs 30th, 2011 at 03:05 pm
 • Her An Gözetlenen Adam
  Florian Henckel von Donnersmarck’ın zihin açan ilhamıyla… Her an gözetlenen adamın hiçbir özgürlüğü yoktu. Florian Henckel von Donnersmarck Çok çok sonraları, hiç kimsenin yıkılacağını beklemediği bir tarihte, göz açıp kapayıncaya kadar hızla yıkılacak olan o baskıcı düzenin, kusursuz bir saat gibi işleyen mükemmelliğe...
  by at Nisan 15th, 2011 at 01:04 pm