Author Archive

 • Hakikatin Sonu
  Halka bundan böyle onun hürmet ve hizmet etmesi beklenen değerleri kabûl ettirmenin en etkili yolu, onu, bunların, onun bir zamanlar sahip olduğu, fakat yeterince anlayıp tanıyamadığı değerlerden farklı olmadığına inandırmaktır. Başka bir anlatımla, halkın eski tanrılara olan bağımlılığını yeni tanrılara yöneltmenin yolu, bu sonuncuların,...
  by at Nisan 6th, 2019 at 10:04 am
 • En Kötüler Neden Zirvede?
  Şimdi bazı insanların, totalitarizmin gelişini zorunlu bulan, ancak esasını anladıkları zaman ona bütün güçleriyle karşı koyacakları yanlış bir inanışından söz etmek istiyorum. Buna göre, totalitarizmin çirkinliği onun tarihte tesadüf eseri eli kanlı bir haydut çetesi tarafından kurulmuş olmasından ileri gelir. Eğer, Almanya’da totaliter...
  by at Mart 28th, 2019 at 03:03 pm
 • Güvenlik vs Özgürlük
  Ekonomik güvenlik kavramı genellikle tıpkı ekonomik özgürlük kavramı gibi, gerçek bir özgürlüğün vazgeçilmez şartı olarak ileri sürülmektedir. Bu bir bakıma hem doğru, hem de önemlidir. Düşünce bağımsızlığı ve sağlam karakter gibi özelliklere, geleceğini kendi gayretiyle inşa edebileceğinden emin olamayan insanlar arasında nadiren rastlanır. Ekonomik...
  by at Haziran 27th, 2014 at 12:06 pm