Author Archive

 • Yaşam Uzlaşma Gerektirmez mi?
  “Ahlaki prensiplerde uzlaşma olmaz “ Bir uzlaşma; karşılıklı tavizler verilmesi yoluyla birbiri ile çatışan taleplerin birbirlerine uygun hale getirilmesidir. Bu, bir uzlaşmada yer alan her iki tarafın geçerli bir talebi olduğu ve bir diğerine verecek bir değere sahip olduğu anlamına gelir. Ve bu, her iki tarafın, anlaşmalarına bir dayanak oluşturan...
  by at Haziran 24th, 2023 at 12:06 pm
 • İnsan Hakları
  Özgür toplumu savunmak isteyen kişi, onun vazgeçilmez temelinin bireysel haklar olduğunun farkına varmak zorundadır. Haklar ahlaki bir kavramdır – bir bireyin hareketlerine rehberlik eden prensiplerden, onun diğer insanlarla ilişkisine rehberlik eden prensiplere mantıksal bir geçiş sağlayan kavramdır- bireysel ahlakı sosyal bağlamda muhafaza eden...
  by at Ocak 20th, 2023 at 04:01 pm
 • Objektivizm ve Ahlak
  Objektivizm,temelini gerçeklik olgusundan alan, amacı insanın ve içinde yaşadığımız dünyanın doğasını tanımlamak olan dünyada yaşamanın bir felsefesidir Gerçeklik vardır, nesneldir ve bilinçten ayrı bir şeydir. Tüm bilgilerimiz güvenilir bir biçimde gözlediğimiz nesne ve olaylara dayandırılabilir. O yüzden objektivist sanatta ve edebiyatta...
  by at Mart 18th, 2012 at 11:03 am
 • Para (Nedir ? Her kötülüğün kaynağı mıdır?)
  Para iyiliklerin ürünüdür, ama sizi iyi kılamaz, günahlarınızı telafi edemez. .Para bir mübadele aracıdır. Ortada değiş tokuş edilecek ürünler, onları üretecek insanlar olmazsa para da var olamaz. Para aslında birbiriyle iş yapmak isteyen insanların değere karşı değer verme ilkesinin maddi biçimidir. Ürününüzü gözyaşları karşılığında...
  by at Şubat 9th, 2012 at 05:02 pm