Author Archive

  • Objektivizm ve Ahlak
    Objektivizm,temelini gerçeklik olgusundan alan, amacı insanın ve içinde yaşadığımız dünyanın doğasını tanımlamak olan dünyada yaşamanın bir felsefesidir Gerçeklik vardır, nesneldir ve bilinçten ayrı bir şeydir. Tüm bilgilerimiz güvenilir bir biçimde gözlediğimiz nesne ve olaylara dayandırılabilir. O yüzden objektivist sanatta ve edebiyatta...
    by at Mart 18th, 2012 at 11:03 am
  • Para (Nedir ? Her kötülüğün kaynağı mıdır?)
    Para iyiliklerin ürünüdür, ama sizi iyi kılamaz, günahlarınızı telafi edemez. .Para bir mübadele aracıdır. Ortada değiş tokuş edilecek ürünler, onları üretecek insanlar olmazsa para da var olamaz. Para aslında birbiriyle iş yapmak isteyen insanların değere karşı değer verme ilkesinin maddi biçimidir. Ürününüzü gözyaşları karşılığında...
    by at Şubat 9th, 2012 at 05:02 pm