‘Sürekli Söyleşi’ arşivi

 • Sivil Resmiyet Nedir?
  I.K- Sivil sözcüğü “resmi” sözcüğünün zıt anlamlısıdır. O yüzden, bu kavramı size açık biçimde tanımlamamın biraz güç olacağını biliyorum. Yine de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım çünkü “Kamu = Devlet” kavramının yarattığı cenderenin içinden çıkıp kurtulabilmenin temel aracı bence bu kavram ve bu kavramın doğru...
  by at Ekim 6th, 2022 at 09:10 am
 • Yeni Bir Sosyal Düzen
  I.K― En az 10 senedir sürekli bunu düşünüyorum. “Devletçilik” adı altında insanlık üzerine çok uzun zamandır dayatılmış olan köleleştirmenin, kitlesel cinayetlerin, hırsızlığın, zorbalığın yok edilmesi hiç mümkün değil midir?  20. yüzyıl tarihini devletlerin doğrudan ve dolaylı inisiyatifinde gerçekleşen sayısız zulüm,...
  by at Ekim 5th, 2022 at 02:10 pm
 • Devlet Varlığını Nasıl Sürdürebilir?
  B.N- Bir devletin varlığını sürdürebilmesi için gerekli şartlar her topluma ve döneme göre değişiklik gösterebilir. Nasıl bugünkü anlamıyla 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkan ‘devletin’ doğuşu antik döneme ve günümüze göre çok farklı nedenlere dayanıyorsa, varlığını sürdürebilmesi için gerekenler etmenler de geniş bir çeşitlilik...
  by at Ekim 5th, 2022 at 09:10 am
 • Devlet Neden Var?
  I.K– Böyle sorulara verilebilecek en kestirme cevabım; “Var olmasının şartları bulunduğu ve var olmaya devam ettiği için var.” olabilir. Eğer bir gün o şartlar tükenirse o da biter, yok olur. Doğadaki her türlü yapı için bu durum aynen geçerli.  B.N- Devlet’ denilen yapı insanlık tarihi kadar eski. Sadece uygarlığın beşiği...
  by at Ekim 4th, 2022 at 03:10 pm
 • Vatan Haini
  –  Sizinle, planlı bir sıra izlemeden, savruk bir söyleşi yapacağız. Konulardan kopuk sorular da soracağız. –  Nasıl isterseniz. – Şöyle başlayalım mı? Yöneten ve yönlendirenlerle, onların paralelindeki basın tarafından “vatan haini’ olarak suçlandınız. – Nazım Hikmet’in kendisine “vatan haini” diyenlere bir...
  by at Mart 18th, 2021 at 01:03 pm
 • Bilemiyorum Sana Nasıl Anlatsam
  – Yabancı kelime hastalığı geleceği tehdit eder boyuta ulaştı. Unutmayın ki vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Dilini kaybeden bir millet hafızasını benliğini hatta hatta inancını kaybeder. – Söylediklerini izninle burada mantıksal olarak analiz ederken sesli düşünüp anlamaya çalışacağım. Anlattığın dünyada bir biz ve bir...
  by at Şubat 19th, 2021 at 02:02 pm
 • Beşeri ilişkileri ”sibernetik” yaklaşımla ele almaya ne dersin ?
  ― Mesela birbiriyle haberleşen, iletişim kuran, birbirine bilgi veren bu akıllı makineler, neler diyor? Bir örnek olarak?  “Bugün hiç keyfim yok” veya “geçen gece rüyamda aksakallı, nur yüzlü bir dede gördüm” veya “muhafazakâr Parti’nin siyasi görüşlerini akılcı buluyorum” ve hatta “cinlere, perilere...
  by at Eylül 24th, 2020 at 03:09 pm
 • Kelimelerimizi Çalmışlar..
  Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. A. Lincoln   – 14üncü Louis’nin “l’état c’est moi” (devlet benim) demesi gibi mi? – Hayır, bu ondan çok daha aşırı azgınlaşmış, halkın iradesini tamamen yok sayma durumu. Mesela “kamu” sözcüğü...
  by at Mart 27th, 2019 at 07:03 am
 • Bilim Nedir Ki?
  – Biyoloji, sosyoloji, psikoloji, paleoloji, ihtiyoloji… – İdeoloji, metodoloji, totoloji, antoloji, triloji yani sonu lojiyle biten tüm sözcükler oluyor öyle mi? – Yok, öyle değil. – Dün, TV’de “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına bakıyordum. Yarışmacı otuz küsur senelik hekim bir hanımefendi. Soru sesli: ikizler...
  by at Nisan 18th, 2018 at 03:04 pm
 • Şerif Mardin İle ‘Merkez-Çevre Analizi’ Üzerine…
  • Sizin temel araştırma ve ilgi alanlarınızdan birisi, İslam’ın, Türkiye’de geçerli olduğu formla tanımlanması, kavramsallaştırılması, sorunsallaştırılması. 70’lerden bu yana. “araştırma nesnenizdeki dönüşümleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönüşüm sizin araştırma programınızı nasıl ve hangi biçimlerde etkiledi? Bu araştırmada,...
  by at Ocak 24th, 2018 at 04:01 pm
 • İslâm Medeniyeti
  – İslam dinini kabul etmiş milletlerin, bu dinin etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyet. Bu medeniyet, Müslümanlığı kabul etmiş milletlerin tarihinde ayrı ayrı incelenemeyeceği gibi başlı başına bir medeniyet olarak da incelenemez. Çünkü, bir İslâm dini vardır, fakat bağımsız bir İslam medeniyeti yoktur. Bu da İslamlığın...
  by at Aralık 6th, 2017 at 03:12 pm
 • Kifayetsizlerin Hükmü Hep Sürecek Mi?
  ― Kifayetsiz derken? ― İster kocaman bir devletin başında olun, ister küçük bir cemiyetin sanırım hükmetme ve iktidarda kalmanın prensipleri özde aynı. İktidar sahibinin bilim sanat teknoloji alanlarının gerektirdiği türden özel bilgi beceri ve yeteneklere az dahi olsa sahip olması gerekmiyor. G. Bernard Shaw; ”Paul’un maaşını ödemek için...
  by at Kasım 7th, 2017 at 03:11 pm
 • Şerif Mardin İle ‘Türk Siyaset Düşüncesi’ Üzerine…
  • Hocam izninizle söyleşimizi üç tema ekseninde yapmak istiyoruz: Birincisi, sizin şahsi maceranız. Sizin çalışmalarınızın Türk sosyal bilimleri içindeki yeri ve seyri. İkincisi, Türkiye’deki ve dünyadaki siyaset bilimi çalışmaları hakkındaki gözlemleriniz. Son olarak ise bugünün Türkiyesi, siyaseti ve toplumu hakkındaki düşünceleriniz....
  by at Ekim 27th, 2017 at 06:10 pm
 • Kamu Bizim Tam Olarak Neyimiz Oluyor?
  – Hiçbir şeyimiz hem de her şeyimiz! Aslında hiçbir şeyimiz olmadığı halde sırtımızda oturarak üzerimizde saltanat kuran ve sureti haktan görünüp, bize hükmetme amacındaki mafyöz bir yapıdır kamu. Kendini böyle tanımlaması ise ancak son yüz yıl içinde olan bir şey. Eskiye dayanmıyor. – Bilakis bu sözcük Türkçe’de en...
  by at Ekim 25th, 2017 at 12:10 pm
 • Yönetim, Emir Komuta Zinciri Demek Mi?
  Yönetim kavramı, doğu kültüründe tek merkezli monolitik bir mekanizmayı işaret ediyor. Sözgelimi bir ‘başbuğ’ karar verir ve emreder öbürleri de uygularlar. Ya da daha ‘demokratik’ yönetim deyince de kararı verecek olan bir grup insanın (bir kurulun) kendi aralarında oylama yapması ve çoğunluğun verdiği kararın uygulanması...
  by at Ekim 24th, 2017 at 09:10 pm
 • Çalışma, İşsizlik, Sömürü
  Bu üç kavram arasında ne gibi bir irtibat olabilir ki? Aslında tüm toplumsal ekonomik ilişkilerimiz bence bu üç kelime bağlamında açıklanabilir. Çünkü dünyadaki tüm ihtiyaçlarımız bir üretimi gerektiriyor. Çalışma dediğimiz şey de bu üretimin gerçekleştirilmesi. Gerçi üretken olmayan çalışmalar da olabilir ama kasdımız üretken olan...
  by at Aralık 15th, 2015 at 11:12 am
 • Gerçek Sorun Kapitalizm ?
  İnsanoğlu kula kulluk etmek istemez. Hayatının, malının, emeğinin başkaları tarafından sürekli istismar edilmesini, belirli süfli bir yaşam tarzına mahkum edilmeyi istemez. Kendi işi üretimi, emeğinin gücü ve refahı olsun ister. Başkasına ait bir geminin dişlilerini döndüren bir vida olmak istemez. Peki bu konuda önündeki engel kim?. Gerçekte...
  by at Kasım 22nd, 2015 at 02:11 pm
 • Mülkiyet
  — Kelebekler bir gün yaşıyorsa biz de ancak 25bin gün kadar yaşıyoruz (iyimser bir ihtimalle). Daha sonra toprak olup gidiyoruz. O halde şu dünyadaki tüm mülkiyetimiz ancak bu süreyle sınırlı bir kullanım hakkından ibaret. Süre dolduğunda sahipliğimiz de bitiyor. — Ama, miras hakkımız da var — Oradaki temlik teselsül durumu...
  by at Kasım 29th, 2014 at 05:11 pm
 • Milli Eğitimden Nasıl Kurtuluruz?
  ― Milli Eğitim deyince aklımıza öncelikle çocuklara “nasyonalist” koşullandırma yapan ve 20 yüzyılın ilk yarısında Mussolini İtalya’sı ve Hitler Almanya’sında itibar kazanan sistem akla geliyor. Tevhid-i Tedrisat(Eğitimde Teklik)”, “Talim Terbiye Kurulu” gibi kavramlar tamamen o döneme ait. İki büyük dünya savaşından...
  by at Mayıs 28th, 2014 at 07:05 pm
 • Liberteryenizm ne değildir ?
  – Liberteryenizm özgürlükleri maksimize etmeyi hedefleyen bir siyasal felsefedir. – Yanlışşş. Özgürlükler maksimize edilemez. Vardır veya yoktur. Sınırlanmışsa, yani yoksa var edilmesi amaçlanır. Ayrıca, liberteryenizm bir siyasal felsefe veya bir siyaset bilimi ekolü değildir. – Neden. Liberteryenizm “kimsenin kimseye efendi...
  by at Aralık 24th, 2012 at 06:12 pm
 • Birazcık özgürlük mümkün müdür?
  – Sen hürriyet (özgürlük) nedir bilir misin? – Neden bilmiycekmişim. Kuş gibi özgür olmak işte ! – Yani özgür olmak için kanatlarımızın olması ve uçabilmemiz mi gerekiyor. – Hayır. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu yani. – Herhangi...
  by at Mayıs 27th, 2012 at 01:05 pm
 • İnsan Hakları
  – İnsan hakları denince her nedense benim aklıma öncelikle Thomas Paine’in “”Rights of Man”” isimli kitabı geliyor. – Erkek / herif hakları gibi bişey değil mi o? – Hayır. 1791’de yazılan bu kitap 1951’de MEB’in o meşhur klasikleri arasında “İnsan Hakları” adıyla türkçeye kazandırılmış. – Madem öyle adı...
  by at Mayıs 12th, 2012 at 06:05 pm
 • Hamamböceği Felsefesi
  – Hamamböceğinin felsefesini sen nereden bileceksin ki? – Hayır hamaböceğinin değil ben sana “”hamamböceği felsefesini”” anlatacağım. Onun için de öncelikle bu çılgın böceği (cockroach(ing.), cucaracha(isp.) yani 4000 kadar farklı türü olan Blattidae familyasını) daha iyi tanıman gerekiyor. Hamamı biz türkler icat etmişiz...
  by at Mayıs 11th, 2012 at 02:05 pm
 • Hayatın anlamı, (ya da anlamsızlığı) üzerine
  Sorgulanmamış hayat, yaşamaya değmez !. 20 yıl kadar önce, ülkemizde ilk mesaj gruplarının (BBS’lerin) ortaya çıkmaya başladığı bir zamanda böyle bir grubun içinde ortalığa sürekli olarak “”hayatın anlamı nedir?””, “”ne için dünyaya geldik?, ne için yaşıyoruz?”” Sorularını atan bir gençle tanıştım. Tanıştım derken,....
  by at Mart 12th, 2012 at 06:03 pm
 • Devlet ve Agorizm
  – Devlet hakkında iyimser görüşe sahip hemen herkes onu bir sosyal hizmet kurumu olarak tanımlamaktadır. Kimileri onu sosyal hedeflere ulaşmakta özel sektöre karşı bir denge unsuru olarak düzenlenmiş, (çoğu zaman amaçlarında pek etkili olamasa da kaynak rekabetinde ona galip gelen) samimi bir teşkilat olarak görür. Bazıları da ona ilahi bir...
  by at Aralık 23rd, 2011 at 02:12 pm
 • Korunması Gereken Değerler Ve İslamda Hoşgörü
  – Haci Sami Boydak Anadolu Lisesinin ikinci sınıfındaki öğrencilere bir kurban bayramı öncesinde uygulanan “”din ve ahlak bilgisi”” sınavının sorusu şöyle; Hangisi korunması gereken değerlerden değildir?. a) Bayrak, b ) Din, c) Namus, d) Can – Bilemedim neymiş doğru cevap? – Doğru cevap şıkkı “Can”, yani Can korunması...
  by at Kasım 10th, 2011 at 11:11 am
 • Hakimiyet bilakayd-ü şart milletindir !
  – Yani ?. – Yani öztürkçesiyle “egemenlik bağsız koşulsuz ulusundur !”. Millet Meclisinin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla ”egemenlik” milletin eline geçti.. – Hönkk??….. – 20 Ocak 1921’de kabul edilen ”Teşkilatı Esasiye Kanunu”nun ilk maddesini, ”Hakimiyet bila kaydü şart milletindir....
  by at Eylül 18th, 2011 at 08:09 am
 • Sigara Ferahlık Verir, Zihin Açar, Dikkatinizi Toplamanıza Yardımcı Olur!
  Yasakçı bürokrasinin sigaraya yan etkisi:Kapalı alanlarda sigara içilmesine getirilen yasak açık alanların ısıtılma gereksiniminden dolayı elektrik tüketiminde ani bir sıçramaya yol açtı! (gazeteler) – Nasıl yani? Sen sigara sağlığımıza zararlı değil mi diyorsun? – Ben sana sadece eskiden gazetelerde, dergilerde, tabelalarda okuduklarımdan...
  by at Eylül 18th, 2011 at 07:09 am
 • Bir gün işsizler de grev yapabilecek
  Minareler mızrak, kubbeler miğfer, cemaat ordu, vurun kâfirlere – Sen çok dil biliyormuşsun. Arkadaş bi yazı getirdi İsveççeye çevirebilir misin? – Haydaa. N’olcek ki? – Bu isveçliler “minare istemeyiz” diyolarmış. “Biz de Çan istemeyiz” yazıp onların elçiliğine yürüycez – Bi kere senin o dediğin İsveç değil...
  by at Eylül 18th, 2011 at 07:09 am