Posts Tagged ‘Ayn Rand’

  • Yıldırma Argümanı
    Aslında bir argüman olmayan fakat bir tartışma engelleme yolu olan ve kişinin tartışılmayan fikirlerini muhalife zorla kabul ettirmenin bir yolu olan bir argüman tipi vardır. Bu, psikolojik baskıyla bir mantık by- pass etme metodudur. Bu, bugünün kültüründe özellikle yaygın olduğu için ve gelecekte daha da yaygınlaşacağı için, bunun tanımlanması...
    by at Mayıs 26th, 2019 at 02:05 pm