1001 Özlü Söz


 1. Paul’un maaşını ödemek için Peter’i soyan bir hükümet, Paul’un desteğini her zaman arkasında hissedecektir. – George Bernard Shaw
 2. Daha çok hapishaneye değil, daha az yasaya ihtiyacımız var. – James Bovard
 3. Büyük hükümet planlarından bir diğeri de savaşlardır. – Joseph Sobran
 4. Geçici güvenlikleri için temel özgürlüklerinden feragat edenler ne özgürlüğe, ne de güvenliğe sahip olabilirler – Benjamin Franklin
 5. Yeryüzündeki kötülüklerin yeni yasalar aracılığıyla çözülebileceği inanışı, insanlığın kapıldığı en ciddi hezeyanlarından biridir – Thomas B. Reed (1886)
 6. Eğer sorumsuz ve yanlış tercihler yapmakta özgür değilseniz, özgür değilsiniz demektir. – Jacob Hornberger (1995)
 7. Hükümete güç ve para vermek, ergenliğe yeni girmiş bir oğlan çocuğun eline viski ve araba anahtarları vermeye benzer – P.J. O’Rourke
 8. Hükümet yozlaştıkça daha çok yasa çıkartır. – Tacitus
 9. Yasama organı toplantı halinde iken hiç kimsenin hayatı, mülkü ve özgürlükleri güvence altında değildir – Mark Twain (1866)
 10. Bir kişiye yapmak istemediği bir şeyi, sırf onun iyiliğine olduğuna inandığınız için zorla yaptırmaktan daha büyük kötülük olamaz. – Robert Heinlein
 11. Karşımızdaki gerçek büyük tehlike, işimize o anda öyle geldiği için özgürlüklerin azar azar yok edilmesidir. – Edmund Burke (1899)
 12. Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmiş olmasıdır. – Mark Skousen
 13. Zorbalığın kötülüğünü, ancak ona karşı direnenler bilir. – John Hay (1872)
 14. Demokrasi, iki kurt ve bir koyunun öğlen yemeğinin ne olacağı konusunda oylama yapmalarından fazlası olmak zorunda. – James Bovard (1994)
 15. İşler doğal seyrine bırakılırsa bireysel özgürlükler geriler ve hükümetler güç kazanır. – Thomas Jefferson
 16. Korkaklar despotizmin sükunetini, özgürlüğün fırtınalı denizlerine tercih ederler. – Thomas Jefferson
 17. Kendini özgür sanan köleler, en umutsuz biçimde köleleşmiş olanlardır. – Goethe
 18. Eğer hükümetin çizmesi gırtlağınıza basmakta ise, bunun sol veya sağ çizme olması pek de fark etmez. – Gary Lloyd
 19. Her saygın insan, yönetimi altında yaşadığı hükümetten utanır. – H.L. Mencken
 20. İnsanlığa hükmetme arzusu, hemen her zaman insanlığı kurtarma arzusu kılığına bürünür. – H.L. Mencken
 21. İnsanları faziletli ya da dindar kişiler haline getirmek veya aptalları kendi ahmaklıklarının sonuçlarından korumak hükümetlerin işi değildir. – Henry George
 22. Erdem varsa yasalar gereksizdir. Erdem yoksa yasalar uygulanamaz olur. – Anonim
 23. Özgürlüklerin savunusunda aşırılık bir zaaf değildir. Adalet arayışında ılımlılık da bir fazilet değildir. – Barry Goldwater (1964)
 24. Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir. Lord Acton
 25. Vergilendirme hakkı, mahvetme hakkıdır – John Marshall
 26. [Antik Yunan kültürü hakkında]: Onlar özgürlüklerden ziyade güvenlik peşindeydiler. Rahat bir hayat istediler ve sonunda hem güvenliklerini, hem konforlarını, hem de özgürlüklerini kaybettiler. – Edward Gibbon
 27. Ahlaksızlık, insanın mutluluk arayışı içinde yaptığı hatalardır. Gerçek suçların aksine başkalarına zarar amacı taşımaz, kimsenin malına veya şahsına zarar vermez. – Lysander Spooner
 28. Gücü elde etmek ve elde tutmak için onu aşkla istemek gerekir. Oysa güç istenci iyilikle değil, tam aksine, gurur, kurnazlık ve zalimlik gibi iyiliğin tam tersi karakter özellikleriyle ilişkilidir. – Leo Tolstoy
 29. Suçsuz insanlar üzerinde hakimiyet kurmak mümkün değildir. Hükümetin tek gücü ise suçluları takip edip, onları cezalandırmaya yöneliktir. Eğer ortada yeterince suçlu yoksa, suçlular yaratılır. Bu amaçla yasalar hazırlanır ve o kadar çok şey suç olarak ilan edilir ki, masum insanların yasaları çiğnemeden yaşaması imkansız hale gelir.– Ayn Rand
 30. A.B.D. kötü yazılmış ve tesadüfi olarak uygulanan yasaların ülkesidir. – Frank Zappa
 31. Bu aralar A.B.D.’de tehlikeli vatandaş sayılmak için, ülkenin kurucularının özgürlük mücadelesi sırasında kullandığı ifadeleri tekrarlamak yeterli hale geldi. – Charles A. Beard
 32. Koyunlardan oluşan bir halkın babası kurtlardan oluşan bir hükümettir. – Edward R. Murrow
 33. Hükümetin yasal güçleri daima birilerine zarar verici niteliktedir. Oysa komşumun “yirmi tane Tanrı var”, ya da “hiç Tanrı yok” demesinin bana bir zararı yok. Komşum benim ne cebimden para çalar, ne de bacağımı kırar. – Thomas Jefferson (1781)
 34. Tüm sapkınlıkların anası hükmetme arzusudur.St. John Chrysostom
 35. Eğer bir insanın özgürlükleri kötüye kullanabileceği gerekçesiyle kısıtlanabilecek ise adalet ve yargı sistemimiz ile devlet düzenimiz hayatta kalabilir mi??. – Harlon Carter
 36. Bir vatandaşı kendisinden korumak hükümetin ve yargı sisteminin sorumluluğunda değildir. – Yargıç Casey Percell
 37. ABD anayasasını okuyan herkes onu yazanların hükümeti en kesin şekilde kısıtlamak arzusu içinde olduklarını anlar. Hükümet gücünü sınırlama amacıyla kullanılan “no” ve “not” sözcükleri anayasanın ilk 7 maddesinde 24 defa ve Haklar Bildirgesi kısmında da 22 defa daha kullanılmıştır. – Edmund A. Opitz
 38. ABD hükümeti insanları suçlulardan korumak için kurulmuş, anayasası da hükümetten korumak için yazılmıştır. – Ayn Rand
 39. Hayvan postu dolduran (tahnitçi) ile bir vergici arasındaki tek fark tahnitçinin deriyi soyduğunun üzerinde bırakmasıdır. – Mark Twain
 40. Bu ülkenin esas ihtiyacı daha çok işsiz politikacı olmasıdır.– Edward Langley
 41. Her bireyin kendisi ve emeklerinin meyvesi ile (başka birilerinin haklarıyla çelişmemek kaydıyla) her ne isterse onu yapmaya doğal olarak hakkı olduğunu düşünüyorum.– Abraham Lincoln
 42. Özgürlüklerin semeresini almak isteyenlerin onu desteklemenin yorgunluğuna da katlanmaları gerekir. – Thomas Paine
 43. Özgürlük daima tehlikelidir ama sahip olduğumuz en güvenli şey de odur. –Harry Emerson Fosdick
 44. En sakin ve iyi idare ülke egemenlerinin hükmetmekte en isteksiz oldukları devlet biçimidir. Yöneticilerin yönetmekte en ihtiraslı oldukları hükümet biçimi ise en kötüsü – Anonim
 45. Kötü yasaların iptal edilmesi işi iyi yasaların yürürlüğe sokulmasından çok daha önemlidir. – Calvin Coolidge
 46. Bir insanı inanmadığı ve nefret ettiği fikirlerin yayılması için maddi katkı sağlamaya zorlamak haincedir, zalimcedir. – Thomas Jefferson
 47. Hükümet hatalı iken haklı olmak çok tehlikelidir. – Voltaire
 48. Özgürlük için verilen savaş hiçbir zaman tam kazanılmaz, çünkü özgürlüğümüzün bedeli kendimiz ve iktidar üzerinde sürekli tetikte olmaktır –Eleanor Roosevelt
 49. Tanrı gençleri korusun, ulusal borçları onlar miras alacaklar. – Herbert Hoover
 50. Bana ya özgürlük ver ya da ölüm! – Patrick Henry
 51. Önce Yahudiler için geldiler, Yahudi olmadığım için hiçbir şey yapmadım. Sonra sosyalistler için geldiler, sosyalist olmadığım için hiçbir şey yapmadım. Sonra
  Katolikler için geldiler, Katolik olmadığım için hiçbir şey yapmadım. En sonunda benim için geldiklerinde bana yardım edebilecek ortada hiç kimse kalmamıştı. – Pastor Father Niemoller (1946)
 52. Hükümet en iyi haliyle zorunlu bir kötülüktür. Kötüsünde ise hiç hoşgörü olmaz.– Thomas Paine
 53. İyi bir hükümet hiç olmamıştır ki. – Emma Goldman
 54. Hükümet olmalı ama gözümüz atmaca gibi her an üzerinde olmalı – Millicent Fenwick (1983)
 55. Faydasız yasalar gerekli olanları zayıflatır.– Montesquieu
 56. Hayatta biraz şansa ve biraz hükümete gerek vardır. Ama bunlara sadece bir aptal güvenebilir. – P. J. O’Rourke
 57. Hükümetler zamanında önünden çekilmeyi bildikleri hariç hiçbir girişimin ilerlemesine hiçbir şekilde fayda sağlamamışlardır. – Henry David Thoreau
 58. Okuyucu, farz et ki aptalsın, ve farz et ki bir kongre üyesisin. Ama kendimi tekrarlamış oldum değil mi. – Mark Twain
 59. Kongre hariç belirgin şekilde suçlu Amerikan yerlisi sınıfı yoktur. – Mark Twain
 60. Konuşmak ucuzdur – Kongre yaptığında hariç – Cullen Hightower
 61. Meslek olarak politikayı seçip de dürüst kalamazsınız. – Ambrose Gwinett Bierce
 62. [Siyasette] Makamlar burada da başka yerlerdeki kadar makbul yerlerdir, ve birisi ne zaman o makamlara göz koyar, daha o zaman onun ahlakında bir çürüme başlamıştır. – Thomas Jefferson (1799)
 63. Bir hükümette rastlanabilecek en heyecan verici şey liyakattir. Çünkü o kadar az rastlanır ki. – Daniel Patrick Moynihan (1976)
 64. Bir iktidarın en temel amacı hükümdarlık değil, savunmadır. – Joseph Sobran (1995)
 65. Hükümetlerin bütçe yetersizlikleri hakkında nutuk atmaktan maksadı daha çok gelir elde etmek ve daha çok harcayabilmektir. – Allan H. Meltzer (1993)
 66. Bir bireyin hayatını etkileyen önemli konulardaki kararlar başka birileri tarafından verilmekte ise o başka birinin bir kral, bir diktatör, ya da daha geniş anlamda toplum olması hiç fark etmez. . – James Taggart (1992)
 67. Hiçbir madde, hatta alkol toplumdaki ciddi rahatsızlıkların kaynağı değildir. Eğer sorunların kaynağını arayacaksak insanlara alkol, ya da uyuşturucu testi yapmak yerine onlardaki, aptallık, cahillik, ihtiras ve güç aşkını test etmeliyiz. P. J. O’Rourke (1992)
 68. İktidar “işte size bu haftaki düşmanınız budur” der. . Bazı ahmak ahali de o düşman kimdir nerededir onu dahi bilemeden etmeden bu karara selam dururlar. – Charley Reese (1998)
 69. Serbest pazar sisteminin büyük meziyeti insanların rengi nedir, dini nedir hiç ayırt etmeden, almak isteyebileceğiniz birşeyi üretebiliyor mu sadece ona bakmasıdır. Birbirinden nefret eden insanların birbiriyle ilgilenmesi ve birbirine yardım etmesi için keşfettiğimiz en etkili sistem odur. – Milton Friedman
 70. En iyi iktidar sizi kendi halinize bırakmanın karşılığında istediği haracın bedelini en düşük tutandır. – Thomas Rudmose-Brown (1996)
 71. Eğer şimdiki(serbest piyasa) sağlık sisteminin pahalı olduğunu düşünüyorsanız bir de hükümet sağlık hizmetlerini bedava yaptığındaki maliyeti görün. – P.J. O’Rourke (1993)
 72. İktidarlar bir bebeğin beslenme kanalı gibidir. Giren tarafta mutlu bir iştahı vardır, çıkan tarafta ise hiçbir sorumluluğu bulunmaz. – Ronald Reagan
 73. İktidarların halkın silahlanmasından korktuğu diğer ülke vatandaşlarının aksine Amerikan vatandaşları silahlanma hak ve avantajına sahiptir. – James Madison
 74. Haklar Bildirgesinin(ABD) tamamı çok genel anlamda insanın birey olarak sahip olması gereken haklara işaret eder. Bireyin devir ve temlik edilemeyen ve sonuç olarak hiçbir çoğunluk tarafından da mahrum bırakılamayacağı haklarından bazılarını tanımlar. – Albert Gallatin (1789)
 75. Anayasa hiçbir zaman ABD halkının barışçı vatandaşlarının kendi silahlarına sahip olması ve elinde tutmasını engellemek üzere yorumlanamaz. –Samuel Adams
 76. Özgürlüğü her zaman sevmem gerektiğini biliyorum, ama şimdilerde ona tapınmaya hazırım.– Alexis De Toqueville
 77. İnsanların zihni üzerindeki her tür tahakküme karşı sonsuz bir nefret duyacağıma ve düşmanlık göstereceğime tanrı önünde yemin ettim. – Thomas Jefferson (1800)
 78. Halen, daha fazla özgürlük ve demokrasi yönünde geri alınamaz bir eğilim bulunduğuna inanıyorum. Ama bu durum değişebilir.– Al Gore
 79. On bin tane kanun olduğunda kanunlara olan tüm saygı da tahrip edilmiş olur. – Winston Churchill
 80. Zorbalık daima özgürlükten daha iyi organize edilmiştir.– Charles Peguy
 81. Özgürlüğün kutsal ateşinin idamesi ve cumhuriyetçi iktidar modelinin kaderi adaletle ayni derinlikte ve ayni derecede riske edilerek bu tecrübe ABD halkının ellerine emanet edilmiştir. – George Washington
 82. Kılıç kimseyi öldürmez, o sadece katilin elindeki bir alettir. – Lucius Annaeus Seneca, c. 4BC – 65AD.
 83. O kişi ki kılıcı yoktur, bırak çaputunu satsın ve bir şeyi satın alsın. –İncil, Luke 22:36.
 84. Hindistan’daki ingiliz hükümranlığı döneminde işlenen pek çok günahların arasında tarih bütün bir ülkenin silahlardan mahrum edilmesini en karanlık günah olarak anacaktır. – Mahatma Gandhi, in Gandhi, An Autobiography, p. 446
 85. Her nerede bir baba devlet iktidarı varsa orada devletin bir milli eğitim sistemi görülür. Görülmüştür ki zımni bir itaatkarlığın garanti edilebilmesi için en iyi yol tahakkümün daha kreş çağından iken başlatılmasıdır. – Benjamin Disraeli, 1874
 86. Bu haklar ve özgürlükler hiçbir durumda Birleşmiş Milletlerin prensip ve amaçlarına aykırı şekilde kullanılamaz. – BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 29(3).
 87. Kapitalizmin içerdiği günah kutsamaların eşitsiz paylaştırılmasıdır. Sosyalizmin içerdiği kutsama ise sefaletin eşit paylaşımı.– Winston Churchill
 88. Sadece bir tek temel insan hakkı vardır, o da canınız neyi nasıl yapmak istiyorsa onu öyle yapmak. Tabii bunun doğrudan getirdiği de sadece bir tek temel insan sorumluluğu bulunur. O da yaptığınızın sonuçlarına katlanmak. – P.J. O’Rourke (1993)
 89. İktidarların ekonomik görüşü birkaç kısa cümlede özetlenebilir. Eğer hareket varsa vergilendir. Eğer hareket devam edebiliyorsa onu denetle, düzenle. Eğer hareket durursa o zaman mali destek ver. – Ronald Reagan (1986)
 90. Kapitalizmi operasyonlarına sosyalizmi ümit ve emellerine göre, kapitalizmi eserleriyle, sosyalizmi edebiyatıyla yargılamamdan dolayı suçluyum. – Sidney Hook
 91. Savaş bir devletin sağlığıdır. – Randolph Bourne (1917)
 92. Dış yardım zengin ülkelerdeki fakir insanlardan fakir ülkelerdeki zengin insanlara yapılan bir servet transferi olarak tanımlanabilir. – Douglas Casey (1992)
 93. Eğer iktidarın ülke içindeki işlere karışmasını istiyorsanız liberal, denizaşırı ülkelerin işlerine karışmasını istiyorsanız muhafazakarsınız. Eğer iktidarın içeride ve dışarıda her yere karışmasını istiyorsanız ılımlı sayılırsınız. İktidarın ne içte ne dışta hiçbir şeye karışmamasını istiyorsanız o zaman aşırı uç sayılacaksınız. – Joseph Sobran (1995)
 94. Genel olarak hükümet yönetme sanatının vatandaşların bir gurubundan alabildiğince çok parayı alıp diğerlerine vermek olduğu söylenebilir. – Voltaire (1764)
 95. İnsan özgürlüklerinin ihlal edildiği tüm durumlarda ileri sürülen mazeret ihtiyaçların zorlamasıdır. Gereklilik hükümdarların savı, kölelerin ise inancı olur. – William Pitt (1783)
 96. Alma ve satma işleri yasaların kontrolünde yapıldığında, ödenecek ilk para yasa yapıcılara olandır. – P.J. O’Rourke
 97. Size tüm istediklerinizi verebilecek kadar büyük bir iktidar onun hepsini elinizden alıp götürecek kadar büyük olmalıdır. – Barry Goldwater (1964)
 98. Ben espri yapmıyorum. Sadece iktidarı gözlemleyip gerçekleri size aktarıyorum. – Will Rogers
 99. Hiçbir şey geçici hükümet programlarından daha fazla kalıcı değildir. – Milton Friedman
 100. Siyasi hayatta temel amaç halkı panik içinde tutmak- böylece emniyetli bir yere doğru güdülmeyi iktidardan gürültülü bir şekilde talep etmelerini sağlamaktır- bunun için halkın sürekli artarda sonu gelmeyen sayıda (hepsi de hayali) gulyabaniler tarafından tehdit edilmesi gerekir. – H.L. Mencken
 101. Özgür bir toplumda iyi yönetişimin sadece iki kuralı bulunur. İşinize bakın. Ellerinizi kendinize saklayın.– P.J. O’Rourke (1993)
 102. İnsan ırkı politik bakımdan iki gruba ayrılır. İnsanların güdülmesini isteyenler, ve böyle bir arzusu olmayanlar. – Robert A. Heinlein
 103. Sizin politikaya bir ilginiz yok ise bu, politika da sizinle ilgilenmeyecek demek değildir.– Pericles (430 BC)
 104. Zorunlu devlet hayır kurumlarında bir erdem yoktur, bunların savunulması da hayırlı değildir. Hükümetin yardım programları bütçesini genişletmek istediği için kendisini duyarlı ve yardımsever olarak tanımlayan bir politikacı aslında sadece başkalarının parasıyla iyilik yapmayı denemeye istekli olduğunu söylemektedir. Parası başkasından olan yardımları yapmayı kim istemez?. Ama bir seçmen eğer bu tür programları desteklemekten gurur duyduğunu söylerse – belki başına silah tutulduğunda- o zaman kendi parasıyla iyilik yapmak durumunda olacaktır.– P.J. O’Rourke
 105. İnsanları aptalca davranışlarının sonuçlarından korumanın nihai sonucu dünyayı aptallarla doldurmak olacaktır. – Herbert Spencer (1891)
 106. Yasalar ne kadar çoksa adalet o kadar az olur – Marcus Tullius Ciceroca (42 BC)
 107. İnsanların silahlanma hakkını korumaları için en güçlü neden, gerektiğinde iktidarın zorbalığına karşı bir son çare olarak kendilerini koruma ihtiyacıdır. – Thomas Jefferson
 108. Özgürlük, eğer başkalarına vermeye razı değilseniz kendiniz de sahip olamayacağınız tek şeydir. – William Allen White
 109. ABD’nin Avrupa’daki çekişmelerin içinde aktif bir şekilde yer almasının gerekliliğini asla hiç düşünmedim. Onların politik alakaları bizimkinden tamamen farklıdır. Karşılıklı kıskançlıkları, güç dengeleri, karmaşık ittifakları ile, iktidar biçim ve prensipleri bize tamamen yabancıdır. Onlar sürekli savaş uluslarıdır. – Thomas Jefferson (1823)
 110. Amerika diğer ülkelerdeki yok edilmesi gereken canavarları aramaya gitmez. Sadece herkesin özgürlük ve bağımsızlığı için iyi dileklerde bulunur. Kendi bayrağı dışındakilerin , hatta bağımsızlık isteyen diğerlerinin bayraklarına katıldığında özgürlüğün renklerini benimseyip, standartlarını gasp ederek kendi kıskançlık ve ihtiraslarının, tamahkarlıklarının peşinde gidenlere ayırt etmesi mümkün olmayan bir şekilde bulaşmış olacağını gayet iyi bilir. – John Quincy Adams (1821)
 111. Cezalandırma hırsı özgürlük için daima bir tehlike olmuştur. İnsanların en iyi yasaları bile esnetme, yanlış yorumlama ve yanlış uygulamasına yolaçar. Kendi özgürlüğünü güvence altına almak isteyen, düşmanını dahi zulümden korumalıdır; Çünkü eğer bu görevi ihlal ederse ucu kendine dokunacak bir teamül oluşturmuş olur. – Thomas Paine (1795)
 112. Hükümet herkesin başkalarının sırtından geçinmeye çabaladığı bir büyük yalanı temsil eder. – Frederic Bastiat
 113. Soru sizin memleketiniz için ne yapabileceğiniz değildir. Soru hükümetin size ne yaptığıdır.– Joseph Sobran (1990)
 114. Tanrı özgürlüğü sadece onu çok seven, ve onu daima korumaya ve savunmaya hazır olanlara bahşeder. – Daniel Webster (1834)
 115. Kaybedilen bir özgürlüğün mezar taşına yazılabilecek en acıklı söz eski sahiplerinin henüz vakit varken onu kurtarmak için hiçbir şey yapmamış olduklarıdır. – Yargıç George Sutherland (1938)
 116. Büyük iktidarlara direnmenin çağı asla geçmeyecek. – Paul Gigot (1998)
 117. Dünyada Amerika kadar mutlu olabilecek başka bir yer yoktur. Konumu kavga içindeki tüm dünyanın uzağında bulunduğundan onlarla sadece ticaret yapmanın ötesinde bir işi yoktur. – Thomas Paine (1776)
 118. Bürokrasi Pigme’ler(küçük adamlar) tarafından çalıştırılan devasa bir mekanizmadır.– Honore de Balzac
 119. Her kim yaşamayı ölüme, mutluluğu çile çekmeye, ve huzuru acılara tercih etmekte ise üretim araçlarının özel mülkiyetini de hiç tavizsiz savunmalıdır. –Ludwig von Mises (1920)
 120. Eğer insanlara melekler kumanda etse idi iktidara içten veya dıştan bir kontrol gerekmezdi. İnsanın insan hükmetmesinden oluşan bir iktidarın ise şöyle bir güçlüğü vardır; İktidar bir yandan hükmettikleri üzerinde muktedir olmayı başarırken, öte yandan da kendi kendini kontrol etmek zorunda olacak. –James Madison
 121. İnsanlar hükmettiklerini düşünürlerse hükmedilirler. – William Penn (1693)
 122. 1940’da öğretmenlere Amerikan okullarındaki üç ana problemin ne olduğu soruldu. Çöp atma, gürültü ve sakız çiğneme olduğunu söylediler. Ayni soru geçen yıl sorulduğunda ise üç ana problemi şöyle açıkladılar: Irza geçme, şiddet kullanma ve intihar. – William Bennett (1993)
 123. İnsanların doğal çevreye karşı yarattıkları tehdit, global çevre siyasetinin insanlara karşı yaratığı tehdidin yanında hiçbirşeydir. – Fred L. Smith (1992)
 124. Özgürlük ruhu ve gerçekçilik toplumun payandalarıdır. – Henrik Ibsen (1877)
 125. Medeni insanın en büyük başarısızlığı iktidarlardır. Gerçekten iyi bir iktidar hiç olmamıştır. En katlanılabilir olanları bile gelişigüzel, açgözlü, zalim ve kavrayışsızdır. – H. L. Mencken
 126. Bazen insanların yönetiminin kendilerine emanet edilemeyeceği söylenir. Peki o zaman insanlara başkalarını yönetme işi nasıl emanet edilebilir??. – Thomas Jefferson (1801)
 127. Bu ülkede tek parti yönetimi var. Onların bir yarısına Cumhuriyetçi, diğer yarısına Demokrat deniyor. Hiç farkları yoktur. Gerçekten güzel fikirlerin hepsi sadece Liberteryenlerden geliyor. – Hugh Downs (1997)
 128. Güç yozlaştırır, mutlak güç tam çürümeyi getirir. – Lord Acton (1887)
 129. Politik güç bir silahın namlusundan çıkar. – Mao Zedong (1938)
 130. Liberteryenizm ve sosyalizm arasındaki fark liberteryenlerin sosyalist bir topluluğa katlanabilmeleri, sosyalistlerin ise liberteryen bir topluluğa katlanamamalarıdır. – David D. Boaz (1997)
 131. Bir ülkenin kendini vergilendirerek zenginleşmeye çalışması bir adamın bir kovanın içinde durup kendisini kovanın sapından tutarak yukarı kaldırmaya çalışması gibi imkansız bir durumdur. – Winston Churchill (1903)
 132. Eğer size başkalarının sırtından iyi şeyler vereceğini vaat eden politikacılara oy verdiyseniz, sizin paranızı alıp kendileri dahil başkalarına verdiklerinde de bundan şikayet etmeye hiç hakkınız olmaz. – Thomas Sowell (1992)
 133. Savaş sosyalizmin çoğu muhafazakar tarafından nefret edilen tüm karakteristik özelliklerine sahiptir: Gücün merkezde toplanması, devlet planlaması, sahte akılcılık, özgürlüklerin sınırlanması, beklenen sonuçlara ilişkin aptalca iyimserlik, niyetlenilmemiş ikincil sonuçlara karşı körlük ve görmezden gelme. – Joseph Sobran (1991)
 134. İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır. – Benjamin Franklin (1773)
 135. Her otorite üstlenilirken bir iyi niyet savunusu yapılır. ABD anayasasının bu iyi niyetlerin getireceği tehlikelere karşı halkı savunmak üzere hazırlandığını söylemek abartılı olmaz. Her yaştan iyi yönetici olma isteğinde insanlar vardır ama esas istekleri yönetmektir. Efendice bir yönetim yapacaklarına söz verirler ama maksatları efendilik yapmaktır. – Daniel Webster (1782-1852)
 136. Dünya üzerindeki mükemmel ve ilham verici olan herşey özgürce çalışabilme fırsatı olan bireyler tarafından yaratılmıştır. – Albert Einstein
 137. Özgürlük sorumluluk demektir. O yüzden çoğu insan ondan korkar. – George Bernard Shaw
 138. Güç konusunda insanlara itimat lafını biryana bırakalım, onları Anayasa’nın zincirleriyle bağlayıp hınzırlık yapmalarına engel olalım. – Thomas Jefferson
 139. Anayasa iktidarların halkı kısıtlama aracı değildir, tam tersine – hayatlarımıza ve yönelimlerimize hükmetmeye kalkmasınlar diye – halkın iktidarları kısıtlaması için kullanılacak bir araçtır. – Patrick Henry
 140. Anayasanın gücü halkın onu korumaktaki iradesinden kaynaklanır.– Thomas Edison
 141. Anayasa yazılı bir enstrümandır. O yüzden anlamı değişmez. İlk günkü anlamı ne ise bugünkü anlamı da odur. – South Carolina v. United States, 199 U.S. 437, 448 (1905)
 142. Yemeğimizi kasabın, fırıncının ya da bakkalın yüce gönüllülüğünden değil, onların kendi menfaatlerinin peşinde olmalarından bekliyoruz. Muhatabımız onların insaniyetperverliği değil kendi çıkarlarını düşünen insanlar olmaları. O yüzden konuşmamız kendi ihtiyaçlarımıza değil onların menfaatlerine hitap etmelidir. Dilenciler hariç hiç kimse esas olarak kendi vatandaşlarının cömertliğine dayanmayı seçmez. – Adam Smith, “The Wealth of Nations”
 143. Demokrasi bireysel cehaletlerin ortak aklına dair hazin bir inançtır. – H.L. Mencken
 144. Kolektivizm hatalı bir ekonomik önermeye dayandığından dolayı çalışmaz. Zenginliklerin adil payı diye bir şey yoktur. Gayrisafi milli hasıla dikkatle gerekli sayıda dilimlere bölünmesi gereken ve eğer ben kendi hakkımdan fazlasını yersem sana boş kartonun kalacağı bir pizza değildir. Ekonomi pratik her anlamda genişleyebilir bir şeydir ve sınırsızdır. – P. J. O’Rourke, “How to Explain Conservatism”
 145. Hükümetler insanları daha zengin yapamaz ama daha fakir yapabilir. – Ludwig von Mises
 146. Milli bütçe dengelenmelidir. Kamu borcu azaltılmalı, yetkililerin kibirliliği hafifletilmeli ve kontrol edilmeli. Yabancı hükümetlere yapılan ödemeler azaltılmalı. Eğer milletin iflas etmesi istenmiyorsa artık kamu yardımıyla geçinmek yerine yeniden çalışmayı öğrenmeli. – Marcus Tullius Cicero, 55 BC
 147. Liberaller hükümet anneniz olsun istiyorlar. Muhafazakarlar ise hükümet babanız olsun istiyor. Liberteryenlerin istediği size yetişkin gibi davranılmasıdır.– Andre Marrou
 148. Eğer bir adamın adımları ahbaplarınınkine uymuyorsa bu belki onun başka bir davulun sesini duymasındandır. Bırakın o da ölçüsü ve uzaklığı ne olursa olsun adımlarını kendi duyduğu müziğe uydursun. – Henry David Thoreau, Walden (1854)
 149. Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir. – John Stuart Mill, On Liberty (1859)
 150. Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir. – John Stuart Mill, On Liberty (1859)
 151. Solcu politikacılar özgürlüğünüzü çocuklar ve fukaralıkla mücadele namına elinizden alırlar, sağcı politikacılar ise bunu aile değerleri ve uyuşturucu ile mücadele adına yapar. Her iki durumda da iktidar büyür ve güçlenir, siz ise daha az özgür olursunuz. – Harry Browne
 152. Eğer nefret ettiğimiz insanların da ifade özgürlüğü olması gerektiğine inanmıyorsak ifade özgürlüğüne hiç inanmıyoruz demektir. – Noam Chomsky
 153. Dünyayı değiştirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabileceğiniz tek şey kendi kendinizi değiştirmektir.– Aldous Huxley
 154. Her insanın ruhuna göstereceği özen kendinedir. Peki ya bu özeni kendisi ihmal ederse?. Sağlığını, ya da mülkünü korumayı ihmal ederse?. Bunlardan hangisi devleti daha fazla ilgilendirir ki?. Yargıç fakir ya da hastalıklı olmaması için yasa mı çıkartacak? Yasalar başkalarından gelecek zararları engellemek içindir, kendi kendimizden gelecek zararları değil. Tanrı kendisi bile insanları kendi rızaları aksine kurtarmayacaktır. – Thomas Jefferson
 155. Amerika’daki zenginlik ortak bir amaç uğruna insanların kamusal fedakarlıkları sayesinde değil, kendi kişisel amaçları ve servetlerini kazanma doğrultusunda hareket eden özgür insanların üretken dehası sayesinde kazanılmıştır. – Ayn Rand
 156. Daima bir şeyi yapmamanızı öğütleyen birileri olacaktır. Esas mesele onlara aldırmamayı bilmektir. – Tim Robbins
 157. Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez. – Leo Tolstoy
 158. Siyasete bulaşmayı reddetmenin cezalarından birisi kendinizden daha değersiz kişiler tarafından yönetilir hale gelmektir. – Plato
 159. Her birey zorunlu olarak içinde yer aldığı toplumun yıllık gelirini olabildiğince büyütmek için emek harcar. Aslında kimse ne genel olarak kamusal kazancı teşvik etmeye çalışır, ne de onu ne kadar arttırdığını bilebilir. Niyeti sadece kendi kazancı yönündedir, ancak bu doğrultuda giderken görülmez bir el tarafından yönetilerek kendi amacı olmayan bir hedefe ilerlenmesine de yardımcı olur. – Adam Smith, Wealth of Nations
 160. ABD anayasasının değişik ikinci maddesinin kabulünden sonraki ilk yarım yüzyıl boyunca mevcut belli başlı tüm yorumcuların görüşleri, ve mahkeme kararları olsun ifadesi ve ruhuyla bir özel kişinin silah sahibi olması ve onu barışçı amaçlarla taşımasının korunması gereken bir bireysel hak olduğu, ve yasadan bunun amaçlandığı tarihsel bir gerçektir. – Report of the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 97th Congress, Second Session (February 1982)
 161. Fakirliğe ve başarısızlığa arka çıkıp maddi destek sağlarsanız her ikisinin de miktarını daha fazla arttırırsınız. – James Dale Davidson, National Taxpayers Union
 162. Eğer bir insanın hayatını kurtarmak için 12 kişiyi öldürmemiz gerekecekse buna değecektir.– Bilinmeyen
 163. Aslında tüm mantıklı yasalara uyulur. Yasa olduğundan dolayı değil,. mantıklı insanların zaten bunu yapması gerektiğinden dolayı. Eğer bir yasaya sadece yasa olduğu için boyun eğmekte iseniz, bu o yasanın belki de hiç olmaması gerektiğinin oldukça güçlü bir işaretidir. – Bilinmeyen
 164. ABD anayasası kusurlu olabilir. Ama şimdikine göre dünya kadar daha iyidir. – Bilinmeyen
 165. Sosyal devlet bir vatandaşı müvekkil haline getirip, bürokratın emrine veriyor, onu iş hayatına karşı, aileye karşı, fırsatlara karşı, mülke karşı kurallara tabi hale getiriyor. Böyle insan-karşıtı kurallar içinde kıvranmaya mecbur bırakılan insanlar doğal olarak bazı arazlar geliştirir. Akşam haberleri sosyal devletin doğal bir sonucudur. – Bilinmeyen
 166. Hükümetlerin uzun burnunu insanlar arasındaki karşılıklı rızaya dayalı ilişkilere sokmaması gerektiğine inanıyorum. – John Anderson, Independent presidential candidate, 1980
 167. Mallar sınırlardan geçemezse askerler geçecektir. – Fredric Bastiat, eski Fransız Ekonomist
 168. Üretim ve ticaret tekelleri kaynağını kapitalist ekonominin bir yapısal özelliğinden değil hükümetlerin serbest ticaret ve “laissez faire – bırakınız yapsınlar” karşıtı müdahaleci ekonomi politikalarından alır. – Ludwig von Mises,
 169. Tecrübe bize gösteriyor ki özgürlüğün korunmasında en fazla tetikte bulunmamız gereken zamanlar hükümetin amaçlarının yarar sağladığı zamanlardır. … Özgürlüğe gelecek en büyük zararlar iyi niyetli ama kavrayışı kıt, ihtiraslı insanların sinsi tecavüzleri sonucu gerçekleşir. – Supreme Court Yargıç Louis D. Brandeis, 1928
 170. Gümrük harç ve vergileri, kotalar ve diğer ithal kısıtlamaları fakirlerin geçim sıkıntısını arttırma bahasına zenginlerin iş hayatının korunmasını amaçlar. Sizin seçme hakkınızı elinizden alarak politik olarak kayırılan şirketlerin yüksek fiyatlı ve en düşük kaliteye sahip ürünlerini almaya mecbur eder. – Alan Burris, “A Liberty Primer”
 171. Tüm dünyadaki ticaret sınırlamalarının global olarak kaldırılması belki de evrensel barış hedefine ticari sınırlarla bölünmüş halklar arasında yapılacak herhangi siyasi birliğin sağlayabileceğinden çok daha fazla yardımcı olacaktır. – Frank Chodorov
 172. Demokrat ve Cumhuriyetçi yaklaşımların mirası: İflas sonucu Liberteryenizm. – Nick Nuessle, 1992
 173. Haberler ile gerçekler ayni şey değildir. – Katharine Graham, The Washington Post gazetesinin sahibi
 174. Yasadışı olanı hemen yapabiliriz. Anayasaya aykırı olanı yapmak ise biraz daha vakit alır. – Henry Kissinger
 175. Korkutucu senaryolar sunmalı, basitleştirilmiş dramatik bildirimlerde bulunmalı, şüphelerimizden de pek söz etmemeliyiz. Etkili olmakla dürüst olmak arasındaki doğru dengenin nasıl olacağına karar vermemiz gerekir. – Stephen Schneider, environmental activist, in “Discover”, Oct. ’89
 176. Sanırım herkesin en çok endişelendiği terör IRS (vergi gelirleri dairesi). – Terörizmden korkup korkmadığı sorulduğunda, Malcolm Forbes
 177. Bırakınız insanlar ne görmek ve duymak istiyorlarsa piyasa mekanizmalarıyla gerçekleştirsinler. Time dergisine müdahale etmiyoruz da bu kutuya karışmakla ilgili (radyo/tv) milli saplantımız niyedir? – Mark Fowler, FCC Chairman
 178. Köleliğe giden yol genellikle şöyledir. Önce silahlarınızı alırlar, sonra mülkünüzü, en sonunda da sizden çenenizi kapatmanızı ve bu durumdan zevk aldığınızı söylemenizi isterler.– James A. Donald
 179. Her özgürlük dostu ABD’nin hapishanelerinin dikkatsiz uyuşturucu kullanlar ve en küçük emarede halkın özgürlüğünü çiğneme gücüne sahip kolluk kuvvetleri ordusuyla dolu bir silahlı kampa dönüşmekte olmasından benim kadar tiksinmelidir. – Milton Friedman, Nobel Prize-winning economist
 180. Gençler, özellikle de siyahi gençlerin yüksek işsizlik oranı hem bir skandal, hem de ciddi bir sosyal huzursuzluk kaynağıdır. Ama bu büyük ölçüde asgari ücret yasalarından kaynaklanan bir sorun. Asgari ücret yasalarını mevzuat kitaplarındaki en siyah karşıtı yasalardan biri belki en fazla siyahlara karşı yasa olarak görmekteyiz. – Milton Friedman, Nobel ödüllü ekonomist
 181. Bir hükümeti kendi yasalarına uymamaktan, dahası kendi varlık ve imtiyazının kaynağı olan ana sözleşmeye aykırı davranmaktan daha hızlı tahrip edebilecek başka hiçbir şey yoktur. – U.S. Supreme Court Yargıç Tom C. Clark – Mapp vs. Ohio
 182. Eğer ne zaman ekim ve ne zaman hasat yapacağımız Washington tarafından yönetliyor olsaydı çok kısa sürede ekmeğe muhtaç hale gelirdik.Thomas Jefferson
 183. Atalarımız bir konuda hata etmişler. Uğrunda savaşmaları gereken şey vergilendirmesiz temsil olmalıydı. – Fletcher Knebel, historian
 184. Tarihteki hatalardan ders almayanlar ayni hataları tekrarlamaya mahkumdur.George Santayana
 185. Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir. – John Locke, 1690
 186. Halkın özgürlüğünün kısıtlanmasında güç sahiplerinin özgürlükleri sessiz ve adım adım gasp etmesinin örnekleri şiddetle ve ani gasp etme örneklerine göre daha fazladır.James Madison
 187. Kazançlardan vergi alınması zorla çalıştırma(angarya) ile ayni mahiyettedir. Birinin emeğinin hasılasına el koymak onun emek saatlerine el koymak ve ona saatlerce çeşitli işler yaptırtmakla eşdeğer bir durumdur. – Robert Nozick, Harvard philosopher
 188. ’20’li ve ’30’lu yıllarda ABD’deki yüksek suç oranı alkol yüzünden değil onun yasaklanması yüzündendi. Bugünkü uç oranlarının yüksekliği de uyuşturucu yüzünden değil, onunlar ilgili konulan yasaklar yüzündendir.US District Judge James C. Paine, addressing the Federal Bar Association in Miami, November, 1991
 189. Washington’daki temsilcilerimizin ahlaki ve anayasal yükümlülükleri özgürlüklerimizin korunmasıdır. Bir yandan dünyaya dadılık edip, kazananı olmayan savaşlara yol açarken, öte yandan da halkımıza iflas ve ekonomik kargaşa getirmek değil. – Congressman Ron Paul, 1987
 190. Birisi üretirken öbürleri onun ürettiğini dağıtıyorsa üreten köledir.Ayn Rand
 191. Siyasetle ilgileniyorum ki bir gün mecburen ilgilenmek zorunda kalmayayım diye. – Ayn Rand
 192. Küba’da silah yasağı ve kontrolü var. Küba’da devletin herkesi şemsiyesine alan sağlık sistemi de var. Peki neden hepsi buraya gelmek istiyorlar?Paul Harvey 8/31/94
 193. En Bush hayranı, bayrak emen budala dahi içten içe bir şeylerin yanlış gittiğini bilmektedir. Amerika bitti ve bunu artık herkes biliyor. Yeni dünya düzeni ölmekte olan bir imparatorluğun kokusuna sahip ve kanalları değiştirmekle bundan kurtulamayız. – Jello Biafra
 194. Eğer jüri yasanın adaletsiz olduğunu hissediyorsa, hakimin yasaya göre verdiği kararın aksine de olsa, ortada aksine deliller de olsa jürinin beraat ettirmedeki tartışılmaz yetkisini tanırız. Mahkemeler de jürinin bu kararına uygun davranmak zorundadır.US v Moylan, 4th Circuit Court of Appeals, 1969, 417 F.2d at 1006
 195. Ülkenizi sevin ama hükümetinden de korkun.– N.E. folk wisdom
 196. ABD anayasasının neresinde, hangi maddesinde ana babayı evladından ayrılıp, evladı ana babasından ayırıp hükümetin aptallığı veya ahlaksızlığının bir sonucu olarak girdiği bir savaşın cephesinde çarpışmak zorunda bırakılabileceği yazıyor ki?Daniel Webster
 197. Çiftçilere çeşitli paralar dağıtılmaktadır. Ama bunların aslında ne olduğunun adını koyalım. Kitabına uydurulup yasallaştırılmış soygun. Esas itibariyle bir kongre üyesi seçmenine gidip diyor ki, “Oyunu bana ver, ben de yetkimi kullanarak başka Amerikalıların parasını alıp sana vereyim.” – Walter Williams, economist and syndicated columnist
 198. Milli Sağlık Sistemi, ABD Posta İdaresi’nin etkinliğinin, Vergi müdürlüğünün (IRS) şefkatinin ve Pentagon’un maliyet muhasebesi sisteminin hep bir araya getirilmişidir.Louis Sullivan/Connie Horner quoted by Novak in _Forbes_
 199. Silah kullanmak isteyen almanlar SS ya da SA birliklerine katılmalıdır. – sade vatandaşlara ise silah gerekmez, çünkü onların silah sahibi olmalarının devlete bir hizmeti yoktur. – Heinrich Himmler
 200. Kutsal kitaptaki 10 emir 297 kelimeyle yazılmış. Haklar Bildirgesinin 463 kelimesi var. Lincoln’un Gettysburg konuşması 266 kelime içeriyor. Lahana fiyatlarını düzenlemekle ilgili yakın tarihli bir federal yönetmelik ise tam 26,911 kelime ile yazılmış.The Atlanta Journal
 201. Hükümet özgürlüklerimizi alarak değil bizim sorumluluklarımızı üstlenerek gelişir. – Michael Cloud
 202. Hükümet bir tek şeyde iyidir. Bacağınızı kırmayı iyi bilir. Sonra da size bir koltuk değneği verip. “Bak eğer hükümet olmasaydı sen daha yürüyemezdin bile”” der.Harry Browne
 203. Hükümet problemleri çözmez, onlara parasal destek sağlar. – Ronald Reagan
 204. Ellenilmemek, yani kendi haline bırakılma hakkı gerçekten tüm özgürlüklerin başıdır.Yargıç William O. Douglas
 205. Niye herkes herkesi kendi haline bırakamıyor ki?. – Jimmy Durante
 206. Bu yıl medeni bir ülkede tüm silahların kayda alındığı ilk yıl olarak tarihe geçecektir. Sokaklarımız daha güvenli, polisimiz daha etkili olacak ve dünya bizim geleceğe önderlik edişimizi izleyecektir.!Adolph Hitler [1935] The Weapons Act of Nazi Germany.
 207. Bir karşılıklı silahlı çatışma cümbüşünün hemen ardından bu çatışmada hiç yer almamış olan insanların silahlarını toplama gayretkeşliği ortaya çıkar. Silahı olmasına izin verilen tüm insanların sadece polisler ve askerler olduğu bir ülkede kesinlikle yaşamak istemiyorum.– William S. Burroughs
 208. Daha yüksek geliri olandan daha yüksek oranda vergi alınması endüstriyi ve ekonomiyi vergilendirmek ve, komşularından daha çok çalışıp, daha fazla tasarruf etmiş olanları cezalandırmak anlamına gelir.John Stuart Mill
 209. Vergiler çok artarsa, insanlar aç kalır. – Lao Tsu
 210. Birilerinden nefret etmeyen bir hareket gösterin hemen katılayım.Robert Anton Wilson
 211. Neyin *hakça* olduğu yüzyıllardır tartışılmaktadır. Ben size sosyal adaletin ne olduğunu tanımlayayım: Benim kazandığım benim, senin kazandığın senin olsun. Buna itirazın var mı?. Eğer varsa o zaman benim kazandığımın ne kadarı senin *hakkındır* ve bu nedendir bana bir anlat. – Walter Williams
 212. Özgürlüğün gerçek temeli itaatsizliktir. İtaatkarlar köle olmalıdır.Henry David Thoreau
 213. Bir siyaset ne kadar feci sonuçlar getirirse getirsin eleştirene şu sorulur: “”Peki ya onun yerine ne olsaydı?””. Bir yangını söndürdüğünüzde, yerine ne konulacak ki?. – Thomas Sowell
 214. Bir bireyin emeklerinin mahsulünü onun elinden alan bir topluma aslında tam olarak toplum denemez. Kurumsallaştırılmış çete şiddetiyle bir arada tutulan bir güruh denir.Ayn Rand
 215. Her ülkenin toplumu bir nimettir, ancak onun hükümeti en iyi haliyle zorunlu, en kötü haliyle ise hiç katlanılamaz bir kötülükten başka bir şey değildir denilebilir. – Thomas Paine
 216. Özgür iradeye ve bireysel sorumluluğa inanmanın sıkıcı tarafı problemlerinizin suçunu yükleyecek birini bulma güçlüğündedir. Sonunda o birini bulduğunuzda ise sürücü ehliyetinizin üstünde sıklıkla onun resminin çıktığını görmeniz çarpıcıdır.P.J. O’Rourke
 217. İnsanlara kendileri için yapmaları gereken ve zaten yapabildikleri şeyleri onlar namına yaparak sürekli yardımcı olamazsınız. – Abraham Lincoln
 218. Yasalar ve kısıtlamalar ne kadar çok artarsa halk o kadar fakir hale gelir.Lao Tsu
 219. Tüm yönetim, büyük şeyler kadar küçük şeyler için de tüm gücün merkezi olan Washington’a taşınırsa, üstüne bindirilen ek kontroller yüzünden ülke yönetimi güçsüz kılınacağından hükümet bağımsızlığımızı kazandığımız İngiliz yönetimi kadar rüşvetçi ve baskıcı hale gelir.– Thomas Jefferson
 220. Vicdan meselelerinde çoğunluk yasasının bir yeri yoktur.Mohandas Gandhi
 221. Güç daima ahlaken düşük olan insanları cezp eder. – Albert Einstein
 222. Bürokrasinin biraz işe karışması çok karışması kadar tehlikelidir. Çünkü ilki kaçınılmaz olarak ikincisine yol açar.Harry Browne
 223. Namlu ucunda verilen şey bağış olmaz. – Bilinmeyen
 224. Bir iktidarın tek meşru amacı insanların haklarını korumaktır, bu da fiziksel şiddetten korunması anlamındadır.Ayn Rand
 225. Sizi dışarıda bıraktıklarında siyah olduğunuz içindi; İçeriye aldıklarında siyah olduğunuzdan. İlerleme bu mudur? – Marilyn French
 226. Şimdiye kadar hiçbir iktidar kendi rızasıyla büyüklüğünü azaltmamıştır. Hükümet programları bir kere başlamaya görsün. Bir daha asla yok olmazlar.Ronald Reagan
 227. Artık ülke yok – herkes evine gitsin. – Bracken
 228. Tumturaklı konuşup size iktidarı şafak vakti infaz edin demeyeceğim, ama aslında hiç de fena olmazdı.John Lydon
 229. Toplum üyelerinin yararı için vardır. Tersi değil – Herbert Spencer
 230. Eğer hem cüzdan hem de kılıç ayni adam ya da adamlar grubunun elinde ise özgürlük bitmiştir.George Mason
 231. Komünist kimdir? Eşitsiz kazançların eşit paylaştırılması özlemi içinde olan biri. – Ebenezer Elliot
 232. Despotizmin modern şekli, herkesin hiç kimse tarafından yönetimi demek olan Bürokrasidir.Mary McCarthy
 233. Fırsat eşitliği özgürlüktür, ama hasılanın eşitliği baskı olur. – Dick Feagler
 234. Bazı insanlar yağmanın yasal olunca tüm ahlaksızlığından arınacağını düşünüyorlar. Şahsen bundan daha endişe verici bir durum düşünemiyorum. Frédéric Bastiat
 235. Yeni Düzen (1932 Roosevelt) insanlığı kurtarma vaadiyle bir kurtuluş ordusu gibi işe girişti. Barışı bozarak ve berduş haneler işleterek kurtuluş ordusunun hali gibi de sona erdi. – H. L. Mencken
 236. İnsan dik olmalı ama kimse tarafından dik tutulmamalıdır.Marcus Aurelius Antoninus
 237. Bugün olsa Haklar Bildirgesi’nin kongre’den geçebileceğini kim ciddiyetle umabilir?. Bir komiteden bile çıkamazdı. – F. Lee Bailey
 238. Sosyalistler bireysel değeri başarıyla karıştırıyorlar. Başaramayanlar kendilerini değersiz hissettiklerinde başarmalarına izin verilmesinin mümkün olmadığına inanıyorlar.Kenneth Baker
 239. Özgürlük, ahlak ve bireyin insanlık onuru tam olarak şundadır; iyi bir şeyi öyle yapmaya zorlandığı için değil, özgürce kavradığı, istediği ve sevdiği için yaptığında.– Mikhail Bakunin
 240. Herkes devletten geçinmek ister. Unuturlar ki devlet herkesten geçinmektedir.Frédéric Bastiat
 241. İnsanlar cadılardan korkar, ve kadınları yakarlar. – Yargıç Louis Brandeis
 242. Amerikan kültür mirası bireysel özgürlük, kişisel sorumluluk, ve hükümetten bağımsızlık üzerinedir.… Maalesef bu kültür mirası artık kaybedilmiştir.… Amerikalılar artık kendi hayatlarını yönetebilme özgürlüğüne sahip değiller. … Bugün özgür olan, her ne isterse onu yapabilme durumunda olan artık amerikan devletidir. Bürokrasinin kanun yapma ve mevzuat vazetme alanına girmeyen artık hiçbir şey, hiçbir konu, hiçbir alan kalmamıştır.Harry Browne
 243. Komünizm bir büyük telefon şirketi gibidir.– Lenny Bruce
 244. Bir kandırma ve yanılgının etkisi altında olmasalar insanlar asla özgürlüklerinden vazgeçmezler.Edmund Burke
 245. Geçmiş çeyrek yüzyıl içinde eğer öğrendiğimiz herhangi bir şey varsa o da iyi ahlakın federalize edilemeyeceğidir. – George Bush
 246. Devletinize karşı ülkenizi savunmak asla vatanperver olmayan bir davranış olarak görülemez. Ülkenize karşı egemenlerin iktidarını savunmak ise daima vatanperver olmayan bir davranış konumundadır.Stephen T. Byington
 247. Uyuşturucu bir ilacı bulundurmakla ilgili verilebilecek cezalar asla o ilacın verebileceğinden daha fazla zarar verici bir boyutta olmamalıdır. – Jimmy Carter
 248. İktidar makamı mutluluk ihsan etme makamı değil, insanlara çalışıp kendi mutluluklarını üretme fırsatı verme makamıdır.William Ellery Channing
 249. Eğer kendi hayatınızı mahvederseniz, iyileştirme masraflarını da kendiniz ödeyeceksiniz. Günahlarımız için cezalandırılmayız, onların bedelini öderiz. Özgürlük sorumluluk demektir. – Michael Cloud
 250. Gidip komşularından doğrudan çalmak yerine bunu yapmasını iktidardan talep etmeye istekli insanlarla dolu hastalıklı bir toplumda yaşıyoruz.William L. Comer
 251. Amerika isyanla doğdu, çekişmeyle gelişti, tecrübelerle yüceldi. – Henry Steele Commager
 252. Benim iktidarım döneminin belki de en önemli icraatı kendi işimize bakmak olmuştur.Calvin Coolidge
 253. Eğer ben özgürsem sen de ancak o zaman özgür olabilirsin. – Clarence Darrow
 254. İlaçların kötüye kullanılması bir hastalık değil,. hareket halindeki bir aracın önüne atlamak gibi bir karardır. Hastalık değil muhakeme hatası olarak ifade edilmesi gerekir.Philip K. Dick
 255. Eğer yasama organı bir vatandaşın anayasal haklarını kullanmasını engelleyecek bir uygulamaya girişirse hukuksuz olarak hareket etmektedir. Vatandaşın meseleyi kendisi ele alıp o yasa yasa değildir esasına göre hareket etme hakkı doğar. – Yargıç William O. Douglas
 256. Zorba bir yönetim aldatmaya dayanır, terörle sürdürülür ve sonunda mutlaka kendi içinde ürettiği zehir dolayısıyla telef olur gider.Albert Einstein
 257. Politika, özgür insanların hak ve imtiyazlarını korumak ve milli mirasımızdaki iyi ve verimli olan şeyleri muhafaza etmek maksadıyla hareket edecek her vatandaşın yarı zamanlı mesleği olmalıdır. – Dwight D. Eisenhower
 258. Başkalarında günah olarak adlandırdığımız şey bizim için tecrübedir.Ralph Waldo Emerson
 259. İnsanlara hükmetme ihtiyacımız varsa,. maksadımız ne kadar sevecen ve şefkatli dahi olsa bu ihtiyacın tutsağı oluruz. Onlara özgürlük verdiğimizde ise kendimizi de özgürleştiririz. – Marilyn Ferguson
 260. Milyonlarca insanın ekonomik hayatının düzenlenmesinde gidilebilecek esas olarak sadece iki yol vardır. Biri askercil yöntemle zor kullanan bir merkezi idare, yani çağdaş totaliter devlet yöntemi. Diğeri ise bireylerin gönüllü işbirliği ve dayanışması, yani serbest pazar yöntemi.Milton Friedman
 261. Devlet hukuksuz hale geldiğinde, ya da yozlaştığında – ki her ikisi ayni şeydir-, o zaman sivil itaatsizlik kutsal bir görev haline gelir. – Mohandas Gandhi
 262. Devrim hayatın doğasında vardır. İnsanlar, iktidar tarafından baskı ve zulme uğradıklarında, eğer yeterince güçleri varsa, ister desteklerini çekerek, ister devirip yerine daha kabul edilebilir bir yönetimi geçirerek kendilerini bu durumdan kurtarmak en doğal haklarıdır.Ulysses S. Grant
 263. Sivil halk için umabileceğimiz en iyi şey gereğince silahlanmış olmalarıdır. – Alexander Hamilton
 264. Uyuşturucu kullanmayın, çünkü kullanırsanız hapse girersiniz ve hapishanede uyuşturucular gerçekten çok pahalıdır.John Hardwick
 265. Bugüne kadarki araştırmalar yüksek asgari ücretlerin istihdam fırsatlarını azalttığı ve özellikle gençler, azınlıklar ve diğer kalifiye olmayan işçiler arasındaki işsizlik oranını çok arttırdığı yolundaki öngörüyü çok açık bir şekilde desteklemektedir. – Masanori Hashimoto
 266. Pek çok şeyin yasaklanmasının onları cazip kılan tek şey olduğu görülmektedir.William Hazlitt
 267. Zincirler ve kölelik bedeli karşılığında satın alınabilecek kadar can aziz, barış tatlı mıdır?. Allah göstermesin. Başkaları hangi yolu seçer bilemem ama, Allah’ım bana ya özgürlük ver, ya ölüm. – Patrick Henry
 268. Halkın geniş kitleleri etkili konuşma ile ikna edilmeye başka herhangi bir güçle ikna edilmekten daha fazla yatkındır.Adolf Hitler
 269. Kendimden başka kimseyi asla incitmem, bu da benden başka hiç kimseyi ilgilendirmez.– Billie Holiday
 270. Tarihsel olarak milli eğitimciliğin en temel güdüsü çeşitliliği boğmak ve sosyal kontrolu kurumsallaştırmak olmuştur.Jack Hugh
 271. Farklı olma hakkımızı kaybettiğimizde, özgür olma imtiyazını kaybederiz. –Charles Evans Hughes
 272. Amerikalılar eğer gelecekte koruma kollama görüntüsü devletin, altında halkın emeklerini çarçur etmesini engelleyebilirlerse mutlu olabilirler.Thomas Jefferson
 273. Kapitalizmin sadece üretimde değil bilgi alanında da ilerleme ve gelişme getirmesi kazara olan bir şey değildir. Heyhat, egoizm ve rekabetçilik görev duygusu ve toplum ruhundan daha kuvvetli güçleri temsil eder. – Albert Einstein
 274. Her inşaat sorunu karşımıza çıktığında ABD anayasasının benimsendiği tarihleri dönüp düşünelim. Yazı metninden hangi anlamların çıkartılabileceğini aramak yerine müzakereler sırasında ortaya konan ruhu hatırlayalım, nasıl muhalefet edilebileceğine değil, benimsenmeye konu olan en olası anlama uyumlaşalım.Thomas Jefferson
 275. 1988 Nobel tıp ödülü sahibi George Hitchings’e göre, FDA’nın anti bakteriyel ilaç Sepra’yı onaylamakta 5 yıl gecikmesi 80,000 hayata mal olmuştur. – Sam Kazman
 276. Her kim kötülüğü pasif kalarak kabul ederse, kötülüğü daim kılmakta yardımcı olan kadar onun da payı vardır.Martin Luther King, Jr.
 277. Ortak iyilik için olan tüm arzumun peşini bıraktığımda iyilik çimenler kadar ortak ve yaygın hale gelir. – Lao Tsu
 278. Eğer insanlar iyilerse o zaman bir hükümete ihtiyacınız yoktur. Eğer insanlar kötü, ya da karışık duygulara sahiplerse, o zaman sakın ola bir hükümet sahibi olmaya kalkmayın.Robert LeFevre
 279. Düşük gelirli işçiler bir grup olarak asgari ücret yasalarının asıl mağdurlarıdırlar. – Keith B. Leffler
 280. Yasakçı düşünce bir insanın iştahını ve arzularını kontrol etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunda ve suç olmayan şeylerden suç yaratacak yasal düzenlemeler getirdiğinde aklın sınırlarının dışına çıkmış olur. Böyle bir yasaklama yasası devletimizin de temel kuruluş prensiplerine aykırı bir darbe indirmiş olacaktır. Abraham Lincoln
 281. Kamu eğitmenleri, tıpkı Sovyet çiftçilerindeki gibi etkili olacak, yenilikçi, sonuç getirici herhangi girişimde bulunma teşvikinden yoksundur. Oysa eğitimde de rekabetçi bir pazarda hayatta kalmak için özel firmaların yapmak zorunda oldukları türden zor değişiklik ve geliştirmelere ihtiyaç var. – Carolyn Lochhead
 282. Oyunculara değil de oyunun mantığına saldıranlar onun en azılı düşmanıdırlar.James J. Martin
 283. Hakikat her insanın yüreğinde bulunur, ve bir insan onu orada arayıp bulmalı ve onun kılavuzluğunda yürümelidir. Ancak hiçkimse başkalarını da kendi gördüğü hakikate göre davranmaya zorlayamaz. – Mohandas Gandhi
 284. İnsanların geçmişleriyle bağlantılarını kopartabilirsen kolayca ikna edilebilirler. Karl Marx
 285. 1950 yılında ABD’de 4 kişilik ortalama bir aile federal vergilere gelirlerinin %2’sini vermekte idi. Şimdi ise %24’ünü ödemekteler. – William R. Mattox, Jr. (1996 öncesi bir tarihte)
 286. Kitle halinde işsizlikler ve ekonomik krizler serbest pazarın değil tamamen hükümetlerin ekonomiye müdahalelerinin bir sonucudur.Ludwig von Mises
 287. Anayasanın 4ncü maddesini değiştirdiklerinde sessiz kaldım, çünkü uyuşturucuyla ilgim yok. 6ncı maddesini değiştirdiklerinde sessiz kaldım çünkü ben masumum. 2nci maddeyi değiştirdiklerinde sessiz kaldım çünkü silahım yok. Şimdi 1nci maddeyi de değiştiriyorlar, ve benim artık sessiz kalmaktan başka çarem yok. – Lyle Myhr
 288. Almanya’da,. önce komünistler için geldiler, sesimi çıkarmadım çünkü komünist değilim. Sonra Yahudiler için geldiler, sesimi çıkarmadım çünkü Yahudi değilim. Sonra Katolikler için geldiler, sesimi çıkarmadım çünkü ben bir Protestan’ım. Sonra benim için geldiklerinde artık karşı çıkacak hiç kimse kalmamıştı.peder Martin Niemoller, 1937 yılında Gestapo tarafından tutuklanan alman Luteryen rahip.
 289. İktidarların beceriksizlik ve tembellikle büyük miktarlarda paraları çarçur ettikleri inancı yaygındır. Ancak bu bir yanılgı, çünkü bu büyüklükteki paraların israf edilebilmesi gerçekte muazzam bir gayret ve ayrıntılı bir planlama gerektirir. – P.J. O’Rourke
 290. Dar kafalı önemsiz yasalar büyük suçları doğurur.Ouida
 291. Özgür bir toplumun en vazgeçilmez psikolojik gereksinimi birey tarafından kendi hayatının sorumluluğunun üstlenilmesidir. – Edith Packer
 292. İktidar halktan korkarsa bu özgürlüktür. Halk iktidardan korkarsa bu tiranlık olur.Thomas Paine
 293. Tarih bize şunu göstermektedir ki bir iktidar güçlendikçe özgürlükler azalır. – Thomas Jefferson
 294. Bireysel haklara en yüksek saygının gösterildiği özgür bir toplumun en önemli özelliği şiddetin başlatılmasının reddedilmesidir. İster bir birey ister devlet tarafından yapılsın, bir birey ya da bireyler grubunun yararı için kuvvet kullanılması, kullananın dışındaki bir birey ya da grubun yararı için yapılmış olsa dahi birilerinin haklarının çiğnenmesidir. Nefsi müdafaa dışındaki hiçbir durumda şiddet kullanımı meşru sayılamaz.Congressman Ron Paul, (R) Texas
 295. Tıbbi uygulama ehliyetinin maliyeti ne kadar arttırılırsa tıbbi hizmetlerin satılma maliyeti o kadar arttırılmış, o hizmetleri satın alarak ondan yararlanabilecek olanların sayısı da o kadar azaltılmış olur. – William Pusey, Amerikan Tıp Birliği eski başkanı
 296. Dünyadaki en küçük azınlık bireyin kendisidir. Bireysel haklara karşı çıkanlar azınlık haklarının savunucusu olduklarını idda edemezler.Ayn Rand
 297. Amerikan rüyası hükümetin vatandaşlarından zor kullanarak (vergi adı altında) büyük miktarlarda paralar toplaması üzerine değildi. Amerikan rüyası bireysellik ve başkaları karışmadan bir bireyin başarıya ulaşma fırsatı üzerinedir. – Robert Ringer
 298. ABD’de işler devlete rağmen yürütülür, onun yardımıyla değil.Will Rogers
 299. Uyuşturucular için yapılan (yasaklama) silahlar için de yapılabilir ve üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan milyarlarca dolarlık bir yeraltı pazarı yaratılmış olur. – George L. Roman
 300. Eski partiler içinde hiçbir gerçek ruhu olmayan, birbiriyle insicamsız unsurlarıyla her birisi karmakarışık hale gelmiş kabuk yapılardır. Yapay hatlarla birbirinden bölünmüş, patronlar istilasına uğramış, imtiyazların kontrolüne girmiş olduklarından hiçbirinde günün hayati konularına ilişkin söylenmesi gereken akıllı bir söz açıkça ve korkusuzca dile getirilemez. Theodore Roosevelt
 301. Yasalar insanı ikna etmez çünkü tehdit ederler. – Seneca
 302. Silahlı insanlar özgürdür. Gerekli teçhizata ve iradeye sahip olanların özgürlüklerini ve mallarını hiçbir çete ellerinden alamaz, hiçbir devlet onların üzerine kayıt ve kontrol koyamaz. Elli kiloluk bir kadının elinde eğer dengeyi sağlamak üzere bir kilogramlık bir demir varsa yüz kiloluk bir haydut onun şerefini ve huzurunu tehdit edemez. Silahlara itiraz edenler şiddeti ortadan kaldırmıyor, en iri ve güçlü hayvanların insanların yanında otomatikman haklı konuma geçtikleri kaba kuvvetle idareyi çağırmış oluyorlar. Bu otomatik haklılığı silahlar sona erdirmiştir. Eğer onu işletecek silahlı bir ahali yoksa sosyal demokrasi içi boş bir saçmalıktan başka bir şey değildir. L. Neil Smith (from The Probability Broach)
 303. Dünyayı hareket ettirmeye kalkanı bırakın önce kendisini hareket ettirsin. – Socrates
 304. Kaygı verici olan şey bazı insanların bir şeyi sevmedikleri söyleminden onu hükümetin yasaklaması gerektiği söylemine rahatlıkla geçebilmeleri. Bu anlayış sürerse özgürlük uzun süre ayakta kalamaz. Thomas Sowell
 305. Bu dünyada kabul edebileceğim tek hükümdar içimden gelen durgun sestir. –Mohandas Gandhi
 306. Ne kadar küçük ve önemsiz bir azınlığa ait olursa olsun, çiğnenmesi önerilen haklar ne kadar küçük ve önemsiz görünürse görünsün, çiğnenmesi asla kabul edilemez.Herbert Spencer (from “The Right To Ignore The State”)
 307. Haydut kendi hareketinin tüm sorumluluğunu, suçunu, ve tehlikesini kendisi üstlenir. Senin paran üzerinde bir hak sahibi olduğunu, ya da bu parayı senin iyiliğin için kullanacağını falan iddia etmez. Dahası, paranı aldıktan sonra senin de aslında yapmasını istediğin gibi seni bırakır gider. … Senden sürekli olarak kendisine boyun eğmeni, itaat ve hizmet etmeni, şunu bunu yapmanı isteyip, ötekini yapmanı yasaklayarak sürekli seni korumasını sürdürmez. – Lysander Spooner
 308. Eğer toprağı, parası ve çocuklarını besleyebilecek imkanı olmayan bir brezilyalı olsaydım ben de yağmur ormanlarını yakardım.Sting
 309. Uyuşturucu alışverişinin serbest olmasını tercih etmem kurucu atalarımızın fikir alışverişinin serbest olmasını tercih etme nedenleriyle aynidir.: Özgür bir toplumda insanın zihnine hangi fikirleri sokup sokmayacağı devletin işi değildir. Ayni şekilde bedenine hangi ilaçları sokup sokmayacağı da devletin işi olamaz. – Thomas Szasz
 310. En iyi yönetim en az yöneteninkidir.Henry David Thoreau
 311. Bir değişikliğin başlangıcında bir kahraman nadir bulunan, ama horlanan ve nefret edilen bir insandır. Emellerine ulaşmakta başarılı olduğunda ise, artık kahraman olmanın hiçbir maliyeti olmadığından cesaretsiz insanlar ona katılırlar. – Mark Twain
 312. Ülkemi bir milliyetçi olamayacak kadar çok fazla seviyorum.Bilinmeyen
 313. Söylediklerinizle ayni fikirde olmayabilirim, ama sizin bunları söyleme hakkınızı ölesiye savunurum.– Voltaire
 314. Gittikçe daha sıkı hale gelen mevzuat düzenlemeleri nedeniyle penisilin ya da digitalis ayarında bir tek yeni ilaç dahi haksız olarak yasaklanırsa bununla, çağdaş ilaç geliştirme tarihi boyunca ortaya çıkan tüm zararların toplamından daha fazla insana zarar verilmiş olacaktır. William Wardell
 315. Ne zaman bir insanın birine zorla bir şey yaptırmaya çalıştığını görsem içime dert oluyor.– John Wayne
 316. Avrupa’daki tüm krallıklarda olduğu gibi, var olan bir ordunun hükmünü sürdürebilmesi için halkın silahsızlandırılması gerekir. Amerika’da ise egemen gücün haksız yasaları kılıcının gücüyle uygulatması mümkün değildir. Çünkü halkın tamamı silahlı durumdadır ve ABD halkı, herhangi gerekçeyle olursa olsun bir araya getirebilecek herhangi silahlı kuvvetler gücünden daha büyük bir gücü teşkil ve temsil eder.Noah Webster
 317. Sadece bir polis devletinde polisin işi kolaydır. – Orson Welles
 318. Liberaller devletin insanların kazançlarını alıp fakir insanlara dağıtmasının uygun olacağını düşünür. Muhafazakarlar buna karşı çıkar. Onlar devletin insanların kazancına el koyup çiftçilere ve müflis bankalara dağıtmasını önerirler. İlginç olan nokta her ikisinin de devletin birinin parasını zorla alıp öbürüne vermesine taraftar olmalarıdır. Aralarındaki tartışma sadece yapılacak yağmacılığın biçimi üzerine.Walter Williams
 319. Birinin parasını ondan izinsiz almak hırsızlıktır. Ama eğer gelirler idaresine (IRS) çalışıyorsanız o zaman bunun adı vergi toplama olur. İnsanlara toplu katliam yapılması katil ruhlu çılgınlıktır, ama eğer orduya çalışıyorsanız o zaman bunun adı milli savunmadır. Komşunuzu röntgenlerseniz bu bir mahremiyet ihlalidir. Ama eğer FBI için çalışıyorsanız o zaman bunun adı milli güvenlik haline gelir. Bir randevuevi işletmek sizi pezevenk, insanları zehirlemek ise bir katil yapar. Ama eğer CIA için çalışıyorsanız o zaman karşı casusluk faaliyeti haline gelir. – Robert Anton Wilson
 320. Devlet nihai analizde bir organize güçtür.Woodrow Wilson
 321. Herhangi bir salak bir yasa yapabilir, ve her salak bunu ciddiye alacaktır. – Cousin Woodman
 322. İnsanın düşüncesinin doğru yönü devlete yeni yasalar üretmek yönünde değil, her insanın ahlaki saygınlığının kabul edilmesi yönünde olmalıdır.Edmund Yates
 323. Ruhsatlarla ilgili yasaların getirdiği yüksek giriş standartları profesyonel hizmetlerin arzını azaltmaktadır. … Bunda esas kaybeden fakirler oluyor, çünkü hizmetlerin düşük maliyetle satın alınması imkanı kalmamaktadır. Bu yolla esas olarak zenginlerin bilgi araştırma maliyetlerinin fakirler tarafından sübvanse edilmesi sağlanmaktadır. . – S. David Young
 324. Jürinin öncelik hakkını kullanarak yargıcın talimatlarını dikkate almadığı örnekler tarih sayfalarında parıldamaktadır.U.S. vs. Dougherty, 1972
 325. Bireyin temel hakları tüm iktidarların en temel amacı olmalıdır. – Mercy Otis Warren (1728-1814), Amerikalı tiyatro yazarı, şair, tarihçi
 326. Çeşitli illerde yaşayan halkların herhangi yay, kılıç, ok, mızrak, ateşli ya da başka herhangi tür silaha sahip olmaları ve bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Halkın bunlara sahip olması vergi ve resimlerin tahsilatını güçleştirmekte, halktaki ayaklanma eğilimlerini arttırmaktadır.Toyotomi Hideyoshi, Japon Shogun, 29 Ağustos, 1558
 327. Hükümetten her şeyden önce vatandaşlara uygun işe yerleştirilme ve hayatını kazanma fırsatlarının yaratılması yükümlülüğünü üstlenmesini istedik. Bireylerin faaliyetlerinin toplumun çıkarlarıyla çatışmasına izin verilmemeli, bireysel faaliyetler toplumsal çıkarların sınırları içinde kalarak herkesin yararına olmalı. O yüzden finansal çıkarların gücüne artık son verilmesini talep ediyoruz. Büyük işletmelerde kar paylaşımı istiyoruz. Yaşlılara bakımın büyük çapta genişletilmesini istiyoruz. Ulusal bölgesel ve mahalli idarelerin satın alma ihtiyaçları için mümkün her durumda küçük işletmelerin öncelikle dikkate alınmasını talep ediyoruz. Üretken ve yetenekli her vatandaşın daha yüksek bir eğitimi alabilmesi ve bir liderlik makamını elde edebilmesini sağlamak üzere hükümet tüm milli eğitim sistemimizin baştan aşağı genişletilmesi imkanını sağlamalıdır. Fakir ailelerden gelen yetenekli çocukların devlet parasıyla okutulmasını istiyoruz. Hükümet ana ve çocukları koruyarak, çocuk işçiliğine engel olarak, ve gençlerin beden eğitimi konusunda faaliyet gösteren tüm kulüplere mümkün en büyük desteği sağlayarak halk sağlığının geliştirilmesini üstlenmelidir. İçimizde ve dışımızdaki maddiyatçı ruhla savaşmalıyız. Halkımızın nihai kurtuluşunun kendi içinden doğacağına ve ortak toplumsal yararların bireysel iyiliklerin önüne yerleştirilmesiyle gerçekleşebileceğine inanmaktayız. – Munih, 24 Şubat, 1920 tarihinde yürürlüğe giren Nazi Partisi politik programından alınmıştır
 328. Nedir efendim milis gücü soruyorum?. Birkaç kamu görevlisi dışında kalan tüm halkın kendisidir.George Mason.
 329. Atasözü, “Seni besleyen eli ısırmayacaksın” der. Oysa eğer sizin kendi kendinizi beslemenizi engelliyorsa belki de onu ısırmanız gerekir. – Thomas Szasz
 330. Eğer özgürlük yasadışı hala gelmişse. o zaman sadece yasadışı olanlar özgür olabilirler!.Anon
 331. Tüm düşmanlarıma ufkumu genişlettikleri için hep bolca teşekkürler etmişimdir. – Bilinmeyen
 332. Perdenin arkasında bulunan o kişiye hiç aldırmayın.The Wizard of Oz
 333. Şu günlerde herhangi yaratıcı faaliyette bulunup bir şeyler ortaya çıkartanlar herhangi bir şey yaratma kabiliyeti bulunmayan yüksek ahlaklı kişiler tarafından dava edilmeyi bekleyebilirler. Başarılı olan herhangi bir şeyle ilgili olarak girişilen yargılama, vergilendirme, denetim ve düzenleme tehditlerinin inovasyon üzerinde yarattığı cesaret kırıcı etkinin boyutlarını ölçmenin bir yolu yok. Bürokrasi ve iktidar tarafından bizi korumak adına ne kadar fikrin yok edildiğini asla bilemeyeceğiz. – Joseph Sobran May 13, 1998 (commenting on US vs Microsoft)
 334. İnanıyorum ki eyaletler ülkenin kendi iç işlerini ve federal hükümet de ülkenin dış işlerini en iyi şekilde idare edebilir. Thomas Jefferson
 335. Kendi hayvanlarınızı beslemek için kendiniz yetiştireceğiniz mısırın bile eyaletler arası bir ticaret olduğunu ve dolayısıyla denetlenip düzenlenme yetkisinin federal kongrede olduğunu karar altına alabilen bir Yüce Mahkemenin federal hükümet tarafından kurulabilmesi haklar bildirgesinden bu yana 150 yıl almıştır. Oysa ki bildirgede eyaletlerin ve halkın olan bu yetkiler Federal Hükümete kasıtlı olarak bırakılmamış yetkilerdir. – David Friedman, The Machinery of Freedom
 336. Üzgünüm ki biz FBI’dakilerin uluslararası ticarete herhangi bir engeli olmadıkça oral genital yakınlaşmalar vakalarıyla ilgili olarak harekete geçme gücümüz bulunmamaktadır.J. Edgar Hoover
 337. Önce tanrı aptalları yarattı. Antrenman olsun diye. Daha sonra okul yönetimlerini yarattı. – Mark Twain
 338. Politikacı kötülüğe onu en başta başlatmış olan şeyi; yani yasal yağmayı arttırarak çare bulmaya çalışır. Frédéric Bastiat
 339. Polis bir mütecavizi, bir gaspçıyı ya da evinize gizlice giren birini durduramaz, size zarar vermesini engelleyemez. Ancak, size zarar verdikten veya sizi öldürdükten sonra onun peşine düşebilir. Başınıza gelebilecek zararlardan korunmak sizin kendi işinizdir. Ve eğer silahsızlandırılmış vatandaşlar yerine silahlı insanların bulunduğu bir çevrede iseniz – kendi silahınız olmasa bile – başınıza bir şey gelme ihtimali çok daha düşüktür. –Harry Browne
 340. Kötülüğün zafer kazanması için gereken tek şey iyi insanların hiçbirşey yapmamalarıdır.Edmund Burke
 341. Vatanseverlik ülkeyi sevmektir, iktidarı değil – Michael Cloud
 342. Kamu harcamaları konusunda muhafazakarlar ve liberaller ayni zihniyettedir. Önce kamu harcamalarının ne olduğunu doğru bilelim. Devletin kendi kaynakları yoktur. Kongreye ihtiyacı olan fonları yoktan yaratıp verecek bir diş perisi de olmadığına göre kamu harcamaları birinin mülkünü zorla elinden alıp onu sahibi olmayan bir başkasına vermekten – yani yasal soygundan – daha eksik bir şey değildir.Walter Williams
 343. ABD anayasası tarafsız değildir. Devletin halkın sırtına binmesini engellemek üzere tasarlanmıştır. – Yargıç William O. Douglas
 344. Yasak(içki) yasası(1920) kuşkusuz ki devlet prestijinin ciddi olarak düşmesine neden olmuştur. Hükümete saygıyı uygulanması mümkün olmayan yasalar geçirmekten daha fazla tahrip edecek bir şey yoktur. ABD’de suç oranlarında görülen ciddi artışın bununla yakından ilgili olduğu açık bir sır durumunda.Albert Einstein
 345. Uyuşturucuların serbest bırakılmasından yanayım. Benim değerler sistemime göre eğer birisi kendini öldürmek istiyorsa buna her türlü hakkı vardır. Uyuşturucuların en büyük zararları illegal olmasından kaynaklanıyor. – Milton Friedman
 346. Baskı uygulayan kasıtlı şiddet suçu işlemiş olur. Zorlama insanlık dışıdır.Mohandas Gandhi
 347. Amerikan devletinin politikası vatandaşlarına uğraşlarında ne yardımcı ne de engel olmak, onları tamamen özgür bırakmaktır. – Thomas Jefferson
 348. Zaman gelir ahlaklı bir insan vicdanı haksız olduğunu söylediği için bir yasaya itaat edemez. Martin Luther King, Jr.
 349. Kanun ve kararnamelerin sayısı arttıkça haydut ve hırsızların sayısı da artar.– Lao Tsu
 350. Biliyor musunuz, eğer hükümet bir ürün olsaydı satışı yasak olurdu. Hükümetler sağlığa zararlıdır. Hükümetlerin öldürdüğü insan sayısı sigaranın veya emniyet kemeri takmamanın neden olduğu ölümlere göre çok fazladır.P.J. O’Rourke
 351. Kendilerini hiç kimseye karşı sorumlu hissetmeyen bir insanlar gurubuna hiç kimsenin de güven duymaması gerekir. – Thomas Paine
 352. Servet bir bireyin insanları memnun etme gayretlerinin başarıya ulaşmasından kaynaklanır. Tüm rekabetin aslı da budur. Tatmin etmede rakiplerinizin önüne geçerek tüketiciyi kazanmak.Walter Williams
 353. Günah keçisi olarak kimi seçtiğiniz benim için fark etmez. Museviler, eşcinseller, erkek milleti, kadın milleti, masonlar, cizvitler, sosyal yardım parazitleri, iktidar eliti, vejeteryenler, komünistler. Her kimse.hiç fark etmez. Siz bir günah keçisine ihtiyaç duydukça beyninizi asla etkili bir problem çözme makinesi olarak kullanamayacaksınız – Robert Anton Wilson
 354. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yapacağınız egzersiz türü olarak benim tavsiyem silah atış talimidir. Bedeninizi çok fazla çalıştırmasa da zihninize cesaret, girişimcilik ve bağımsızlık ruhu aşılar. O yüzden bırakınız yürüyüşlerinizde silahınız size sürekli refakat etsin. Thomas Jefferson
 355. Dünyanın en küçük politik sorgu anketi liberteryen’lerin dışa açılımında kullanılabilecek tek en iyi araç. –George Getz, Liberteryen Parti basın sözcüsü
 356. Silah kontrolü? Madrabazlar ve gangsterler namına yapılabilecek en iyi şey. Sende (kendini savunabilecek) hiçbişey olmasını istemiyorum. Ben kötü adamsam bende daima silah olacak. Emniyet kilitleri?. Sen tetiği emniyetteyken çek, ben de çekeyim. Bakalım hangimiz kazanıyor.Sammy “The Bull” Gravano, şahitliğiyle John Gotti’yi mahkum ettiren kişi
 357. Oy atanlar hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir. –Josef V. Stalin
 358. Devletin velinimetimiz ve koruyucumuz olması isteğimizle onun bizim amirimiz ve efendimiz haline gelmesine biz izin vermiş olduk. Sonuçta devletin iyi beslenen ve eğlendirilen birer kölesinden başka bir şey değiliz. Atalarımızın öngördüğü gibi bir özgürlük artık elimizden gitmiştir. Chuck Baldwin 2001 (www.chuckbaldwinlive.com)
 359. Özgürlükleri korumak için halkın tamamı daima silah sahibi olmalı, ve hepsi de silah kullanmasını özellikle erken yaştan itibaren öğrenmiş olmalıdır. – Richard Henry Lee (1788’de Haklar Bildirgesi taslağını hazırlayan kişi)
 360. Bir insan özgürlüğün acısıyla karşılaştığında, prangaları için yalvarır.Gerry Spence
 361. ABD anayasasının (silah taşımaya izin veren) değişik ikinci maddesi istisnalara yer vermemiştir – eğer öyle olsaydı zaten kongre başka türlüsünü öngörmedikçe derdi – Silah özgürlüğünün hiçbir istisnası olamayacağına göre mevcut silah yasalarının zorlanmasını savunanlara katılmam mümkün değil. Silah karşıtı yasalar anayasaya aykırıdır ve hem de yanlıştır. Çünkü silah yasağı bu yasaların kendisi için bir engel teşkil etmediği silahlı canilere karşı sizi dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. – Harry Browne, meetings with NRA’s EVP, Wayne LaPierre and other panelists at a gun rights rally in Hot Springs, AR, 8/8/2000
 362. Şeytanlar da melekler de kullandığımız makinelerin değil kesinlikle bizim içimizdedir. Michael Dertouzos
 363. Zalim iktidarları sınırlayan şey kendilerine karşı gelenlerin dayanıklılığıdır. – Frederick Douglass
 364. Teorideki aşamalı değişim, pratikteki sürekliliğe denk gelir.William Lloyd Garrison
 365. Bizi bürokrasiye karşı koruyan tek şey onun yeterince becerikli olmaması. – Eugene McCarthy
 366. Gerçekler ile yasa arasındaki ihtilaf durumunda jüri her ikisini de tartıp yargılamak hakkına sahiptir. John Jay, Federalist Papers yazarlarından ve ABD’nin ilk Yüksek Mahkeme Başkanı, Yargıç
 367. Burada hiçbir kural yok. Bir şeyi başarıp sonuçlandırmaya uğraşıyoruz.– Thomas Edison
 368. Aristo’dan bu yana tüm düşünen insanlar için ideal bir hükümet bireye hiç karışmayan, neredeyse yok gibi olan bir hükümettir. H. L. Mencken
 369. Ekonomiyle ilgili safsataların büyük çoğunluğu hatalı olarak ortada sabit büyüklükte bir pasta olduğu ve bir grubun kazancının öbürünün aleyhine olacağını farz etme eğilimine dayanır. – Milton Friedman, Economic Freedom and Representative Government; 1973
 370. Özgürlük esas olarak eşitliğin değil eşitsizliğin bir koşuludur. Bir insanın özünde var olan – tabiatında, karakter ve kapasitelerindeki – yapısal farklılıkları doğanın bir gerçeği olarak kabul eder ve buna saygı gösterir. Hepimiz ayni değiliz ve hiçbir yasa bizi öyle yapamaz. Frank Chodorov
 371. Eğer hükümet halkın sorumluluğunu üstlenirse, o zaman halk artık kendi sorumluluğunu üstlenemez hale gelir. – George Pataki
 372. Özgürlük kırılgan bir şeydir, ve tamamen yok olması ihtimali, hiçbir zaman bir nesilden fazla uzakta olamaz.Ronald Reagan
 373. Düzendeki kötülük ve bozukluğun tedavisi daha fazla özgürlükle olur, asla baskılamayla değil. – Alexander Berkman
 374. Yaşa ve yaşat.Friedrich von Schiller
 375. Bir iktidar için en tehlikeli insan hüküm sürmekte olan batıl inançlardan ve tabulardan bağımsız olarak konuları kendince yorumlayıp çözümleyebilen insandır. Çünkü böyle birisi kaçınılmaz olarak iktidarın sahtekar, akli dengesi olmayan ve asla katlanılamaz olduğuna karar verir. – H. L. Mencken
 376. Ayaklarının üstünde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir.Emiliano Zapata, Meksikalı devrimci
 377. Zaman cesaret gerektiriyor. Zaman sıkı çalışma gerektiriyor. Eğer talepler yüksekse bu tehlike altında olan şeylerin fazla oluşundandır. Tehlike altında olan şey insan özgürlüğünün geleceğidir, medeniyetin geleceğidir. – Henry Hazlitt
 378. Siyahların köle oluşları siyah oluşlarından değil, var oluşlarındandır. Kölelik binlerce yıl var olmuş bir müessesedir. Batı yarıküresine ilk siyah getirilmeden önce de Avrupa’da yüzyıllarca beyaz insanlar beyazların kölesi olmuştur. Asyalılar Avrupalıları, Afrikalılar diğer Afrikalıları köle yapmışlardır. Hatta bugün kuzey Amerika’da siyahlar diğer siyahları köleleştirmeye devam etmektedirler.Thomas Sowell, bir siyah sosyolog, yazar ve gazeteci.
 379. Karşı çıkmaları gerekirken sessiz kalanlar günah işleyen ödlektirler. – Abraham Lincoln
 380. İnsanların ruhu böyle zamanlarda sınanır. Yazın asker ve güneş parladığında kahraman olanlar böyle bir krizde ülkesine hizmetten ürkebilirler. Ama her kim ki şimdi dayanırsa işte insanların asıl sevgisini hak edecek olan odur. İyi olan şeylerin gerçek değerini takdir edebilecek bir değerleme özgürlüklerin daha üstünde değerlenebilecek başka neyi koyabilir?.Thomas Paine
 381. Tüm insanların eşit yaratıldığını, her insanın yaratıcısınca verilen devir ve temlik edilemez bazı haklara sahip olduğunu, yaşam, özgürlük ve mutluluk peşinden koşma haklarının bunlar arasında olduğunu, bunun aşikar bir gerçek olduğunu savunuyoruz. – Bağımsızlık Bildirgesi
 382. Gerçeklerin ihlali sadece sahteliklerle yapılmaz, gerçekler sessiz kalarak da ayni derecede ihlal edilebilirler.Henri Frederic Amiel
 383. Özgürlük daima bitmemiş bir iştir. – Anonim
 384. Ve şimdi kanun koyucular ve sosyal reformcular topluma yararsızca o kadar çok sistem yüklemişlerdir ki sonunda belki en başa, başlandığı noktaya dönülmesi gerekecek. Tüm sistemleri bırakıp, özgürlükleri denesinler. – Frederic Bastiat, 1850
 385. Herkes omzunda toplumun bir parçasını taşımaktadır. Hiç kimse başkaları tarafından kendi sorumluluk payını taşımaktan kurtarılamaz. Ve eğer toplum tahrip olmaya doğru gitmekte ise hiç kimse kendisi için güvenli bir çıkış yolunu da bulamaz. O yüzden herkes, kendi menfaati icabı entelektüel mücadeleye aktif bir şekilde katılmalıdır. Hiç kimse kayıtsızlıkla kendini kenarda tutamaz. Herkesin menfaatleri elde edilecek sonuçlara dayanıyor. Kendi seçimi olsun olmasın herkes çağımızın bizi içine soktuğu bu en büyük tarihsel mücadelenin içine çekilmektedir. – Ludwig von Mises
 386. Eğer ülkemiz ayakta kalacak ve zenginleşecekse cesaretimizi toplayıp liberal gündemi reddetmeli ve lanetlemeliyiz. Ve bunu biran evvel yapmalıyız.Walter E. Williams, “The Gathering Racial Tragedy”
 387. Dünyanın en zengin, en kıskanılan, en güçlü ülkesinin vatandaşlarının neden bu kadar alaycı, sıkıntılı, kızgın ve çok şey hakkında takıntılı olduğunu sanırım çözüp öğrenmemiz gerek.– William J. Bennett, eski Eğitim Bakanı.
 388. Eğer geleceğin bir resmini istiyorsan, – bir insanın yüzüne basmakta olan bir çizme hayal et – o çizme sürekli olarak basmaktadır. George Orwell, 1984
 389. Geleceği hiç kimsenin öngörememesi bir yana, bugünü anlayamıyoruz – ve geçmişle ilgili olarak dahi ortada herhangi bir kesinlik yoktur. . – Harry Browne
 390. Bir yolun orta çizgisinden giden biri her iki yanından da darbe alma riskiyle karşı karşıyadır.Alexander Ziatanovic
 391. Bir insanın bilmediklerinden dolayı başına pek fazla bir şey gelmez. Ama bildiklerinden dolayı olan durum öyle değildir. – Will Rogers
 392. Önyargılar için yararsızca sonsuza kadar beklemek yerine orada olanı alıp kullanmak – gerçeğin içine dalıp oradan bir şeyi çıkartmak – yaşamanın doğru yolu şüphesiz budur. Henry James
 393. Şeytan işine geldikçe kutsal kitaptan da alıntılar yapabilir. – Shakespeare
 394. İnsanlar en az anladıkları şeye en fazla inanma eğilimindedirler.Montaigne
 395. Eğer iyi paketlenmiş bir kısım yalanlar kitlelere nesiller boyu peyderpey satılmışsa, gerçekler tamamen mantıksız ve onu söyleyen de hezeyan içindeki bir kaçık gibi görünebilir. – Dresden James
 396. Düşünüyorum ki vasat yeteneklere sahip bir insan da eğer iyi bir plan yapar ve bu planın yürütmesini tüm çalışması ve esas işi haline getirirse büyük değişikliklere imza atabilir.Benjamin Franklin
 397. Yazılabilecek ve söylenebilecek acıklı sözcükler içinde en acıklısı şudur, “olabilirdi! ” – John Greenleaf Whittier
 398. Bir dünyayı mahvetmek vakit alır, başka bir şey de gerektirmez.Bernard DeFoutenelle
 399. Lavlar üzerlerine gelmeden insanlar yanardağlara asla inanmazlar – George Santayana
 400. Bir trafik kazasını anlatan iki görgü tanığını dinledikten sonra tarihte olduğu anlatılan şeylerden şüphe etmeye başlarsınız.Bits & Pieces
 401. Dün neler olduğunu hatırlamayan bir millet bugün nerede olduğunu bilemez. – Robert E. Lee
 402. Kurulduğu 1913’den bu yana ABD merkez bankası kendisini kişisel çıkar gözetmeyen kamu hizmetçileri tarafından işletilen ve finansal politikalarla ekonomiye ince ayar yapmaya uğraşan bağımsız bir kurum olarak tanımlamaktadır. Gerçekte ise siyasi olmayan bir kamu kurumu daha çok havlayan bir kediye benzetilebilir.Thomas J. DiLorenzo
 403. Suçlamaları reddetmiyorum, suçlayanı reddediyorum. – Jesse Jackson [!]
 404. Masadakinin en çoğunu alıp götürenler bize kanaatkarlığı öğretenler, toplanan vergilerin kullanımına tahsis edileceği insanlar bizden fedakarlık isteyenlerdir. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyenler aç insanlara söylev verir, mutlu yarınlardan söz eder, ülkeyi cehenneme çevirenler yönetimin sıradan halk için çok zor bir iş olduğunu söylerler.Bertolt Brecht
 405. Zorba yönetimin en kötü ve elbette en başarılı biçimleri bizim hakkında sövüp saydıklarımız değildir. Yaşamımızın dokusuna, ve bilinç dünyamızın tasvirlerine sinen ve dolayısıyla zorbalık olarak algılamadığımız yönetim biçimleridir en kötüleri. – Michael Parenti
 406. Birisi işin öbür tarafını anlatıp kayıtları düzeltmedikçe her hikaye gerçek gibi görünür.Proverbs 18:17
 407. Savaş barıştır; özgürlük köleliktir ; cehalet güçtür. – George Orwell
 408. Dil mükemmel olduğunda devrim tamamlanacak.George Orwell, 1984
 409. Totaliter zihniyet için devlet propagandasına bağlı kalmak yeterli değildir. Geçit töreni sırasında yürürken yeterli dozda coşku da göstermek zorunlu olur. – Noam Chomsky
 410. Yıkıcı faaliyetlerin en tehlikelisi özgürce düşünme ve ifadenin kısıtlanmasıdır. Amerika’yı en kolay yenebilecek Amerikanlığa aykırı tek hareket budur.Yargıç William O. Douglas
 411. Bir editör buğdayı kabuğundan ayıran ve sadece kabuğu baskıya gönderen kişidir. – Adlai Stevenson
 412. Hiçbir şey okumayan birisi sadece gazete okuyan birisine göre daha eğitimlidir.Thomas Jefferson
 413. Bazı ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının hükümetin borazanı gibi hareket etmelerini çok komik bir propaganda yöntemi olarak görüyoruz. Kendi ülkemizdeki medyanının bizim hükümetimizin borozanlığını yapması ise sorumlu gazetecilik olarak niteleniyor. – Norman Solomon
 414. Özgür bir devletin güvenliği için sivil milis gücü gerekli olduğundan halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı kısıtlanamaz.ABD anayasasının ikinci değişik maddesi.
 415. Silahlı bir toplum kibar bir toplumdur. – Robert A. Heinlein
 416. Milli eğitimin amacı aydınlanmayı yaygınlaştırmak değildir. Tam tersine mümkün olduğu kadar çok vatandaşı ayni güvenli seviyeye indirmektir. O şekilde bir standardize vatandaş tipi eğitilip yetiştirilerek yaratıcılık ve sisteme muhalefet kontrol ve baskı altına alınır.H L. Mencken
 417. Şunu hatırlamalıyız ki bir iktidar ne kadar uğraşırsa uğraşsın bireyleri kendilerinden koruyamaz. Yasamanın esas anlamı sadece büyük iktidarın bizim için neyin daha iyi olduğunu bildiğini bize anlatma girişiminden ibarettir. Bu girişim ne ilktir ne de son olacaktır. – Peter Calcagno
 418. Washington Amerika değildir. Amerika’yı ve dünyanın geri kalanının çoğunu tıpkı Roma’nın Roma imparatorluğunu yönettiği tarzda yöneten yabancı bir kent haline gelmiştir.Richard Maybury
 419. Yönettikleri kitlenin düşünmüyor olması iktidarlar için ne büyük talihtir. – Adolf Hitler
 420. Şimdi geriye doğru baktığımda itaatkar olmaya dayandırılan bir hayatın hakikaten çok rahat olduğunu anlıyorum. Böyle bir yaşam bir insanın kendi düşünme ihtiyacını minimuma düşürmektedir. – Adolf Eichmann, 1960 yılında İsrail tarafından yakalanmasının ardından yazdığı hatırat.
 421. Bir insanın evi şatosu olabilir, ama yine de bu devletin onu elinden almasına engel değildir. – United States v. Hendler, 952 F2d 1364 (Fed Cir 1991)
 422. Gelişigüzel güç kullanımı en kolay ahlaksızca kötüye kullanılarak yok edilen özgürlüğün yıkıntıları üzerinde tesis edilebilir.George Washington
 423. Halkını yararlı amaçlarla dahi olsa kullanabileceği kendi elindeki uysal araçlar haline getirmek üzere cüceleştiren bir devlet şunu görecektir ki küçük insanlarla hiçbir büyük bir amaç gerçekleştirilemez. – John Stuart Mill
 424. Bir iktidar ne kadar güçlü olursa, seçkinlerin arzu ve kaprislerine göre gelişigüzel hareket etme, karşıtlarına karşı savaş açma ve kendine tabi yerli ve yabancıları öldürme imkanı o derece artar. İktidarların gücü kısıtlandıkça, dağıtıldıkça, denetlendikçe ve dengelendikçe diğerlerine olan saldırganlığı ve demosid (halk katliamcılığı) suçunu işleme eğilimi azalır.R. J. Rummel, Death by Government
 425. Hükümetinden kiliselerin yanmasını engellemesini, ekmek ve yakıt fiyatlarını denetlemesini, her iş için istihdam güvencesi sağlamasını ve her dramatik kazada bir kötü adam bulup yakalamasını bekleyen bir halk bunlardan çok daha büyük gerçek can ve özgürlük kayıpları riskiyle karşı karşıyadır. –William A. Niskanen, For a Less Responsive Government, Cato Policy Report,
 426. Devlet kendi şiddet uygulamasına yasa adını vermiştir, ancak bunu birey yaparsa o zaman adı cürüm olur.Max Stirner
 427. Düzen insan hayatı kadar eskidir. Yeni hükümdarlar daha daha fazla güç, daha fazla polis ve asker kullanırlar. Daha etkili bir şekilde hükmedebilmek, planlı ekonominin işlerliğini sağlamak için kanun üzerine kanun kararname üzerine kararname yayınlarlar. Halk gittikçe aç, daha aç kalır. Şu dünyada tereyağını nereden buluyoruz?. Hükümet mi veriyor?. Hükümetler gıda üretmez. Hükümet silahtır. Tüm medeni toplumların ortak özelliği silahlarını devlete vermeleri. Devletin adamları da kuvvet kullanma tekelini üzerine alırlar, ama enerjilerini üretken olarak kullanmazlar. İneklerin sütünü onlar sağmazlar. Tereyağı almak için silahlarını kullanırlar; çünkü kullanacak başka şeyleri yoktur. – Rose Wilder Lane
 428. Devlet yaratıklandırılan, vücut kazandırılan bir güçtür. Daha da kötüsü gücün aptalca gösteri yürüyüşü yapmasıdır devlet. Hüküm sürmek için asla insanları ikna etme yolunu seçmez. Herhangi birşeyin içine parmağını dürttüğünde bunu en dostça olmayan biçimde yapar. Devletin özü zorlama ve hükmetmedir.Michael Bakunin
 429. Her devlette iktidar bir azınlığın köleleştirip kazıklayacağı bir çoğunluğa karşı giriştiği sürekli bir komplo hareketinden başka bir şey değildir. – Michael Bakunin
 430. Seçeceğiz seçeceğiz, vergilendireceğiz vergilendireceğiz, harcayacağız harcayacağız.Franklin D. Roosevelt
 431. … çalmayacaksın, çoğunluğun oyuyla olsa bile … – Gary North; Conspiracy
 432. Vergi tarhiyatında olsun, koyunu kırkarken olsun deriye kadar geldiğinde artık durman gerek. Austin O’Malley
 433. Kamu işleri sihirli değneğin mucize gücüyle gerçekleştirilmezler. Hepsinin bedeli vatandaşlardan zorla alınan fonlarla ödenir. – Ludwig von Mises
 434. Başkasına yarayan vergi kaçağına yasal boşluk denir Eğer size yarıyorsa adı vergi reformu olur.Russell B. Long
 435. Devletçilik kamulaştırılmış sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Büyük ölçekli olarak, başkalarının üzerinden zorla soyulup alınan tüylerle birilerinin yuvasını tüylendirmektir. Yankesicilik eylemi ile progresif gelir vergilendirmesi ya da başka herhangi bir sosyal program arasında ahlaki bakımdan hiçbir fark yoktur. – Leonard Read
 436. Zengin bir yeni yıl için önümüzde bir başka ciddi engel bulunuyor: Vergi yasamız. Bu yasayı anlayabilen bir insan dünyada mevcut değil. Yasanın 8000 sayfayı açan kendisi ve sayısız binlerce sayfayı oluşturan IRS mevzuat yönetmelik ve içtihatlarıyla düzeltilmesi imkansız. Ülkenin entelektüel beyin gücünün hesaplanamayacak kadar büyük bir kısmı bu vergi yasasının işletilebilmesi gibi imkansız bir göreve harcanmaktadır. Yarım milyondan fazla vatandaş avukatlık, belge hazırlama, muhasebe, lobicilik gibi çeşitli faaliyetlerle geçimini bu konudan sağlamaktadır. Amerikan vatandaşları yılda beşbuçuk milyar saatini vergi formlarını doldurmak için, ve 100-300 milyar dolar masrafı (verginin asıl kendisi dışında) bu yasal mevzuata uyum sağlayabilmek için harcamaktadır. Malcolm S. Forbes,
 437. Gittikçe daha fazla sayıda Amerikalı bazı Amerikalıların gelirlerinden alıp “eşitlikçilik” dahil çeşitli bir kısım “iyi” gerekçelerle diğer Amerikalılara yeniden dağıtmanın federal hükümetin sorumluluğu – hatta görevi olduğunu düşünüyor. Komşunun parasını zorla almak için kuvvet kullanmanın kötü bir şey olduğunu bilen vatandaşlar bunu kendileri namına devletin yapmasını kafalarında makulleştirmiş bir durumdalar. – Linda Bowles, nationally syndicated columnist
 438. Ortalama bir aile yeme, içme giyim ve barınma masraflarının toplamından daha fazlasını devlete vergi olarak ödüyor.Congressman Dick Armey, Why a Flat Tax? Durell Journal of Money and Banking, Spring 1995
 439. Servet üretimi üzerindeki denetim ve düzenleme insan hayatı üzerindeki denetimden başka bir şey değildir. – Hilaire Belloc
 440. Ne kadar muğlak şekilde ifade edilmiş ve üzeri şekerle kaplanmış olursa olsun otoriterliğin her şekli sonuçta (cins, din, dil, ırk v.b. nedenlerle) bir grup insanın diğerlerinden daha fazla gücü hakettiği inancına dayanır.Gloria Steinem, Amerikalı feminist
 441. Afyon ve morfin şüphesiz tehlikeli ve alışkanlık yapan maddelerdir. Ancak eğer bireyleri kendi aptallıklarına karşı korumanın devletin görevi olduğu prensibini bir kere kabul edecek olursak, devletin bu yetkisini ne kadar ileri bir noktaya taşıyabileceğini hiç bilemez ve ondan sonra hiçbir ciddi itirazda bulunamayız. Bir insanın zihnine ve ruhuna verebileceği zararlar bedenine yapacağı kötülüklerden daha önemli değil mi?. O halde kötü kitapları okumasını, kötü müzik, film ve tiyatroları izlemesini de engelleyelim. Tabii en büyük tehlike de hem bireylere hem de toplumlara verebilecekleri zararlar, uyuşturuculardan kat kat daha fazla olan kötü ideolojilerden geliyor. – Von Mises, Human Action
 442. Şu andaki mücadele büyük ve hantal yönetimi kaldırmak üzerine değil, o yönetimin başına kimin geçeceği üzerinde yoğunlaşıyor.William Greider, One World Ready or Not
 443. İnsan özgür doğar, ama yine de her yerde zincirlere bağlıdır. – Jean Jacques Rosseau. The Social Contract, 1762
 444. Pugsley’e göre iktidarın birinci yasası: Bütün iktidar programları tasarlandıkları hedefin tam aksi sonuca ulaşmayı sağlarlar.John Pugsley
 445. İktidarın dokunduğu her şey çöpe dönüşür – Ringo Starr
 446. Hükümetlerin yapamadığı şeylerden birisi herhangi bir şeyi işletmektir. ABD hükümetinin işlettiği sadece iki iktisadi işletme var, onlar da postane ile demiryolları, ve her ikisi de iflas etmiş durumda.Lee Iacocca
 447. IMF’nin onca parası sayesinde Tayland ve Meksika yönetimleri mali beceriksizliklerinin, Wall Street’in ağır topları da aptalca yatırımlarının kötü sonuçlarına katlanmaktan kurtuldular. Global ekonomi hileli bir oyundur ve bu oyunda üçüncü dünyanın kötü politikacıları, zengin yatırımcılar ve çokuluslu korporasyon şirketleri kazanır, ABD vergi mükellefleri sürekli kaybederler. – Patrick J. Buchanan
 448. Tüm gerçek devletler yozlaşmıştır. İyi insanlar yasalara çok fazla uymamalı.Ralph Waldo Emerson
 449. İktidarla dinin birleşmeleri iktidarı tahrip eder ve dini bozar. – Hugo Black
 450. Eğer günah işleyecekseniz bürokrasiye değil tanrıya karşı işleyin. Tanrı sizi affeder ama bürokrasi asla affetmez.Hyman G. Rickover
 451. Eğer anayasada yer alan en basit her bir maddenin önlemi olarak tepesi aşağı piramitler kurmak üzere devasa özel yasalar yapmaya ve, komisyonlar, düzenleme denetleme kurumları oluşturmaya bir son vermezsek yakında fazladan yere milyarlarca dolar daha harcamaya başlayacağız. – Franklin D. Roosevelt
 452. İktidarın uygun ve sınırlandırılmış kullanımı barışı korumak ve ortak adaleti sağlamaktır. Bundan ibarettir.Leonard Read
 453. Çok enerjik bir iktidarın dostu değilim. Çünkü öylesi daima baskıcı olur. – Thomas Jefferson
 454. Bir bürokratın ilk hedefi şüphesiz makamındaki yerini korumaktır – tabii bu makam ona büyük hükümet sisteminin sayesinde, ve vergi mükellefinin sırtından sağlanmıştır. Gerçek dünyevi sorunların halledilip edilmediği ise ikinci derecede öneme sahiptir. .Aslında bürokratların sorunların çözülmemesinde menfaatleri olduğunu görmek için fazla sinik(eleştirel) olmak gerekmez. “Eğer problemler olmasaydı (veya birileri tarafından bilhassa yaratılmasalardı) bürokratların işi de olmazdı.” William Simon, ABD eski hazine bakanı
 455. Büyük hükümetlerin kötü tarafı nedir?, Büyük hükümeti özgürlük, zenginlik, gelişme, uyum ve ahlaka saldırmakla suçluyorum. Onun yüzünden biz bu güzel şeylerin hepsinin daha azına sahibiz. Büyük hükümet kanser gibidir. Kanser gibi gövdemizi acıtır ve yayılma eğilimindedir. Yayıldıkça zararı daha fazla olur. Radikal boyutta bir cerrahi müdahalenin artık zamanı gelmiştir. . – George C. Leef, FEE’nin özgür toplum tartışma grubu direktörü
 456. Bürokratların sürekli müzekkere yazmaları iki nedenledir. Birincisi yazarken meşgul görünürler, ikincisi de onu yazdıkları anda çalışmış olduklarının bir kanıtı olur.Charles Peters, Washington Aslında Nasıl Çalışıyor isimli eserinden
 457. Herhangi saçmalığı yapabilecek güce sahibiz, ve görünüşe göre her 10 dakikada bir de yapıyoruz. – J. William Fulbright
 458. Büyük hükümetler çağı bitmiştir.ABD Başkanı Bill Clinton, Ulusa Sesleniş konuşması, 23 Ocak, 1996
 459. İktidar, hiç kimse tarafından seçilmemiş olan ve hükümetin yetkilendirip kutsadığı tekel imtiyazına sahip minik ve dışa kapalı bir grup kardeşliğidir. – Spiro T. Agnew
 460. Bir bürokrat tuhaf bir şekilde akbabaları andıran, akbabalara olduğu kadar ihtiyaç duyulan, alçak bir insandır, ve hiç kimse onlara hayranlık duymaz. Şimdiye kadar, dar kafalı, sıkıcı, neredeyse akılsız, hilekar ya da aptal, zalim ya da hırsız olmayan, yada kötü bir köpeğe sahip yaramaz bir çocuk gibi sahip olduğu küçük otoriteden mutlu olmayan bir tanesine hiç rastlamadım. Böyle yaratıklara kim güvenebilir ki? – Ciemcero
 461. Bir iktidara kötü bir şey yapma gücünü – daha doğrusu her ne isterse onu
  yapma gücünü- de birlikte vermeden iyi bir şey yapma gücü verilemez. – Harry Browne
 462. Bir zamanlar devlet bütçeleri dengeli idi, paramız sağlamdı, sokaklar güvenli idi, ve hükümetin tüm seviyelerinin aldığı toplam vergi, gelirlerimizin %10’dan daha azını tutmakta idi.Harry Browne
 463. Hantal bir büyük devlet, büyük ordu, büyük şirketler, büyük kentler ve büyük işgücü, vasıtasıyla merkezi idare ve kontrolü işlemez hale gelen bir mega ulus inşa ettik. ABD sadece aşırı büyük bir devlet değil, aşırı otoriter, ve aşırı antidemokratik hale geldi. Eyaletler kendi sosyal, ekonomik ve politik sorunlarını çözmekte pek az sorumluluğa sahip. – Dr. Thomas Naylor, Duke University ekonomi profesörü
 464. Güç ne kadar büyükse kötüye kullanılmasının tehlikesi de o kadar fazladır.Edmund Burke
 465. Gücün tadını alan ve sağladığı herhangi çeşit kazançla bir kere zehirlenenler sadece bir yıllığına dahi olmuş olsa artık bir daha kendi rızalarıyla onu bırakamazlar. – Edmund Burke
 466. Devletin baskı gücünü üzerimde uygulama yetkisine sahip en küçük bir memurun gücü bile komşum, ya da işverenim olabilen bir mültimilyarderin benim üzerimdeki gücüne göre kıyaslanamayacak kadar daha fazladır. Çünkü nasıl çalışacağım, ya da yaşayıp yaşamayacağıma izin verilmesi o memurun tecavüzüne doğrudan bağlantılı.Frederich von Hayek, Köleliğe Giden Yol
 467. Bir beladan kaçmanın 36 yolu içinde en iyisi onu terk etmektir. – Çin atasözü
 468. Toplumun akla uygun bir şey olması gerektiği inancını terk edebilenimiz pek azdır. O yüzden çoğu insan devletin aklını kaybettiği, ve birçok masum insanı haksız yere cezalandırdığı düşüncesine inanmak istemez. O yüzden bunun kanıtlarını gördüğümüz halde içimizden inkar etmek zorundayız.Arthur Miller
 469. İnsanlar hatalı olarak ikna edilmeleri dışında kötülük yapmayı hiçbir zaman tamamen ve içten gelen bir keyifle kabullenmezler . – Blaise Pascal
 470. Kötü yasalar zulmün en kötü çeşididir.Edmund Burke
 471. Bir hükümet sadece var oluşundan dolayı meşru değildir. – Jeane J. Kirkpatrick
 472. Zulme direnmek tanrıya hizmettir.James Madison
 473. Özel sektörde yapılması halinde gayrimeşru ve sahtekarca kabul edilecek birçok şey federal hükümet düzeyinde rahatlıkla yapılabilmektedir. – Donald T. Regan
 474. [20nci yüzyıl sırasında] … 170 milyon silahsız ve biçare vatandaş kadın, erkek ve çocuk denmeden devletler tarafından dövülerek, işkence edilerek, bıçaklanarak, vurularak, yakılarak, aç bırakılarak, dondurularak, ezilerek, ölesiye çalıştırılarak, canlı canlı gömülerek, boğularak, asılarak, bombalanarak ya da diğer sayısız türlü çeşitli yollarla öldürülmüşlerdir.R. J. Rummel, Death by Government
 475. Münferit zulüm olayları bir günün arızi yanlış kararlarına hamledilebilir. Ancak, belirli bir dönemden başlayarak yöneticilerin değişmesine rağmen hiç değişmeden sürdürülen eziyet ve baskılar, ortada bizi sistematik bir köleleştirme planı olduğunu açık şekilde kanıtlayacaktır. , – Thomas Jefferson
 476. Bir despotun kökeni sadece ve sadece şudur; İlk önce bir koruyucu olarak karşımıza çıkar. Plato(Eflatun) ~M.Ö. 400
 477. İdeal despotluk mağdurların cehaletle kendi kendilerine zulüm uygulamaları şeklinde ortaya çıkar. O yüzden en mükemmel köleler gaflet ve coşkuyla kendi kendilerini köleleştirenlerdir. – Dresden James
 478. Bir yandan halkı köleleştirirken öte yandan özgürlük üzerine ahkam kesen bir haydut çetesinin itaatkar tebaası olmayı içime sindiremiyorum.John Pugsley, JPJ Nov 96
 479. Yapılan projeksiyonlar 2012 yılına kadar ABD’nin ulusal vergi yükünün faizlerinin federal hükümet tarafından toplanan tüm vergi gelirlerini yutacağını göstermektedir. Yani eğitim, çocukların gelişimi, otoyollar, milli savunma ya da diğer hükümet programları için harcanacak bir sent bile kalmıyor. – ABD partiler üstü vergi reformu komisyonu raporundan
 480. Noel’de çocuklar Santa’ya ne istediklerini söylerler ve büyükler parasını öder. Bütçe açıklarında ise hükümet büyükleri ne istediklerini söyler, masrafını çocuklarımızın ileride ödemesi gerekir.Richard Lamm, eski Colorado valisi
 481. Devlet borçları bireylerin şahsi gelir ve mülklerine mahsuben devletin harcama yapması olup, vergi makbuzunun henüz tahsil edilmemişidir. – Hans F. Sennholz, Debts & Deficits
 482. Bir iktidarın ilk önce öğreneceği sanat, milletin cebindeki parayı boşaltmaktan başka bir şey değildir.Adam Smith, Ulusların Zenginliği
 483. Fonlama adı altında gelecek kuşakların ödeyeceği harcamaları yapmak büyük çapta istikbal dolandırıcılığından başka bir şey değildir. – Thomas Jefferson
 484. Ulusum için korkuyorum. Halkımızın neredeyse yarısı bir çeşit hükümet desteği almakta. Pek az düşmanlık ve çok fazla varsıllık bizi zayıf düşürdü. Korkarım ki yakın zamanda kesin ve mutlak düşmanlarımıza karşı ülkemizi savunamayacağız. Paramızın değerini de öyle düşürdük ki en sadık vatandaşlarımız bile artık ona güvenmiyor.M. S. 63 yılında bir Roma senatörü
 485. Sosyal güvenlik sistemi halkın kendi geleceğini planlama yeteneğini sabote etmek amacıyla yola çıkmamıştı. Ama sonuçta öyle gelişti. Başta bu sistemi planlayan politikacılar muhtemelen sonucun böyle olacağını hiç hesaba katmamışlardı. Ama bugünkü politikacılar sistemin çürümüş olduğunu biliyorlar, yine de Amerikan halkını bundan kurtarmak için gerekli olan değişiklikleri yapmayı reddediyorlar. Aksine onu daha da kötüleştiriyorlar. – Ed Clark 1980 LP’den ABD başkan adayı, Yeni bir Başlangıç
 486. Federal hükümet Sosyal Güvenliği bütçe dışı bırakır iken, hükümetin şimdiki ve yakın gelecekteki Sosyal Güvenlik hak sahiplerine olan nema ödeme yükümlülüğünü muhakkak ki hazine bonoları için olan faiz ödemeleri yükümlülüğünden daha az gerçek bir yükümlülük kabul edilemez.Laurence K. Kotlikoff, Harvard Business Review, “Bütçe açığı yanılgısından nesiller arası muhasebeye”, May-Haz, 1993
 487. Bir bireyin geleceği üzerindeki ilk ve esas sorumluluk bireyin kendisindedir. – Dorcas Hardy, Sosyal Güvenlik sistemi direktörü
 488. Bu noktada “hükümet” ile “devlet” arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Hükümet farklılıklarımızı gidermede, haklarımızı savunmada ve ortak ihtiyaçlarımızın sağlanmasında bir şekilde karşılıklı rızayla oluşturabileceğimiz bir organizasyon. Öte yandan devlet ise belirli bir coğrafyada yaşayan insanlar üzerinde güç kullanan, fizik güç kullanma tekeli olan ceberut bir yapıdır.David Boaz
 489. Bir devleti en aşağı barbarlık düzeyinden en yüksek bir refah devletine taşımak için gereken şey sadece barış, az vergi ve kabul edilebilir bir adalet idaresinden ibarettir. – Adam Smith, Wealth of Nations
 490. İnsanları hayvanlardan ayıran şey paradır.Gertrude Stein
 491. Eğer zenginler diğer insanları kendileri için ölmek üzere işe alabilselerdi fakirlerin mükemmel bir hayatı olurdu. – İbranice Atasözü
 492. Tüccar ülkelerin prensibi ahlak değil paradır.Thomas Jefferson
 493. Kâr etmenin suç olması bir sosyalist fikridir; Bense gerçek suçun zarar etmek olduğunu düşünüyorum. – Winston Churchill
 494. Birey olarak ele alındığında her insan makul ve mantıklıdır – bir kalabalığın üyesi olarak düşünüldüğünde ise hemen bir mankafa haline gelir.Friedrich von Schiller
 495. Gerçek mesele kontrol. Şimdi Internet herhangi bir hükümet tarafından hükmedilemeyecek kadar yaygınlaşmış halde. Eksiz bir global ekonomik bölge egemenliksiz, denetim ve düzenleme yapılamaz bir biçimde yaratıldığında ulus-devlet fikrini de sorgulamamız gerekecektir. – John Perry Barlow
 496. Hatası olmayan kapitalizm günahı olmayan din gibidir. İflaslar ve zararlar zihni basiretlilik üzerine yoğunlaştırıyor.Allan H. Meltzer
 497. Büyük ülke ABD’nin solmakta ve yıkılmakta olduğundan şüpheniz mi var. Size tek şey söyleyeceğim. Etrafınıza bakın görürsünüz. – Saint Griseus
 498. ABD’de gerçekte iki hükümet bulunuyor. … Birisi anayasaya göre gereğince kurulmuş bir hükümet … Diğeri ise anayasaya göre sadece kongreye verilmiş olan para gücünü idare yetkisini tam bağımsız olarak, kontrol ve koordine edilemeden kullanan Merkez bankası (Federal Reserve) hükümetiABD Kongre üyesi Wright Patman
 499. ABD halkının ülkenin bankacılık ve mali sisteminden anlamıyor olması yeterli bir çözüm mü?. Çünkü eğer anlıyor olsalardı yarın sabahtan önce ülkede devrim olurdu.– Henry Ford
 500. Yasalar! Bana ne yasalardan? Benim gücüm yok mu?Cornelius Vanderbilt
 501. Dünyadaki avukatların %70’inin Amerika’da çalışması sahiden gerekli mi?. Sistemimizde her yıl 18 milyon dava açılıyor olması ekonomimiz için sağlıklı bir durum sayılabilir mi?.– Dan Quayle 13 Ağustos, 1991
 502. Bir ülkede çok fazla yasa olması, tıpkı çok fazla doktor olması gibi ortada bir hastalık olduğunun göstergesidir.Voltaire
 503. Gereksiz yasalar iyi değildir, onlar para tuzaklarıdır. –Thomas Hobbes, Leviathan, 1651
 504. Hitler’in Almanya’da yapmış olduğu her şeyin yasal çerçevede olduğunu asla unutmayınız.Martin Luther King Jr.
 505. Bir ülkede adaletin nasıl işlediğini öğrenmek isterseniz bunu polislere, hakimlere, ya da korunaklı durumdaki orta sınıfa sormayacaksınız. Yasanın korumasına en fazla ihtiyacı olan korunmasızlara gidip onun bu konudaki şahadetini dinlemelisiniz. – James Baldwin, “No Name in the Street (sokakta isimsiz)” adlı eserin siyahi yazarı
 506. … Esas devrim … ülkedeki çalışanlar çalışmayanları desteklemeyi reddettikleri zaman yaşanacak.Walter Hickel
 507. Zengin girişimcilerin sayısının en fazla olduğu ülkelerdeki sıradan insanların yaşam standartları diğerlerindekine göre daima daha yüksektir. – Ludwig von Mises
 508. İki tür insan var – işi yapanlar ve övgüyü alanlar. İlk grupta olmaya çalışın, çünkü orada rekabet daha azdır. Indira Gandhi
 509. Diyorum ki bir büyük imparatorluk çöktü. diğeri ise çökmeye hazır. – Michael Moore, The Big One
 510. Yurtseverlik bir hainin en son sığınağıdır.Samuel Johnson (1709-1784)
 511. Bir şeyi yapmaya hakkınız olması demek, onu yaparsanız haklısınız demek değildir. – William Safire
 512. Gerçekler çoğunluk oyuyla belirlenemez.Doug Gwyn
 513. Eğer bir insanın iddiasını karşılayamıyorsunuz her şey bitmiş değildir. Onu hala alçaklıkla suçlayabilirsiniz. – Elbert Hubbard
 514. Eğer komiteler tarafından yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız siz de komiteye girmelisiniz.Graham Summer
 515. Hükümet güçtür, ve politika o gücü kimin kim üzerinde kullanacağını belirler. Oysa problemleri çözmenin en iyi yolu bu değil ki. –Richard Grant, The Incredible Bread Machine, 1999
 516. En iyi vali bacağı kırık olduğu için evde oturandır.Cervantes
 517. Bir köle üç beş yılda bir kendine yeni bir efendi seçme hakkına sahip ise bu onu daha az köle yapmaz. – Lysander Spooner
 518. Devletin ayakkabı fabrikaları yok diye insanlar yalınayak dolaşmazlar ki.Anonim
 519. Bir şeyi bana zorla yaptırtanın bir diktatörün kararı olması ile komşularımdan yarısının kararı olması arasında ne fark var?. Heriki durumda da benim serbest ve özgürce karar verme hakkım elimden alınmış oluyor. . – Stephen H. Foerster
 520. Sizin inandığınızdan daha az hükümet gücü olmasını isteyen herkes size göre bir anarşisttir.Robert LeFevre
 521. Serbestçe ticaret yapabilmeniz için anlaşmalar olmasına gerek yoktur. – Murray Rothbard
 522. Oy verme kitlelerin afyonudur.Steven LaTulippe
 523. Halkın oy verme hakkının olması özgürlüğü için herhangi bir garanti değildir. Halka rahatlıkla kendi köleliği için oy verdirilebilir. –Frank Chodorov
 524. Devlet büyüdükçe insanın kendi kendine sahiplik duygusu zayıflar, özgürlük güvenliğe feda edildikçe insanın ruhu eksilir ve vatandaşlar giderek bağımlı çocuklar gibi düşünür ve davranır hale gelirler. –Eric Englund, Income Taxes, Obesity, and Other Maladies of Nanny Statism 2/28/05(gelir vergileri, obezite ve dadı devletin getirdiği diğer illetler) isimli kitabın yazarı.
 525. Vergiler mükellefin yararı için değildir. – Anonim
 526. Vergi mükellefleri kamu personeli sınavına girmeden kamunun çalışanı haline gelmiş insanlardır.Anonim
 527. İktidarın temel amacı iktidarın sürekliliğini sağlamaktır. – Anonim
 528. ABD anayasası halkı iyi niyetlerin getireceği kötülüklerden korumak için yapılmıştı.Daniel Webster
 529. Kar insanlara gönüllü olarak yararlı hizmetlerin verilmekte olduğunun bir göstergesidir. – Lew Rockwell
 530. Devlet destekleri desteklenen şeylerin daha çoğunu yaratır.Lew Rockwell
 531. Kapitalizm yeryüzünde şimdiye kadar bilinen en yüksek hayat standartlarını ortaya çıkarttı. Bunun kanıtları inkar edilemez niteliktedir. Doğu ve Batı Berlin arasındaki kontrast bunun en yakın örneği. Herkesin görebileceği bir laboratuar deneyi gibi ortadadır. Öte yandan fukaralığı yok etme arzusunu en yüksek sesle dile getirenler kapitalizmi yerin dibine batırma yarışının da en önde gidenleri. Onların amacı insanların iyiliği değil. – Ayn Rand, Theory and Practice(Teori ve Pratik)
 532. Tekelleri imkansız hale getirecek şey serbest bir pazardır.Ayn Rand
 533. Politika, zenginlerden kampanya destek fonları ve fakirlerden oy toplamak üzere her iki tarafı birbirinden korumayı vaat etmenin nazik sanatıdır. – Oscar Ameringer
 534. Özgürlük, daha iyi olma şansından başka bir şey değildir.Albert Camus
 535. Demokrasiye karşı en büyük kanıt ortalama bir seçmenle yapılacak beş dakikalık bir görüşme ile elde edilebilir. – Winston Churchill
 536. Jüri: Hangi müvekkilin avukatının daha iyi olduğunu belirlemeye çalışan on iki insan.Robert Frost
 537. İktidarların sorunlara getireceği çözümler genellikle sorunun kendisi kadar kötüdür. – Milton Friedman
 538. Özgürlüklerin amacı ve uygulaması hükümetlerin iktidar gücünün sınırlanmasında yatar.General Douglas MacArthur
 539. Hükümet bizleri eşit yapamaz; sadece bizleri yasalar önünde eşit şekilde korumak üzere tanıyabilir ve sayabilir. – Clarence Thomas, ABD yüksek mahkeme yargıcı
 540. Hukuk kalkanı altında ve adalet adına işlenen zorbalıktan daha zalimce hiçbir şey yoktur.Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755), The Spirit of the Laws(Yasaların Ruhu), 1748
 541. Bir insanı susturdunuz diye onu kendi tarafınıza çekmiş olmazsınız. – John Morley (1838-1923), Critical Miscellanies
 542. Vatandaşlarımızın mahremiyeti ve itibarı bazen farkına varılmayan adımlarla azar azar eksiltilmektedir. Tek tek bakıldığında her bir adım önemsiz gibi görülebilir. Ama bir bütün olarak ele aldığımızda hiç görmediğimiz bir toplum yapısının ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bu yapıda hükümet bir vatandaşın özel hayatının en gizli bölgelerine de rahatlıkla nüfuz edip burnunu sokabilmektedir.William O. Douglas (1898-1980), U.S. Supreme Court Yargıç, Osborne v. United States
 543. ABD anayasasının değişik dördüncü maddesi (Amendment IV) bize vatandaşların kolayca tutuklanabilmesinden ise bazen suçluların özgür kalmasının daha kabul edilebilir olduğunu öğretmektedir. – William O. Douglas (1898-1980), Henry v. United States, 1959
 544. İnsanlara yapılan zulümler içinde en kötüsü zihne yapılan zulümdür.John Dryden (1631-1700), The Hind and the Panther, 1687
 545. Gücün kötüye kullanılması başka ülkelerdeki kötü insanlarla sınırlı birşey değil. İhtiyatlı olmazsak burada da her an olabilir. – Clint Eastwood, Parade Magazine, 1/12/97
 546. Herhangi vatandaşın anayasal haklarının tümünü kullanmasını reddettiğimizde kendi haklarımıza ilişkin herhangi iddialarımızı da zayıflatmış oluruz.Dwight David Eisenhower (1890-1969), U.S. President, Reader’s Digest, 12/63
 547. Burada biz amerikalılar ruhen isyankarların ve devrimcilerin varisleriyiz. Atalarımız kabul edilen doktirine muhalefet etmeye cesareti olan erkekler ve kadınlar idi. – Dwight D. Eisenhower (1890-1969), U.S. President, Speech, Columbia University, 1954
 548. İnsan kendisi için vardır, devlete bir emekçi daha sağlamak için değil.Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Journal, 1839
 549. Karlı çalışmayı başaramayan bir şirket orada çalışan insanlara yapılan en büyük kötülüktür. – Samuel Gompers
 550. Yoğunlaşmış politik güç dünyadaki en tehlikeli şeydir.Rudolph Rummel
 551. Güç kullanılarak yok edilen özgürlükler yine güç kullanılarak geri alınabilir. Ama, gönüllü olarak vazgeçilmiş özgürlükler hiçbir zaman geri alınamaz. – Dorothy Thompson,, gazete köşe yazarı
 552. Kalın kafalı insan her zaman emin bir insandır ve her şeyden emin bir insan her zaman için kalın kafalıdır. – I. bölüm Prejudices, Second Series, H. L. Mencken (1920)
 553. Bir yargıç, kendi sınav kağıtlarına puan veren bir hukuk öğrencisidir.– Chrestomathy, H. L. Mencken (1949)
 554. İnsan yaşamı temel olarak bir komedi. – Minority Report: Notebooks, H.L. Mencken (1956)
 555. Adaletsizliğe tahammül etmek göreceli olarak kolaydır. Asıl yüreği sızlatan adaletin kendisidir. – H.L. Mencken
 556. Akıllı erkek haksız olduğu zaman erkeklerden, haklı olduğu zaman ise kadınlardan özür diler. – H.L. Mencken
 557. Apaçık yanlış şeylere tartışmasız inanmak insanlığın en ağır maliyet getiren budalalığıdır. Tüm insanlığın başlıca meşgalesi de budur. – H.L. Mencken
 558. Bekar erkeklerin vicdanı vardır, evli olanların ise karıları. – H.L. Mencken
 559. Din bir yığın çöpten daha fazla saygıyı hak etmiyor. O kadar absürd ki embesilliğe yakın. – H.L. Mencken
 560. Filozof, karanlık bir odada, olmayan bir kara kediyi arayan kör bir adamdır; teolog ise o kediyi bulan adamdır. – H.L. Mencken
 561. İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı. – H.L. Mencken
 562. İman dolu bir insan, basitçe net ve gerçekçi düşünme yeteneğini kaybetmiş veya hiç sahip olmamış kişidir. Sadece aptal değildir; aslında hastadır. Daha da kötüsü tedavi edilemez. – H.L. Mencken
 563. İnsanın vicdanı, misafirliği hiç bitmeyen bir kayınvalide gibidir. – H.L. Mencken
 564. Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır. – H.L. Mencken
 565. Refah sahibi olmak fazla para kazanmaktan değil, bacanağınızdan daha fazla para kazanmaktan geçiyor. – H.L. Mencken
 566. Şöhretli bir kişi tanımadığından memnun olduğu birçok kişi tarafından tanınan bir kişidir. – H.L. Mencken
 567. Din adamları ne yapar? Ortalıktaki beyinsizleri hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak hayatını kazanır. Bu romatizma için yılan yağı satan bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksız bir iş. – H.L. Mencken
 568. Kitapları yakanlar, sonunda bir gün insanları da yakacaklardır. – Heinrich Heine (1797-1856), Almansor: A Tragedy, 1823
 569. Aykırı düşünce / sapıklık düşünce özgürlüğünün bir başka deyişle ifadesinden başka bir şey değildir. – Graham Greene (1904-1991)
 570. Bir birey hayatın en gerçek hakikatidir. Kendi başına bir evrendir o, ve onun varlığı bir Devlet için, ya da “Ulus” veya “Toplum” adıyla soyutlanmış olan, aslında ise sadece bir grup bireyden ibaret olan şeyler için değildir. – Emma Goldman (1869-1940), The Place of the Individual in Society
 571. Daha çok yasa, daha çok suçlu demektir. – Thomas Fuller (1608-1661), Gnomologia, 1732
 572. Bir insan dünyada kendisi için vardır, devletin fazladan bir işçisi daha olsun diye değil. – Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Journal, 1839
 573. Elinde çantasıyla bir avukat, hepsi de tabancalı yüz adamdan daha büyük bir soygun yapabilir. – Mario Puzo, The Godfather
 574. Yetki sahibi insanlar güttükleri siyasetin eleştirilmesini daima tehlikeli sayar, kendi siyasetlerini daima vatanseverlikle ve gelen tüm eleştirileri ise yıkıcılıkla eşdeğer tutarlar. – Henry Steele Commager (1902-1998), Freedom and Order, 1966
 575. “Hak” birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı birşeydir. – Ramsey Clark, ABD Adalet Bakanı, New York Times, 10/02/77
 576. Kapitalizm’de para eden şey sıradan insanları, yani müşterileri tatmin eden şeydir. Ne kadar çok insanı tatmin ederseniz, o kadar çok kazanırsınız. – Ludwig von Mises
 577. Özgürlük birilerinin size gelişigüzel hükmetmesinden kurtulmaktır. – Mortimer Adler (1902-2001)
 578. Özgürlük bizim güvenli, zengin ve aydın bir hayata kavuştuktan sonra sahip olabileceğimiz bir lüks değildir. Tam aksine özgürlük tüm bunların öncülüdür. Çünkü özgürlük olmadan ne aydınlanabilir, ne de güvenlik ve zenginliğe kavuşabiliriz. – Henry Steele Commager (1902-1998), Freedom, Loyalty and Dissent, 1954
 579. Bir insanı onları kötüye kullanabileceği gerekçesiyle doğal özgürlüklerinden mahrum kılmak sadece haksız ve adaletsiz bir kıskançlığın eseri olabilir.– Oliver Cromwell (1599-1658), 1654 yılında birinci parlamentoya yaptığı konuşmadan
 580. Çürük elmalar arasında pek bir seçim şansı yoktur. – William Shakespeare
 581. Serbest ticaret için ahitname gerekmez – Murray Rothbard
 582. Servetin temel kaynağı insan yaratıcılığıdır. Bunun bilinen bir sınırı da yoktur. O yüzden mevcut bir servet daima daha da arttırılabilir. Kapitalizme “para yapmak” denmesinin nedeni budur. – Marc Geddes
 583. Devlet okulları hükümetler tarafından kurulan, politikacı ve bürokratların kontrolünde, tam politize edilmiş, vergi mükellefinin finanse ettiği, otoriter toplumcu kurumlardır. Aslında devlet okulları sistemi ABD’de mevcut sosyalist düzenin en saf örneklerinden biridir. – Thomas L. Johnson
 584. Bana zorla uygulatılacak olan bir kararın komşularımın yarısına mı yoksa bir diktatöre mi ait olduğu benim için ne fark eder? Her iki durumda da benim kimseye zarar vermeden özgürce bir şey yapma hakkım elimden alınmış oluyor. – Stephen H. Foerster
 585. Devletin ayakkabı fabrikası yok diye yalın ayak yürüyen bir insan var mı? – Anonim
 586. Birkaç yılda bir kendisine yeni bir efendi seçme hakkı veriliyor diye bir adam daha az köle sayılabilir mi?. – Lysander Spooner
 587. İyi bir valinin ayağı kırık olmalı ve evinde oturmalıdır. – Cervantes
 588. Bir hükümetin yapacağı en yıkıcı şey halkı birbirine karşı gruplara bölerek, devletin dizginlerini tutma konusunda yarışa sokmasıdır. – Anthony Gregory
 589. İşte bu yüzden devleti küçültmeliyiz. – Massachusetts 02/06/02 Gelir Vergisine Son Vermek için Küçük Devlet Yasası)
 590. “Kendi iyiliğiniz için” inandırıcı bir argüman gibi olmakla beraber en sonunda insanın kendi mahvına rıza göstermesini de sağlayacaktır. – Janet Frame, Faces In The Water, 1982
 591. Devlet zoruyla şefkat insan sevgisi değil öfke ve kızgınlık üretir. – Lizard
 592. Herkes dünyayı kurtarmak ister ama kimse annenin bulaşıkları yıkamasına yardım etmek istemez. – P.J. O’Rourke, in All the Trouble in the World
 593. Bir siyasetçinin cüzdanınıza el atmasına izin vermek bir köpeğin buzdolabınızı karıştırmasına izin vermekten hiç farksızdır. – Tim Barber
 594. Devlet ve güç kullanmada değil, kölelik ya da savaşta değil, aradığımız ilham özgürlüğün yaratıcı ve ruhsal gücünde bulunacaktır. – F.A. Harper, founder Institute for Humane Studies
 595. Daima bir ördek gibi davranınız – su yüzünde sakin ve telaşsız görünürken suyun altından pedallarınız şeytan gibi çalışsın. – Jacob Braude
 596. Demokrasinin azınlıklar üzerinde zorbalık yönetimi olmasını engellemek için, bireysel haklar tüm demokratik oylamalar ve yasal düzenlemelerin üzerinde gelmelidir. Hak ve özgürlükler önce gelmeli. Yasalar ise sadece bu hakları korumak üzere ve ikinci planda olmalıdır. – Stuart K. Hayashi
 597. Hükmedişi sınırlandırılmış bir hükümet kavramı kendi içinde çelişkilidir – Robert LeFevre, The Fundamentals of Liberty
 598. Bir terörist yüzünden zarar görme olasılığınız matematiksel olarak çok çok küçüktür. Peki kendi devletiniz tarafından soyulma olasılığınız? Kolayca bilebileceğiniz gibi yüzde yüzdür. – Joseph Sobran, 1/1/04
 599. Hayatımızın çalışmaya başlamadan önceki koşullandırmaya en uygun oniki yılı (ilk ve orta öğretim) boyunca devlet kurumları tarafından adamakıllı eğitildik ve sadakat yemini ettirildik. – Hal O’Boyle
 600. İmparatorluğun bedeli terörizmdir. – Greenbacks
 601. Eğer hepimiz oy vermeyi bırakırsak yok olup çekip gidecekler mi sanki? – Bumper Sticker
 602. Devletimiz bizi teröristlerden korumak için hepimize teröristmişiz gibi davranıyor. – Hal O’Boyle
 603. Politika prensipler yarışması kılığına girmiş menfaatler mücadelesidir. – Ambrose Bierce
 604. Devlet beceriksizlikler ve krizler üzerinden gelişir, serpilir. Onun başarısızlıkları daima daha fazla büyümesine bir mazeret olarak gösterilir. – Jim Babka of DownsizeDC.org
 605. Serbest pazarda olduğunun tam aksine politik hükümette bir kimse kazandığında diğer insanlar kaybeder. – Robert Klassen, 10/3/02
 606. Çoğunluk hükmettiğinde, azınlığa hükmedilir. – Robert Klassen, 10/3/02
 607. “Bedava” eğitimin bedeli özgürlüktür. – Capitalism.org
 608. Tüm savaşlar bir tek gerekçeyle yapılır; benim tanrım seninkinden üstün. – Mike Wasdin
 609. Hükümet diyor ki: Biz ne istersek sen onu yapmakta özgürsün. –Anonim
 610. Seçim oy sandığı sizin kendinizden başka birilerinin hükmü altına girmeye rıza gösterdiğinizi ifade eder. – Alvin Lowi, Jr.
 611. Eğer seçimler herhangi bir şeyi değiştirecek olsaydı onu yasaklarlardı – Donal Scannell, at the Conference on World Affairs, Boulder CO, 4/6/04
 612. Ödünç al, harca, vergi sal ve . vaatler, vaatler, vaatler. Uzun ve başarılı bir siyasi kariyerin formülü budur. – Hal O’Boyle
 613. Yaygın inanışa göre Amerikan halkının hakları Amerikan anayasasından kaynaklanmaktadır. Oysa gerçek bunun tam tersidir. – Jacob G. Hornberger [Haklarımız devredilemez; hükümet sayesinde değildir, hükümetten bağımsız olarak vardır.]
 614. Demokrasi bir özgürlük sistemi değil bir çeşit zorbalık yönetimidir: Çoğunluğun zorbalığı – Robert Garmong
 615. Bir devletin korunan bir kölesi olmaktansa varsın tehlikelerle birlikte yaşayayım razıyım. – Dave Duffy
 616. Duyarım ve unuturum. Görürüm ve inanırım. Yaparım ve anlarım. – Confucius (B.C. 551-479)
 617. İnsanoğluna yapılan zulümlerin içinde en kötüsü zihnine yapılan işkencedir. – John Dryden (1631-1700), The Hind and the Panther, 1687
 618. Masumları hapsetmek için onca uğraşan bir ülkenin dünyaya demokrasi vaazları vermeye hakkı yoktur. – Paul Craig Roberts
 619. Problem şu ki demokrasi özgürlük değildir. Demokrasi aslında gerçek özgürlükle asla bağdaşmayan basit bir çoğunlukçuluğu ifade eder. Kurucu babalarımız bunun açıkça farkında idiler. – Rep. Ron Paul in Democracy Is Not Freedom(Demokrasi Özgürlük Değildir)
 620. İnsanoğlunun geçmişte olduğu gibi bugün de en önemli arayışı özgürlüğünün nasıl elde edilebileceği konusudur. – John A Pugsley, intro to “None of the Above”.
 621. Siyaset tarihinin tümü kötü adamları atıp onların yerine iyilerini getirme mücadelesi olarak özetlenebilir. – John A Pugsley, intro to “None of the Above”.
 622. Fukaralık terörizmin en büyük nedenidir. – Azmat Hassan, at the Conference on World Affairs, Boulder CO, 4/6/04
 623. Arka yüzün de daima bir arka yüzü vardır. – Bilinmeyen
 624. Bir savaşta kazanma şansı bir depremde kazanma şansından fazla değildir. – Jeannette Rankin
 625. Çözümü bilmiyorum, ama problemi çok takdir ediyorum. – Ashleigh Brilliant
 626. Hemen tüm meselelerde asıl soru şu olmalıdır: Çözümünü niye devlete bırakıyoruz ki?– Harry Browne
 627. En büyük tehlike legal ilaçlarda. – Terry McNally, at the Conference on World Affairs, Boulder CO, 4/6/04
 628. ”Sana yardım etmek istiyorum” cümlesindeki anahtar sözcüklerin “Ben” ve “İstiyorum” olduklarını unutmayınız. – G James
 629. Sadece mülk sahibi olanlar için değil olmayanlar için de ona yakın derecede olarak özgürlüğün en önemli güvencesi özel mülkiyet sistemidir. – Friedrich A. Hayek, in “The Road to Serfdom”
 630. Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. –Jean Jacques Rousseau
 631. Empoze edilen sosyal sistemin eşitsizligi ve modern otoriter devletin kısıtlamaları insanları birbirlerini desteklemek yerine sömürmeye götürmektedir.–Jean Jacques Rousseau
 632. Hiç bir şey çıkar gruplarının etkisinden daha tehlikeli değildir. –Jean Jacques Rousseau
 633. Aşırı alçakgönülülüğün de gurur gibi kendine mahsus tehlikeleri vardır.–Jean Jacques Rousseau
 634. Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. –Jean Jacques Rousseau
 635. Başımıza gelen herhangi bir belâda, etkisinden çok niyete bakarız. Damdan düşen bir kiremit bizi daha çok yaralar, ama kötü bir elin attığı taş kadar kederlendirmez. Taş hedefe değmeyebilir, ama niyet yapacağını yapar. –Jean Jacques Rousseau
 636. Eğer bireyin haklarını feda etmek söz konusu ise, kolektif milli iradeyi kutsal kılan şeyin bir diktatörün buyrukları mı yoksa çoğunluğun oyları mı olduğu prensip olarak hiç fark etmez. – Robert Garmong
 637. Sosyalizm için demokrasi vazgeçilmezdir. – V.I. Lenin
 638. Demokrasi Sosyalizme giden yoldur. – Karl Marx
 639. “Dalalet, aykırı düşünce, ve sapınç” düşünce özgürlüğünün başka sözcüklerle ifadesidir. – Graham Greene (1904-1991)
 640. Tüm tarih boyunca olduğu gibi bugün de konu aynidir. İnsanoğlunun kendi kendine hükmetmesine izin mi verilmeli, yoksa küçük bir seçkinler grubu tarafından mı güdüemlmeli. – Thomas Jefferson
 641. Demokrasi çoğunluğun üstünlüğüdür, Cumhuriyet ise hukukun üstünlüğü. Bu çok kritik bir ayrım. – Steven LaTulippe
 642. Bir problem iyi bir biçimde ifade edildiğinde yarı yarıya çözülmüş demektir. – C.F. Kettering
 643. Bir çığın içindeki hiçbir kar tanesi kendisini sorumlu hissetmeyecektir. – Stanislaw J. Lec
 644. Birey hayatın en hakiki gerçeğidir. Kendi başına bir kozmostur. Onun varlığı devlet için ya da sadece bireylerin bir araya gelmesinden oluşan ve “toplum”, “millet” gibi adlar verilen soyutlamalar için değildir. – Emma Goldman (1869-1940), The Place of the Individual in Society
 645. Halkın zihnini yozlaştıranlar da halkın cüzdanından çalanlar kadar kötüdür. – Adlai E. Stevenson
 646. Her insan konuşmalarının, iletişiminin, özel hayatının kendi kişisel mahremi olduğunu bilmelidir. – Lyndon B. Johnson (1908-1973), Remarks, 3/10/67
 647. Siyasi şakaların sorunu şudur, seçilirler – Henry Cate VII
 648. Bir anayasa hükümete hükmeden yasadır. – Wesley F. Deitchler, LP News 5/04
 649. Bir insan halkın güvenini üstlendiğinde, kendini halkın malı olarak görmelidir. – Thomas Jefferson
 650. Devletin vergi salma gücünü sınırlamadıkça geleneksel Amerikan özgürlüğünü eski haline getiremeyiz. ABD anayasasının onaltıncı maddesi kaldırılmalı. – Frank Chodorov in The Income Tax: Root of all Evil(Gelir Vergisi: Tüm Kötülüklerin Kökeni)
 651. Demokrasinin bir ayırıcı özelliği baskı grubu savaşları. Her grup çoğunluk olma iddiasıyla diğerlerini istismar etmenin peşinde. – Robert Garmong
 652. Dünyanın tüm problemi akıllı insanlar şüphe içindeyken aptallar ve fanatiklerin hep kendilerinden çok emin olmalarından kaynaklanıyor. – Bertrand Russell
 653. Kıtlık ve salgın hastalıkların yavaş yavaş yok olması, ve çocuk ölümlerindeki azalmaları önemsemeyen ve küçümseyen her kim ise ekonomistlerin materyalistliğine ilk taşı o atsın. – Ludwig von Mises
 654. Devlet her neyi veriyorsa onu size verebilmesi için önce sizden alması gerekir. – John S. Coleman
 655. Kapitalizmde insan insanı sömürür; sosyalizmde ise tersi doğrudur. –Anonim
 656. Vergilendirme gücü bir kere verilmek zorunda kalındığında artık onun hiç sınırı yoktur. –Anonim
 657. Vergiler vergilendirilenin hayrına değildir. –Anonim
 658. Başarının %80’i bir işe soyunmaktır. – Woody Allen
 659. F x S=k. Özgürlük ve güvenliğin çarpımı bir sabite eşittir. –Anonim
 660. Hükümetin tek amacı halka hükmetmeyi daim kılmak, ve kendi iktidarına zeval gelmesini engellemektir. –Anonim
 661. Özgürlük hala tüm zamanların en radikal fikri konumunda. –Anonim
 662. Korkmayın sonraki başkan vergileri arttırmamaya söz verecek. –Anonim
 663. Vergi mükelleflerinin sürekli devlete çalışması için Kamu Personeli sınavlarına girmesi de gerekmiyor. –Anonim
 664. Efendileri değiştirmek özgür olmak değildir. – Jose Marti y Perez (1853-1895)
 665. Devletin küçüğü güzeldir – Carla Howell
 666. Tüm genellemeler yanlıştır. Mutlak olan bir şey varsa o da hiçbir şeyin mutlak olmadığıdır. Hiçbir şeyin kesinliğinden asla emin olamazsınız. O yüzden ahlaki hükümlere varmak, ya da yargılar ifade etmek kötüdür, hatta şeytancadır. – FreedomKeys.com
 667. Devlet vergi toplamada, özgürlüklerimizi elimizden almada ve insanları öldürmekte başarılıdır. Bunlar dışında da başarılı olduğu pek başka bir şey yoktur. – Tom Clancy on Kudlow and Cramer 9/2/03
 668. Amerikalıların çoğunluğu ne olup bittiği hakkındaki bilgi ve haberleri sadece devletin yetki verdiği ve onun kızdığında bizzat cezalandırmaya tabi tuttuğu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla elde edebiliyor. – Neal Boortz
 669. Özgürlüğü yasal hale getirmek için: Liberteryen’lere oy verin. –Anonim
 670. Avukatların yasa yapmasına izin vermek doktorların hastalık yapmasına izin vermek gibidir. –Anonim
 671. Düzenbazlığın düzen olduğu bir devirde gerçeği anlatmak devrimci bir eylem haline gelir. – George Orwell
 672. Liberallere ücretler ve fiyatların nereden kaynaklandığını sormak altı yaşındaki bir çocuğa bebeklerin nereden doğduğunu sormakla aynidir. – Thomas Sowell
 673. Bir nesildeki okul sınıfının felsefesi ondan sonraki nesilde hükümetin felsefesi olur. – Abraham Lincoln
 674. Hiç kimsenin kendisinden nefret etmemi sağlayarak ruhumu alçaltmasına izin vermeyeceğim. – Booker T. Washington
 675. Başarmanın sırrını bilmiyorum, ama başarısız olmanın anahtarı herkesi memnun etmeye çalışmaktır. – Bill Cosby
 676. İtfaiyeciler yangınla, suç savaşçıları suçla savaşıyorlar, peki özgürlük savaşçıları neyle savaşıyor? Bunu hiç söyleyen yok, …var mı? – George Carlin
 677. ABD anayasası Amerikalıların Amerika ile olan kontratıdır. – Anonymous
 678. Herhangi bir akıllı budala bir şeyleri daha büyük, daha karmaşık ve daha şiddetli hale getirebilir. Bunu tersine çevirmek için ise ancak bir deha olmak – ve çok fazla cesaret – gerekecektir. – E. F. Schumacher
 679. Herkes birden kahraman olamaz. Çünkü onlar geçerken kenarda oturup alkış tutacak birilerine de ihtiyaç var. – Will Rogers
 680. Herhangi insan gücüne körü körüne itaat ve şartsız tabi olmayı öngören ister dini ister sivil kökenli her doktrin despotizmdir. Hıristiyanlar ve Cumhuriyetçiler arasında bunun hiç bir yeri olmaması gerekir. – Angelica Grimke (1805-1879), Anti-Slavery Examiner, September 1836
 681. Kitaplar yasaklı kalmaz. Yanmazlar. Fikirler hapsedilemez. Tarihte tüm sansürcü ve engizisyoncular uzun vadede hep kaybetmişlerdir. Kötü fikirlere karşı elimizdeki tek kesin silah daha iyi fikirlerdir. Daha iyi fikirlerin kaynağı da akıldır. – A. Whitney Griswold (1909-1963), New York Times, 24 February 1959
 682. Basını sınırlamak bir ulusa hakaret etmektir. Bazı kitapları okumanın yasaklanması halkı enayi veya düzenbaz yerine koymaktır. – Claude-Adrien Helvetius
 683. Kılıcını bırakıp tarla sürme paydaşı olanlar tarlayı kılıcını bırakmayanlar namına sürmüş olur. – Anonim
 684. Belki de dünyada her konuda tam olarak anlaşabilen iki tane liberteryen vardır. Ama ben onlardan birisi değilim. – Anonim
 685. Benim özgürlüğüm senin harika fikrinden daha önemli. – Anonim
 686. Elli milyon kişi aptalca bir şeyi söylediklerinde o şey yine de aptalca olmaya devam eder. – David Severn
 687. Bir insan uğrunda öldü diye bir şey illaki doğru olmaz. – Oscar Wilde
 688. İnsanlardan sorumluluğu alan bir sistem onları insanlıktan çıkartır. – Anonim
 689. Cevapladıklarınızdan fazlasını sormalısınız. – Anonim
 690. Kötü bir yasanın genişletilmesi kaldırılmasından çok daha olasıdır. – Anonim
 691. Haklı olmak nadiren yeterli olur. En iyi fikirler bile paketlenip satılma becerisi gerektirir. – Anonim
 692. Haksızlığı ben yapacağıma bana haksızlık yapılsın daha iyi. – Anonim
 693. Uğraşmaya değer bir işte %10 etkin olmak uğraşmaya değmez bir işte %100 etkin olmaktan iyidir. – Anonim
 694. Düşüncelerinizi değiştirin, dünyayı değiştirirsiniz. – Anonim
 695. Bitirilmeden bırakılan bir işten daha kötüsü olabilir mi? Evet, Hiç başlanmamış olanı. – Anonim
 696. Yeni yasaların çoğalması ayni zamanda yasal boşlukların da çoğalmasını getirir. – Anonim
 697. Devlet okulları icbar müesseseleridir. Öğrenciler onlara gitmeye mecbur edilir. Ebeveynler onlar için ödeme yapmaya mecbur edilir. – Gary Reed
 698. Bir bireyi bağlılık yemini okumaya mecbur ettiğinizde, bayrağın temsil ettiği farz edilen hak ve özgürlük ideallerini de ihlal etmiş olursunuz. –ACLU
 699. Hayattayken tadını çıkarın, çünkü aslında çoktan öldünüz. – Anonim
 700. Üç katlı bir kordon kolayca kopmaz. – Anonim
 701. İnsanların birbirinden çok farklı oldukları gerçeğinden hareketle, eğer hepsine eşit davranırsak sonuçta herkesin asıl konumlarında bir eşitsizlik ortaya çıkacaktır. Onları gerçekten eşit konumda yerleştirebilmemiz için tek çare herkese farklı davranmak zorunluluğu olarak ortaya çıkar. Yasa önünde eşitlik ve maddi eşitlik sadece birbirinden farklı değil ayni zamanda birbiriyle çelişkilidir de. O yüzden ya biri yahut da öbürü başarılabilir ama her ikisinin birden ayni anda başarılması mümkün değildir. – Friedrich von Hayek
 702. Anayasanın ruhuna aykırı olan tüm yasalar gayri muteber ve hukuken geçersizdir.– Marbury vs Madison
 703. Yumuşak bir cevap öfkeyi defeder. – Anonim
 704. Hoşgörülü olmam başkalarının görüşlerini benimsemem anlamına gelmez. Başkasının inanma ve kendi vicdanına itaat etme hakkına saygı duyduğumu gösterir. – Victor Frankl (1905-1997), The Will To Meaning
 705. İyi bir amaç kötü bir aracı meşrulaştırmaz; iyi bir sonuca varmak için kötü bir şeyi de hiçbir zaman yapmamalıyız. em> – William Penn (1644-1718), Some Fruits of Solitude in Reflections and Maxims
 706. Tüm ülkelerde yasaların sayısı sürekli artmaktadır. O yüzden şimdi suç sayılan şey çoğu zaman aslında suç da değildir, çünkü içinde şiddet veya birine zarar verme potansiyeli taşımaz. – P. D. Ouspensky (1878-1947), A New Model of the Universe, 1931
 707. Özgür herhangi bir toplumda sosyal uyumlulukla bireysel özgürlükler arasındaki çelişki süreklidir, çözümlenemezdir ve gereklidir. – Kathleen Norris
 708. Aslanın bile kendisini sineklerden koruması gerekir. – Anonim
 709. Eğer öfke içinde değilseniz dikkatinizi vermiyorsunuz demektir. – Bilinmeyen
 710. Her ne zamanki bir hükümet bazı güçleri doğrudan üstlenir, o zaman onun eylemleri yetkisiz kuvvetsiz ve yok hükmünde olur. – Thomas Jefferson
 711. Sosyalistler yaptıkları el koyma ve yeniden dağıtma eylemlerini asil ve yardımsever olarak sunmaya gayret ederler. Ancak nihayetinde bir hırsızlık ne zaman asilce ve yardımsever olabilir ki?. – Robert Hawes
 712. Özgürlüğün en büyük ödülü bize kendimize hükmetme imkânı vermesindedir. Öte yandan özgürlüğün en büyük yükü de bizi kendi kendimizi yönetmeye mecbur bırakmasındadır. – Robert Hawes
 713. Modern dünyada karşı karşıya olduğumuz bir büyük tehlike de özgürlüğün bize verdiği nimetlere fazlaca kendimizi kaptırıp onu sanki elde bir garantidir sayarak, koruyup kollamak üzere hiçbir şey yapmamamızdır. – Robert Hawes
 714. Herkes kendi şahsi görüşünün hak sahibidir ama kendi gerçeklerinin değil. – Daniel Patrick Moynihan
 715. Anayasa insanları bazı iyi niyetlerin tehlikelerinden korumak için yazılmıştır. – Daniel Webster
 716. Devlet sübvansiyonları sübvanse edilen sorunu daha çok hale getirir. – Lew Rockwell
 717. Özgürlüğün bedeli özgürlük düşmanlarına karşı sürekli dikkatli olmaktır. – Thomas Jefferson
 718. Özgürlüğün ne olduğunu bilmeniz için siyaset bilimleri eğitimi almış olmanız gerekmez. – Andrew Wiegand
 719. Kaçınılmaz olarak zorunlu olanından daha fazla herhangi vergi yasallaştırılmış soygundur. – ABD Başkanı Calvin Coolidge
 720. Şu dünyada anlaşılması en güç olan şey gelir vergisi kavramı. – Albert Einstein, bilim adamı
 721. Hukukun koruması altında ve adalet adına işlenen zulümden daha büyük bir zalimlik dünyada yoktur. – Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755), The Spirit of the Laws, 1748
 722. İnsanların bir şeylerin nasıl veya öyle olup olmadığını anlamaktan çok neden öyle olduğunu anlamaya çalıştıklarını görüyorum. – Michel de Montaigne (1532-1592), Essays
 723. Onda bir vergi salan bir hükümetin çok ağır bir hükümet olduğu düşünülebilir. – Benjamin Franklin, ABD’nin kurucu babalarından
 724. Eğer ekonomi yönetimi yükümlülüklerinin haklı giderlerinin gereğinden fazlası vergilendirme yoluyla halkın rızkından kesilirse bu insafsızca haraç almak ve özgür bir devletin en temel prensiplerinin ihlali olur. – ABD Başkanı Grover Cleveland
 725. Demokrasi: Cebinizin soyulmasına kendiliğinizden rıza gösterdiğiniz ve bunu en iyi şekilde yapabilecek olanı seçtiğiniz bir sistem. – Benjamin Lichtenberg
 726. Özgürlük nedir? Özgürlük seçme hakkıdır; kendi kendinize bir seçenek yaratma hakkıdır. Alternatif bir seçme hakkı olmadan, sorumluluk olmadan insan insanlıktan çıkar, bir eşya bir alet haline gelir. – Archibald Macleish (1882-1982), 12/04/37
 727. Özgürlüğünü kıskançlıkla koruyan hiçbir halk onu asla kaybetmez. Ancak, en özgür durumdaki insanlar bile eğer özgürlüğün sembollerini fetiş haline getirirler ve asıl prensibin yerine onun temsili sembollerine tapınırlarsa o zaman özgürlükleri tehlikeye düşer. – Wendell Phillips (1811-1884), in Liberty and the Great Libertarians (C. Spradling)
 728. Zenginler savaş çıkarttıklarında fakirler ölür. – Jean-Paul Sartre
 729. Unutmayın onlar için düşman bizleriz. – N. F. Simpson
 730. Bir devletli ne kadar çapsız olursa bayrak sevgisi de bir o kadar fazla oluyor. – Anonim
 731. Elimizdekileri henüz kullanmadan niye daha fazla nükleer başlık üretiyoruz ki? – Anonim
 732. Bir ülkeyi köleleştirmek isteyen her hareket, her dikte idaresi ya da potansiyel diktatörlük kendi diktatörsel güç taleplerini haklılaştırmakta günah keçisi olarak kullanabileceği ve ülkenin sorunlarını üzerine atıp asıl suçlu olarak gösterebileceği bir azınlık grubuna ihtiyaç duyar. Sovyet Rusya’sında bu günah keçisi burjuvazi idi, Nazi Almanya’sında Musevi halk öyle gösterildi, ABD’de ise iş adamları günah keçisi olarak gösteriliyor. – Ayn Rand
 733. Vatanseverlik saçma nedenlerle ölmeye ve öldürmeye rıza göstermektir. – Bertrand Russell
 734. Eğer işçiler daha yüksek ücret için mücadele ederlerse bu “sosyal kazançlar” olarak nitelenir, eğer iş adamları daha fazla kâr için uğraşırlarsa bu yaptıkları “bencil açgözlülük” olarak tanımlanıp lanetlenir. – Ayn Rand
 735. Kapitalizm dünyada şu ana kadar bilinen en yüksek yaşam standardını yaratmıştır. Bunun kanıtları inkâr edilemeyecek şekilde ortada. Doğu ve batı Berlin arasındaki çelişki önümüzdeki bir laboratuar deneyi gibi herkesin görüşüne açık bir örnek. Öte yandan fukaralığın yok edilmesi arzusunu en yüksek sesle dile getirenler ayni zamanda kapitalizmi de en yüksek sesle yerin dibine vuruyorlar. Onların amacı insanların mutluluğu değil. – Ayn Rand, Teori ve Pratik
 736. Tekelleri imkânsız hale getiren şey serbest pazardır. – Ayn Rand
 737. Politika seçim kampanyası fonlarını zenginlerden alıp, fakirlerin oylarını toplayarak ikisini birbirinden korumayı vaat etmekle ilgili ince bir sanattır. – Oscar Ameringer
 738. Özgürlük daha iyi olma şansından başka bir şey değildir. – Albert Camus
 739. Ortalama bir seçmen ile yapılacak beş dakikalık bir konuşma bile bize demokrasi aleyhindeki en iyi kanıtı sağlar. – Winston Churchill
 740. Jüri: Taraflardan hangisinin avukatının daha iyi olduğunu belirleyecek on iki kişidir. – Robert Frost
 741. Ne yaptığınızın bir önemi olmayacak, ama muhakkak yapmanız çok önemli. – Mahatma Gandhi
 742. Geçmişe hükmeden geleceğe hükmeder. Bugüne hükmeden de geçmişe hükmedebilir. – George Orwell : 1984
 743. Yasadışı yabancılar ABD’de hep öteden beri bir problem olagelmiştir. Herhangi kızıl deriliye sorabilirsiniz. – Robert Orben
 744. Bireylerde deliliğe seyrek rastlanır; ama gruplar, partiler, uluslar ve dönemler açısından delilik bir kuraldır. – Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil
 745. Demokrasi koşulların eşitliğini garanti etmez. – sadece fırsatların eşitliğini garanti eder. – Irving Kristol
 746. Siyaset az sayıda insanın dilediği bir şeyi çok kişinin arzusu haline getirmenin aracıdır. – Howard Koch
 747. Kamu yararına en iyi hizmet özgür fikir alışverişi ile gerçekleşir. – John Kane
 748. Her ulus diğer uluslarla alay eder – ve hepsi de haklıdırlar. – Arthur Schopenhauer
 749. Her iktidar söyledikleri hiçbir şeye asla inanılmaması geren yalancılar tarafından yönetilir. – I. F. Stone
 750. Prensipleri için savaşmak onlara uygun olarak yaşamaktan daha kolaydır. – Alfred Adler
 751. Görüşlerim değişmiş olabilir ama o görüşlerde haklı olduğum gerçeği değil. – Ashleigh Brilliant
 752. Bir kişinin ölümü bir trajedidir, bir milyonunki ise bir istatistik. – Josef Stalin
 753. Doğrudan güç kullanımı herhangi problem için zayıf bir çözümdür. Genellikle sadece küçük çocuklar ve büyük devletler bu yola başvurur. – David Friedman
 754. Bağımsızlık ve özgürlük için savaşmaya gideceğinizde en iyi pantolonlarınızı asla giymeyin. – Henrik Ibsen
 755. Zaman her şeyi keser devirir, küçük ve de büyük olarak. – Anonim
 756. Bir şeyler siz onları oldurmaya kesinlikle karar verdiğiniz gün olurlar. – Pam Lontos
 757. Vergi reformu şu demektir. “Beni vergilendirmeyin, seni vergilendirmeyin de, şu ağacın arkasındaki kişiyi vergilendirin”. – Russell Long
 758. Bir probleme hükümetin getireceği çözüm genellikle problemin kendisi kadar kötü olur. – Milton Friedman
 759. Tarihteki en hayret edilecek şey, erkekler ve kadınların devletleri tarafından sırtlarına yüklenen gereksiz yükleri taşımakta ne kadar sabırlı olduklarıdır. – U.S. Senator William Borah
 760. Kendi kendini idare edebilen bir halk birilerinden alıp öbürlerine verebilme gücünü devletlerine verdiklerinde bu süreç en son vergi mükellefinin en son kemiği bile çıplak kalıncaya kadar tamamen soyulmadıkça asla durmayacaktır. – Howard Kershner
 761. Özgürlüğün amaç ve uygulaması iktidar gücünün sınırlanmasında yatar. – General Douglas MacArthur
 762. ABD’deki yetişkin insanların yüzde doksan sekizi dürüst, çalışkan, terbiyeli insanlar. Şöhretli olanlar ise öbür yüzde iki. Çünkü yine de biz onları seçtik. – Lily Tomlin
 763. Birinin ayağına uyan ayakkabı öbürününkini vurur; Herkese birden uyacak bir yaşamın reçetesi yoktur. – Carl Gustav Jung (1875-1961), Modern Man in Search of a Soul, 1933
 764. Vatandaşın hata yapmasını engellemek devletin görevi değildir; ama devletin hata yapmasını engellemek vatandaşın görevidir. – Robert H. Jackson (1892-1954), ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı, American Communications Assn v. Douds, 1950
 765. Sadece yanlış işler devlet desteğine ihtiyaç duyar. Gerçek işler ise zaten kendi ayakları üzerinde durabilir. – Thomas Jefferson (1743-1846), ABD Başkanı, Notes on the State of Virginia, 1782
 766. Özgür yaşa, ya da öl. – New Hampshire Eyalet Düsturu
 767. Hak ve özgürlüklerimiz soluklaştıkça, sürekli barış yerine süreğen savaşı benimseriz, iktidar ve muhalefet tek partiye dönüşür ve hükümet geçmişte herhangi tarihte hiç olamadığı kadar güçlü bir hale gelir. – Kevin Maley
 768. Bireyin özgürlüğü dünyadaki en büyük şeydir. Halkın gerçek iradesi ancak bunun ama sadece bunun üzerinden gelişebilir. – Alexander Ivanovich Herzen (1812-1870), From the Other Shore, 1849
 769. Sansürcü bildiği şeylerden bazılarını sizin bilmemeniz gerektiğini düşünen bir kişidir. – Granville Hicks (1901-1982)
 770. Hukuk, iktidarın fahişesidir. – Mikhail Bakunin
 771. Voltaire’in sözünü tersine çevirerek diyorum ki; eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir. – Mikhail Bakunin
 772. İnsanların düşüncelerini birbirlerine tamamen özgürce aktaramadıkları, ifade edemedikleri bir yerde diğer hiçbir özgürlük güvende değildir. – William E. Hocking (1873-1966), Basın Özgürlüğü, 1947
 773. Özgürlük eksikliği olmadıkça var edilemez. – Eric Hoffer (1902-1983), The Ordeal of Change, 1964
 774. Kamusal söylevlerde duygulara verilen ağırlık sağduyuyu bastırdıkça gerçeklerin rolü küçülecek, payı giderek azalacaktır. – Paul Craig Roberts
 775. Mahşer gününde bize ne okuduğumuz değil ne yaptığımız sorulacak. – Thomas A Kempis
 776. Devletin geliştirilmesi için bireylerin var olduğuna değil, bireysel hayatları geliştirebilmek için devletin var edildiğine inanıyorum. – Julian Huxley (1878-1975)
 777. Nefret ettiğimiz şeylerin söylenmesine de tolerans gösterilmedikçe konuşma özgürlüğü anlamsızdır. – Henry J. Hyde, ABD Kongre üyesi, Speech, 5/3/91
 778. Bir işten kâr edilmesi, halka karşılıklı rızaya dayalı olarak değerli hizmetler verildiğini gösteren bir işarettir. – Lew Rockwell
 779. Hükümetin bütçe açıklarıyla mücadele etmesini beklemek mafyanın suçla mücadele edeceğini beklemekten farksızdır. – Anonim
 780. Sizden kesilen vergideki en küçük bir artış bile iki yüz doları bulurken, çok büyük ölçekli olduğu söylenen bir vergi indirimi niye size sadece otuz kuruş kazandırıyor? – Anonim
 781. Devletin gücündeki bir artış tüm ilerlemelerin kalbinde yer alan bireyselliği tahrip ederek insanlığa en büyük zararı verir. – Gandhi
 782. Hükümet kontrolleri sahtekârlığa, gerçeklerin baskı altına alınmasına, karaborsanın yoğunlaşmasına ve yapay kıtlığın artmasına neden olur. Hepsi bir yana insanların cesaretini kırar, kişisel girişim iradesini ve kendi başının çaresine bakma öğretisini ortadan kaldırır. – Gandhi
 783. Anne, yuva ve cennet sözcüklerinden daha tatlı bir sözcük var. Özgürlük – Köleliğin kaldırılması ve herkese oy hakkı olması savunucusu Matilda Joslyn Gage’ın (1826-1898) mezar taşı yazısı
 784. Amerikan halkına yalan söyleyen bir başkan mutlaka istifa etmek zorunda olmalı. – Bill Clinton, ABD’nin 42nci Başkanı
 785. Eğer Anayasa’nın teminatı altında olan bireysel özgürlükler hükümetin halkı idare etme gücünü engelliyorsa o anayasa teminatlarını sınırlandırmanın bir yoluna bakmalıyız. – Bill Clinton, ABD’nin 42nci Başkanı
 786. Politikacılara bakmayın; kendinize bakın. – Richard Cobden (1804-1865), Parlamento Üyesi
 787. Siz kendinizi koyun yaparsanız kurtlar da sizi yiyecektir. – Benjamin Franklin
 788. Eğer bir kişiyi öldürürseniz siz bir katilsiniz, on kişiyi öldürürseniz bir canavarsınız, on bin kişiyi öldürdüğünüzde ise bir milli kahraman. – Vassilis Epaminondou, Yunanlı Sosyal Reformcu
 789. Özgürlük kolektif değildir bireysel bir konudur. Tüm özgürlükler bireysel özgürlüklerdir. – Calvin Coolidge, ABD’nin 30uncu Başkanı
 790. Caddenin karşısına geçerken elinizden tutmaya söz veren şefkatli hükümet sizin öbür tarafa geçmenize ise izin vermez. – Theodore J. Forstmann, American Business Executive and Philanthropist
 791. Adam Smith’in bize sağladığı temel iç görü “bir alışverişten her iki tarafın da karlı çıkabileceği ve kesinlikle karşılıklı rızaya dayalı olması kaydıyla her iki tarafın da yararına olmadıkça hiçbir alışverişin gerçekleşemeyeceği” şeklinde. – Milton Friedman
 792. Sosyalizmin kaçınılmaz bir sonucu da toplumun iki gruba bölünmesidir: Devlet hizmetlerinden yararlananlar ve bu hizmetler için ödeme yapanlar. – Lee Robinson
 793. Başarı yenilgiden yenilgiye koşarken coşkusunu hiç kaybetmemektir. – Winston Churchill
 794. Bir tek konu örnek verebilir misiniz ki George Bush hükümeti işleri Bill Clinton’un zamanından daha da kötü hale getirmemiş olsun? – Harry Browne in Bill Clinton on Steroids (1/22/04)
 795. Özel girişim yaratır; devlet yıkar. Günümüzün ve bütün zamanların çıkarılacak büyük ekonomi dersi budur. – Llewellyn H. Rockwell, Jr.
 796. Amerikalıların %98’i diğerlerinin toplu taşıma kullanmasını destekliyor. – The Onion (satire newspaper)
 797. Özel menfaat gruplarının adil, teşviksiz piyasa koşullarında rekabet ederek para kazanmaktansa Washington’daki siyaset fahişelerini kullanarak elde edecekleri ekonomik mevzuat imtiyazlarından yararlanmaları çok daha düşük maliyetli ve muazzam ölçüde daha karlı olmaktadır. – Lee Robinson
 798. Adına “program” denilen herhangi bir şey aslında anayasaya aykırıdır. – Joseph Sobran
 799. Mevcut hükümet modelimize göre anayasa hiçbir tehdit oluşturmamaktadır. – Joseph Sobran
 800. Eğer geçmişle bugün arasında bir tartışma açacak olursak geleceğimizi kaybettiğimizi görürüz. – Winston Churchill
 801. İyi bir fikir sahibi olmanın en iyi yolu pek çok fikre sahip olmaktır. – Linus Pauling
 802. “Toplum” kavramı ve onunla ilgili “yardım” programlarına gizemli göndermeler kolayca aldatılabilen insanların kalplerini yumuşatabilir. Ama orada asıl yapılmak istenen şey bürokratların eline daha fazla güç vermekten başka bir şey değildir. – Thomas Sowell
 803. Eğer birinin savunduğu kanıtlara bir karşılık veremiyorsanız her şey bitmiş değildir. Siz de ona hakaretler edebilirsiniz. – Elbert Hubbard
 804. Eğer bir komite tarafından idare edilen bir ülkede yaşıyorsanız siz de o komitede olun. – Graham Summer
 805. Bizde bir bütçe krizi yok, harcama krizi var. – Jonathan Hill, Citizens for a Sound Economy
 806. Yakındakileri mutlu ederseniz uzaktakiler yakına gelirler. – Çin atasözü
 807. Gerçekler çoğunluk oylarıyla belirlenemez. – Doug Gwyn
 808. Bir şeyi yapma hakkınızın olması onu yapmanın haklı olacağı anlamına gelmez. – William Safire
 809. Fırtına sırasında edilen yeminler ortalık sakinleştiğinde unutulur. – Old English saying
 810. Dünyada burada bulunmamızın nedeni diğerlerine iyilik yapmaktır. Diğerlerinin burada neden var olduklarını ise bilmiyorum. – W. H. Auden
 811. Tüm anayasal mirasımız hükümete insanların zihinlerini kontrol etme gücünün verilmesi düşüncesine karşı toptan isyan eder. – Thurgood Marshall (1908-1993), ABD Yüksek Mahkemesi
 812. İyi bir eylem gönüllü olarak yapılmadıkça ahlaken hiç bir önemi yoktur. – Everett Dean Martin (1880-1941), Political Philosopher
 813. Vatanseverlik bir tür dindir; içinden savaşların çıkartıldığı yumurtadır. – Guy de Maupassant (1850-1892), French Author
 814. Bir tek şeye inanıyorum: Özgürlük; Ama özgürlüğe olan inancım dahi başkalarına zorla verilmesini isteyecek kadar fazla değil. – H.L. Mencken
 815. Ortalama bir insan özgür olmayı değil, güvende olmayı ister. – H.L. Mencken
 816. Bireyselliği ezen şey, başka her ne isim verilirse verilsin aslında despotizmdir. – John Stuart Mill (1806-1873), Ekonomist ve Filozof
 817. Çoğu kötülük için gerçek çare özgürlükten başka bir şey değil. Özgürlük, yani sınırsız ve tam özgürlük. İnsan uğraşlarının yer aldığı her alanda özgürlük. – Gustave de Molinari (1819-1912), Belçikalı Ekonomist ve Filozof
 818. Beraberinde yüklediği hiçbir sorumluluk bulunmayan herhangi hak tek yüzlü bir kâğıt yaprağı gibi gerçek dışıdır. – Felix Morley (1894-1981), Amerikalı Gazeteci, Eğitimci ve Yazar
 819. Tarih şunu göstermiştir ki, eğer bir cumhuriyet emperyal işlevler de yüklenecek olursa artık bir cumhuriyet olarak kalamaz. – Felix Morley (1894-1981), Amerikalı Gazeteci, Eğitimci ve Yazar
 820. Vatanseverlerin asıl işi ülkeyi kendi devletinden korumaktır. – Thomas Paine (1737-1809), Amerikalı devrimci ve yazar
 821. Vergi destekli, zorunlu eğitim sistemi totaliter bir devletin komple bir modelidir. – Isabel Paterson (1886-1961), Amerikalı yazar
 822. Bir ülkede yaşanan özgürlüğün derecesi o ülkedeki refahın da derecesini gösterir. – Ayn Rand (1905-1982), Romancı ve düşünür
 823. Hükümet genişledikçe özgürlük daralır. . – Ronald W. Reagan, 40ncı ABD Başkanı
 824. Herhangi bir insanı iyi, hürmetkâr, ahlaklı, temiz, ya da dürüst yapmak hukukun işi değildir. – Murray N. Rothbard (1926-1995), Amerikalı ekonomist, siyaset kuramcısı, tarihçi, ve yazar
 825. Maliyetini başkaları ödeyecek olduktan sonra dikkati çekecek biçimde “şefkatli” olmak çok kolaydır. – Murray N. Rothbard (1926-1995), Amerikalı ekonomist, siyaset kuramcısı, tarihçi, ve yazar
 826. Devlet savunucularının alakasız ve mantığa sığmayan laflar etmeleri aslında devletin ihtiyaçlarını savunurken bunu sanki toplumun ihtiyaçlarını savunur gibi yapmaya dönüştürme gayretlerinin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. – Murray N. Rothbard (1926-1995), Amerikalı ekonomist, tarihçi, siyaset kuramcısı ve yazar
 827. Savaş kimin haklı olduğunu değil kimin hayatta kalacağını belirler. – Bertrand Russell (1872-1970), English Philosopher, Author, 1950 Nobel edebiyat ödülü sahibi
 828. Vatanperverler hep vatan için ölmekten söz ederler de öldürmekten hiç söz etmezler. – Bertrand Russell (1872-1970), İngiliz düşünür, yazar, 1950 Nobel Edebiyat ödülü sahibi
 829. Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret. – Thucydides (M.Ö. 460-400), Eski Yunan tarihçi
 830. Özgürlüğün kendisinden başka bir şey için özgürlük isteyen bir insan köle olmak için doğmuştur. – Alexis de Tocqueville (1805-1859), Fransız düşünür ve yazar
 831. [klasik] Liberalizmin programını tek kelimeye sığdırmak gerekirse o kelime “mülkiyet” olacaktır. – Ludwig von Mises (1881-1973), Avusturyalı ekonomist ve yazar
 832. Bir insan akranlarının keyfi gücüne tabi olmaktan kurtulmuş ise dış dünyası özgür demektir. – Ludwig von Mises (1881-1973), Avusturyalı ekonomist ve yazar
 833. Hukukun esas maksadı özgürlükleri sınırlamak ya da kaldırmak değil korumak ve genişletmektir. – John Locke (1632-1704), İngiliz siyaset kuramcısı
 834. Politikacılar ekonomiyi güçlendirdiklerini söylüyorlar. Çoğu ekonomiden hiç anlamazlar ki. – Harold Lowman
 835. Devletimiz bizi devamlı olarak korkuttu – ciddi milli acil durum çığlığıyla – sürekli hamasi vatansever coşku koşuşturması içinde olmamızı sağladı. Daima ya içimizdeki müthiş bir kötülük ya da eğer devletin körü körüne arkasında toplanmazsak bizi yutabilecek
  olan çok korkunç bir dış güç hep mevcut oldu. – General Douglas MacArthur (1880-1964), ABD generali, Müttefik Kuvvetler Başkomutanı
 836. Özgürlüğün korunmasında gayretli olmayan hiçbir kimse özgür olmaya hak sahibi değildir. – General Douglas MacArthur (1880-1964), ABD generali, Müttefik Kuvvetler Başkomutanı.
 837. En iyi insanların seçilmesi politikanın doğasına uygun değildir. En iyi insanlar insanlara hükmetmeyi istemezler. – George E. MacDonald (1824-1905), Scottish Novelist
 838. Bir insanı korkutmak onu ikna etmekten daha kolaydır. – Edwin Feulner, Heritage Vakfı Başkanı
 839. Meclisin tamamı, bütün muhasebeciler, vergi hukukçuları, yargıçlar ve bütün büyücüler hepsi bir araya gelseler şu gelir vergisi yasasının ne söylediğini tam emin olarak bize söyleyemezler. – Walter B. Wriston
 840. Günah sadece başkalarını gereksiz olarak incitmekte yatar. Diğer tüm “günahlar” icat edilmiş saçmalıklardan başka bir şey değildir. – Murray N. Rothbard (1926-1995), Amerikalı ekonomist, siyaset kuramcısı, tarihçi, ve yazar – Robert Heinlein
 841. Özgürlük her nerede yaşıyorsa işte orası benim memleketim. – Benjamin Franklin
 842. Devletin kendi fikirlerini benimsemesini ve halka zorla uygulatmasını isteyen insanlar daima aptalca fikirleri olan insanlardır. – H.L. Mencken
 843. Fedakârlıkların yapıldığı bir yerde o feda edilenleri toplayan ve onlardan yararlanan birilerinin de olması akla yakındır. Hizmet verilen bir yerde hizmet alan birileri de olmalıdır. Size fedakârlıklardan bahseden birisi aslında köleler ve efendilerinden bahsetmektedir. – Ayn Rand
 844. Fiyatları aşağı çeken şey aslında iş adamlarının kâr yapma arzusudur. Fiyat rekabeti genellikle devlet tarafından engelleninceye kadar sürer. – Thomas Sowell
 845. “Demokrasi” sözcüğü ne Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde, ne Amerikan Anayasasında, ne Bayrağa Sadakat Yemininde ne de ABD eyaletlerinden herhangi birinin anayasasında geçmez, hiç kullanılmamıştır. – Bilinmeyen
 846. Yurt içinde özgürlüklerin kaybedilmesinin genellikle yurt dışından beklenen hayali veya gerçek tehlikelere hamledilmesi evrensel bir gerçektir. – James Madison
 847. Devletin zorla bir dini benimsetmesi nasıl kesinlikle görevi değilse artık ahlak kuralları empoze etmesi de (öbürüyle ayni nedenlerden dolayı) hiç görevi değildir. [1947] – Robert M. MacIver (1882-1970), İskoç sosyolog
 848. …Gerekçelerine karar verme hakkı dâhil savaş ilan etme yetki ve gücü sadece yasamanın uhdesindedir. Yürütmenin bir savaş sebebi olsun veya olmasın hiçbir durumda bu konuda karar vermeye hakkı yoktur. – James Madison (1751-1836), 4th U.S. President
 849. Zorbalık ve zulüm düzeni eğer bu ülkeye gelirse ancak yabancı bir düşmanla savaşma zırhı ve kisvesi altında gelir. – James Madison (1751-1836), 4ncü ABD başkanı
 850. Dengeli bir cumhuriyetle bir demokrasi arasındaki fark “düzen” ile “kaos” arasındaki fark gibidir. – John Marshall (1755-1835), Baş Hâkim, ABD Yüksek Mahkemesi
 851. Başlarında bir despot yoksa eğer, halkın kendi kamuoyu despot haline gelir. – Lord Lytton
 852. Ekonomi politiğin “yapılamaz” 10 şeyi:
  Tutumluluktan vazgeçirerek refahı getiremezsiniz.
  Kuvvetliyi zayıflatarak zayıfı kuvvetlendiremezsiniz.
  Büyük adamları yerle bir ederek küçük adamlara yardımcı olamazsınız.
  Ücret ödeyeni yerle bir ederek ücretliye bir yarar sağlayamazsınız.
  Sınıf nefretini kışkırtarak insanlık kardeşliğini yükseltemezsiniz.
  Zengini yerle bir ederek fakire bir faydanız olmaz.
  Ödünç parayla sağlam bir güvenlik tesis edilemez.
  Kazandığınızdan fazlasını harcayarak belayı savuşturamazsınız.
  İnsanın girişimciliğini elinden alarak karakter ve cesaret sahibi yapamazsınız.
  İnsanların kendileri için yapabilecekleri ve zaten yapmaları gereken şeyleri onların yerine sürekli yaparak yardımcı olmanız mümkün değildir.
  – Genellikle Abraham Lincoln’e hamledilen bu sözün asıl sahibi bilinmiyor.
 853. Barışa bir şans verin. – John Lennon
 854. Eğer onun ne olduğunu bilenlerden başkası özgür olamasaydı dünyada çok fazla özgür insan olamazdı. – Lord Halifax
 855. Bir anayasanın esas maksadı hayatın çoğunluk kararına bırakılabilecek yönlerinin sınırlarını çizmektir. – Ronald Bailey
 856. Adalete hükmeden tilki olduğunda piliçler daima suçlu bulunacaktır. – Cat Farmer
 857. Polis gücünün halka zulüm haline gelmesinin nasıl önüne geçilebileceği bugün temel bir siyasi problemdir. Tüm özgürlük mücadelelerinin de anlamı budur. – Ludwig von Mises (1881-1973), Avusturyalı ekonomist ve yazar
 858. En saygıdeğer gazeteciler ayni zamanda kullanılmaya en yatkın olanlarıdır. Çünkü onlar kendilerini güçlülere yararlı hale getirerek “en iyi” kaynaklara erişme imkânlarına da kavuşurlar. – Walter Karp (1934-1989), Amerikalı gazeteci ve siyaset kuramcısı
 859. Kendi omzumuzdaki herhangi bir yükü kaldırıp devletin çözmesi gereken bir problem haline getirdiğimiz her defasında halkın özgürlüklerini de o ölçüde ve o boyutta feda etmiş olmaktayız. – JFK
 860. İnsanlara eşit şekilde davranmak ile onları eşit yapmaya çalışmak arasında dünyadaki bütün farklar mevcuttur. – F.A. Hayek
 861. Dünya tarihinde hiçbir kimse kiraladığı bir arabayı yıkamamıştır. – Lawrence Summers
 862. Devletin iktidar arzı talebe göre çok fazla. – Lewis H. Lapham II, Harper’s Magazine editörü, yazar
 863. Savaş Amerikan halkı için bir izlemelik spor haline geldi. – ABD’li Amiral Gene R. LaRocque, Center for Defense Information (Savunma Bilgilendirme Merkezi) kurucusu
 864. Anarşi korkusuna kötü bir hükümetin kurulması gerektiğini söylemek aslında ölüm korkusundan kurtulmak için kendimizi öldürmemiz gerektiğini söylemekten farksızdır. – Richard Henry Lee (1732-1794), ABD Senatörü, Bağımsızlık bildirgesi imsacısı, Kıta kongresi üyesi
 865. Hükümet kendini kendinin tedavi çaresi olarak göstermeye çalışan bir hastalıktır. – Robert LeFevre (1911-1986), Siyaset Kuramcısı, Eğitimci, Gazeteci ve Yazar.
 866. li•ber•ter•yen: Bireysel hakları maksimuma çıkartmayı ve devletin rolünü minimuma indirmeyi savunan kişi. – American Heritage® İngilizce dili sözlüğü, Dördüncü Baskı
 867. Amerikan hayat felsefesi 8 kelimeyle özetlenebilir: Yaşa ve bırak yaşasınlar; Hadi gel seninle anlaşalım. Amerikan dış politikası da 8 kelimeyle özetlenebilir: Biz sizden daha iyiyiz; bizim yaptığımız gibi yapın. – Gary North
 868. Günün kelimesi: Eloyterofobi. e•leuth•er•o•pho•bi•a – n. 1. Özgürlük korkusu. – www.panphobia.com sitesinden alınmıştır.
 869. ABD anayasası harp ilan etme yetkisini kongreye vermektedir; o halde kayda değer herhangi bir saldırı operasyonuna kongrede görüşülüp açıkça bir harekât düzenlemesi kararı ve izni verilmedikçe gerçekleştirilebilmesi hiç mümkün olmamalıdır. – George Washington
 870. Devlet esas olarak bir baskı ve icbar aygıtıdır. Eylemlerinin karakteristik özelliği insanları güç kullanarak veya güç kullanmakla tehdit ederek zorla kendi istedikleri davranış biçiminin aksine bir davranışa mecbur etmektir. – Ludwig von Mises (1881-1973), Avusturyalı ekonomist ve yazar
 871. Senin kazanman veya kaybetmen önemli değil; “önemli olan benim kazanıp kazanmayacağım” – Darrin Weinberg
 872. Amerika Birleşik Devletleri birliği içindeki tüm eyaletlere Cumhuriyetçi bir yönetim biçimini garanti eder… – ABD anayasası, Madde 4, Kısım 4
 873. Gerçekten etkin bir hükümet kurduğunuzda o bir diktatörlük olacaktır. – Harry S. Truman (1884-1972), ABD Başkanı, Columbia University, 4/28/59 konuşmasından
 874. Birini bir şeyi yapmaya zorlayanların onu yapmasının onun kendi yararına olacağını düşünmeleri onun hayatına karşı yaptıkları saldırının şiddetini azaltmaz. – Herbert Spencer (1820-1903), Social Statics, 1850
 875. İktidar bizleri eşit yapamaz; Sadece bizi tanıyabilir, saygı gösterebilir ve yasalar önünde eşit şekilde koruyabilir. – Clarence Thomas, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı
 876. Yasalar küçük sinekleri yakalayan, ama büyük eşek arıları ve yaban arılarının kırıp geçmesine izin veren örümcek ağları gibidir. – Jonathan Swift (1667-1745), Gullivers Travels, 1726
 877. Kotalara, kontenjan sınırlamalarına inanmıyorum. Amerika grup hakları değil, bireysel haklar felsefesi üzerine kurulmuştur. – Clarence Thomas, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı
 878. İnsanoğlu özgürlüğü sever çünkü diğer insanlar tarafından hükmedilmekten ve aşağılanmaktan korur ve herkese itibar fırsatı yaratır; öte yandan insanoğlu özgürlükten nefret eder, çünkü onları kendi bireysel beceri ve yetenekleriyle ve önemsiz birisi olma olasılığıyla karşı karşıya bırakır. – Thomas Szasz, The Untamed Tongue, 1990
 879. ABD anayasasının dördüncü maddesi bize vatandaşların kolayca tutuklanabilme durumuna tabi olması yerine gerekirse bazı suçluların serbest kalmasının daha iyi olduğunu öğretmektedir. – William O. Douglas (1898-1980), Henry v. United States, 1959
 880. Bir vatandaş anayasal haklarının tamamını kullanmaktan her men edilişinde o anayasal haklarla ilgili biz kendi iddiamızı da zayıflatmış olmaktayız. – Dwight David Eisenhower (1890-1969), ABD başkanı, Reader’s Digest, 12/63
 881. Problem kocaman devlettir. Kocaman devlete kumanda edenler size herhangi bir şeyi zorla empoze edebilir olduklarında bunun sizin zararınıza olmaması için sürekli mücadele etmek zorundasınız. Oysa küçük ve sınırlı bir devlet söz konusu olduğunda başta kimin olduğunun pek önemi yok, çünkü nasıl olsa size fazla zarar veremez. – Harry Browne
 882. Sosyalizmin ölümcül kusuru iki katlıdır: Birincisi, başkalarının hayatlarını düzenleme arzusunun doğasında olan kibir; ikincisi de halkın bunu istemeyenlerine de planlarını zorla uygulatmak için güç kullanma zorunluluğu. Bu formül özgürlüğün değil zulmün formülüdür. – Jim Peron in The Ideals of Tyranny
 883. Siyasetçiler sizin sadece paranızı istemiyor, ruhunuzu da istiyorlar. Vergilerle yıpranıp zayıflamanızı, bağımlı ve çaresiz kalmanız istiyorlar. – James Dale Davidson, National Taxpayers Union
 884. Ben şahsen şiddet kullanmadan indirilebilen iktidar tipine “demokrasi” indirilemeyenine ise “zorbalık” rejimi diyorum. – Karl Popper
 885. Liberteryenizm kendi hayatınızı hükümetin yapabileceğinden daha iyi idare edebileceğinizi söyleyen felsefedir. Bunu yapabilmeniz için de size hiç kimsenin karışmamasına hakkınız vardır. – Anonim
 886. Basın özgürlüğü sadece gazeteler ve sürekli yayınlar için değildir. Doğal olarak her türlü el ilanlarını ve bildirileri de kapsar. Bunlar özgürlük savunmasında tarihte gerçekten etkili olarak kullanılmış silahlardır. Thomas Paine’in ve diğerlerinin geçmişte hazırladıkları ve bolca kullandıkları bildiri ve el ilanları bunun kanıtıdır. – Charles Evans Hughes (1862-1948), ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı, Lovell v. City of Griffin, 1938
 887. Özgürlük kişisel çıkarlardan doğar, ama uygulanması herkeste iyi niyet doğurur ve sonuç olarak herkesi iyi niyetli hale getirir. – Richard Rieben
 888. İnsanların kendi yapmaları halinde yasadışı suç olacak bir şeyi yapma yetkisini bir hükümete devretmeleri diye bir şey olamaz. – John Locke, “A Treatise Concerning Civil Government”
 889. Vergi toplama vergi verenlerin yararı için yapılmaz – Robert A. Heinlein
 890. Zorbalık yapmak devlet için yasal, vatandaş için ise yasadışıdır. – Thomas Jefferson
 891. Bir vatansever her zaman ülkesini devletine karşı savunmaya hazır olmalıdır. – Edward Abbey, doğa bilimci ve yazar (1927-1989)
 892. Yaşamak istediği gibi yaşayan; hiçbir engellemeye ve zorlamaya tabi olmayan, kendisine karşı kuvvet kullanılmayan, hareketlerine, eylem ve girişimlerine sekte vurulmayan, kaçınmak istediklerinden kaçınabilen, arzularına gem vurulamayan kişi özgürdür. – Epictetus (M.Ö. 55-135 civarı), Discourses, M.Ö. 100 civarı
 893. Özgürlüklerin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek ihlallerden söz etmek bizzat özgürlüğün kendisine karşı olmak demektir. Çünkü mahiyet itibariyle hepsi kötüye kullanılabilir. – Lord George Lyttleton (1709-1773)
 894. Eğer ABD anayasasının birinci maddesinin bize söylemek istediği bir şey varsa o da kendi evinde oturmakta olan birine ne okuyup okumayacağını, ya da hangi filmleri seyredip etmeyeceğini söylemenin devletin işi olmadığıdır. – Thurgood Marshall (1908-1993), ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı, 1969
 895. Hükümetin fukaralıkla savaş programı fukaralığı kısa dönemli bir talihsizlik olmaktan çıkarıp bir tür meslek seçimi haline getirdi. – Harry Browne
 896. ABD anayasasının ikinci maddesinin maksadı halkı iktidarları korkutabilecek bir güçle donatmak ve bu suretle iktidarın denetim altında tutulmasını sağlamaktır. – Ted Lang
 897. Yasa yapıcılarımız güçlerinin makul sınırları hakkında yeterince bilgili değiller; aslında gerçek görevleri sadece bize doğal hak ve vazifelerimizi deklare etmek ve uygulamaktır. Haklarımızdan hiçbirini birini bizden almaya yetkili değiller. – Thomas Jefferson, Letter to F. W. Gilmer, 1816
 898. Serbest piyasaya karşı tartışmaların çoğunda aslında özgürlüğün kendisine olan inancın eksikliği yatar. – Milton Friedman
 899. Halen üretken çalışmayı artan derecede vergilendiren ve çalışmamayı artan derecede destekleyen bir sistemimiz var. – Milton Friedman
 900. Nasıl bir toplum açgözlülük esasına göre yapılandırılmamış olabilir? Sosyal düzenle ilgili problem açgözlülüğün zararlarını en aza indirecek bir düzenlemenin nasıl yapılabileceğidir. – Milton Friedman
 901. Tarih bize kapitalizmin siyasal özgürlük için vazgeçilmez bir koşul olduğunu göstermektedir. – Milton Friedman
 902. Bireysel çıkarlar uzağı göremeyen bir bencillik değildir. Bireysel çıkar katılımcıların neye ilgi duydukları, neye değer verdikleri, hangi amaçların peşinde koştuklarını gösterir. Bilim adamı çalıştığı disiplinin ufkunu ilerletmeyi, misyoner imansızları gerçek imana getirmeyi, hayırsever muhtaçları rahatlatmayı düşünürken hepsi aslında kendi bakış açılarından, kendi değer yargılarına göre, kendi bireysel alakalarının peşindedir. – Milton Friedman
 903. Bir insan kendi parasını kendisi için bir şey almakta kullanırken ne kadar ve nasıl harcama yaptığında çok dikkatlidir. Bir insan kendi parasını başka birisi için bir şey almakta kullanırken ne kadar harcadığında yine çok dikkatlidir ama ne için harcadığında biraz daha az özenli olur. Bir insan başkasının parasını kendisi için bir şey almakta kullanırken ne için harcadığında çok dikkatlidir ama ne kadar harcadığına hiç dikkat etmez. Ama eğer bir insan başkasının parasını başkaları için bir şey almakta kullanırsa işte o zaman ne ne kadar harcadığına ne de ne için harcadığına aldırış eder. İşte bu tam olarak sizin devletinizin durumudur. – Milton Friedman
 904. Hoşgörü özgürlük için kardeşçe sevgiden daha iyi bir garanti oluşturur; çünkü bir insan kardeşini öyle sevebilir ki kendisini onun bakıcısı olarak görevlendirilmiş bir konumda hissedebilir. – Everett Dean Martin (1880-1941), Liberty, 1930
 905. Hiçbir insan kaderimizi ellerine teslim edebileceğimiz kadar büyük veya akıllı değildir. Herhangi bir insanın bizi yönetebilmesinin tek yolu kendi kendimizi yönetme özgüvenimizi bize geri kazandırmaktır. – Henry Miller (1891-1980), The Wisdom of the Heart, 1941
 906. Daha endişe verici bir şey de hak ve özgürlüklerimizin kriz zamanlarında iptal edilebilmesi kavramıdır. Oysa ABD’nin kurucu babaları anayasada bu hakları devrolunamaz, elinden alınamaz haklar olarak tanımlamışlardır. En zorlu sınav kriz zamanlarında verilecektir. – Clint Bolick Reason Magazine, 12/02
 907. ABD anayasası devlete hükmedenler ve halk arasındaki bir yasadır. Savaşta ve barışta, eşit şekilde her sınıftan insanı, tüm zamanlar ve her türlü durum için koruma kanatlarının altına alır. İnsan aklının icat edebileceği, hükümetin zorda kaldığı, daha tehlikeli sonuçları göz önüne alan hiçbir doktrin, hiçbir durum yoktur ki o anayasanın öngördüğü maddelerden herhangi birisinin askıya alınmasını gerektirebilsin. Çünkü öyle bir doktrin doğrudan anarşi ve despotizme götürecektir… – ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı David Davis, Ex Parte Milligan (1866)
 908. En başta, ilâhiyatın ilâhî zorbalığına, Tanrı’nın hayaline başkaldırmak gerekir. Gökyüzünde bir efendimiz bulunduğu sürece yeryüzünde kölelikten kurtulamayız. – Mikhail Bakunin
 909. Devletin gücünün ve şanının değerlerini yükseltme siyasetlerinin mutlak reddi. Çünkü bu her ülkeyi kendi yaptıkları bir büyük kalenin içine hapseden, insanlığın geri kalanına kapılarını kapatan, kendini kapalı bir dünya içinde örgütleyen, tüm insanlık dayanışmasından ayrışmış, kendi şanını ve gönencini başka ülkelere yapabildiği kötülüklerde gören bir siyaset biçimidir. Fetih üzerine kurulmuş bir toplum mutlaka içten içe köleleşmiş bir toplumdur.– Mikhail Bakunin
 910. Gelir idaresi başkanlığının 1040 numaralı formuna bu numaranın seçilmesi kazandığınız her elli doların 10’u size, 40’ı onlara gidecek olmasından dolayıdır. – Jay Leno
 911. Sadece sayı üstünlüğüne dayanarak bir çoğunluk bir azınlığı açıkça belirlenmiş anayasal haklarından mahrum bırakırsa bu durum ahlaki açıdan bir devrimi haklı hale getirecektir. – Abraham Lincoln (1809-1865), ilk göreve başlarken, 4 March 1861 yaptığı konuşmadan
 912. Yoğunlaştırılmış güç onu yaratanların iyi niyetli olmaları sayesinde zararsız bir şey haline gelecek değildir. – Milton Friedman, Nobel ödüllü ekonomist
 913. “İhtiyaçlar” şimdi başka birisinin parasını istemeniz anlamına geliyor. “Açgözlülük” ise kendi paranızın sizde kalmasını istemeniz. “Şefkat” de bir politikacının bu para aktarımını düzenlemesidir. – Joseph Sobran, köşe yazarı
 914. Şimdiki iktidar felsefesi altı kelimeyle özetlenebilir: Eğer sana iyi gibi geliyorsa yap. – Doug Newman
 915. Demokratları hiç uyku tutmaz, çünkü sürekli bir yerlerde birilerinin çok fazla para kazandığından endişe etmektedirler. Cumhuriyetçileri hiç uyku tutmaz, çünkü onlar da bir yerlerde birilerinin çok fazla eğlendiğinden endişe etmektedirler. – Anonim
 916. Demokrasilerde iki kurt ve bir koyun akşam yemeğinin ne olacağı konusunda çoğunluk oylaması yaparlar. Anayasal cumhuriyetlerde ise kurtların akşam yemeği oylamasına katılmaları yasaklanmış, koyunlar ise tam silahlı hale getirilmiştir. – Anonim
 917. Amerikan halkı sosyalizmi asla bilerek benimsemez. Ama liberalizm adı altında sosyalist bir programın tüm unsurlarını benimseyebilir. Öyle ki bir gün bakarsınız ABD nasıl olduğunu hiç bilemeden sosyalist bir ülke haline gelmiş. – Norman Thomas
 918. ABD anayasası halkı idare etmek üzere hazırlanmış bir yasal antite değildir; onun tasarlanma amacı hükümete hükmetmek ve onu halkın efendisi değil hizmetçisi yapmaktır. – William F. Jasper
 919. Kötü veya pis bir yasanın yürürlükten kalkmasını sağlamak için bildiğim en garantili yöntem onun en katı şekilde uygulanmasını sağlamaktır. – Ulysses S. Grant (1882-1885), ABD Başkanı, 4 Mart 1869’da göreve başlarken yaptığı konuşmadan,
 920. Kocaman devletin beş demir kuralı:
  Kocaman devlet çalışmaz.
  Kocaman devlet işleri daha kötületir, çoğu zaman yardımcı olunmak istenenlere daha fazla zarar verir.
  Kocaman devlet daha önce olmayan sorunları yaratır.
  Kocaman devlet maliyetli ve savurgandır.
  Kocaman devlet olumlu ve üretken işlerde kullanılabilecek para ve enerjinin yönünü sapıttırır.
  – Michael Cloud
 921. Bireyciler birleşiniz! – Treveor Sutherland, Hamilton County TN LP Chairman
 922. Devletin benim yerime seçmesini istemediğim üç şey var: doktorum, okulum ve tanrım. – Doug Newman
 923. “Çöz” ve “Problemler” anayasada yok – Doug Newman
 924. Planlar değişir; planlayıcılar hepsi aynidir… – Frederic Bastiat
 925. Kör inanç rahatlatıcı olabilir, ama aklı ve üretkenliği kolayca sakatlayabilir, ve zihinsel ilerlemeyi durdurabilir. . – Dr. James Randi
 926. Eğer razı olunmadan vergi alınması soygun değilse, o zaman herhangi bir soyguncu grubunun kendilerini hükümet ilan etmesi soygunlarını yasal hale getirmeleri için yeterlidir. . – Lysander Spooner
 927. Eğer bir eşek sana anırırsa sen de dönüp ona anırma. – George Herbert
 928. Kalabalığı izleyen birisi genellikle kalabalıktan daha ileriye gidemez. – Alan Ashley-Pit
 929. Bürokrasi genişlemekte olan bürokrasinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyümekte ve genişlemektedir. – Bilinmeyen
 930. Hiç kimseye sınırsız bir güç emanet edilemez. Bir rejim ne kadar güçlenirse insanların öldürülme olasılığı da o kadar artar. Özgürlükleri arttırma uğraşının ana sebebi budur. – Rudolph Rummel
 931. Tüm tarih boyunca dünyada halkın çıkarlarından bağımsız olarak çıkartılmamış hiçbir savaş yoktur. Sonuçta kazanılsa bile halk için kötü ve tehlikeli olduklarından dolayı tüm savaşlar sadece ve sadece iktidarlar tarafından hazırlanıp çıkartılıp büyütülmüşlerdir. – Leo Tolstoy
 932. İktidar her seviyede halkın emeği ve servetinin toplanması ve sonra halka hayatlarını yeni denetleme ve kısıtlama talimatları verilmesinin bir aracıdır. – Jeff Baxter
 933. İstismar konusu olan şeyleri yok ederek suiistimallerin önüne geçilebileceğini sanmayınız. Erkekler içki ve kadınla ayartılabilir diye içkiyi yasaklayıp kadınları da ortadan yok mu edeceğiz? – Martin Luther
 934. Eğer fakirleri besleme eğilimi içindeysen, çıkar kendi çek defterini ve bu konudaki zorba çeneni kapat. – Lew Goldberg
 935. Siyaset prensipler çatışması kılığına girmiş çıkar çatışmalarından ibarettir. – Anonim
 936. Bir insanın özgürlüğünün bir başka insanın özgürlüğüyle sınırlandığı doğru değildir. İnsan, tümüyle hemcinslerinin serbest rızasıyla akseden ve tanınan kendi özgürlüğünce gerçekten özgürdür, onların özgürlüğünde doğrulama ve genişleme bulur. İnsan yalnızca eşitçe özgür insanlar arasında gerçekten özgürdür; bir tek insanın bile köleliği tüm insanlığı çiğner ve herkesin özgürlüğünü etkisiz hale getirir. Herkesin özgürlüğü bu nedenle yalnızca herkesin eşitliği halinde gerçekleşebilir. Özgürlüğün eşitlikle gerçekleşmesi, hem ilkece hem de gerçekte, adalettir. Eğer insan ahlağının bir temel ilkesi varsa, o da özgürlüktür. Hemcinslerinin özgürlüğüne saygı duymak görevdir, onları sevmek, onlara yardım etmek, hizmet etmek ise erdemdir. – Mikhail Bakunin
 937. Yok etme tutkusu aynı zamanda yaratıcı bir tutkudur. – Mikhail Bakunin
 938. Özgürlük hakkımız etrafımızdaki eşit haklara sahip diğerlerinin haklarıyla sınırlı olmak kaydıyla hiçbir eylemimizin sınırlandırılamamasıdır. “Yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla” demiyorum, çünkü yasalar genelde çoğu zaman, bireyin haklarını ihlal ettiği durumlarda ise daima iktidar sahibinin iradesini temsil eder. – Thomas Jefferson
 939. Hem muhafazakârlar hem de liberaller için esas zorlayıcı konu iktidarın birine vermek için öbürünün malına el koymasının meşru olup olmayacağı değildir. Aralarındaki tartışma yağmalanan ganimetlerin kime verileceği üzerinde yoğunlaşır. – Walter Williams
 940. Tek iyi bürokrat kafasına silah dayanmış olanıdır. Silah onun eline geçtiğinde ise Haklar Bildirgesine artık elveda deyin. – H.L. Mencken
 941. “Haklar” listesi sonsuza kadar uzayıp gitmez. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, gıda ve konut hakkı. Bu özgürlük değildir. Bu bağımlılıktır. Bunlar karneye bağlanmış kölelik – büyükbaş insan sürüsüne verilecek ahır ve saman istihkakları olur. – Alexis De Tocqueville
 942. Varoluşun tüm ayrıntılarını düzenleme takıntısına sahip bir toplumda kasıtsız olan şeyler kötüye alamettir. – Bilinmeyen
 943. Çocuklarımızın alacağı eğitimin içeriğini hükümete bırakmak demek hizmetçimize efendimiz olma gücünü bağışlamak demektir. – David Nasaw
 944. Demokrasi sadece şunu ispatlamıştır ki insanlar üzerinde güç kazanmanın en iyi yolu onları kendi kendilerini idare ettiklerine inandırmaktan geçer. Buna bir kere inandırıldıklarında harika itaatkâr köleler haline gelmektedirler. – Joseph Sobran in The Myth of ‘Limited Government’
 945. Bütünüyle kölelik olan bir düzen artık gözden düşmüş olduğuna göre, devlet zorlamacılığının çoğu insanın kabul edebileceği geri kalan tek gerekçesi “demokrasi” olmaktadır. – Joseph Sobran in The Myth of ‘Limited Government’
 946. Sonunda özgürlüklerini ayaklarımızın altına serecekler ve diyecekler ki, “Bizi kölen yap, ama bizi besle”. – Dosteovsky’s Grand Inquisitor
 947. Mülkiyet hakları mülkiyetin hakları değildir; İnsanların mülkiyete ilişkin haklarını ifade eder. İnsan hakkının özel bir türüdür. – David Friedman
 948. Esas zarar gördüğümüz durum Beyaz Saray fikirlerle dolu olduğunda gerçekleşir. – H.L. Mencken
 949. Aptallara sessizlikle cevap verin. – Iran atasözü
 950. Demokrasi der ki, eğer sayıca üstün değilse bir bireyin rızası olmadan parasını veya mülkünü almak kabul edilebilir bir durumdur. – Bilinmeyen
 951. Tüm hükümet faaliyetlerinin ortak paydası güç kullanımıdır. İktidar sizi ya bir şeyleri yapmaya, yahut yapmamaya, yahut da bir şeyler için ödeme yapmaya zorlamaktadır. – Doug Newman
 952. Kendi yanlışınızı doğrultmak bir başkasınınkini doğrultmaktan daha iyidir. – Democritus
 953. Gerekli olduğunda büyük bir adım atmaktan korkmayın. Kanyon uçurumunun üstünden iki küçük adımda atlayamazsınız. – David Lloyd George
 954. Anayasalar çoğunluğu düşüncesizce yapılmış hareketlerden alıkoymak içindir. Eylemlerin ağırbaşlı olmasını ve azınlığa karşı saygıyı güvence altına almak için toplumun tamamı tarafından çoğunluğun kendi kendine karşı konulmuş sınırlamaları ifade eder. – William Howard Taft (1857-1930), ABD Başkanı, Veto Mesajı, Arizona Enabling Act, 1911
 955. … Kral III. George’un Amerikan sömürgesindeki hükümranlığı altında yaşayanların durumu bizim bugünkü durumumuza göre çok daha iyi idi. Bizi görseler niye şimdiye kadar silahlanıp ayrılık bayrağını açmadığımıza şaşarlardı. – Lew Goldberg
 956. Bir şeye izin vermek ona kumanda etmektir. – Bilinmeyen
 957. Sosyalizm, içinden doğduğu eskiçağ fikirleri gibi toplum ve iktidar kavramlarını birbirine karıştırmaktadır. Bunun sonucu olarak da biz bir şeyi hükümetin yapmasına karşı çıktıkça sosyalistler sanki bizim o şeyin yapılmasına hepten karşı çıktığımız şeklinde yorumlamaktalar. – Frederic Bastiat
 958. Neden sıradan haramiler sosyalistlerden daha iyidir:
  Haramiler işlerini kendileri yapacak yürekliliğe sahiptirler.
  Haramiler “adalet” namına hırsızlık yapmazlar.
  Haramiler “liberal” görünmeye çalışmazlar.
  Haramiler sayısı milyonlara varan birleşik bir siyasi güruh oluşturmazlar.
  Haramiler özgürlük ve bireysellikten nefret etmezler.
  Haramiler anayasayı sabote etmezler.
  Haramiler “siyasi doğruculuk” ve “nefret” suçlarını kullanarak akla kumanda etmeyi teşvik etmezler.
  Haramiler “düzen” medyasının sahibi / denetçisi değildirler.
  Haramiler çocuklarımızın devletin hiç sorgulamayan kuklaları olması için beyinlerini yıkamazlar.
  Haramiler yakalanıp tutuklanabilirler.
  – Mark Gilmore
 959. Uğruna savaştığımız şey seçimli bir diktatörlük değildi. – Thomas Jefferson
 960. Hükümet babacığınız değildir. Hükümet anacığınız değildir. – Anonim
 961. Çoğu zaman bir tartışmanın ortaya koyduğu tek şey ortada iki insanın mevcut olduğudur. – Tony Petito
 962. [Devletçiler] bireylerin yerine hükümetin kararlar vermesi gerektiğine inanıyorlar. Bireyler kendi kararlarını kendileri vermeyi tercih ettiklerine göre icbar ve zorla yaptırtma mecburen ıslah edici yöntemler haline gelmektedir. – Theodore Forstmann
 963. Gerçek şu ki her insanın gücü olmasından şüphe edilmelidir. – James Madison (1751-1836)
 964. Eğer sadece polisin silahları varsa orası bir polis devletidir. – Anonim
 965. Bir kamu çalışanının yapmaktan nefret ettiği bir şey varsa o da halka hizmet etmektir. – Anonim
 966. Daha sıkı çalış, milyonlarca sosyal yardım ihtiyaçlısı senin eline bakıyorlar. – Anonim
 967. Siyasetçiler sadakat yeminlerine ne kadar sadık iseler gerçek suçlular da “silah ruhsatı” yasalarına o kadar itaatkârdır. – Anonim
 968. Bu ülke kahramanların yurdu oldukça özgür bir ülke olmaya da devam edecektir. – Bilinmeyen
 969. Ekonomik eşitlik olmaksızın verilen politik eşitlik bir teranedir, bir sahtekârlıktır, bir yalandır ve işçiler yalan istemiyorlar.
 970. Her emir özgürlüğün suratında patlayan bir tokattır.
 971. Yasaların sonuçta varmak istediği hedef özgürlüğü kısıtlamak ya da hükümsüz kılmak değil aksine onu korumak ve genişletmektir. – John Locke
 972. Eğer halk ne yiyeceğine ve hangi ilaçları kullanacağına hükümetin karar vermesine izin verirse az zamanda hem bedenleri ve hem de ruhları zulüm altında yaşayanlarınki kadar üzgün bir hale gelir. – Thomas Jefferson
 973. ABD’nin kurucuları ateşli söylemlerinde tebaasını yüzde üç gibi bir oranda vergilendiren bir “zorba”dan söz etmekteydiler. Bugün biz “özgür ülkemizde” mahalli vergiler, eyalet ve devlet vergileriyle birlikte %50 oranında vergilendirilmekteyiz. Nasıl bir iktidar bunu yapabilir? Ancak bir diktatörlük yapabilir. – Doug Newman
 974. Ben daha henüz dadımın kollarında iken bir akşamüstü canım fokur fokur kaynamakta olan bir çay semaverine dokunmak istedi. Dadım buna engel olacaktı, ama annem “bırak dokunsun” dedi. Böylece ben kaynar durumdaki o semavere dokundum – ve bu benim özgürlüğün anlamı konusunda hayattaki ilk dersim oldu. – John Ruskin (1819-1900), The Story of Arachne, 1870
 975. Bir vatandaşın ne kadar özgür olduğu tabiiyeti altında olduğu yönetimin aygıtları tarafından ölçümlenemez. Vatandaşın özgürlüğü ister mutlak isterse temsili olsun, o iktidarın aygıtları tarafından değil, bizatihi o aygıtların vatandaşa empoze ettiği sınırlamaların azlığıyla belirlenebilir. – Herbert Spencer (1820-1903), Social Statics, 1850
 976. Özgürlüğün kaybına doğru giden yol yokuş aşağı kaygan bir zemin değil, aşağı doğru inerken her adımında Amerikan halkı ve liderleri tarafından tahammül edilmesi gereken çok uzun bir merdiven söz konusudur. – Alan K. Simpson, U.S. Senator, New York Times, 9/26/82
 977. ABD anayasasının hepimizin mahremiyetini korumak için çok az sayıda bazı suçluya da korunma sağlayabildiği gerçeği yeni ortaya çıkan bir şey değil. – Antonin Scalia, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı, Arizona v. Hicks, 3/3/87
 978. Özgürlük insanoğlu için genellikle ağır bir yüktür. Çünkü insanoğlunun hep ürktüğü türde bir iş olan sürekli seçim yapma gerekliliği bireysel özgürlüğün ayrılmaz bir parçasıdır. – Oliver Wendall Holmes, Sr. (1809-1884), Elsie Venner, 1861
 979. Her durumda soğukkanlı ve telaşsız kalabilmek kadar bir kişinin diğerlerine göre avantaj sağlayabileceği başka hiçbir şey yoktur. – Thomas Jefferson
 980. ABD anayasasını imzalayanların hepsinin Hıristiyan oluşlarına bakarak birçok kimse burası bir Hıristiyan ülkesi diyor. Ancak, hepsi ayni zamanda beyaz ve erkektiler de. Peki, biz bir beyaz erkek ülkesiyiz diyor muyuz? – “bostnfound”, in a Free State Project forum, 7/04
 981. Bunlar benim prensiplerim. Sevmediyseniz bende başkaları da var. – Groucho Marx
 982. Hayatta açık ara en büyük ödül çalışmaya değer bir işte sıkı çalışma yapma şansına sahip olmaktır. – Theodore Roosevelt
 983. Birisinin fikrini değiştirmek ile buna gerek olmadığını ispat etmek arasındaki bir seçim söz konusu olduğunda hemen herkes gerek olmadığınıb ispat seçeneği üzerinde çalışmaya başlar. – Galbraith’in yasası
 984. Zor bir görevle karşı karşıya kaldığınızda başarısız olmanız imkânsızmış gibi davranın. Eğer Moby Dick’i yakalamak peşindeyseniz tarator sosunu yanınıza alın. – Life’s Little Instruction Book
 985. Keyfine bak. Geç bile kaldın. – Çin atasözü
 986. Eğer devlet bizzat soyup aradığı, uyuşturucu testinden geçirdiği, kameralı, röntgen aramalı, silahlı gardiyanlar tarafından korunan, etrafı dikenli tellerle çevrili, çelik kafeslere koyup kilitlediği mahkûmların bulunduğu hapishanelere
  bile uyuşturucu akışını engelleyemiyorsa – koca bir ülkedeki uyuşturucu akışını nasıl engelleyebilecek?
  – Ron Crickenberger
 987. Dünyada “Kamu” diye özel bir varlık bulunmadığına ve bu kavramla kastedilen şey amorf bir bireyler gurubundan ibaret olduğuna göre, birey hak ve menfaatlerinin yerine “kamu yararı” diye bir şeyin geçirilmesi fikrinin sadece bir tek açıklaması olabilir: Bazı bireylerin hak ve menfaatlerinin diğerlerininkinin üstünde tutulması. – Ayn Rand
 988. Bir zamanlar “haklarımızı korusun diye” kendisine sınırlı bir güç verdiğimiz
  kamu iktidarı şimdi büyüdü, kendi gücünü sürekli arttıran, insanları köleleştiren ve tüm dünyada ihtilaflara yol açan iğrenç dev bir canavara dönüştü.
  – Tom Parker
 989. Eğer diğerlerinden daha ilerisini görebildiysem bunun nedeni devlerin omuzlarının üstünde dinelmiş olmamdır. – Isaac Newton
 990. Her savaştan sonra kurtarılacak daha az demokrasi kalır. – Brooks Atkinson
 991. Amerika çok garip bir aşamada. Sistemin içinde çalışabilmek için çok geç, piçleri vurmak içinse henüz çok erken. – Claire Wolfe
 992. Bir yönetim kuruluna birkaç liberteryen seçmek bile bir oda dolusu sarhoşun içinden tanımlanmış bir şoföre sahip olmak gibidir. – Doug Klippel, LP County Chair, Jacksonville, FL
 993. Bu bakımdan, Komünistlerin teorisi tek cümleyle özetlenebilir: Özel mülkiyetin kaldırılması. – Komünist Parti Manifestosu – Karl Marx ve Frederick Engels
 994. Bir insanı eleştirmeden önce onun pabuçlarını giyerek bir mil yürüyün. Bu sayede onu eleştirdiğinizde hem bir mil öne geçmiş olursunuz, hem de onun ayakkabıları sizde olmuş olur. – The Lion
 995. Asla diğer kişi için neyin doğru olduğunu bildiğinizi sanmayın. Çünkü o da sizin için neyin doğru olduğunu bildiğini düşünmeye başlayabilir. – Paul Williams, “Das Energi”
 996. Şüphe çekmeyin: Komşunuzun kavun tarlasından geçmekteyken pabuçlarınızı bağlamayın. – Çin Atasözü
 997. Cumhuriyetçiler hiç kimsenin kendilerinden daha fazla eğlenmesini istemezler, Demokratlar da hiç kimsenin kendilerinden fazla para kazanmasını istemezler. Liberteryenler ise sizin hem para kazanmanızı hem de eğlenmenizi isterler. – Andre Marrou, LP ABD Başkan adayı
 998. Kimse bir şeyi alıp kaçmasın diye herkese, mesela sağ eline veya alnına bir çip takılsa nasıl olur? Problem şu ki “birileri” bizi sürekli gözetim altında tutmakta iken “onları” kim gözetim altında tutacak? – Cheryl DeJesus
 999. Denetim’in gerçek anlamı tutsaklıktır. Bundan çıkartılabilecek mantıksal sonuç, eğer hak ve özgürlüklerimizin bir kısmını vermek daha iyi bir toplum düzeni ortaya çıkartıyorsa bari tüm haklarımızı verelim de toplum en mükemmel olsun. – Citizens’ Rule Book
 1000. Kahramanlarınıza benzemeye çalışın, ama bu konuda çok da ileri gitmeyin. Özellikle onlar ölü iseler. – Anonim
 1001. Savaş bağımsız, kendi başına bir olgu değildir. Siyasetin farklı mecralarda süren bir devamıdır. – Carl von Clausewitz
 1002. Allah vergisi? Neden olmasın, başka her şeyi vergilendirdiler zaten. – Anonim
 1003. Basit, açık amaçlar ve prensipler akıllı davranışları getirir. Karmaşık kurallar ve düzenlemeler ise basit aptalca davranışlara yol açar. – Dee Hock, Founder and CEO Emeritus of Visa Corp
 1004. Komünizm ile sosyalizm arasında ayni son amaç için kullanılan farklı yollar dışında hiçbir fark yoktur: Komünizm insanları güç ve şiddet yoluyla köleleştirmeyi amaçlar, sosyalizm ise — oylamayla. Aralarındaki fark cinayetle intihar arasındaki gibidir. – Ayn Rand, LA Times, 9/2/62
 1005. Eğer dört yaşındaki bir çocuğun iki yaşındaki üzerinde efendilik kurmaya çalıştığını görmüşlüğünüz varsa, o zaman insan doğasının en temel sorununu – ve devletin niye gittikçe büyümekte ve her şeye daha çok karışmakta olduğunu da – kavramış olmalısınız. . – Thomas Sowell
 1006. Silah taşımayı yasaklayan yasalar sadece zaten suç işlemeye meyilli veya kararlı olmayan insanları silahsızlandırır. Bu tür yasalar sonuçta saldırganların işini daha kolaylaştırırken, saldırıya uğranma tehlikesini arttırır. Yasaklar cinayetleri engelleyeceğine daha fazla cesaretlendirmektedir. Çünkü saldırgan için silahsız bir adama saldırmak silahlı birine saldırmaya göre daima daha güvenlidir. – Thomas Jefferson, 1764
 1007. Özgürlük önce güvenlik, zenginlik ve aydınlanma sağlandıktan sonra ulaşılabilecek bir lüks değildir; Tam aksine o bunların öncülüdür, çünkü o olmadan ne güvenlik, ne zenginleşme ne de aydınlanma mükmkün olabilir. – Henry Steele Commager (1902-1998), Freedom, Loyalty and Dissent, 1954
 1008. Size kentsel dönüşüm faciasını getiren iktidar banliyoların dönüşümüne giriştiğinde ondan daha da büyük bir pislik ortaya çıkartabilir. – Steven Hayward, The National Review, 3/22/99
 1009. Özgür bir toplumda devlet insanların hayatını düzenlemez. Kendi hayatını düzenleyen insanlar arasındaki adaleti düzenler. – Walter Lippmann (1889-1974), An Inquiry into the Principles of the Good Society, 1937
 1010. Devler devliklerini ancak suç işleyerek sürdürebilir, zayıflar ise devlerin gözünde zayıflıkları ölçüsünde erdemli kabul edilirler. – Mikhail Bakunin
 1011. Olumlular, olumlu kaldıkça, ben olumsuzum.– Mikhail Bakunin
 1012. Devasa borç ve yükümlülüklerle [50 trilyon dolardan fazla karşılıksız devlet yükümlülükleri ], gelecek nesilleri prangaya vurmak onları vergi köleliğine satmakla ayni şeydir. – Eric Englund in Income Taxes, Obesity, and Other Maladies of Nanny Statism 2/28/05.
 1013. Bir ampulü yerine takmak için kaç liberteryen gerekir? Hiç. Çünkü serbest piyasa ihtiyacı çözer.– 🙂
 1014. Bir yasa eğer hakkıyla yürütülürse sağlayacağı yararlar [değil de ], eğer o yasa yanlış ellerde ve yanlış olarak uygulanırsa getireceği yanlışlar ve uğratacağı zararlar cinsinden ele alınıp incelenmeli. – Lyndon Johnson, ABD eski başkanı
 1015. Tarih siyasetçilerin insan ırkının servetlerini ve kanını boşa akıtıp israf etmesinin hikâyesinden başka bir şey değildir. – Thomas Sowell
 1016. Washington’a mektup yazmanızın bir faydası yok; Çünkü o artık öldü. – Anonim
 1017. Eğer ülkenizde iki tane din varsa ikisi birbirinin boğazına sarılır, gözünü oyar; ama eğer otuz tane din varsa o zaman hepsi barış içinde yaşar giderler. – Voltaire
 1018. En fakir insan, kulübesinin içinde birleşik krallığın tüm güçlerine karşı koyabilir. Kulübesi kırılgandır, çatısı titreyebilir, içinden rüzgâr geçebilir, fırtına girebilir, yağmur girebilir ama içine İngiltere Kralı giremez. Kraliyetin tüm güçleri o virane mülkün sınırları içine girmeye cesaret edemeyecektir. – William Pitt
 1019. İnsan aklının icat edebildiği hiçbir doktrin yoktur ki iktidarın acil durum zarureti olarak anayasal maddeleri askıya alma hamlesine göre daha tehlikeli sonuçları sözkonusu olabilsin. – Roger B. Taney (1777-1864), ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı, Ex parte Milligan, 1866
 1020. Hiç tehlikeye düşmemiş bir özgürlüğe göre kaybedilip sonra yeniden kazanılmış bir özgürlüğün pençeleri daha keskin olur. – Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106-43)
 1021. Özgürlük tarihi iktidar güçlerinin sınırlandırılmasının tarihidir, arttırılmasının değil. Güç yoğunlaşmasına karşı direndiğimizde aslında ölümcül süreçlere karşı direnmekteyiz. Çünkü güçlerin bir merkezde yoğunlaşmasının ardından daima insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması gelir. – President Woodrow Wilson
 1022. Orwell gözüme iyimser gibi görünmeye başlıyor! – Anonim
 1023. Bu dünyada insanların değer verdikleri şey haklar değil imtiyazlar. – H.L. Mencken
 1024. İlk Amerikalılar özgürlüğün “davranışlarımıza konulan harici kısıtlamaların hiç olmaması hali” olduğunu biliyorlardı; Hükümet size özgürlük veremez, sadece özgürlüğünüzü sizden alabilir. – Frank Chodorov, Time for Secession
 1025. Bireysel aşkım için dünyayı veririm, özgürlügüm için de aşkımı veririm. –Jean Jacques Rousseau
 1026. İnsanlar ömür kısadır derler ama yine de onu kısaltmak için ellerinden geleni yaparlar.–Jean Jacques Rousseau
 1027. Yanlış sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. –Jean Jacques Rousseau
 1028. Politika ve ahlâkı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.–Jean Jacques Rousseau
 1029. Amerikan deneyimi yaşandı ve geçti. Şimdi halkın hala daha sahip olamayı sürdürebildiği her ne özgürlük varsa onlar da artık her köşe başında denetlenip, kayda alınıp vergilendirilmektedir. – Jeff Baxter
 1030. Şimdi milyonlarca insanın kendiliğinden zorba bir iktidara tam bağımlılık için gidip oy vermiş olduğunu görmüş olan bizim neslimiz bir iktidarı seçimle getirmiş olmanın özgürlük güvencesi demek olmadığını artık belki de anlamış olmalıdır. – F.A. Hayek
 1031. Amerikan Cumhuriyeti politikacılar halka kendi paralarını rüşvet olarak verebileceklerini anlayıncaya kadar varlığını sürdürebilecektir. – Alexis de Tocqueville
 1032. Bugün pek çok kimse hükümetin işinin bize bakmak olduğunu zannediyor. Ama ben hükümetin işinin haklarımızı (devredilemez şekilde sahip olduğumuz ve arasında yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinden gitmenin de bulunduğu haklarımızı) güvence altına almaktan ibaret olduğunu söyleyen bağımsızlık bildirgesine inanıyorum. – Tom Parker
 1033. Saf bir demokrasinin doğasında olan zayıflık seçmenlerin yarısının ortalama zeka seviyesinin altında olmalarında yatmaktadır. – Bilinmeyen
 1034. Özgürlük hiçbir zaman devletten gelmemiştir. Özgürlük daima devletin tebaası sayesinde var olabilmiştir. Özgürlük tarihi direnişlerin tarihidir. – Woodrow Wilson
 1035. Amaçlar ve hedeflerin başka, yöntemler ve taktiklerin başka bir şey olduğu kadar yanlış bir inanış yoktur… Tüm insanlık macerası bize nihai hedefler ile araçlar ve yöntemlerin birbirinden ayrılamaz olduğunu göstermektedir. – Emma Goldman (1869-1940), My Disillusionment in Russia, 1923
 1036. Şehitlik daima bir inancın yoğunluğunun ispatı olmuştur, o inancın doğruluğunun değil. – Arthur Schnitzler
 1037. Sosyalizmin altı mucizesi:
  İşsizlik yok ama kimse çalışmıyor.
  Kimse çalışmıyor, ama herkese ödeme yapılıyor.
  Herkese ödeme yapılıyor, ama parayla satın alınabilecek mal yok.
  Kimse bir şey satın alamıyor, ama herkes her şeyin sahibi.
  Herkes her şeyin sahibi, ama kimse tatmin olmuş değil.
  Kimse tatmin olmuş değil, ama halkın %99’u sistemi onaylıyor. – Anonim
 1038. Dünyadaki tüm mecburi tekeller ekonomiye devlet müdahaleciliğiyle, rakip özel kuruluşların o alana girmesini engelleyen yasal düzenlemelerle, görev zararı imtiyazları, teşvik, destek ve özel ayrıcalıklarla yaratılmışlardır. – Ayn Rand
 1039. Amerika’yı devletinden koruyalım. – Anonim
 1040. Bu ülkede [ABD] özgürlük olasılığı bulunmadığını şimdi kavramış bulunuyorum. Artık çok geç. Bana isterseniz kötü bir Amerikalı deyin, ama ben Amerika’nın ne hale geldiğini düşündükçe başımı önüme eğiyorum ve utanç içindeyim… Deney bitti, özgürlük kaybetti, zorbalık yönetimi kazandı. – Mike Wasdin, 9/7/04
 1041. Gerçek demokrasi var olabilmesi için, o kadar insanın toplayacak bir yerin olması gerekirdi. Milyonlarca insanı da bir yerde toplayamıyorsanız temsili demokrasi ile yetinin.–Jean Jacques Rousseau
 1042. Genel istem yok edilemez. –Jean Jacques Rousseau
 1043. Ağır söz veren hızlı iş yapar.–Jean Jacques Rousseau
 1044. Büyük iyilikleri tanımak için, küçük kötülükleri tanımamız gerekir. –Jean Jacques Rousseau
 1045. Eğer sivil haklar ve özgürlük ateşi diğer ülkelerde köreldiyse bizim ülkemizde parlaklaştırılmalıdır. Eğer diğer ülkelerde basın, kitaplar ve her tür edebiyat sansürleniyorsa bizde onların serbest olması için olan gayretlerimizi iki kat arttırmalıyız. Eğer geçmişin ebedi hakikatleri diğer ülkelerde hoşgörüsüzlük tehdidi altında ise bizde onların kavranması için güvenli bir yer sağlamalıyız. – Franklin D. Roosevelt (1882-1945), ABD Başkanı, 6/30/38 konuşması
 1046. Hiçbir risk yoksa hiçbir özgürlük de yoktur. Bir endüstri toplumunda kişisel güvenliğimizi için diye çıkartılan yasaların bolluğu ülkeyi böylelikle bir kreşe çevirmekte, bizi korusun diye tutulan polisler de kendine hizmet eden işgüzarlar haline gelmektedir. – Alan Watts (1915-1973), Tao: The Watercourse Way, 1975
 1047. Bağımsızlığımızı korumak için ülkeyi yönetenlerin bizi hiç bitmeyen borçlar ile yüklemelerine izin vermemeliyiz. Ekonomi ile özgürlük arasında yahut bolluk savurganlığı ile esaret arasında seçimimizi yapmalıyız. . .Ben ekonomiyi cumhuriyetin erdemleri arasında birinci ve en önemlisi, kamu borçlanmasını ise korkulması gereken tehlikelerin en büyüğü olarak görmekteyim. – Thomas Jefferson, ABD Başkanı
 1048. Uyuşturucuyla savaş sistemi uyuşturucu kaçakçıları ve teröristler için bir fiyat destek sistemidir. Sistem sayesinde marihuana ve haşhaş gibi sıradan ucuz bitkiler müthiş karlı karaborsa ürünleri haline gelmekte. Eğer uyuşturucuyla savaş sistemi olmasaydı terörist organizasyonlarını besleyen finans motoru tekler ve dururdu. – Ron Crickenberger, Libertarian Party Political Director 2/4/02
 1049. Kongre’nin(ABD) halkı aşağıladığını görmemizin hala vakti gelmedi mi? – Anonim
 1050. Bir liberteryen hiçbir kimsenin hiçbir durumda bir diğer insana karşı zor kullanmaya, ya da zor kullanma yetkisini savunmaya veya bu konuda görevlendirme yapmaya hakkı olmadığına inanan bir kişidir. Kendisi farkında olsun veya olmasın bu prensiple tutarlı olarak hareket eden tüm insanlar liberteryendirler. Bu prensiple tutarlı bir şekilde davranamayanlar ise kendileri aksini iddia etseler bile liberteryen değildirler. – L Neil Smith
 1051. Çocuklarımın devlet tarafından beslenmesi veya giydirilmesini istemiyorum. Ama devlet tarafından eğitim verilmesini kabul edebilirim. – Max Victor Belz, Grain dealer, Grundy County, Iowa
 1052. Haklar Bildirgesi (ABD) halktan gelmiyor ve değiştirilmesi halkın çoğunluk iradesine tabi değil. Koşulların doğasından kaynaklanmaktadır. İnsanların sadece hükümetlere karşı değil halkın topluluğuna karşı da var olan devredilemez haklarını ifade etmektedir. – Walter Lippmann
 1053. Çoğunluğun olmasını istediği gibi tanımlanan bir haklar bildirgesi anlamsız ve değersizdir. – Hâkim Antonin Scalia
 1054. Bu sistemde halk, sürekli olarak, bir çömez, bir öğrenci olarak kalacak ve kendisine ait olmayan düşüncelerin, isteklerin ve nihayet çıkarların aracı olmaya devam edecektir. Bu durum ile bizim özgürlük olarak adlandırdığımız – ve aslında tek gerçek özgürlük olan- durum arasındaki fark ancak uçurum sözcüğüyle tanımlanabilir. Bu durumda, eski baskı ve eski kölelik, yeni biçimler altında varlığını sürdürmeye devam eder. Ve köleliğin olduğu yerde, yalnızca sefalet ve zulüm değil, hem ayrıcalıklı sınıflar hem de kitleler arasında hüküm süren, gerçek bir toplumsal materyalizm de ortaya çıkar. – Mikhail Bakunin
 1055. Var olan tüm dinsel, politik, ekonomik ve sosyal kurumlar yıkılmalı. Özgürlük, akıl, adalet ve emek temelinde evrensel toplum kurulmalı. – Mikhail Bakunin
 1056. Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır. – Mikhail Bakunin
 1057. Haydi, yıkıcı ve imha edici sonsuz ruha güvenelim, çünkü bu bilinmez ve sonsuz ruh, tüm hayatın kaynağıdır. Yıkma güdüsü, aynı zamanda yaratıcı bir güdüdür. – Mikhail Bakunin
 1058. Vatandaşlarımız(ABD) kocaman devletten, vergilerin arttırılmasından, hayatlarının en küçük ayrıntısına kadar yapılan kamu müdahalesinden, iyileştirici politikalar adına iş dünyasının işlerinin batırılmasından bıktı usandı. Kısacası vatandaşa artık gına geldi ! Rick Perry
 1059. En ateşli devrimciyi alın, ona mutlak iktidar verin, bir yıl içinde Çar’dan daha beter olacaktır.– Mikhail Bakunin
 1060. Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. –Jean Jacques Rousseau
 1061. Ey büyük filozoflar, bu faydalı dersleri siz yalnız kendi çocuklarınıza, kendi dostlarınıza verin ne olur! Hem siz fikirlerinizin meyvesini daha çabuk elde edersiniz, hem de bizim çocuklarımız sizin mezhebinize girmek tehlikesinden kurtulmuş olur.–Jean Jacques Rousseau
 1062. Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da. –Jean Jacques Rousseau
 1063. Yalnız şunu soracağım: Felsefe nedir? En tanınmış filozofların kitaplarında bulduğumuz nedir? Onları dinlerken insan kendini, bir pazar yerinde avaz avaz çağıran bir sürü madrabaz arasında sanır; her biri bana gelin, bana gelen aldanmaz diye bağırır durur. Kimi, cisimlerin mevcut olmadığını, her şeyin tasavvurda yaşadığını iddia eder; kimi maddeden gayrı olmadığını ileri sürer ve Allah dünyanın kendisidir der. Birisi ispata kalkar ki dünyada iyilik kötülük yoktur, hayır ve şer birer kuruntudan ibarettir. Öteki der ki, insanlar birer, canavardır; birbirlerini parçalayıp yemeleri cürüm sayılmaz.–Jean Jacques Rousseau
 1064. Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olan yerde ise devlet olmaz. – Vladimir Lenin
 1065. İşte Tanrının sözlerini “evirip, çevirip” zırvalayan bu kişiler [Antik filozoflar] teologdur; peki, Tanrının “mevcut” sözleri olmasaydı, neyi evirip çevireceklerdi? İşte liberaller de “mevcut olanı” sadece evirip çevirirler. –Max Stirner
 1066. Sen ey çilekeş Alman halkım – nedir acın, ıstırabın? Canlanamayan bir düşüncenin acısıdır seninkisi. Daha horoz ötmeden kaybolan hayaletin acısıdır. Yine de kurtuluşun ve mutluluğun hasretini çeker bu hayalet. (…) Kal selametle milyonların rüyası, çocuklarının binyıllık despotu, kal selametle! Yarın seni mezara taşıyacaklar ve çok yakında kardeşlerin, diğer halklar, ardından gelecek. İşte o zaman insan âlemi gömülmüş olacaktır. Ve ben, kendimin sahibi ben, onun gülen kalıtçısıyım! – MaxStirner, Der EinzigeundseinEigentum
 1067. Gerçeğin kriteri benim, ben ise bir düşünce değilim, düşüncenin üstündeyim yani söylenemez bir şeyim. – MaxStirner
 1068. Devlet hem canavar hem de makinedir. Sadece hayvanlar âleminin aç gözlü kralı, ayni anda aslan ve kartal değil, keza o dev bir mekanizma, sistemdir. Hem bireyin kendisinden feragat etmesini talep eden Tanrı ve Şeytan’dır, hem de bireyi köleleştiren, sınırlayan, evcilleştiren ve kendisine tabi kılan bir canavardır. – MaxStirner
 1069. Toplumsal bağları gerçekleştirecek olan her şey, dinsel inanç, ahlaki görev, siyasal örgütlenme ve toplumsal kurumlara saldırma, ego’nun kendiliğinden gelişen faaliyet alanlarıdır. – MaxStirner
 1070. Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. Başkaları sadece benim hakkımı onaylayıp onaylamadıklarını ve bunun onlarca da haklı olup olmadığını yargılayabilirler.― Max Stirner
 1071. Özgür olacak insan kendini özgürleştirmeli. Özgürlük kimsenin kucağına gökten düşecek bir hediye değildir. Nedir özgürlük? Kendinden sorumlu olma iradesine sahip olmaktır. ― Max Stirner
 1072. Tanrının da insanlığın da işi kendilerine dayanmaktadır, kendileridir. Benim meselem de benim. Tanrı gibi her şey ve hiçim, biriciğim. Erk ve şiddet sadece bendedir yani güçlü ve şiddetli olandadır. ― Max Stirner
 1073. Hakikat, sevgili Pilatus, Tanrı’dır ve hakikati arayan herkes Tanrı’yı arar ve över. Tanrı nerede yaşar? Kafanda; başka nerede yaşayabilir ki? Ego tek yasadır ve onun dışındaki, herhangi bir kanuna, inanca ya da anlayışa karşı hiçbir yükümlülüğüm yoktur.― Max Stirner
 1074. Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilik de sona erer. ― Max Stirner
 1075. Dünyaya gelmek bir şans meselesidir, bu şans herkesin yüzüne gülmez. Çok çekici, büyüleyici, kazanmadan elde edilen bu şans neredeyse hoş bir mucize kadar caziptir. Bu şans benim mülkiyetimdir. »Hiçbir şey benden üstün değildir«, çünkü her şey benim mülkiyetimdir. En az şu kağıt kadar yer ve gök de benim olandır. Şu kadın, şu erkek, herkes benim hazzımın nesnesidir. Ne yazik ki, tüm hazlar gibi her şey geçicidir. Mülkiyetimde olmayan tek şey ölümdür. Bir boşluk olan şu evreni ancak kendimle doldururum, çünkü ben, Hiç’im derken boş olduğumu asla söylemedim -bunda ısrarlıyım.― Max Stirner
 1076. BüyükIer neden büyüktür, biIir misiniz? Biz, dizIerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kaIkaIım! ― Max Stirner
 1077. Tüm alçaklıklar Tanrı adına yapılmadı mı, tüm kanlı idam sehpaları Tanrı adına kurulmadı mı, insanlar yakılmadı mı, zındıkları öldürmek için mahkemeler ve engizisyon onun adına kurulmadı mı, bütün aptallaştırma çalışmaları onun adına yapılmadı mı ve günümüzde bile çocukların hassas ruhları dinsel eğitimle Tanrı adına zedelenmiyor mu [kelepçelenmiyor mu?] Kutsal yeminler onun adına bozulmadı mı ve her gün misyonerler ve karabaşlar diyar diyar dolaşıp Yahudileri, Paganları, Protestanları ya da Katolikleri (vb) kendi atalarının dinine ihanet etmeye teşvik etmiyorlar mı – Tanrı adına?― Max Stirner
 1078. Tanrı’nın işi, insanlığın işi, gerçeğin işi, iyinin işi, doğrunun işi, özgürlüğün işi ve daha niceleri. Bunların hiçbiri benim işim değildir, benim işim sadece benim olandır ve o genel değil, biriciktir, benim gibi. ― Max Stirner
 1079. Hakikat bir – yaratıktır. Hiçbir şey beni aşacak, önünde, kendimi alçaltmamı gerektirecek bir yücelikte değildir! Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz! Benim soyum ben im. Ben normsuz, yasasız ve örneksizim. Hiçbir şey beni ifade edemez. ― Max Stirner
 1080. Beni hiçbir şey aşamaz! Ben kimseden hak taIep etmiyorum. Bu yüzden kimsenin hakkını kabuI etmem gerekmez. Hiçbir şey, önünde, kendimi aIçaItmamı gerektirecek bir yüceIikte değiIdir! ― Max Stirner
 1081. Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğumu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanımın dışındadır.― Max Stirner
 1082. Kendime sahibimdir, dolayısıyla kendimi kullanırım ve kendi kendimden yararlanırım. Buna karşılık, gerçek Ben’imi bulmam gerektiğini, Ben’de gerçek Ben’in değil de İsa’nın ya da başka tinsel, yani düşsel Ben’in, örneğin gerçek insanın, insanın özünün vb. yaşadığını düşündüğüm sürece, Ben’imden hiçbir zaman zevk alamam. ― Max Stirner
 1083. Benim eylemlerimi komuta etmek, nasıl davranmam gerektiğini söylemek ve bunu yönlendirecek bir yasa oluşturmak hiç kimsenin üstüne vazife değildir. – Max Stirner
 1084. Eğer Tanrı ve insanlık, sizlerin de doğruladığı gibi, bir bütünlük iseler, benim de onlardan eksik bir yanım yok ve “boş” olduğuma dair bir şikâyetim de yok. Ben hiçim derken, boş olduğumu söylemiyorum, bizzat yaratıcı bir hiçim, bir yaratıcı olarak her şeyi yaratan bir hiç. – Max Stirner
 1085. Sahip olma hırsı bir insana hükmediyorsa, o insan, bu efendinin emirlerine itaat etmek zorundadır ve günün birinde iyi yürekliliğe kapılınca bu ona bir istisna gibi görünmez mi tıpkı dindar inançlıların bazen Tanrı’nın yönetiminden çıkıp “şeytanın” hünerlerine aldanmaları gibi? Demek ki sahip olma hırsı taşıyan ve açgözlü insan Kendine-Sahip-Olan değildir, hırsının esiridir ve efendisi için yapmadan kendisi için yapamaz, – tıpkı Tanrı’dan korkan gibi. – Max Stirner
 1086. Benim Hiç’im gözle görünen, elle tutulan bir Varlıktır. Üstelik kırıcı olan bu Hiç, vakumu dolduracak kadar da yapıcıdır. Dünya benim dünyamdır, gerisi yalan. Hiçbir amacım yok benim, neredeyse bir bitki kadar yalın ve yaşam doluyum. Ancak benim bir mülkiyet düşkünü oldugumu sanmayın -bunu da ısrarla söylüyorum. Her düşkünlük beni tiksindirir. Meselemi Hiç’e bıraktığım için, hiçbir tutku umurumda değil. Ben tutkuların kölesi değil, efendisiyim. Beni var eden benim, çünkü benim nedenim benim. Kimse benden sorumlu değil ve kimseden’de ben sorumlu değilim. Bununla özgür olduğumu söylemiyorum, özgürlük kölelerin bir arzu ve tutkusudur, ben özgürlüğün nesnesi olacak kadar nesneci değilim. Özgürlük benimle birlikte doğdu ama ben başkaları gibi özgür olmaya mahkûm değilim. Ben özgürlükten de arındım. Ben Biricik’im. – Max Stirner
 1087. Geleceğin insanları bugün bizim eksikliğini bile hiç hissetmediğimiz pek çok özgürlüklerin peşinden koşacaklar – Max Stirner
 1088. Bizim ahlak ve törelerimizi, bizim toprağa bağlı, gözlerden mahrum ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var? –Persius
 1089. Özgürlük olmadığı inancından özgürleşmek gerçekten özgür olmaktır. – Martin Buber
 1090. Akıllıca Bencil Olun! -Dalai Lama
 1091. Eğer başkalarına şeref verirsek; kendimizi soysuzlaştırmamız gerek! – Goethe
 1092. Kendine hakim olamayan bir kimse özgür değildir. – Pythagoras
 1093. .. Onurumuzu avukatlara, çocuklarımızı uzmanlara, topraklarımızı makinelere bıraktığımızdan, silahlarımızı bırakıp bizi korusun diye devlete sığındığımızdan beri ne kaldı geriye? Kendisini korumaktan, yaşatmaktan aciz geleceğin kulları olan bizler için… – Gündüz Vassaf
 1094. Gün ışığı bir tuzaktır. Işık, bizi kör eder. Ama geceleri, gözlerimiz fal tası gibi açılır. Geceleri, tüm öteki duyularımız da daha duyarlıdır, çünkü düzen güçleri o saatlerde makinelerini kapatmış olurlar. – Gündüz Vassaf
 1095. Kendi hukuk kurallarına göre kurulmuş olan ve bireylerin yetkisini aşan devlet, her türlü meşru temelden yoksundur. –P. J. Proudhon
 1096. Otorite demek, baskı demektir. Hiçbir otorite düzen sağlamaz; Üstün iktidar demek, mutlak iktidar demektir. Bu böyle kabul edilince otoritenin savunucuları ister tutucu olsunlar, ister sosyalist bunun o kadar önemi yoktur. –P. J. Proudhon
 1097. İnsan; sahip olduğu akıl sayesinde, saygınlığını kendi kişiliğinde olduğu gibi benzerinin kişiliğinde hissetme ve hem birey hem de tür olarak kendini gösterme yetisine sahiptir. –P. J. Proudhon
 1098. Yönetilmek; ne bunu yapacak hakka, ne bilgeliğe, ne de erdeme sahip yaratıklar tarafından, gözaltında tutulmak, casus gibi izlenmek, idare edilmek, yasalara bağımlı kılınmak, sayılmak, kaydedilmek, fikir aşılanmak, vaaz verilmek, denetlenmek, hesaplanmak, değer biçilmek, sansür edilmek ve emredilmektir. Yönetilmek her türlü işlemle, her türlü hareketle not edilmek, kayda geçirilmek, sıraya alınmak, değeri belirlenmek, lisans verilmek, yetki verilmek, nasihat edilmek, yasak koyulmak, reformdan geçirilmek, düzeltilmek ve cezalandırılmaktır. Yönetilmek, kamu yararı gerekçesiyle ve genel çıkarlar adına yükümlülüğe bağlanmak, yetiştirilmek, soyulmak, sömürülmek, tekellere bağımlı kalmak, zorbalığa maruz kalmak, köşeye sıkıştırılmak, gizemlerle büyülenmek ve yağmalanmaktır; en ufak bir direniş ya da yakınma sözcüğü karşısında baskıya uğramak, ceza görmek, aşağılanmak, taciz edilmek, takip edilmek, istismara uğramak, sopayla dövülmek, silahsız bırakılmak, hapse atılmak, yargılanmak, mahkûm edilmek, kurşuna dizilmek, sürgüne gönderilmek, feda edilmek, satılmak, ihanete uğramaktır; alay edilmek, gülünç düşürülmek, öfkelendirilmek, onursuz bırakılmaktır. Devlet budur,; onun adaleti budur; onun ahlakı budur! – Pierre Joseph Proudhon
 1099. Her kim beni yönetmek için elimi üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum. > – Pierre Joseph Proudhon
 1100. İstisnasız tüm partiler, iktidar peşinde koştukları için, mutlakiyetçiliğin çeşitlemeleridir – Pierre Joseph Proudhon
 1101. Kalbimdeki tüm enerji ve üzüntüyle söylüyorum; kendinizi sizden kopmuş olanlardan ayırın. Ayrılık yoluyla kazanacaksınız, temsilci yok, aday yok! – Pierre Joseph Proudhon
 1102. Komünizm; eşitsizliktir, baskı ve köleliktir, ama mülkiyet gibi değil. Mülkiyet; zayıfın güçlü tarafından sömürülmesidir, hırsızlıktır, sahte Tanrıların sonuncusudur. – Proudhon
 1103. İnsanı köle yapmak, onu öldürmektir. Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler. Ben ne yönetmek istiyorum, ne de yönetilmek… – Proudhon
 1104. Hiçbir otorite düzen sağlamaz. – Pierre Joseph Proudhon
 1105. Mülkiyet, zayıfın güçlü tarafından; komünizm ise güçlünün zayıf tarafından sömürülmesidir. –Proudhon
 1106. İnsanlığın başlangıcında ne suç, ne barbarlık mevcuttu; sadece toyluk, cehalet ve tecrübesizlik vardı. – Proudhon
 1107. İcraat konuştu mu; kelimeler hiçbir şeydir. –Proudhon
 1108. Mükemmel olana ortalama muamelesi yapmak da eşitsizliktir. –Proudhon
 1109. İnsan öldürmek, ilkelerin için mücadele etmenin en aşağılık yoludur. – Proudhon
 1110. Büyükler, yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler. – Pierre Joseph Proudhon
 1111. İnsanın insan üzerindeki yönetimi köleliktir… Her kim beni yönetmek için elini üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum. – Proudhon
 1112. Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar. – Pierre Joseph Proudhon
 1113. Mülkiyet; sahte Tanrıların sonuncusudur. – Pierre Joseph Proudhon
 1114. Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler. – Pierre Joseph Proudhon
 1115. Herkesin parasal sistem hakkında bilmesi gereken sadece iki şey vardır: 1. Tüm para borçtan yaratılmıştır. Para, somutlaşmış borçtur. İster hazine bonosundan elde edilsin ister ev kredisinden, ister kredi kartlarından. Eğer var olan tüm borçların hepsi şimdi bir anda ödenseydi, dolaşımda tek bir dolar bile kalmazdı. Borç, baskıyı doğurur. Borç, maaşlı köleler yaratır. Borç içindeki bir insanın, borcu olmayandan daha düşük bir ücrete çalışması çok daha doğaldır; böylece de ucuz bir mala dönüşür. Bu nedenle, finansal olarak istikrarlı bir grup insana sahip olmak, şirketler için eşsiz bir fırsattır. – Pierre Joseph Proudhon
 1116. Zihin ve güç birbirinin tersidir; silahın başladığı yerde ahlak biter. Ayn Rand
 1117. Seni yöneten zenginleşiyorsa çıkardığı yasalara iyi bakın.. O yasalar seni korumak için değil, kendisini senden korumak içindir. ― Malcolm X
 1118. Rasyonel bir zihin gerçek hakkındaki görüş ve bilgisini herhangi birinin kanaat, dilek ve tehditlerine feda etmez. Ayn Rand
 1119. Objektivist etiğin temel prensibi hiç kimsenin diğerlerine karşı güç kullanamayacağıdır. Hiçbir insan – grup, toplum, ya da hükümet– bir caninin rolüne bürünüp herhangi birine cebir şiddet uygulaması başlatamaz. Bir insanın cebir şiddet uygulama hakkı sadece kendisine yapılana mukabele olarak ve sadece kendisine yapana karşı olabilir. Buradaki etik prensip basit ve kesindir. Cinayet ve nefsi müdafaa arasındaki farka işaret eder. Bir silahlı soyguncu kurbanını öldürerek bir değeri, bir serveti ele geçirmeye çalışmaktadır. Kurbanı ise soyguncuyu öldürerek zenginleşmeyecektir. Prensip şudur, hiç kimse fiziksel şiddet yoluyla diğerinden herhangi bir değeri alıp edinemez.
  The Virtue of Selfishness, Ayn Rand
 1120. Değerleri çok oturmamış, karmakarışık olan bir ülkede yaşıyorum. Benim ülkem neredeyse aşırı politikleşmiş, sürekli çok önemli düşüncelerin tartışıldığı bir toplum. Doğal bir ülke değildir Türkiye, siyasetin hırpaladığı, bastırdığı, herkesin fısıldayarak konuştuğu bir ülkedir. Orhan Pamuk, 2015
 1121. Özgürlük ve hükümet kontrolleri arasında hiçbir uzlaşma olamaz; “sadece birkaç kontrolü” kabul etmek, vazgeçilmez bireysel hakları teslim etmektir ve onun yerine hükümetin sınırsız gücünü koymaktır., böylece kişinin kendisini aşama aşama köleliğe teslim etmesidir.  The Virtue of Selfishness, Ayn Rand
 1122. Zorlama, düzeni sağlamanın en etkisiz yoludur. Mülksüzler, Ursula Le Guin
 1123. Liberteryen olma gereğinin temel nedeni bir entelektüel oyun oynamak değildir; faydacı bir gözle maliyet ve fayda ölçümünün sonucu da değildir;  veya özgür bir toplumda yüzde bilmem kaç daha fazla banyo küveti üretilecek olması da değildir. İnsanın liberteryenizme gönül vermesi için temel neden, devletçiliğin insanlık üzerine çok uzun zamandır dayatmış olduğu köleleştirmenin, kitlesel cinayetlerin, hırsızlığın, zorbalığın mümkün olduğu kadar çabucak yok edilmesi için adalete duyulan aşktır.― Murray N. Rothbard
 1124. Liberteryenlerin hükümet hakkında çifte standartları, ahlaki boşluk, açık kapılar ve altın kurala dair istisnaları yoktur.― Murray N. Rothbard
 1125. Spinoza’ya göre keder insanı zeki kılmaz. Kederlenince hapı yutmuşsunuz demektir. İşte bu yüzdendir ki iktidarların yönetilenlerin üzüntülerine ihtiyaçları vardır. G. Deleuze, Spinoza Üzerine 11 Ders
 1126. Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım. ― OğuzAtay
 1127. Özgür insan,içinde yetiştiği ve yaşadığı sürüden kopmuş kendi yolunu arayan, insanla ilgili her şeyi kendi gözleriyle görmek isteyen insandır. ― İonna Kuçuradi