Posts Tagged ‘Devlet-i Aliyye’de Tagayyür ve Fesâd’

  • Devlet-i Aliyye’de Tagayyür ve Fesâd
    Günümüzde ”Osmanlı devlet felsefesi ve dünya görüşünün canlanma yolunda olduğunu savunanlar var. Osmanlı Devleti’ni “Yüce Devlet (Devlet-i ‘Aliyye ) nin yani Kavânin-i Osmaniyye’nin XVII. yüzyılda unutulduğunu; otorite birliği, kanun egemenliği ve istimâlet (hoşgörü) politikasının kaybolduğunu, layiha sunan küttâbın (bürokratların)...
    by at Mayıs 7th, 2017 at 08:05 am