Posts Tagged ‘Homo Sapiens Dünyayı Fethediyor’

  • Homo Sapiens Dünyayı Fethediyor
    İngilizce Anthropocene: Jeolojik zaman cetvelinde, insan türünün yerküreye etki etmesiyle başladığı düşünülen devredir. Devreler (epoklar) jeokronolojik birimler arasında çağlardan uzun devirlerden kısa, on milyonlarca yıl, ifade edebilen sürelerdir. Nobel Ödüllü kimyacı Paul Crutzen tarafından ortaya atılan Antroposen terimi, başlangıç tarihi...
    by at Aralık 30th, 2016 at 02:12 pm