Posts Tagged ‘Türklerin Vergi Toplayış ve Askere Alışları’

  • Türklerin Vergi Toplayış ve Askere Alışları
    Garzan dağında ordugâh, 15 Haziran 1838 Ancak üç seneden beri yeniden Türk egemenliği altına girmiş olan bu memleketin durumu hakkında bilgi toplamaya uğraştım: Kürtler (bunlardan hangi sınıfa mensup olursa olsun bütün konuştuklarım) iki şeyden şikayet etmektedirler: Vergi ve asker toplama. Zannımca imparatorluğun bütün geri kalan vilayetleri...
    by at Nisan 24th, 2017 at 11:04 am