Teknoloji nereden geldi? Nereye gidiyor?

Gelecek De Gelecek | | Haziran 6, 2011 at 5:14 pm

Teknolojik gelişmelerin geniş kitleler tarafından yaygın olarak kullanılır hale gelmesi.

1968 yılında bir transistörü bir dolara alabiliyorduk. 2002 yılına gelindiğinde ise bir dolara yaklaşık on milyon transistör alınabiliyor.

İntel mikroişlemcilerin içindeki transistör sayısı her iki yılda bir iki katına çıktı.

Ondokuzuncu yüzyılıjn sonlarında icat edilen telefonu çoğunluğun kullanır hale gelmesi yarım yüzyıl kadar sürdü.

Sabit telefonların yaygınlaşması için yarım yüzyıl gerekmesine karşın, cep telefonlarının ayni yaygınlığa ulaşması on yıl bile sürmedi.

Transistörlerdeki ucuzlama ve saykl hızlarındaki artışı birlikte değerlendirdiğimizde transistör hızı başına maliyetlerin yarıya düşüş hızını 1.1 yıl olarak bulmaktayız.

Son 35 yıl içinde mikroişlemci performansını gösteren MIPS (saniyede milyon işlem) sayısı her 1.8 yılda bir ikiye katlandı.

Enformasyon teknolojilerinin maliyetindeki sürekli deflasyona karşın talepteki artış artarak sürdü. Sanayinin ürettiği bit (işlem birimi) sayısı her 1.1 yıldabir iki katına çıktı. Bit başına maliyetin yarıya düşme hızı ise 1.5 yıl. Sonuç olarak yarıiletken endüstrisinin gelirleri 1958 ile 2002 yılları arasında istikrarlı bir şekilde %18 yıllık artış gösterdi. Enformasyon teknolojisinin ABD GSMH'si içindeki payı 1977'deki %4.2'den 1998'de %8.2'ye çıktı. Tüm ekonomik sektörlerde etkisi olan bir sektör haline geldi.

Transistörler küçülür ve fiyatları ucuzlarken, bir yandan da hızları arttı. Geçtiğimiz otuz yıl içinde transistörlerin hızlarındaki artış bin kattan fazla.

Milimetrekare başına DRAM (dinamik rasgele erişim belleği) fiyatları da sürekli indi. Bir dolara alınabilen bellek biti sayısının iki katına çıkma süresi sadece 1.5 yıl oldu.

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.