İğrenç Birşey Neden İğrençtir ?

Zeitgeist / Denemeler | | Ekim 28, 2011 at 1:46 pm

Kızarmış domuz rostosunun görünüşü diğer etlerden daha iştah açıcıdır

– İğğğrenç…Sence bişey neden iğrençtir?

– Neden?

– Mekruhtur yani müstekrehtir de ondan. İkrah edip istikrah getirilen bişey.

– Şimdi arapça konuştun ben daha hiç bişey anlamadım

– Mekruh iğrenç demek. Mesela domuz eti mekruhtur yani kutsal kitaba göre iğğrençtir ama haram (yasak) değildir.

– İkisi arasında ne fark var?

– Mekruh şeriatin kesin olarak yasaklamadığı ancak, harama yakınlığı ve ihtimali çok olduğu için çekinilmesi gereken şeydir. Mekruh olan bişey müstekrehdir (tiksindiricidir). Mesela tiksindirici birşeyi mecbur kalmadıkça yemeniz dinen caiz değildir.

– Mekruh olan bişeyi yersek günaha girmez miyiz?.

– Mantıken öyle. Yani tiksindirici birşey yapmış olursunuz ama hele bir tür mecburiyet de varsa hiç de günah olmaz. Ayni şekilde balık dışındaki her türlü (istakoz, midye, kalamar v. s.) deniz mahsulü de mekruhtur ama haram değildir. Öte yandan köpek, fare, böcek eti yemek, ve şarap dışındaki içkiler kitaba göre haram da mekruh da değildir. Kutsal kitapta aksi belirtilmediğine göre yenilmesi içilmesi caiz olmak gerekir. Mesela bazı islam ülkelerinde umumi yerlerde köpek eti kızartıldığını ve afiyetle yendiğini görebilirsiniz. Caiz olmadığına dair bir ifade yoktur. Ayni şekilde çıplak bir insan bedeni görmek(göstermek) de mekruh(iğrenç) oluyor ama haram değil.

Larva (kurtçuklardan) oluşan bir çin yemeği

– Neden?

– Çıplak bir insan bedenini gördüğünüzde bunun harama yakınlığı ve ihtimali vardır o yüzden. Zira, fuhuş ve zina haramdır.

– Peki bir kadının saçı görününce haram değil mi?. Ya hemen seks aklımıza gelirse?

– Gelsin. Bütün sorun bir konu ulemanın (fıkıh alimlerinin) eline düştüğünde ortaya çıkıyor. Onlar her konuyu ele aldıklarında karıştırdıkça karıştırıyorlar. Yoksa aslında kutsal kitapta hiçbir konuda öyle çok fazla yasaklar yok. Mesela ziynet yerlerinin örtülmesi diye birşey var ve üstelik amir hüküm niteliğinde geçmiyor. Nerenin ziynet olduğu ne kadar örtüleceği biraz sana kalmış. Ama dediğim gibi konu ulemanın önüne geldiğinde onlar herşeyi kutsal kitaptan daha iyi bildiklerinden, hemen sizi asmaktan kesmekten yana karar verir, çıplaklığı iğğrenç bulmayı ekabirlik haline getirirler.. Onların nezdinde herşey haram, herşey günah olur. Oysa aslında yok böyle birşey..

– Peki sigara mekruh mudur?.

Eski bir Çin deyişine göre dört bacağı olan herşey (masalar hariç), uçan herşey (uçaklar hariç), ve de sudan çıkan herşey (tekneler hariç) yenilebilir. Resimde çin mutfağından pahalı bir yemek görünüyor.

– Konuyu ulemaya danışmanın en komik tarafı birbirinden 180 derece zıt kararlar çıkması ve hepsinin de kararlarını ayni Kuran’a, ayni hadislere dayandırmasıdır.

– Onlar ne diyorlar?

– İçmenin caiz olduğunu ferahlık verdiğini, tütünün zihin açtığını söyleyen alimler var. Ama kimilerine sorarsanız da size “İzaai mal kesreti sual haramdır”” (şüphesiz yasaktır) derler. İzaai mal “dünya ve ahirete faydası olmayan tüketim” demektir ve o yüzden herbir sigarayı içtiğinizde tanrıya karşı geldiğinizi ve çok büyük günah işlediğinizi iddia ederler. Ulema bunu bir de şöyle izah eder “Rayihasından ervah-ı tayyibe muazzeb olur”(Kokusundan iyi ruhlar azap çeker). Burada kasdedilen iyi ruhlar etrafta bulunabilecek sabi sübyan (çoluk çocuk pasif içiciler) değil mesela “melaike” kasdediliyor. (ervah-ı habise: cin ve şeytanlar, rayiha i kerihe: pis koku, savt-i kerih: çirkin ses)

– Bu kadar arapça yeter. Yani şimdi sen her türlü iğrençliğin dinî kökenli olduğunu mu iddia ediyorsun..

– Hayır.. Bazıları mesela hijyen kaynaklıdır.

– Mikroplu birşey iğrenç sayılmalı ki insanlar onu bedenlerine alıp hastalanmasınlar. Öyle değil mi?

– Evet.. ama mesela ağzımızın anüsümüzden daha fazla mikroorganizma taşıdığını, (yani genelde daha mikroplu olduğunu) biliyor muyuz?.. Elden ele taşınıp soframıza ulaşan en büyük nimet olan “ekmeği” ağzımıza götürdüğümüz sırada üzerinde yeni kullanılmış bir tuvalet kağıdından daha fazla mikroorganizma taşıdığının farkında mıyız acaba?

– Böööğ.. Sen de abarttın ama.

– Hayır bunlar ölçümlere dayalı bilimsel gerçek. Bence “iğrençlikler” çoğu zaman dini veya hijyenik kaynaklı değil kamusal bürokratik kaynaklı olarak inşa edilen kavramlar.

– Nası yani??

– İnsanları kazığa geçiriyorlar, büyücü deyip cadı deyip yakıyorlar, zincire vurup çeşitli işkenceler yapıyorlar hiçbirisi iğğrenç değil, ayıp değil, günah değil öyle mi?..

– Onlar eskilerde kalmış !

– Bilakis günümüzde de insanların doğal biyolojik hayatlarıyla ilgili yaptıkları ya da yapmak zorunda kaldıkları şeyler iğrenç sayılıyor…. ama devletin bürokratlarının, askerlerinin, din adamlarının resmen yaptıkları onca acayip şey iğğğrenç ilan edilemiyor..

– Avrupalının bizim afiyetle yediğimiz birçok şeyi “mekruh” ilan etmesine ne diyorsun?.

– Kokoreç midye felan diyorsun.. AB kurallarına göre bazı iç organların mikroplardan tam arındırılarak sağlıklı hale getirilmesi imkansız. O nedenle gıda olarak ticareti ve servis edilmesi yasak. Yani iğrenç ilan edilmesinin hijyenik gerekçesi var.

– Peki bu haklı mı?

– Haklılığı epey tartışılır. Gerçekten ince ve kalın barsak ile mide gibi iç organlar sağlıklı metotlarla mikroplardan tam olarak arındırılamıyor. Mikropları arındırmayı garanti eden metot da eti bozup kullanılmaz hale getiriyor. O yüzden gerekçe kendi içinde tutarlı ve mantıklı gibi. Ama sözkonusu miktarda mikroorganizmanın gıdada kalmasının sağlık sakıncalarını kesin olarak ortaya koymak mümkün değil. Bırak vatandaş kendisi karar versin. Benim kokoreç yeyip yemeyeceğime niye AB bürokratı karar veriyor ki?. Eğer sağlığıma zararlıysa o benim bileceğim bir iş…

– Ordu ilimizin hacı valisi Ali Kaban ferman buyurmuş ki “bütün camilerde pisuvarlar kaldırıla”..

– Niye ki?

– İl müftü vekili Veysel Çakı’nın açıklamasına göre gerekçesi “mekruh” olması. İslami inanca göre müslüman erkeklerin ayaktan işemesi mekruh?.

– Neden?

– Şimdi uçkuru çözdün, tumanı aşağı indirdin. Orada bir dolu kumaş yığını ki işerken oralara sürünmeden ve damlatmadan başarmak mümkün değil. Üstelik arkandan gelenler poponu görecekler.. Mekruh ki ne mekruh(iğğrenç yani)

– Canım öyle yapacağına fermuarı açsana?

– O dediğin de kafir icadı değil midir?. Müslüman adam gavur çakşırı ile mi dolaşacak?.. Tumanda uçkur var, fermuar yoktur… O halde pisuar kullanılması caiz değil..

– İyi de alaturka tuvalete o yükseklikte işeyince üstüne sıçramayacak mı?

– Biz sana ayaktan işe mi dedik. Çömmek gerek. Ayaktan işemek caiz değildir.

– Yani illaki kemeri çözecek, pantalonu indirecek.

– Öyle

– Peki ama çömdüğün yer bir taştır. Eskisi gibi toprağa yapmıyoruz. Elhak üzerine sıçraması sözkonusu değil mi??

– Öbür türlüsü mekruh. Hem ayakta işemek hijyen açısından prostat kanseri gibi hastalıklara yol açıyor.

– Haydaa.. Sayın müftüm sen doktor musun, onu nereden bileceksin?..

– Bİz neyin mekruh olduğunu biliriz. Mekruh olan şey sağlığa aykırıdır. Sen inanmıyor musun?

– Ben birşeye inanıyorum ki bir valinin, bir müftünün kendini hazretüala veya resulullah yerine koyup böyle hepimizin yaşam tarzımızı kökten değiştirecek kararlar vermeleri mekruhtur….Bu tür kararların uygulanması tabiat-ı edebiyesinin kadrine münakızdır. Onların emirlerinin uygulanması sureti katiyede caiz değildir. Kendini böyle kararlar vermeye yetkili gören kulların kararları da kendileri de mekruhtur…. Onları böyle makamlara tayin edenler de kafirdir…Günahkardır… Cehennemliktirler… Bunlar kim oluyorlar ki onların kararlarına uyalım…?. Pisuar ve fermuar temizlikten… temizlik imandandır…Aksini düşünmek kafirliktir..

– Sana göre iğrenç olan nedir.

– Ben bazı suç tanımlarını “iğğrenç” kabul ediyorum. Bana göre birileri tarafından böyle suç çeşitlerinin ihdas edilebilmesi, ona göre yasalar çıkartılması ve cezalar belirlenmesi çok iğğğğrenç bir durum.

Devlet büyüklerine saygısızlık suçu.. halkı askerlikten soğutma suçu, dine, allaha, türklüğe hakaret suçu, kamu görevini engelleme suçu vb. V.b. Bunları suç olarak tanımlamak bir insanda iğğrenç ve tiksindirici bir ahlak ve vicdan anlayışı olmasını gerektirir.

Müesses nizam çatırdarken…. paradigma çökerken.., birilerinin hala böyle tuhaf tuhaf suçlar icat ve ihdas edebilme ve buna göre birilerini yakalayıp, yargılama ve işkenceden geçirme haklarının bulunduğu bir dünyayı ben iğğğğrenç buluyorum.

Tags: ,

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.