Zihin Virüsleri ve Vatanseverlik

Sözlük | | Mayıs 18, 2022 at 12:29 pm

İngilizceye etolog Richard Dawkins tarafından (1976) kazandırılan Meme (türkçesi Mem) sözcüğü “kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge” anlamına geliyor. İnternet üzerinden aktarılanların adı ise “İmeme” (İmem). Bir zihinden öbürüne küçük yaştan itibaren sürekli tekrara dayalı biçimde sözlü ya da eylemli olarak aktarılması (yani koşullandırma / şartlama yapılması halinde) karşı taraf bununla tamamen enfekte olabilir. Böylece kendini klonlayarak çoğalan ve yayılan memler enfekte ettiği bireyleri haksız biçimde kendi sponsorluğunu yapan misyonerler haline getirebiliyor.

Memlerin sosyal ve kültürel etkilerini inceleyen bir disiplin olan Memetics (memetik) bunlara zihin virüsleri adını vermiş. Memetik bilimine göre zihin virüsleri mantığa ve gerçeklere tamamen aykırı dahi olsa hızla yayılabiliyor. Buradaki temel düstur zamana direnen ve yayılmayı sürdüren zihin virüslerinin aslında doğru, adil yahut mantıklı ya da “gerçek” olması gerekmediğini bilmemiz olmalı. Yaşayan bir töre, gelenek veya ritüel illaki gerekli de olmak zorunda değildir.

Dilimizde siyasi bir işlevi olan hemen tüm sözcüklerin eşanlamlı klonları da var. Örneğin “vatanseverlik, vatanperverlik, yurtseverlik” sözcüklerinin hepsi tam olarak ayni kavrama işaret ediyor. Özlü söz (aforizma, özdeyiş, atasözü) kıvamına getirilip ortalığa salınan ve her gün birkaç tanesini duyduğunuz bu “mem”lerin “Yurtseverlikle”  ilgili bulduğum bir bölümünü sizin için derledim. Bana en ilginç gelen tarafı da siyasi eğilimleri yönünden tamamen zıt kutuplarda bulunan bireylerin dahi memleri beğenmek veya irite olmak bakımından birbirleriyle ittifak edebilmeleri.   

VATANSEVERLİK   

* Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır  – Mustafa Kemal Atatürk
* Vatanseverlik bir hainin en son sığınağıdır. – Samuel Johnson
* Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır  – Tevfik Fikret
* Vatanseverlik saçma nedenlerle ölmeye ve öldürmeye rıza göstermektir. – Bertrand Russell
* Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. – Muhsin Yazıcıoğlu
* Vatanseverlik bir tür dindir; içinden savaşların çıkartıldığı yumurtadır. – Guy de Maupassant
* Vatan, namustur Türk’ün kaderidir, mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır. – Mustafa Kemal Atatürk
* İnsanlar devlet himayesinde yaşadıkları için, kendilerini kaçamayacakları bir şiddet kısır döngüsünün içinde sıkışmış hisseder. Hükümet memurlarına fakirlerden kesilen fahiş haftalıklar ödemek, dinî törenler ve “vatanseverlik itikatları” sayesinde halkı hipnotize etmekle ve son olarak da gençleri askere almakla bu yolla beyni yıkanmış ama fiziksel gücü yerinde gençleri cinayet aletleriyle donatarak şiddet uygulayacak ve komutlarını yerine getirecek sadık devlet yandaşlarına dönüştürmektedir.― Leo Tolstoy
* Vatan, Türk’ün hem anası hem atasıdır, hem beşiğidir, hem mezarıdır. Türk, vatanı varsa vardır, yoksa yoktur.
* İnsanlar, vatanseverliğin zararlı oluşunu neden görmezden geliyor? .― Leo Tolstoy
* Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımdaki vatansa.
* Vatanseverlerin asıl işi ülkeyi kendi devletinden korumaktır. – Thomas Paine
* Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. Mithat Cemal Kuntay
* Vatanseverlik, diğer milletlere yapılan her türlü haksızlığın kaynağıdır.― Leo Tolstoy
* Vatan, her insan için uğrunda canını feda edecek kadar kıymetidir. Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır.
* Vatanseverlik bir duygu olarak zararlı, bir doktrin olarak da ahmaklıktır. ― Leo Tolstoy
* Vatan sevmenin sağı solu olmaz, yüreği olur, o da varsa.
* Vatanseverlik ülkeyi sevmektir, iktidarı değil – Michael Cloud
* Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.
* Kötülüğü ve savaşı yok etmek için vatanseverliği yok etmek gerekiyor.― Leo Tolstoy
* Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!
* Bir vatansever her zaman ülkesini devletine karşı savunmaya hazır olmalıdır. ― Edward Abbey
* Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. ― M. Akif Ersoy
* İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
* Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim ― Alexander Hamilton.
* Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ― ll. Abdülhamid
* Yetki sahibi insanlar güttükleri siyasetin eleştirilmesini daima tehlikeli sayar, kendi siyasetlerini daima vatanseverlikle ve gelen tüm eleştirileri ise yıkıcılıkla eşdeğer tutarlar. – Henry Steele Commager
* Vatan sevgisi imandan gelir ― Hz. Muhammed.
* Devletimiz bizi devamlı olarak korkuttu – ciddi milli acil durum çığlığıyla – sürekli hamasi vatansever coşku koşuşturması içinde olmamızı sağladı. Daima ya içimizdeki müthiş bir kötülük ya da eğer devletin körü körüne arkasında toplanmazsak bizi yutabilecek olan çok korkunç bir dış güç hep mevcut oldu. ― General Douglas MacArthur (Müttefik Kuvvetler Komutanı)

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. ― Atatürk
Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. ― J. Fletcher
Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. ― Friedrich Schiller
Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. ― George Jacques Danton
Vatanseverlik şehitlerin alnında parlayan meşale gibidir. ― Edward Martin
Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. ― Nejat Uygur
Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. ― Atatürk
Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. ―Süleyman Nazif
Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. ―Tevfik Fikret
Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.
Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.
Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.
Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!
Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.
Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.
Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.
Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.