Author Archive

  • Şerif Mardin İle ‘Merkez-Çevre Analizi’ Üzerine…
    • Sizin temel araştırma ve ilgi alanlarınızdan birisi, İslam’ın, Türkiye’de geçerli olduğu formla tanımlanması, kavramsallaştırılması, sorunsallaştırılması. 70’lerden bu yana. “araştırma nesnenizdeki dönüşümleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönüşüm sizin araştırma programınızı nasıl ve hangi biçimlerde etkiledi? Bu araştırmada,...
    by at Ocak 24th, 2018 at 04:01 pm
  • Şerif Mardin İle ‘Türk Siyaset Düşüncesi’ Üzerine…
    • Hocam izninizle söyleşimizi üç tema ekseninde yapmak istiyoruz: Birincisi, sizin şahsi maceranız. Sizin çalışmalarınızın Türk sosyal bilimleri içindeki yeri ve seyri. İkincisi, Türkiye’deki ve dünyadaki siyaset bilimi çalışmaları hakkındaki gözlemleriniz. Son olarak ise bugünün Türkiyesi, siyaseti ve toplumu hakkındaki düşünceleriniz....
    by at Ekim 27th, 2017 at 06:10 pm