Posts Tagged ‘Doğal Hukuk Olarak Görülen Mülkiuyyet’

  • Doğal Hukuk Olarak Görülen Mülkiyet
    Mülkiyetin Etkin Nedenleri Olarak İhraz(Sahiplenme) ve Medeni Hukuk Jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur (Malı kullanma ve kötü kullanma hakkı, kanun hükmü izin verdiği ölçüde saklıdır) Roma hukuku; mülkiyeti yasal sınırlar dâhilinde bir şeyi tasarruf ve keyfi tasarruf hakkı olarak tanımlıyor. Keyfi tasarruf [abutendi] sözcüğü;...
    by at Eylül 25th, 2017 at 11:09 am