Posts Tagged ‘Türk Siyaset Düşüncesi’

  • Şerif Mardin İle ‘Türk Siyaset Düşüncesi’ Üzerine…
    • Hocam izninizle söyleşimizi üç tema ekseninde yapmak istiyoruz: Birincisi, sizin şahsi maceranız. Sizin çalışmalarınızın Türk sosyal bilimleri içindeki yeri ve seyri. İkincisi, Türkiye’deki ve dünyadaki siyaset bilimi çalışmaları hakkındaki gözlemleriniz. Son olarak ise bugünün Türkiyesi, siyaseti ve toplumu hakkındaki düşünceleriniz....
    by at Ekim 27th, 2017 at 06:10 pm