Author Archive

 • Rekabetçi Otoriterlik
  Otoriter rejimlerin birçoğu, demokrasilerden çok da farklı görünmez. İdeolojik kumaşı farklı birçok parti, ülkelerinde başkanlığı almak ya da parlamentoda sandalye kazanmak için çoğu zaman yoğun bir rekabete girer. Seçimler düzenli aralıklarla yapılır, yetişkin bireylerin çok büyük çoğunluğu seçimlerde oy kullanabilir. Basında farklı...
  by at Ekim 12th, 2020 at 06:10 am
 • Totaliter & Otoriter Yönetimler
  Toplumu kontrol altına alma mücadelesi içindeki diktatörlük görüntüleri arasında en inandırıcı olanların bir kısmı “totaliter” rejimlerden gelir: Nazi Almanya’sında kaz adımıyla yürüyen askerler ve devasa mitingler; Sovyetler Birliği’nde ya da Çin’deki Kültür Devrimi’nde propaganda amacıyla yapılan sıra dışı sanat eserleri: Holokost’ta...
  by at Ekim 7th, 2020 at 11:10 am
 • Tek Adam iktidarı
  Siyasi rejimler sadece farklı görüş ve çıkarların temsiline ne ölçüde imkân sağladıklarına göre değil, herhangi bir kişinin –muktedirin– ne kadar iktidar sahibi olduğuna göre de birbirlerinden ayrılır. Burada özellikle bahsedilmesi gereken, bazı demokrasi dışı rejimlerin– ki bunlar muhtemelen baskıcı ve nefret uyandıran rejimlerdir–...
  by at Eylül 11th, 2020 at 06:09 pm
 • Demokrasi Dışı Yönetimin Değişen Yüzü
  Bugün hiçbir ülke demokratik olmadığının düşünülmesini istemez. Demokrasinin cazibesi o kadar güçlüdür ki dünya üzerindeki ülkelerin ezici çoğunluğu, demokrasiye ucundan kıyısından benzeyip benzemediklerine bakmaksızın, kendilerini “demokratik” addederler. Demokrasi dışı rejimler anayasalarında, kanunlarında, yönetmeliklerinde kendilerini...
  by at Ağustos 17th, 2020 at 02:08 pm