Author Archive

 • Yaşam Uzlaşma Gerektirmez mi?
  Bir uzlaşma, karşılıklı tavizler verilmesi yoluyla birbiri ile çatışan taleplerin birbirlerine uygun hale getirilmesidir. Bu, bir uzlaşmada yer alan her iki tarafın geçerli bir talebi olduğu ve bir diğerine verecek bir değere sahip olduğu anlamına gelir. Ve bu, her iki tarafın, anlaşmalarına bir dayanak oluşturan temel bir prensip üzerinde hemfikir...
  by at Eylül 1st, 2020 at 11:09 am
 • Yıldırma Argümanı
  Aslında bir argüman olmayan fakat bir tartışma engelleme yolu olan ve kişinin tartışılmayan fikirlerini muhalife zorla kabul ettirmenin bir yolu olan bir argüman tipi vardır. Bu, psikolojik baskıyla bir mantık by- pass etme metodudur. Bu, bugünün kültüründe özellikle yaygın olduğu için ve gelecekte daha da yaygınlaşacağı için, bunun tanımlanması...
  by at Mayıs 26th, 2019 at 02:05 pm
 • Objektivizm ve Ahlak
  Objektivizm,temelini gerçeklik olgusundan alan, amacı insanın ve içinde yaşadığımız dünyanın doğasını tanımlamak olan dünyada yaşamanın bir felsefesidir Gerçeklik vardır, nesneldir ve bilinçten ayrı bir şeydir. Tüm bilgilerimiz güvenilir bir biçimde gözlediğimiz nesne ve olaylara dayandırılabilir. O yüzden objektivist sanatta ve edebiyatta...
  by at Mart 18th, 2012 at 11:03 am
 • Para (Nedir ? Her kötülüğün kaynağı mıdır?)
  Para iyiliklerin ürünüdür, ama sizi iyi kılamaz, günahlarınızı telafi edemez. .Para bir mübadele aracıdır. Ortada değiş tokuş edilecek ürünler, onları üretecek insanlar olmazsa para da var olamaz. Para aslında birbiriyle iş yapmak isteyen insanların değere karşı değer verme ilkesinin maddi biçimidir. Ürününüzü gözyaşları karşılığında...
  by at Şubat 9th, 2012 at 05:02 pm