Münakalattan Muhaberata Mevzuat (Ulaştırma Tarihimiz)

Münakalat – Muhaberat Mevzuatı | | Temmuz 28, 2010 at 6:01 pm

Münakalat : Nakliye – Ulaştırma – Komünikasyon – İletişim
Muhaberat : Haberleşme – Yazışma – Karşılıklı bilgi alışverişi
Mevzuat : Yasa – Yönetmelik – Hüküm ve kaideler – Hususat

Şu hayatın aslı tüketime dayalı biliyorsunuz. Ama tüketilen şeyin önce üretilmesi lazım. Her şeyi kendimiz üretemeyeceğimize göre biz sadece bir şeyleri üretiyoruz, diğerlerini de üretenlerinden temin ediyoruz. Dolayısıyla her şeyin üreteninden tüketenine doğru götürülmesi (ulaştırılması) gerekiyor.  Sosyal hayatın bir tür alışverişten ibaret olduğunu düşünürsek, “toplumsal hayatın aslı ulaştırmadır” da diyebiliriz.

Ulaştırma / ulaştıramama sistemimizin aslı esası

İşte devlet de tam bu noktada -her türlü mal ve hizmetin üreticisinden tüketicisine doğru yola çıkarılma noktasında- araya girip kendini var ediyor. Her mal ve hizmetten kendine mümkün en yüksek payları alabilecek, kendi var olan siyasi gücünü arttırabilecek şekilde kural ve kaideler koyup, düzenlemeler yapıyor. Kendi bilgisi ve izni dışında hiçbir “mal/hizmet/bilgi” alışverişine izin vermiyor. Ulaştırma teknolojileri geliştikçe, devlet de kendi mevzuatını en yüksek payı alabileceği ve kendi siyasi gücünü sürekli olarak arttırabileceği şekilde yeniliyor.

Aslında bu açıdan bakıldığında, ulaştırma tarihi denince bir başka mücadeleyi gözlemlemiş oluyoruz. Bu bir mücadele, çünkü ortada devletin vatandaşları arasındaki kendi payını (gelir ve otorite olarak) devre dışı bırakacak her türlü ulaştırmayı engelleme mücadelesi var. Ülkemizin ulaştırma tarihi denince, devletin bireyle bu mücadelesi, bir ‘ulaştırtmama’ tarihi akla gelmelidir.

Münakalat’tan Muhaberat’a Mevzuat başlığı altındaki, yazı dizisinde ülkemizde ve dünyada bürokrasinin nakliye, iletişim, haberleşme konularına tuhaf yaklaşımı ve bunları düzenleyen ulaştırma mevzuatının kısa tarihi, eğlenceli bir bakışla ele alınmaktadır… 

İÇİNDEKİLER

 1.  Ulaştırma Tarihimiz
 2.  Posta, Telgraf, Daktilonun gelişi
 3.  İlk elektronik cihaz “Telefon”un evlere gelişi
 4.  Radyo ve Televizyon yayınlarının başlaması
 5.  İlk vapur ve uçaklarımız
 6.  Teleks makinesi ve Fax’ın gelişi
 7.  Demiryolları ve Trenler
 8.  İstanbul Metrosu
 9.  Marmaray ve Yeni Metro
10. Telsiz Telefon
11. İlk Uçan Bisiklet
12. Uydu Yayınlarının Başlaması
13. Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi
14. Özel Radyo ve TV yayınlarının başlaması
15. TRT – Türkiye Radyo Televizyonu
16. Türkiye’nin Uyduları
17. Karayolları ve Araçlar
18. Kablo TV yayınlarının gelişi
19. Bilgisayar
20. Özgürlükler ve Networking
21. Sayısal Santrallar ve Mobil İletişim Dönemi
22. Cep Telefonları ve Televizyonları
23. Çevirmeli Ağ (Dial-up) Bağlantıları Dönemi
24. Özel Tarifeli Telefon Mesaj Servisleri
25. Türkiye’de internet’in ilk yılları
26. İnternet mevzuatının ortaya çıkışı
27. 5651 sayılı yasanın getirdikleri
28. İlk internet suçu davası
29. Sansür vs Şeffaflık
30. Resmi iletişim mevzuatlarının meşruiyeti
31. Ulaşım güvenliğinde paradigma değişimi zorunluluğu
32. E – Devlet
33. Bugünün Ulaşım Araçları
34. Yeni İletişim Yasalarımız

sonraki yazı

Sonraki yazı

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.