Author Archive

 • Siyasal Gelişimin Farklı Yolları
  Kimi ülkelerin neden demokrasi ile yönetildiği kimilerinin ise yönetilmediğini anlayabilmek için siyasal kurumların zamanla aldığı yolların niteliğini ayırt etmek gerekir. Bu yollardan sadece bazıları, en azından tam bu anda, demokrasiye çıkabildi. Formelleştirilmiş bu yollar, karşılaştırmalı reel-dünyanın karmaşıklığı içinde yönümüzü...
  by at Ekim 29th, 2019 at 03:10 pm
 • Çok Yakın, Yine De Çok Farklı
  Benzer koşullara sahip komşu iki ülkenin, ya da ayni ülkenin farklı sosyal gruplarının sosyal gelişmişlikleri ve yaşam şartları arasında görülen çok büyük farkların hemen daima yönetici zümrenin kurduğu düzenden kaynaklandığı açıktır. Bir ülkedeki ekonomik ve sosyal gelişme için bir yandan ekstraktif (sömürücü) siyasal ve ekonomik kurumların...
  by at Aralık 26th, 2018 at 09:12 am
 • Bizim Çiftliğimizde Olmaz: Gelişimin Önündeki Engeller
  Basmak yasaktır 1445’te Alman şehri Mainz’de Johannes Gutenberg iktisadi tarihi derinden etkileyecek bir yeniliği açıkladı; hareketli hurufata dayalı bir matbaa makinesi. O zamana kadar kitaplar ya kâtipler tarafından elde kopya edilmek –ki bu son derece yavaş ve zahmetli bir işti- ya da bunların her bir sayfası belirli özelliklere sahip tahta kalıplarla...
  by at Ocak 23rd, 2018 at 11:01 am
 • Otoriter Büyümenin Karşı Konulmaz Cazibesi
  Dai Guofang Çin’deki yaklaşan kentsel patlamayı önceden fark etmişti. 1990’larda Çin’in her tarafına yeni otoyollar, iş merkezleri, rezidanslar ve gökdelenler inşa ediliyordu ve Dai bu büyümenin gelecek 10 yılda hızını daha da artıracağını düşünüyordu. Şirketi Jiangsu Demir Çelik’in bir düşük maliyetli üretici olarak, özellikle...
  by at Ocak 13th, 2017 at 01:01 pm
 • Oligarşi
  Oligarşi, yunancada 'az / birkaç' manasındaki (oligos) ile 'hükmetme' anlamındaki (arkho) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan ve 'sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesi' durumunu ifade eden bir terimdir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler. Bu açıdan...
  by at Nisan 25th, 2014 at 04:04 pm
 • İngiltere nasıl büyük devlet oldu?
  İngiltere on dördüncü yüzyılın ortasında nüfusunun yarıdan fazlasını veba yüzünden kaybetmişti. Amerika kıtasındaki fetihlerde en sona kaldı. Yeni topraklardan altın ve değerli maden yağması işlerinde mesela İspanyolların yüz yıl kadar gerisinde kaldığı için Avrupa’nın en fakir ve geri ülkelerinden biri olmuştu. 1500 yılında başkent...
  by at Nisan 19th, 2014 at 03:04 pm
 • Bir ülke neden fakir, öbür ülke neden zengin?
  Dünyadaki tüm imparatorlukların birer birer parçalanma dönemine girdiği 1905 yılı itibariyle (Rus-Japon harbine kadar) Kore yarımadasında bağımsız bir Kore imparatorluğu bulunmaktaydı. Bu savaşın sonunda tüm bölge Japon kontrolüne geçti. Japon idaresinde geçen bir 40 yıldan sonraki ikinci dünya savaşı sonunda ise (1945′deki BM düzenlemesine...
  by at Nisan 15th, 2014 at 12:04 pm