Author Archive

 • Sizin Toplumunuzun Versiyonu Kaç?
  Siz en fazla kaç kişiyle kederde bir, kıvançta bir olabilirsiniz?Medeni dünyada ortalama arkadaş sayısı Facebook’da 338, Linkedln’de ise 500 kadar oluyor, iş hayatında tuttukları adres defterine ise (çalıştığı sektöre göre) her sene 250 kadar yeni isim ekleniyormuş. Öte yandan istikrarlı sosyal ilişki kurabileceğimiz kişi sayısı (Dunbar’s...
  by at Haziran 22nd, 2019 at 09:06 pm
 • Üç Adalet Teorisi
  Halen en fazla dikkat çeken üç farklı adalet teorisi var. J. S. Mill’in(1806 – 1873) “Utiliteryenizm”, John Rawls’ın (1921-2002) “Hakkaniyet olarak Adalet”, ve R. Nozick’in(1938 -2002 “Liberteryen Ahlakı”. Tabii bunların her birine karşı itiraz ve karşı argümanlar da geliştirilmiş. Şimdi genel hatlarıyla bunlardan ve karşı çıkılan...
  by at Mart 27th, 2019 at 01:03 pm
 • Kelimelerimizi Çalmışlar..
  Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. A. Lincoln   – 14üncü Louis’nin “l’état c’est moi” (devlet benim) demesi gibi mi? – Hayır, bu ondan çok daha aşırı azgınlaşmış, halkın iradesini tamamen yok sayma durumu. Mesela “kamu” sözcüğü...
  by at Mart 27th, 2019 at 07:03 am
 • Hükümetsizlikte Somali Deneyimi
  Somali’nin sömürge dönemi öncesindeki -devletsiz- haline döndüğü 1991 yılından beri işlev gören herhangi bir merkezi hükümeti yoktu. Orada devletsizlik durumunun tam tersi olan totaliter bir şeriat devleti kurmak isteyen El Şabab gibi haydut çeteleri ile onlara yardımcı olan bazı siyasal islamcı ülkelerin ve Birleşmiş Milletler’in müdahaleleri...
  by at Ocak 14th, 2019 at 07:01 am
 • Devletsiz Hukukun Üstünlüğü ve Tacir Hukuku
  Çoğumuz sosyal gelişmenin, adaletin, üretimin ve ticaretin tesisi için gereken yasalar koyma, yargı ve kararlara uyulmasını zorlamanın ancak hükümdarların hükümetlerinin adliyeleri ve kolluk kuvvetleri marifetiyle yapılmasının zorunlu olduğunu düşünürüz. Oysa devletleri hiç işe karıştırmadan başarıyla yürütülen çeşitli sivil düzen örnekleri...
  by at Ocak 2nd, 2019 at 09:01 am
 • İstismar, Sömürü
  İstismar kavramı sömürü / semere’den (meyve, fayda, kâr) geliyor. İnsanoğlunun en temel en doğal becerisidir istismar. İnsan rasyonel olarak hayatta “her şeyi” meyvesini tatmak / faydasını görmek / kârını elde etmek için yapar. Aklı ve vicdanıyla bunu da çok iyi becerir. Kendisine hiçbir getirisi olmayan bir şeyi niye yapsın? Şu doğada...
  by at Aralık 20th, 2018 at 03:12 pm
 • Absolutizm / Mutlakiyetçilik
  Saltçılık veya Otokrasi olarak da ifade edilen bu rejim tüm gücün bir hükümdar veya otoritenin yetkisinde olması durumunu ifade eder. Binlerce yıldır dünyada sayısız örneği görülen bu siyasal sistemde otoritenin gücü mutlaktır, onun emir ve kararları kanun hükmündedir ve hikmetinden sual olunamaz. Monarşi, dikta idaresi ya da despotizm kavramları...
  by at Aralık 20th, 2018 at 03:12 pm
 • En Çok İnanılan Üç Ekonomi Safsatası
  Ekonomiyle ilgili medya ve kamuoyundaki en yaygın mantık hatalarını giderebilmek üzere ne kadar yoğun uğraş verilse yeridir. Bu hatalarla ekonomi folklorunda ve ekonomik konularla ilgili konuşmalar yapılan her yerde karşılaşmaktayız. Burada size en belirgin olanlarını uzun bir liste halinde sıralamaktansa sadece iktisat ve ekonomik gelişmeyle ilgili en...
  by at Aralık 20th, 2018 at 12:12 pm
 • Zekâ İyi Bişey midir, Ne İşe Yarar ?
  Tabii ki çok iyidir. Hem kendisi hem de etrafındaki insanlar için. Zekâ olmayınca insan hayattaki hiçbir işini çözemez, o yüzden zeki insan daha değerlidir. Yapay zekâ’nın babalarından Ray Kurzweil de “zekâ, sınırlı kaynaklarla sorun çözme becerisi olarak tanımlanabilir ki buradaki en önemli kaynak zamandır” diyor. Ama burada temel bir algı...
  by at Ağustos 12th, 2018 at 04:08 pm
 • Eğitim
  Eğitim terimi öğrencilerin becerilerini, değerlerini, bilgilerini ve geleneklerini öğrendikleri sistematik sürece atıfta bulunur. Her ne kadar önemli fikir birliği alanları bulunsa da istenen içerik ve eğitim sonuçlarına ilişkin tercihler, aileden aileye farklılık gösterir. Batı’daki örgün eğitimin kökenleri, 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır...
  by at Temmuz 16th, 2018 at 10:07 pm
 • Çocuklar
  İlk bakışta, klasik liberal düşünce ve çağdaş liberteryen siyaset, çocukların meselesini ihmal etmekten suçlu gibi görülebilir. Hakikaten de özgürlük, haklar, sorumluluk ve sivil toplumun oluşumu tartışmalarında çocuklarla ilgili sorular hiç ön plana çıkmamıştır. Bunun yerine, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi çocukları etkileyen konuları...
  by at Temmuz 14th, 2018 at 11:07 pm
 • İcbar (Baskı/Zorlama Rejimi – Coercion)
  Özgürlük Anayasası isimli eserinde F. A. Hayek, icbar (zorlama) kavramını “bir insanın eylemlerini kendi amacı için değil de, başka bir insanın iradesine hizmet etmek için yaptığı durumlarda ortaya çıkar” diye tanımlamaktadır. Bu nedenle, zorlama özgürlüğe yönelik diğer potansiyel tehditlerden ayırt edilmelidir. İlk olarak, baskı, insan...
  by at Temmuz 12th, 2018 at 09:07 am
 • Kapitalizm
  Bir ekonomik sistem olarak kapitalizm ekonomik modernitenin merkezi özelliğidir. Çağdaş bir ekonominin başka hiçbir tür düzenlemesi başarılı olamamıştır. Liberteryenler genel olarak kapitalizmi eleştirenlere karşı destekler ve savunurlar ancak onun daha saf, daha ödünsüz bir hâlini isterler. Günümüz ekonomik ve siyasi tartışmalarında sıkça...
  by at Temmuz 10th, 2018 at 10:07 am
 • Pornografi
  Pornografi, insan cinselliğinin cinsel tahrik amacıyla açıkça gösterilmesidir. Bu tarz betimlemeler tarih boyunca var olmuş ve tüm kültürel sınırları aşmıştır. Ancak bu konuda, en azından batıdaki, günümüz anlayışının kökleri Viktoryen (1837-1901) döneme dayanmaktadır. İngiltere’deki Kraliçe Viktorya döneminde cinsellik tasvirlerinin yasal...
  by at Temmuz 3rd, 2018 at 10:07 am
 • Milliyetçilik, Ulusalcılık, Nasyonalizm
  Milliyetçilik sosyologlar ve politik felsefecilerin çoğu zaman hiç uyuşamadıkları “millet(ulus)” kavramının açık bir tanımının yapılabilmesine eklemlenmiş bir kavramdır. Millet bir ırkı veya kültürü temsil etmez, çünkü çok ırklı ve çok kültürlü milletler vardır, örneğin ABD öyledir. Millet ayrıca bir coğrafi bölgeyle eşanlamlı...
  by at Haziran 30th, 2018 at 09:06 pm
 • Kleptokrasi
  Kleptokrasi hükümet yetkililerinin rutin olarak soygun yahut el koyma mahiyetinde icraatlarda bulundukları bir hükümet şeklidir. Her ne kadar alışıldık siyasi tartışmalarda kleptokrasilerin kabul gören hükümet şekillerinin çürümüş biçimleri olduğu farz edilse de liberteryen siyasal bilimleri hemen her hükümetin (asıl niyetleri bu olmasa da) gerçek...
  by at Haziran 26th, 2018 at 06:06 pm
 • Holakrasi ve Anayasası
  Her türlü kurum, kuruluş, şirket (organizasyon) için hiyerarşik olmayan yeni bir sevk ve idare sistemi. Yunanca “küçük ve bağımsız parçaların birlikte uyum içinde çalışması” anlamında bir sözcük Holakrasi. Nâzım’ın “Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine” dizelerini çağrıştırıyor. Sözcüğü modern...
  by at Haziran 21st, 2018 at 01:06 pm
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1463–1481) -3
  Sultan, Eflak’ta Vlad’ın kardeşi Drakula’yı bıraktı. Bu Prens, zalimliği yüzünden Voyvoda’dan nefret eden halk arasında çevirdiği entrikalar sayesinde o kadar çok taraftar kazandı ki sınırda kalan Türk askerlerinin de yardımıyla, ülkeyi ele geçirmekte hiçbir zorluk çekmedi. Tebaası tarafından terk edildiğini gören Vlad, Macaristan’a...
  by at Nisan 27th, 2018 at 11:04 am
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1454 – 1463) -2
  Mora’nın Fethi Ertesi yılın ilkbaharında, Sırbistan’ı Osmanlı İmparatorluğu’na katmaya karar veren Mehmet, Despot Georgi’ye haber göndererek bu ülkenin kendisine teslimini istedi. Gerekçe olarak da, Georgi’nin Sırbistan üzerinde miras yoluyla bir hak iddia edemeyeceğini, bu ülkenin Lazar’ın oğlu Etienne’e ait olduğunu ileri sürdü....
  by at Nisan 25th, 2018 at 12:04 pm
 • Bilim Nedir Ki?
  – Biyoloji, sosyoloji, psikoloji, paleoloji, ihtiyoloji… – İdeoloji, metodoloji, totoloji, antoloji, triloji yani sonu lojiyle biten tüm sözcükler oluyor öyle mi? – Yok, öyle değil. – Dün, TV’de “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına bakıyordum. Yarışmacı otuz küsur senelik hekim bir hanımefendi. Soru sesli: ikizler...
  by at Nisan 18th, 2018 at 03:04 pm
 • Themis Varken Tam Özgürlük İmkânsız Mıdır?
  ― Evet. Bana imkânsız görünüyor. ― Neden? Özgürlüğü nasıl tanımlıyorsun? ― Özgürlük bana göre hiçbir baskı altında kalmadan her alanda ve her konuda kendi seçimlerini yapabilmektir. Seçenekleri de başkalarının değil kişinin kendisinin belirlemesidir. Çoğumuz bunu bugün yapabildiğimizi düşünebiliriz. Ancak tabloyu öyle görmüyorum....
  by at Nisan 7th, 2018 at 04:04 pm
 • Harem… Abdülhamit’in Haremi
  Padişah haremi!.. Doğu’nun bütün ihtişamı, onların bütün hazineleri, dünyanın her tarafından mücevherler, en pahalı kumaşları siyah ve beyaz halkların en güzel kadınları, sayısız ince, tatlı ve acı sırlar. Bütün bunlar hayalimizdeki büyülü kelime: Padişah hareminde birleşiyor. Ve bunun hakkında söylenen her şey çok zayıf çok sönüktür....
  by at Nisan 7th, 2018 at 04:04 pm
 • Osmanlı Sultanlarının Dördüncüsü Yıldırım Bayezit’in Saltanatı
  Çelebi, ‘soylu’ anlamına gelir. Eskiden bu ünvan babalarının sağlığında padişahın erkek evlatlarına verilirdi; sonraları, yeterince yüce ve parlak bulunmamış olacak ki yerine ‘Efendi’ sözcüğü kullanılmaya başlandı. Efendi, Yunanca authentes’in muharref bir şeklidir. Cantemir. Bayezit’in küçük kardeşi Yakup Çelebi...
  by at Nisan 3rd, 2018 at 10:04 am
 • Fatih Sultan Mehmet’in İcraatleri (1451 – 1454) -1
  Şehzade Mehmet, Osmanlı Sultanı Murat’ın ölümünden üç gün sonra hükümdar oldu. Bu sırada yirmi yaşındaydı. Edirne’ye gelişinde, devletin bütün ileri gelenleri şehrin bir mil dışında kendisini karşıladılar. Orada atlarından indiler ve yayan yürümeye başladılar. Yeni hükümdar ve maiyeti atlarıyla aralarından geçtiler. Yarım mil kadar...
  by at Mart 11th, 2018 at 10:03 pm
 • Ütopya Nedir?
  ― Bir tasarı, düşünce veya ideal bir toplum düzeni, toplum, yer veya devlet olarak politik veya sosyal bir mükemmellik hayalini yansıtıyor, ama öbür yandan pratik olmayışı yüzünden hayal edilen düzen gerçekleştirilmesinde bir imkânsızlık görüntüsüne de sahip ise ona bu ad veriliyor. ― İnsan olarak hepimizin temel istek ve ihtiyaçları...
  by at Şubat 5th, 2018 at 01:02 pm
 • İngiltere’de I.Elizabeth Döneminde Suç ve Ceza (1558–1603)
    Bakire Kraliçe Gloriana da denilen Tudor Hanedanının bu son hükümdarı Kraliçe ı. Elizabeth döneminde İngiltere, ışıltılı sarayının ötesinde, kötü giden ekonomisi, aldığı dış tehditler ve Katolik iç düşmanların yaşattığı büyük güçlükler yüzünden ülkenin paranoyak iç yönetimiyle tam bir polis devletini andırmaktaydı....
  by at Ocak 27th, 2018 at 09:01 pm
 • İslâm Medeniyeti
  – İslam dinini kabul etmiş milletlerin, bu dinin etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyet. Bu medeniyet, Müslümanlığı kabul etmiş milletlerin tarihinde ayrı ayrı incelenemeyeceği gibi başlı başına bir medeniyet olarak da incelenemez. Çünkü, bir İslâm dini vardır, fakat bağımsız bir İslam medeniyeti yoktur. Bu da İslamlığın...
  by at Aralık 6th, 2017 at 03:12 pm
 • Kifayetsizlerin Hükmü Hep Sürecek Mi?
  ― Kifayetsiz derken? ― İster kocaman bir devletin başında olun, ister küçük bir cemiyetin sanırım hükmetme ve iktidarda kalmanın prensipleri özde aynı. İktidar sahibinin bilim sanat teknoloji alanlarının gerektirdiği türden özel bilgi beceri ve yeteneklere az dahi olsa sahip olması gerekmiyor. G. Bernard Shaw; ”Paul’un maaşını ödemek için...
  by at Kasım 7th, 2017 at 03:11 pm
 • Kamu Bizim Tam Olarak Neyimiz Oluyor?
  – Hiçbir şeyimiz hem de her şeyimiz! Aslında hiçbir şeyimiz olmadığı halde sırtımızda oturarak üzerimizde saltanat kuran ve sureti haktan görünüp, bize hükmetme amacındaki mafyöz bir yapıdır kamu. Kendini böyle tanımlaması ise ancak son yüz yıl içinde olan bir şey. Eskiye dayanmıyor. – Bilakis bu sözcük Türkçe’de en...
  by at Ekim 25th, 2017 at 12:10 pm
 • Yönetim, Emir Komuta Zinciri Demek Mi?
  Yönetim kavramı, doğu kültüründe tek merkezli monolitik bir mekanizmayı işaret ediyor. Sözgelimi bir ‘başbuğ’ karar verir ve emreder öbürleri de uygularlar. Ya da daha ‘demokratik’ yönetim deyince de kararı verecek olan bir grup insanın (bir kurulun) kendi aralarında oylama yapması ve çoğunluğun verdiği kararın uygulanması...
  by at Ekim 24th, 2017 at 09:10 pm
 • İnsanlık Tarihinin En Uzun Savaşları
  İçinde yaşayanlar için savaşların en kısası bile çok acı verecek şekilde uzundur. Aşağıda vereceğimiz anlaşmazlıkların tarafları açısındansa çatışma ve kargaşa onlarca ve hatta yüzlerce yıl sürmüştür. Bunlardan bazılarında askerler kendileri doğmadan çok önce başlamış olan savaşlarda tüm ömürleri boyunca savaşmış ve sonra...
  by at Ağustos 2nd, 2017 at 02:08 pm
 • Osmanlı’nın ilk Sultanı Sultan Osman’ın Saltanatı
  MS. 1300 Osman’ın Kökeni Rum yazarlarında Osman’ın kökeni hakkında, belki Türklerin yazdıkları tarihlerdekinden daha doğru fakat yine de onlarla pekâlâ bağdaştırılabilecek bir hikayeye rastlıyoruz. Chalcondyles’in anlattıklarına göre Oğuzlar Anadolu’ya geldikten sonra Misya sınırlarında, Söğüt adında, aynı adı taşıyan bir nehrin...
  by at Temmuz 28th, 2017 at 12:07 pm
 • Adalet Nedir ?
  Mahsum Mızrak, 2006’da Diyarbakır’da kafasından gaz fişeğiyle vurularak yaşamını yitirdi… Ölümüne neden olan fişeğin kaybından kimin sorumlu olduğu bulunamadan, aynı olaylar sırasında kafasından gaz fişeğiyle vurulan Enes Ata’nın failleriyle ilgili dava, olaydan yıllar sonra açıldı. Ata’yı vurduğu iddia edilen polisler de aynıydı… En...
  by at Temmuz 7th, 2017 at 12:07 pm
 • Genelkurmay 76
  Mamak Muhabere Yedek Subay Okulu mezuniyet ve dağıtım töreninde özel kura ile elime GnKur. Loj Hiz.Da. Bşk.’lığı Emri yazılı bir zarf verilerek gönderilmiştim. Dağıtımda yedek subaylara gönderildiği yere göre bir mehil müddeti ve harcırah verilir. Bana ise şehir içine dağıtıldığım için zaten Ankaralı varsayıldığımdan hiçbir...
  by at Haziran 23rd, 2017 at 04:06 pm
 • Meslek Hayatına Giriş
  Okul bittiği senenin yazında,  ilk defa iş aramaya başladığımda Türkiye’deki “asla yaşanmayacak kentler” listemin başında Ankara, “yerleşip yaşanabilecek kentler” listemin başında ise önce Antalya ve ondan sonra ise çocukluğumun geçtiği kent olan İzmir geliyordu. O yüzden, İzmir’de bir gazetede “”Elektronik Mühendisi aranıyor””...
  by at Haziran 5th, 2017 at 12:06 pm
 • Yedek Subay Celbi 1976
  Biraz samimi olduğunda hemen askerlik anıları anlatmaya başlayan birçok insanla karşılaşmışsınızdır. Ben de çok dinledim. Ama dinlediklerimin çoğu zorunlu askerliğin geneline özgü değil de insanların kendilerinin o sırada yaşadığı kişisel sivil maceralar olarak nitelenebilir. Ortamın genel düzeni (düzensizliği) sanki hiç anlatılmaz,...
  by at Nisan 28th, 2017 at 11:04 am
 • 1976 Heidelberg
  Arkadaşım K’ya işten ayrıldığımı söyleyince “buraya gelmeyi bir düşün” dedi. Eşi R’nin daha önce bir süre çalıştığı ISZ (Internationales Studien Zentrum) diye bir okul varmış. Lisansüstü eğitim için Almanya’ya gelen yabancılara yoğun lisan eğitimi veren devlet sübvansiyonlu bir okul. Altışar aylık iki sömestrede (yani toplam...
  by at Nisan 27th, 2017 at 10:04 am
 • Dünyada Mekân…
  150 milyon km²’si karalarla kaplı olan dünyamızın 7,5 milyar nüfusu için yaşayan her kişi başına 20bin metrekare kara parçası düşmektedir. Yani kişi başı 20bin metrekare yeryüzü ve gökyüzünü şu dünyadaki insanlık hakkınız olarak kabul edebilirsiniz. Ayrıca dünya nüfusunun bu kadar çok oluşu ve kentlerde bu kadar yoğun yerleşim oluşu...
  by at Temmuz 4th, 2016 at 12:07 pm
 • Teşkilat-ı Mahsusa, Tehcir ve Katliamlar (Nisan-Ağustos 1915)
  Teşkilat-ı Mahsusa (TM) Yazan: Sait Çetinoğlu (Özgür Üniversite – Ankara) Resmî tarih ve tarihçiler, TM’nin bir istihbarat örgütü ve Trablusgarp ile Balkan Savaşları’nda zorunluluktan kaynaklı bir örgütlenme olduğu ve yine zorunluluktan dolayı fiili olarak yetkilendirildiği söylemi etrafında bir efsane örmüştür. Fakat TM’nin dâhilî...
  by at Şubat 29th, 2016 at 02:02 pm
 • Hama Katliamı ve Siyasal İslam
  Bundan yüz yıl kadar önce İhvan (Kardeşler) adıyla Suudi Arabistan’da ortaya çıkan siyasal İslam örgütünün günümüzün Orta Doğu coğrafyasında hemen tüm ülkelerde iktidar için yürüttüğü mücadeledeki Cihatçı niteliğiyle ne kadar korkunç ve vahşi bir konum kazandığı ibret konusudur. Aşağıda Fehim Taştekin’in yıkılıp giden...
  by at Ocak 7th, 2016 at 11:01 am
 • O Fetihçi Ki Ne İğrenç Bir İnsandır!
  İki eşin birbirleriyle ilişkilerini daha yakından anlayabilmek için şöyle bir hafızanızı yoklayın. Evlendiler mi?. Düğünde hangisi öbürünün ayağına bastı?. Ödemeler nasıl gerçekleşiyor? Hani şu evliliğin tuzu biberi olan atışmaları daha çok ne üzerinedir. Biri diğerinin alanına giriyor, onu kıyaslıyor mu?  Onunla ilgili yorum yapıyor,...
  by at Ocak 3rd, 2016 at 04:01 pm
 • Ne Çok Terör!st Vurulmuş II için yorumlar kapalı
  Ne Çok Terör!st Vurulmuş II
  önceki yazıTerörist öldürme konusunda devletimizin bugün ulaştığı noktaya nerelerden ve nasıl geldiğimizi anlayabilmemiz açısından Cengiz Mumay’ın 80’li yılların sonları ve 90’lı yılların başlarını anlatan belgesel eseri bence gerçekten zihin açıcı. Aşağıda anlatılan ibret verici olayların (resimler ve altyazıları...
  by at Aralık 21st, 2015 at 11:12 am
 • Çalışma, İşsizlik, Sömürü
  Bu üç kavram arasında ne gibi bir irtibat olabilir ki? Aslında tüm toplumsal ekonomik ilişkilerimiz bence bu üç kelime bağlamında açıklanabilir. Çünkü dünyadaki tüm ihtiyaçlarımız bir üretimi gerektiriyor. Çalışma dediğimiz şey de bu üretimin gerçekleştirilmesi. Gerçi üretken olmayan çalışmalar da olabilir ama kasdımız üretken olan...
  by at Aralık 15th, 2015 at 11:12 am
 • Savaşa İtilen Türkiye
  Komşumuzu tam bir yıkıma götürdükten sonra, bugünlerde ülkemizi de uçakları, askeri ve ekonomisiyle mahvedici bir savaşın eşiğine kadar getirmiş olan ırkçı, mezhepçi, İslamcı gizli siyasetlerin içyüzüne biraz olsun bakmamız gerek. HATAY’IN KORKUSU PEŞAVER OLMAK 25-26 Ağustos 2012’de Yeşilpınar Belediyesi’nin “Barışa Çığlık”...
  by at Aralık 13th, 2015 at 05:12 pm
 • Yağmalanan Ülke: Suriye
  Suriye’deki vekâlet savaşının gizlenmek istenen bir boyutu daha vardı: Yok edilen ve yağmalanan sanayi bölgeleri. Halepli bir işadamı, Baas’ın Suriye haritasından sildiği gerçek bir mağdur. Ta çocukluğunda terk etmek zorunda kaldığı Halep’in yok oluşunu uzaktan izliyordu. “İnsanlar öyle bir yokluğa sürüklendi ki inanamazsın: Haseki’...
  by at Aralık 8th, 2015 at 04:12 pm
 • Sansür konusunda Saltanat mı haklı İttihat mı?
  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi/'nin Şubat 1968 sayısında yayınlanan Prof. Dr. Münür Aktepe imzalı makalede, Yıldız Sarayı'nın görüş ve kararını sadarete bildiren ve gereğinin yapılmasını isteyen 1887 tarihli bir belge üzerinden II. Abdülhamit dönemindeki yayın yasakları ve kitap toplatmalar anlatılmaktadır. Abdülhamit küçük çocuklara Osmanlı...
  by at Aralık 7th, 2015 at 03:12 pm
 • Osmanlı’nın Yargı Kararları
  Osmanlı halkı adalete ihtiyacı olduğu zamanlarda hiçbir zaman devletin hukukuna güvenmemiş. Kadı sağır müftü kör, kendi işini kendin gör demiş. Ne İslâm Hukuku ne de Örfî – Sultanî hukuk topluma adil bir idare vaat edebilmiş. Bu topraklarda o zamanlardan bu güne güvenilir bir yargı sistemi HİÇ ortaya çıkmamış. Ancak bugünkü mahkeme kararları...
  by at Aralık 3rd, 2015 at 05:12 pm
 • Suriye’yi Kimler Cehenneme Çevirdi
  Suriye’yi kahreden hayaletin bir yüzünde rejimin 1982’deki şiddet döngüsüne son vermiş demir yumruğu, diğer yüzünde ona karşı mezhepçi ve tekfirci bir itiraz vardı. İslamcılar ve diğer muhalif güçler yıllar sonra rejimle hesaplaşma fırsatı bulurken Suriye ile hesabı olan dış aktörler de ivedilikle bunu bir vekâlet savaşına dönüştürdü....
  by at Kasım 29th, 2015 at 12:11 pm
 • Gerçek Sorun Kapitalizm ?
  İnsanoğlu kula kulluk etmek istemez. Hayatının, malının, emeğinin başkaları tarafından sürekli istismar edilmesini, belirli süfli bir yaşam tarzına mahkum edilmeyi istemez. Kendi işi üretimi, emeğinin gücü ve refahı olsun ister. Başkasına ait bir geminin dişlilerini döndüren bir vida olmak istemez. Peki bu konuda önündeki engel kim?. Gerçekte...
  by at Kasım 22nd, 2015 at 02:11 pm
 • Ne Çok Terör!st Vurulmuş
  Büyük yazar Lev Tolstoy (1828 – 1910) 1850’lerdeki Kırım savaşını ve 1857’de Paris’te giyotinle kesilen kafaları bizzat gördükten sonra çok değişmiştir. Bir arkadaşına yazdığı mektupta; 'Devlet dediğin halka karşı kurulmuş bir kumpastır, komplodur. Zengin ve güçlülerin yararına çalışan, tamamen fesat maksadı ile yapılmış gizli...
  by at Kasım 21st, 2015 at 11:11 am
 • Ruanda Soykırımı Nasıl Gerçekleşti
  İnsanların, aralarında kabile, din, dil, mezhep farklılıkları olmaksızın, ayni toprakta 6-7 yüz yıldan beri birlikte gül gibi yaşadıkları insanları vahşice katletmeye azmettirilmeleri nasıl mümkün olabilir? Toplu imha silahları kullanmadan, 100 günde basit silahlarla tek tek 1 milyon insan nasıl katledilebilir? Nasıl bir duygu insanları bunu yapmaya...
  by at Eylül 29th, 2015 at 05:09 pm
 • Rumlar
  1955’te devlet tarafından tertiplenen ve başta Rumlar olmak üzere İstanbul’un Hıristiyan ahalisine vahşi, yağmacı, talancı bir güruh tarafından yaşatılan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden 60 yıl geçti. Bu olayları analiz etmeden önce Osmanlı’dan bu yana Hıristiyan ahalisine yönelik devlet politika ve uygulamalarına bakmak lazım. Osmanlı...
  by at Eylül 28th, 2015 at 09:09 am
 • Katliam Bayramı
  Hindistan ve Nepal'de Hindu Güç tanrıçası Gadhimai için yapılan ve bir fare, bir keçi, bir horoz, bir domuz ve bir güvercin katledilerek başlatılan festivalde çoğu büyükbaş olmak üzere toplamda 300,000 - 500,000 hayvanın telef edilmesi adet olmuş. Güç tanrıçası size güç vermek ve dileklerinizi yerine getirmek için sizden kurban bekliyor? Aslında...
  by at Eylül 20th, 2015 at 03:09 pm
 • Kırık Camlar Gecesi (Kristallnacht)
  1938 Kasım ayının 9. günü 10.’ya bağlanırken insanlık Almanya’da en karanlık gecelerinden birisini yaşıyordu. Yürekten değil ses, tek bir nefes çıkmıyordu gökyüzüne solumak için. Loş sokak lambaları ıssızlığı işliyordu akacak kanın durmayacağı damarlara. Faşizm kanlı yüzünü ölüm kusacağı düşmanına dönmüş ve Yahudiler...
  by at Eylül 11th, 2015 at 11:09 am
 • Korsan Taksi
  Günlük ekonomik hayatımızın içinde haraççı rant mekanizmalarına ait hortumların bağlı olmadığı bir alan neredeyse hiç yok gibi. Kamu ise çıkardığı mevzuatlar ve idari varlığı ile bu mekanizmaların önünde, arkasında, yanında ama doğrudan ve dolaylı olarak mutlaka içinde bulunuyor. Sponsorluk ediyor. Karşı çıkanları ise 'korsan' olarak...
  by at Ağustos 9th, 2015 at 12:08 pm
 • Bugünün Ulaşım Araçları IV
  1900′lerin başlarında iki eski arkadaş, “ampulün mucidi” Thomas Edison ile “seri otomobil üretiminin” mucidi Henry Ford “gelecekte hangi enerji türünün etkin olacağı” üzerine bir bahse tutuşurlar. Henry Ford içten patlamalı motorların buhar makinelerinin yerini almasıyla kömürün yerini petrolün alacağını iddia...
  by at Ağustos 3rd, 2015 at 01:08 pm
 • Büyük BRİTANYA’nın Gerilemesi
  Nasıl oldu da daha düne kadar sömürgesi olan ABD, Hindistan, Y. Zelanda, Avustralya vb pek çok büyük ülke sayesinde ufkunda hiç güneş batmayan, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen, demokrasinin, sanayi devriminin ve dünya ticaretinin beşiği en muazzam devlet Büyük Britanya İmparatorluğu nasıl oldu da bugün çoğu eski sömürgelerinin bile gerisine...
  by at Temmuz 25th, 2015 at 07:07 pm
 • Antik ve Modern Çağlarda Devlet vs Toplum
  Devlet ve toplum arasındaki sömürü ilişkisinin tarihsel gelişimi üzerine en ciddi çalışmalardan birisi de Tarihsel Sosyoloji disiplinine ciddi katkılar yapmış önemli bir araştırmacı olan Michael Mann‘ın çeşitli makalelerini bir araya getirdiği “Devletler, Savaş ve Kapitalizm” isimli kitabında yer almaktadır. Eserin Semih Türkoğlu...
  by at Temmuz 19th, 2015 at 01:07 pm
 • Bizi kim birbirimizle konuşup anlaşamaz hale getirdi? – IV
  Efsaneye göre, Babilliler, güçlerini kanıtlamak için göklere çok yükseklere uzanan bir kule yapmak istemişler; ne var ki Tanrı, tepesi cennete varacak böyle bir yapının bitirilmesine izin vermemiş ve o güne kadar hepsi aynı dili konuşan işçileri farklı dillerde konuşur hale getirmiş. Böylece birbirleriyle konuşup anlaşamaz hale gelmiş ve dağılmışlar....
  by at Haziran 22nd, 2015 at 08:06 pm
 • Atatürk de kabine sistemine karşıydı
    Şaşırtıcı bir başlık değil mi? öyle ya, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken Anayasada bazı maddeler değiştirilmiş ve Meclis Hükümeti Sistemi terk edilerek Kabine Sistemi’ne geçilmişti? Başlık hatalı değil… Gerçekten de Cumhuriyet’in ilanından iki yıl önce Meclis’te muhalifler Kabine Sistemi’ni önermişler, Mustafa...
  by at Haziran 11th, 2015 at 12:06 pm
 • İletişim ve İfade Özgürlüğüne Geleneksel Türk İslam Devletlisi Bakışı
  İstanbul'un fethinden Osmanlının karıştığı en son dönemine kadar bir sivilin özel izin olmadan şehirde kendi atıyla dolaşması resmen yasak. Yakalanırsa en azından atına el konuyor. ''Makul Şüphe'' sonucu kolayca faili meçhule de gidebilirsiniz. Herkes cemaatine, mesleğine ve rütbesine uygun kıyafet giyerek, ve sadece izin verilen yerlerde dolaşmak...
  by at Haziran 7th, 2015 at 05:06 pm
 • Anarşizm Açısından Mülkiyet, Kapitalizm, Marksizm Eleştirisi
  Anarşizm, temel olarak, toplumsal kendiliğindenliğe vurgu yapmaktadır. Anarşistler ister kapital mülkiyeti üzerinden isterse de Marksist otorite üzerinden olsun, kendilerine hükmedilmesine karşıdırlar. Proudhon’un kendisini anarşist olarak tanımlamayı “Mülkiyet Nedir” adlı çalışmasında seçmesi, tek başına bile oldukça anlamlıdır. Bu durum...
  by at Nisan 22nd, 2015 at 09:04 am
 • Anarşizmin Temel Kavramları ve Toplum
  Anarşist düşünceyi oluşturan otorite, dogmatizm, federalizm, eşitlik, adalet ve özyönetim gibi temel kavramları birbirinden ayrı ayrı ele alarak açıklamaya çalışmak, şüphesiz oldukça zor bir uğraştır. Böyle bir çabanın zorluğunun ilk nedeni, anarşist düşüncede, bu kavramların birbirleri ile bir diğeri olmadan açıklanamayacak derecede karşılıklı...
  by at Nisan 20th, 2015 at 02:04 pm
 • Saltanatı Yıkabilecek Yeni Teknolojiler
  Saltanat dediğimiz şey, belirli kişiler ve hükmi şahsiyetlerin yasama, yürütme ve yargı erkleri ile din üzerinden insanlara kandırma, korkutma kışkırtma, cebir ve şiddet uygulayarak hükmetme fırsat ve imkanlarına sahip olmasıdır. Saltanat sahibi bu fırsat ve imkanların kendisine Tanrı (veya toplum) tarafından görevi icabı bahşedildiğini iddia...
  by at Nisan 7th, 2015 at 06:04 pm
 • Batı Medeniyeti Nasıl Doğdu
  1500 ile 1800 arasında; kapsamlı, şiddet dolu, hızlanan bir değişimin ve böyle modern dünyaya geçişin yolu açılmıştı. Bunun açıklaması kısmen erken modern Avrupa’nın fikirlerinde bulunmaktadır. Bunlar, doğal olarak çok sıra dışı adamlara (ve birkaç kadına), çağın önde gelen yazarlarına ve bilim insanlarına ait olan fikirlerdi. Bununla...
  by at Mart 8th, 2015 at 03:03 pm
 • Bizi kim birbirimizle konuşup anlaşamaz hale getirdi? – III
  Osmanlı dili bir ülke, bir millet, bir halkın dili değildir, bir ırkı, dini, kavmi temsil etmez. Osmanlı sadece bir Hanedanın bir Saltanatın (Sultanate) ismidir. Avrupa’daki, Bourbon’lar, Habsburg’lar, Romanov’lar gibi Osmanlı da bir coğrafyaya iktidarıyla hâkim olmuş bir sülaledir ama onlardan farklı olarak hanedan ismi imparatorluğun da ismi...
  by at Ocak 28th, 2015 at 05:01 pm
 • Aydınlanma bize ne zaman gelecek?
  Tarihteki ilk dinlerin ve iktidarların ortaya çıkmasından 14. yüzyıl Avrupa’sındaki Rönesansa kadar halklar üzerindeki muazzam baskı ve zulüm artarak sürmüştü. Sürekli ve topyekün savaşlar, katliamlar, kurban ve işkence ayinleri, açlık, yoksulluk ve kölelikler ezici çoğunluk için yaşamı çekilmez hale getirmekteydi. İnsanlar sırtında...
  by at Ocak 17th, 2015 at 11:01 am
 • İslam ve Aydınlanma
  Fransız Devriminde(1789) insanları harekete geçiren üç siyasi motor (Liberté, Égalité, Fraternité) kavramları idi. Bundan yüz yıl kadar önce ülkemize Jöntürkler tarafından ''Hürriyet, Müsavat(eşitlik), Uhuvvet(kardeşlik)'' adıyla ithal edilen bu kavramların üçüncüsü daha sonra ''Adalet'' olarak kullanıldı. O günden bu yana gelmiş geçmiş...
  by at Ocak 10th, 2015 at 04:01 pm
 • Alşimi, Ekonomi ve John Maynard Keynes
  Alşimi dört bin yıla ve üç kıtaya yayılan, başlıca hedefi felsefe taşını bulmak olan bir felsefi gelenektir. Büyü, din, maneviyat, mitoloji alanlarındaki bilgeliklerden yararlanan bu gelenek keşfedilecek bu taşın yardımıyla adi metalleri gümüş ve altın gibi soy metallere dönüştürülebilecek, gençleşme ya da ölümsüzlük vadeden hayat iksirinden...
  by at Ocak 8th, 2015 at 11:01 am
 • Cumhurbaşkanına dil uzatmaya cüret etmek
  Buyurmuşlar ki “Her kim olursa olsun, cumhurbaşkanının makamına saygı göstermesi gerekir”. İşte Saltanat (Sultanate) hakikaten böyle bir şey. “her kim ki dil uzatmaya cüret eyleye, vay gör ki başına neler gele” Osmanlıda bir Sultan uzaktan geçerken halkın coşkuyla “padişahım çok yaşa” diye bağırması gerekirdi. Her kim ki o coşkuya...
  by at Aralık 29th, 2014 at 10:12 am
 • Mülkiyet
  — Kelebekler bir gün yaşıyorsa biz de ancak 25bin gün kadar yaşıyoruz (iyimser bir ihtimalle). Daha sonra toprak olup gidiyoruz. O halde şu dünyadaki tüm mülkiyetimiz ancak bu süreyle sınırlı bir kullanım hakkından ibaret. Süre dolduğunda sahipliğimiz de bitiyor. — Ama, miras hakkımız da var — Oradaki temlik teselsül durumu...
  by at Kasım 29th, 2014 at 05:11 pm
 • İstiklâl (Bağımsızlık) Mahkemeleri
  İstiklâl kavramı eski dilde “bağımsızlık” anlamı dışında “hürriyet” anlamında da kullanılırdı. Büyülü bir sözcük, etkileyici bir kavramdır. Böyle bir hedefe koşulan hiçbir kuruma artık herhangi bir kusur, herhangi bir kötülük atfedilemezdi. O yüzden Osmanlı’da Sultanlığın yıkılışının adından kurulan ulus devletin daha...
  by at Kasım 22nd, 2014 at 01:11 pm
 • Mamma li Turchi, Annee.. İslam Devleti geliyor.
  Sanırım her ülkede bir gün gelip vatanı istila edecek, öldürecek, kadınlara tecavüz edecek, yakıp yıkacak bir düşman korkusunu canlı tutacak bir korku ve nefret öğesine dair mitler anlatıla gelmiştir. Çocukluğumdan anneannemin anlattığı Yecüc ü Mecüc hikâyelerinden hatırlıyorum. Bunlar çekik gözlü, ufak tefek ama kanlı canlı güçlü insanlardır....
  by at Ekim 7th, 2014 at 12:10 pm
 • Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)
  Ayasofya ile Sultan Ahmed Camii arasındaki sahada bulunan ve ayaklananların öldürülmesini istedikleri 30 hükümet yetkilisinden bazılarının öldürülerek cesetleri asıldığı için Çınar Vakası denilen bu olayın bir adı da Vak’a-i Vakvakiye’dir (Vakvak Olayı). Vakvak, söylenceye göre, meyvesi insan başı olan bir cehennem ağacı olup İslam-Osmanlı...
  by at Ağustos 10th, 2014 at 12:08 pm
 • Gerçek Kişi vs Tüzel Kişi
  Şu dünya üzerindeki insanlara karşı işlenen en büyük cürümler ve yaşanan tüm mağduriyetler daima asıl hayatta hiçbir faydalı ürünü olmayan kimi asalaklar tarafından aşırı yüceltilip kutsallaştırılmış tüzel kişilikler ve hükmi antitelerin manevi şahsiyeti namı hesabına, onların adı ve gücü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toz...
  by at Haziran 11th, 2014 at 02:06 pm
 • Milli Eğitimden Nasıl Kurtuluruz?
  ― Milli Eğitim deyince aklımıza öncelikle çocuklara “nasyonalist” koşullandırma yapan ve 20 yüzyılın ilk yarısında Mussolini İtalya’sı ve Hitler Almanya’sında itibar kazanan sistem akla geliyor. Tevhid-i Tedrisat(Eğitimde Teklik)”, “Talim Terbiye Kurulu” gibi kavramlar tamamen o döneme ait. İki büyük dünya savaşından...
  by at Mayıs 28th, 2014 at 07:05 pm
 • Akıllı (Smart) Cihaz
  Bu coğrafyada ilk elektronik cihaz telefonun sivil kişilerin evlerine girmesi Padişahın sarayına girmesinden tam 35 yıl sonra (1925 yılında) ‘İzmir’de’ gerçekleşmiş. Evlerimize diğer elektrikli, elektronik cihazların girmeye başlaması ise ondan çok daha sonra başlıyor. Bunlar öncelikle iletişim cihazlarından çok kol gücü ve vakitten tasarruf...
  by at Şubat 4th, 2014 at 04:02 pm
 • Yüzen Şehirler (Floating Ecopolis / Lilypad)
  Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nde bu yüzyılda su seviyesinin 1 metreye yakın yükseleceği belirtildi. Küresel ısınmanın her geçen gün dünyaya daha fazla etki ettiği ve kutuplardaki buzulların tamamen erimesiyle dünyanın büyük bir kısmının su altında kalacağı gerçeğinin ışığında, bu tür bir felaket durumunda su altında...
  by at Ocak 28th, 2014 at 05:01 pm
 • Gelmiş Geçmiş En Büyük 10 Cihangir
  Cihangir denince genellikle “sıfırdan başlayıp dünyanın büyük kısmını ele geçiren hükümdarlar” kastediliyor, ama 361 milyon km²’si denizlerle, 149 milyon km²’si de karalarla kaplı olan dünyamızın tarihinde bu toprakların onda birini bile eline geçirip hükmedebilen bir cihangir ortaya çıkmamış. Sıfırdan başlama kısmı da önemli, çünkü...
  by at Kasım 7th, 2013 at 05:11 pm
 • İslamofobi ve Hristiyanofobi
  “Fobi” bir anksiyete bozukluğu türünü tarif eden ve klinik psikolojide kullanılan bir tıp terimi olup, gerçek bir tehlikenin boyutlarıyla orantısız, rasyonel olmayan bir korkuyu ifade eder. Sözgelimi çoğu insan yılandan korkabilir ama hiçbirine “yılan fobisi var” diyemeyiz. Çünkü yılan tehlikeli bir hayvandır ve tehlikeden korkmak...
  by at Ekim 26th, 2013 at 02:10 pm
 • Fatih Sultan Mehmet’in yaşamı ve ölümü
  Osmanlı tarihinde fetihler çok fazla, ama Fatih denildiğinde aklımıza sadece bir tek Sultan yani II. Mehmet geliyor. Oldukça travmatik bir aile ve siyaset ortamında dünyaya gelen Sultan II. Mehmet’in yetişme şartları ve tahta çıkışı ilginçtir. Dedesi Mehmet Çelebi’nin inme inerek ölümü üzerine Babası II. Murat’ın henüz on yaşında...
  by at Ekim 12th, 2013 at 05:10 pm
 • Devletsiz Online Para: Bitcoin (BTC, XBT)
  Para deyince aklımızın, emeğimizin varlığını ve insanoğlunun bu güne kadar zihninin pırıltısı ve alnının teriyle üretmiş olduğu, kullanılmaya hazır durumdaki tüm katma değerleri temsil eden, değer ölçme, saklama ve sürüm gücü yüksek itibarlı bir araç akla gelmektedir. Ne çare ki bu aracın en yaygın olarak kullandığımız tüm çeşitleri...
  by at Ekim 2nd, 2013 at 01:10 pm
 • Bireycilik (İndividualizm)
  Biliyorsunuz ki küçük yaştan itibaren sürekli etkisi altında olduğumuz bütün ideolojik aşılamaların, koşullandırmaların temelinde kolektivist bir yaklaşım var. Örneğin ümmetçi, devletçi, milliyetçi, toplumcu, sosyalist, vatanperver, ulusalcı v.b. olarak isimlendirdiğimiz tüm yaklaşımlar aslında kolektivist görüşe dahildir. Türkçede ortaklaşacılık,...
  by at Eylül 26th, 2013 at 07:09 pm
 • Bugünün Ulaşım Araçları III
  Tek tekerlekli “bireysel” ve hiç tekerleksiz “toplu ulaşım” araçları geliyor. Bugüne kadar insanların geliştirdiği gemi, uçak, tren ve otomotiv’den sonra beşinci ulaşım aracı türü olacağı ve ulaşımda devrim yaratacağı söylenen Hyperloop seri girişimci Elon Musk tarafından geliştirilmiş. Hiç tekerleksiz olan bu aracın...
  by at Eylül 7th, 2013 at 12:09 pm
 • Demokrasi
  Aristo(M.Ö.350) Bundan ikibin beşyüz yıl kadar önce Eski Yunan’da ortaya çıkan bu kavram ile ilgili olarak “En kötü 3 idare şeklinden biridir” demiş. Demokrasi (Demos-Kratos) kavramı etimolojisi itibariyle yönetilenlerin yani “halkın devlet politikasını şekillendirmede hak sahibi olduğu” bir durumu ima ediyor. Cumhuriyet(Res-Publica)...
  by at Eylül 5th, 2013 at 12:09 pm
 • Benzinin litresi 5 lirayı geçti
  27 Mayıs 1960 ihtilalinin şokunu hâlâ yaşamakta olduğumuz yaz günleri idi sanıyorum, benzinciler fiyat tabelalarındaki rakam plakalarını hızla değiştirmeye koyuldular. Benzin artık 52 kuruş olmuştu. Ben daha çocuktum ama gayet iyi hatırlıyorum. Üzerinden yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olduğu halde. Hükümetin açıkladığı on milyarlarca...
  by at Temmuz 17th, 2013 at 03:07 pm
 • Yavuz Sultan Selim’in İcraatleri
  Osmanlı Devleti’nin 9. Sultan’ı olan Yavuz Selim Han hakkında bugün bile farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Kimileri onu göklere çıkarmakta ve yüce atamız sayarak ululamakta ayrıca günümüzün en büyük yatırımlarına dahi onun ismini vermek istemektedir. Onun en fazla övgü alan özelliğinin Osmanlı topraklarını üç katına çıkartması...
  by at Haziran 29th, 2013 at 01:06 pm
 • Üniversite İsimleri
  Mayıs 2013 itibariyle ülkemizde 108 devlet, 66 tane de vakıf üniversitesi olmak üzere adları “üniversite” olan tam 174 kuruluş bulunuyor. Bunlara başvuracak gençlerin hangi esasa göre tercih yapacağında hala sanki tek kriter giriş puanları imiş gibi görünüyor.Maraş ilinde 31 ekim 1919 günü Fransız işgal kuvvetleri mensubu bir lejyon...
  by at Haziran 24th, 2013 at 12:06 pm
 • Gezi Parkında Neler Oldu?
  31 mayıs 2013 akşamı Türkiye’de bir tür ihtilal başladı sayılır. Sayısı yüzlerle ifade edilen TV kanallarımız dizi, belgesel ve eğlencelik aktivitelerle bizleri eğlendirdiklerini düşünmekte iken içlerinden sadece üç tanesi sokakta hemen yanıbaşımızdan duyabildiğimiz tencere tava gürültüsünün ne anlama geldiği hakkında bizi aydınlatma...
  by at Haziran 14th, 2013 at 07:06 pm
 • Bugünün Ulaşım Araçları II
  Ayni konudaki bir önceki (Bugünün Ulaşım Araçları) yazımızdan bu yana neredeyse ikibuçuk yıl geçti. Bu arada neredeyse tüm farklı araç türlerinin de daha yeni ve ilginç örnekleri ortaya çıktı. Aşağıda bunlardan bazı örnekler bulacaksınız. EN ÇEVRECİ: İki buçuk yıl önceki yazımızda QinetiQ'in Zephyr modeli insansız hava aracından bahsetmiştik....
  by at Mayıs 11th, 2013 at 06:05 pm
 • Bir trilyon dolar tam olarak ne kadar eder?
  Yüz dolarlık banknot ABD'nin tedavüle çıkardığı en yüksek değerli kağıt paradır. Bu parayı türkiyede ortalama bir çalışan 41 saat ya da bir hafta çalışma ile kazanabilir. İki gram altın veya dokuz kilogram sığır eti fiyatıdır.Türkiyede kişi başı ortalama yıllık gelir bu destenin birbuçuk katıdır. 23 asgari ücretli bu kadar para için...
  by at Nisan 7th, 2013 at 04:04 pm
 • Hukuk vs Adalet
  Aslında hukuk adaletin kötü bir karikatüründen başka birşey değildir. Gerçek adaleti temsil eden bir hukuk dünyada hiçbir zaman var olmamıştır. Tam tersine, pratikte hukukun artık adalete karşı, onu esir almak ve yok etmek için geliştirilen bir sistem haline geldiği rahatlıkla savunulabilir. Mısırlılar firavunlarının tanrı olduğunu düşünerek...
  by at Mart 31st, 2013 at 02:03 pm
 • Taharet ve Tuvalet Adabı
  Bir yüzümüz doğuya, öbür yüzümüz batıya dönük olduğundan olacak birçok konuda kafamız epey karışık. Söz gelimi taharet ve tuvalet adabı. Bu konu taş devrinden beri insanların epey kafasını yormuş. Günümüzde insanlar hala tuvalet teknolojisi tasarımına çok kafa yormaktalar. Su ve enerji tasarrufuna, ya da sağlığa yönelik her gün yeni...
  by at Mart 11th, 2013 at 05:03 pm
 • Genç Osman’ın Katledilişi
  Sultan I. Ahmed’den olma, Sırp asıllı Mari (Mahfiruz Hatice Sultan)’dan doğma Sultan II. Osman ya da Genç Osman 1604 doğumludur. Kendisi henüz 14 yaşında iken 1618 yılında, amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturan 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Kendi iradesi dışında saltanattan düşürülen...
  by at Mart 7th, 2013 at 02:03 pm
 • Çıplaklık mı daha doğal örtünmek mi?
  Geçtiğimiz 14 şubat sevgililer gününde 3000 kişi Florida dan Karayipler'e Carnival Cruises tarafından gerçekleştirilen 8 günlük çıplak gezi programına katılmış. Ayni acenta 1990 yılından bu yana 29,216 kişiyi çıplak gezilerinde misafir etmiş. Son yıllarda bu gezilere talep katlanarak artmaktaymış Öte yandan ayni sıralarda birçok islam ülkesinde...
  by at Şubat 24th, 2013 at 07:02 pm
 • Şimdiki enerji siyasetimizin sonu iflas !
  Prof. Dr. Serdar Sarıçiftçi, binlerce Avusturyalı’nın verdiği oylarla bilim alanında Yılın Avusturyalısı ödülüne layık görüldü (07.02.2009). Avusturya devlet televizyonu ORF ve Die Presse gazetesinin ortaklaşa düzenlediği geleneksel yarışmanın ödül töreni Devlet televizyonunda canlı yayınlandı. 'Eğer ışınları bir enerji şekli olarak...
  by at Şubat 24th, 2013 at 03:02 pm
 • Liberteryenizm ne değildir ?
  – Liberteryenizm özgürlükleri maksimize etmeyi hedefleyen bir siyasal felsefedir. – Yanlışşş. Özgürlükler maksimize edilemez. Vardır veya yoktur. Sınırlanmışsa, yani yoksa var edilmesi amaçlanır. Ayrıca, liberteryenizm bir siyasal felsefe veya bir siyaset bilimi ekolü değildir. – Neden. Liberteryenizm “kimsenin kimseye efendi...
  by at Aralık 24th, 2012 at 06:12 pm
 • Osmanlıya Saygı – Ecdadımıza Saygısızlık!
  Osmanlılar Türk Müydüler? İlk sorumuz aslında belki, “Rumlar Yunanlı mıdır?” Olmalıydı. Yunan (Ionian) biliyorsunuz bugünkü Türkiye hudutları içinde kalan İzmir, Aydın, Manisa, Muğla bölgelerini kapsayan antik İyonya halkını ifade ediyor. Bu terim Arapça ve Farsçada evrensel “Grek” teriminin yerine yerine geçmiş. İçinde çok sayıda...
  by at Aralık 20th, 2012 at 11:12 am
 • Bir Zamanlar Türkiye
  123 YILLIK NATIONAL GEOGRAPHIC ARŞİVİ’nden eski Türkiye fotoğrafları…
  by at Aralık 10th, 2012 at 06:12 pm
 • Daha Neleri Yasaklamalı ?
  Biliyor musunuz ? geçenlerde yayınlanan bir araştırmaya göre meğer; * Türkiye’de halkın yüzde 22,2’si için din, %15,5’i için devlet, ve %11’i için millet, en çok muhafaza edilmek istenen değer imiş. * “Herkes hayatta layık olduğu yerdedir ve haddini bilmesi gerekir” diyenler yüzde 35,4’e, “İnsan zayıf olduğu...
  by at Aralık 7th, 2012 at 02:12 pm