Adalet - Hak, Hukuk, Hakkaniyet»

Kendine Saygı ve Haset

Mayıs 1st, 2019 at 05:05 pm
Eşitlik ve kişinin kendine saygısı arasında bir ilişki kurulabilir. “İnsanlar büyük ölçüde kendileri için ne hissediyorlarsa odurlar ve arkadaşları kendileri...
 • Üç Adalet Teorisi
  Halen en fazla dikkat çeken üç farklı adalet teorisi var. J. S. Mill’in(1806 – 1873) “Utiliteryenizm”,...
  by at Mart 27th, 2019 at 01:03 pm
 • Adalet Teorisinin Ana Fikri
  Benim amacım, örnekleri Locke’da, Roussseau’da ve Kant’da bulunan sosyal sözleşme teorisini genelleştirmek,...
  by at Mart 3rd, 2019 at 01:03 pm
 • Adalet Kavramı
  Adalet özlemi insanların en eski özlemlerinden biri; adaletin ne olduğu ise, felsefenin en eski sorularından...
  by at Şubat 22nd, 2019 at 08:02 am

Anı - Yaşayanların Ağzından Hikayeler»

Eski Dostlarım Benden Uzaklaşıyor

Eylül 29th, 2018 at 01:09 pm
  “Hayır, Levent çok İslamcı, o olmaz.” Bunu günümüzde “dava” vurgusunu ağzından düşürmeyen Erdoğan söylüyordu… “Gerçek Hayat” dergisinde...

Gelecek De Gelecek»

Özgürlüğün Geleceği

Ekim 14th, 2018 at 12:10 pm
Sosyolojinin görevi geleceğin başladığı noktada biter. Toplumun gelecekteki şeklini düşünürken bir sosyologun yapabileceği en iyi şey mevcut şeklinden yola çıkarak...

Hikayeler / İnsanlık Halleri»

Siyasal Gelişimin Farklı Yolları

Ekim 29th, 2019 at 03:10 pm
Kimi ülkelerin neden demokrasi ile yönetildiği kimilerinin ise yönetilmediğini anlayabilmek için siyasal kurumların zamanla aldığı yolların niteliğini ayırt...

Münakalat – Muhaberat Mevzuatı»

Topsuz Ulaşım alternatiflerinde yenilikler.

Mayıs 19th, 2012 at 03:05 pm
önceki yazı Shweeb raybisiklet sistemi ile trafik sıkışıklığı yaşamadan kendi enerjinizle jogging yaparak her yere gidebilirsiniz. İnsan gücüyle çalışan Shweeb’in...

Para, Devletler ve Biz»

En Çok İnanılan Üç Ekonomi Safsatası

Aralık 20th, 2018 at 12:12 pm
Ekonomiyle ilgili medya ve kamuoyundaki en yaygın mantık hatalarını giderebilmek üzere ne kadar yoğun uğraş verilse yeridir. Bu hatalarla ekonomi folklorunda ve ekonomik...

Sözlük»

İstismar, Sömürü

Aralık 20th, 2018 at 03:12 pm
İstismar kavramı sömürü / semere’den (meyve, fayda, kâr) geliyor. İnsanoğlunun en temel en doğal becerisidir istismar. İnsan rasyonel olarak hayatta “her...
 • Absolutizm / Mutlakiyetçilik
  Saltçılık veya Otokrasi olarak da ifade edilen bu rejim tüm gücün bir hükümdar veya otoritenin yetkisinde...
  by at Aralık 20th, 2018 at 03:12 pm
 • Yaratıcı Yıkım
  Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter (1883-1950) parlak fikirlerini ve sivri zekâsını göstermekten hoşlanırdı....
  by at Eylül 21st, 2018 at 11:09 am
 • İçgüdü
  İçgüdüler konusunu ayrı olarak ele almanın çok daha faydalı olacağını düşündüm; özellikle...
  by at Eylül 10th, 2018 at 12:09 pm

Sürekli Söyleşi»

Kelimelerimizi Çalmışlar..

Mart 27th, 2019 at 07:03 am
Herkesi bir defa, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. A. Lincoln   – 14üncü Louis’nin “l’état...

Tarihte Neler Oldu»

Kazıklı Voyvoda Hakkındaki 27 Gerçek

Mayıs 16th, 2018 at 01:05 pm
Vlad Țepeș, Vlad Dracula, ya da Kazıklı Voyvoda adlarıyla anılan Vlad III günümüz Romanya’sının (Eflak) 1448 yılından öldüğü 1477 yılına kadar üç...

Ütopya - Kusursuz bir dünya nasıl olmalı?»

Ütopyacı Ortak Zemin İçin Bir Çerçeve

Mayıs 18th, 2019 at 07:05 am
Bireylerin belli topluluklar içinde yaşamak veya bu toplulukları terk etmek için verdikleri bireysel kararlara dayanan bir filtre vasıtasının kullanımı özellikle...
 • Ütopya İçin Bir Çerçeve
  Minimal devletten daha kapsamlı hiçbir devlet mazur gösterilemez. Fakat minimal devlet fikri ya da ideali ihtişamdan...
  by at Mayıs 17th, 2019 at 05:05 pm
 • İdeal Bir Dünya
  İnsanlar bazen, yoksulların içinde bulundukları durumu hak ettiklerini söylerler: Onlar yoksuldurlar; çünkü...
  by at Ekim 18th, 2018 at 10:10 am
 • Yeni Çağa Yeni Rakamlar
  Her şey öğleden sonra üçe çeyrek kala, yerin on kilometre kadar altından gelen ve yarım yüzyılı aşkın...
  by at Şubat 18th, 2018 at 09:02 pm

Zeitgeist / Denemeler»

Yıldırma Argümanı

Mayıs 26th, 2019 at 02:05 pm
Aslında bir argüman olmayan fakat bir tartışma engelleme yolu olan ve kişinin tartışılmayan fikirlerini muhalife zorla kabul ettirmenin bir yolu olan bir argüman...